รายชื่อธงในกองทัพเรือสหภาพโซเวียต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตารางข้างล่างนี้แสดงธงราชการกองทัพเรือของสหภาพโซเวียต โดยแบ่งชนิดของธง ตามส่วนราชการของกองทัพเรือสหภาพโซเวียต

ธงฉาน[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
USSR, Jack and fortress flag of naval fortresses 1924.svg พ.ศ. 2467 - 2478 ธงฉาน และ ธงป้อมทหาร พื้นธงฉาน ตรงกลางธงมีวงกลมสีขาวภายในค้อนเคียวสีขาวอยู่ภายในดาวแดง
Naval Jack of the Soviet Union.svg พ.ศ. 2478 - 2535 ธงพื้นแดงมีรูปดาวขอบสีขาวและค้อนเคียวสีขาวอยู่ภายในดาว

ธงรัฐนาวี[แก้]

ธงเรือรบ[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
Naval Ensign of the Soviet Union (1924-1935).svg พ.ศ. 2467 - 2478 ธงรัฐนาวีกองทัพเรือสหภาพโซเวียต แบบที่1
Naval Ensign of the Soviet Union (1935–1950).svg พ.ศ. 2478 - 2493 ธงรัฐนาวีกองทัพเรือสหภาพโซเวียต แบบที่2 ธงพื้นขาวมีรูปดาวแดงและค้อนเคียวสีแดง เบื้องล่างของธงเป็นแถบสีฟ้า.
Naval Ensign of the Soviet Union (1950–1991).svg พ.ศ. 2493 - 2535
USSR, Naval 1926 redban.svg พ.ศ. 2469 - 2478 ธงรัฐนาวีเกียรติยศ อิสริยาภรณ์ธงแดงแบบที่1
USSR, Naval 1935 redban.svg พ.ศ. 2478 - 2493 ธงรัฐนาวี อิสริยาภรณ์ดาราธงแดง พื้นธงรัฐนาวี แบบที่2 มีดาราอิสริยาภรณ์ดาราธงแดงอยู่บนดาวแดงและค้อนเคียวสีแดง เบื้องล่างของธงเป็นแถบสีฟ้า.
USSR, Naval 1950 redban.svg พ.ศ. 2493 - 2535
USSR, Naval 1942 guards.svg พ.ศ. 2485 - 2493 ธงรัฐนาวี เกียรติยศ พื้นธงรัฐนาวีแบบที่2 มีโบว์ริบิ้นอิสริยาภรณ์เซนต์จอร์จสีทองริ้วดำ อยู่ใต้รูปดาวแดงและค้อนเคียวสีแดง เบื้องล่างของธงเป็นแถบสีฟ้า.
USSR, Naval 1950 guards.svg พ.ศ. 2493 - 2535
USSR, Naval 1942 redban guards.svg พ.ศ. 2476 - 2493 ธงรัฐนาวีเกียรติยศ อิสริยาภรณ์ดาราธงแดง พื้นธงรัฐนาวีเกียรติยศ แบบที่2 มีดาราอิสริยาภรณ์ธงแดงอยู่บนดาวแดงและค้อนเคียวสีแดง เบื้องล่างของธงเป็นแถบสีฟ้า.
USSR, Naval 1950 redban guards.svg พ.ศ. 2493 - 2535

ธงเรือช่วยรบ[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
USSR, Flag auxiliary fleet 1924 military.svg พ.ศ. 2467 - 2478 ธงเรือช่วยรบ แบบที่1 (เรือประจำการ) ธงพื้นนำเงิน มุมบนธงมีธงรัฐนาวี แบบที่1
USSR, Flag auxiliary fleet 1924 civil.svg พ.ศ. 2467 - 2478 ธงเรือช่วยรบ แบบที่1 (เรือไม่ประจำการ) ธงพื้นนำเงิน มุมบนธงแดง กลางธงแดงมีมีรูปค้อนเคียวสีเหลือง
USSR, Flag auxiliary fleet 1925 training.svg พ.ศ. 2468 - 2483 ธงเรือช่วยฝึก ธงพื้นสีแดง มุมบนธงมีดาวแดงบนสมอเรือน้ำเงิน ในสี่เหลี่ยมสีขาว
USSR, Flag auxiliary fleet 1935.svg พ.ศ. 2478 - 2493 ธงเรือช่วยรบ แบบที่2 (เรือประจำการ) ธงพื้นนำเงิน มุมบนธงมีธงรัฐนาวี แบบที่2
USSR, Flag auxiliary fleet 1950.svg พ.ศ. 2493 - 2535
USSR, Flag with Order of Lenin 1942.svg พ.ศ. 2485 ธงเรือช่วยรบ ดาราอิสริยาภรณ์เลนิน ธงเรือช่วยรบ มีดาราอิสริยาภรณ์ดาราเลนินอยู่บนดาวแดงบนธงรัฐนาวี
USSR, Flag with Order of Lenin 1950.svg พ.ศ. 2485
พ.ศ. 2492 ธงเรือช่วยรบ«เยอร์มาร์ก»
USSR, Flag auxiliary fleet 1924 fort military.svg พ.ศ. 2467 - 2478 ธงเรือยนต์ทหาร (ทหารเป็นผู้บังคับการเรือ) ธงพื้นนำเงิน มุมบนธงมีธงฉาน แบบที่1 ที่มุมล่างธงมีรูปปืนใหญ่สีขาวไขว้
USSR, Flag auxiliary fleet 1924 fort civil.svg พ.ศ. 2467 - 2478 ธงเรือยนต์พลเรือน (พลเรือนเป็นผู้บังคับการเรือ) พื้นธงเรือช่วยรบ แบบที่1 (เรือไม่ประจำการ) ที่มุมล่างธงมีรูปปืนใหญ่สีขาวไขว้
USSR, Flag auxiliary fleet 1924 survey military.svg พ.ศ. 2467 - 2478 ธงเรือประภาคาร และ ธงเรือบรรทุกเครื่องบินทหาร (ทหารเป็นผู้บังคับการเรือ) พื้นธงเรือช่วยรบ แบบที่1 (เรือประจำการ) ที่มุมล่างธงมีรูปพังงาเรือ.
USSR, Flag auxiliary fleet 1924 survey civil.svg พ.ศ. 2467 - 2478 ธงเรือประภาคาร และ ธงเรือบรรทุกเครื่องบินทหาร (พลเรือนเป็นผู้บังคับการเรือ) พื้นธงเรือช่วยรบ แบบที่1 (เรือไม่ประจำการ) ที่มุมล่างธงมีรูปพังงาเรือ.
USSR, Flag auxiliary ships EPRON.svg 03.04.1929 — 27.05.1935 ธงเรือEPRON พื้นธงเรือช่วยรบ แบบที่1 (เรือประจำการ) ที่มุมล่างธงมีวงแหวนครึ่งบนขาว ครึ่งล่างแดงและมีขีดสีขาว
USSR, Flag auxiliary fleet 1943 rescue.svg พ.ศ. 2486 - 2493 ธงเรือหน่วยบริการ พื้นธงเรือช่วยรบ แบบที่2 ที่มุมล่างธงมีวงกลมขาว ภายในมีรูปหน้ากากดำน้ำ
USSR, Flag auxiliary fleet 1950 rescue.svg พ.ศ. 2493- 2522
พ.ศ. 2522 - 2535 ธงเรือกูภัย และ หน่วยบริการ
USSR, Flag auxiliary fleet 1935 beacon.svg พ.ศ. 2478 - 2493 ธงเรือประภาคาร พื้นธงเรือช่วยรบ ที่มุมล่างธงมีวงกลมขาว ภายในมีรูปประภาคาร
USSR, Flag auxiliary fleet 1950 beacon.svg พ.ศ. 2493 - 2533

ธงเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
USSR, Flag KGB 1924.svg พ.ศ. 2467 - 2478 ธงเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง แบบที่1 ธงพื้นสีเขียว มุมบนธงมีธงรัฐนาวี แบบที่1.
USSR, Flag KGB 1935.svg พ.ศ. 2478 - 2493 ธงเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง แบบที่2 ธงพื้นสีเขียว มุมบนธงมีธงรัฐนาวี แบบที่2
USSR, Flag KGB 1950.svg พ.ศ. 2493 - 2507
พ.ศ. 2507 - 2535
USSR, Flag KGB 1950 redban.svg พ.ศ. 2493 - 2507
พ.ศ. 2507 - 2535
ธงเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง อิสริยาภรณ์ดาราธงแดง ธงพื้นสีเขียว มุมบนธงมีธงรัฐนาวี อิสริยาภรณ์ดาราธงแดง
USSR, Flag KGB 1950 guards.svg พ.ศ. 2493 - 2507 ธงเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง เกียรติยศ ธงพื้นสีเขียว มุมบนธงมีธงรัฐนาวี เกียรติยศ.
USSR, Flag KGB 1950 redban guards.svg พ.ศ. 2493 - 2507 ธงเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง เกียรติยศ อิสริยาภรณ์ดาราธงแดง ธงพื้นสีเขียว มุมบนธงมีธงรัฐนาวีเกียรติยศ อิสริยาภรณ์ดาราธงแดง.

ธงเรือกองกำลังภายใน[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
USSR, Naval flag of ships by the Interior Force 1983.svg พ.ศ. 2486 - 2535 ธงเรือกองกำลังภายใน ธงพื้นสีแดงเลือดหมู มุมบนธงมีธงรัฐนาวี แบบที่2

ธงหมายยศ[แก้]

ธงผู้บังคับบัญชากระทรวงกลาโหม[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
USSR, Flag commander 1924 chairman.png 29.08.1924 — 27.05.1935 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
USSR, Flag commander 1924 inspector.svg 29.08.1924 — 01.03.1927 ธงเสนาธิการกระทรวงกลาโหม
01.03.1927 — 07.07.1932 ธงสมาชิกกองทัพปฏิวัติโซเวียต
USSR, Flag commander 1932 inspector.svg 07.07.1932 — 27.05.1935 ธงผู้ตรวจการณ์กองทัพเรือกองทัพปฏิวัติโซเวียต
USSR, Flag commander 1935 inspector.svg 27.05.1935 — 07.12.1938 ธงผู้ตรวจการณ์กองทัพเรือกองทัพปฏิวัติโซเวียต
USSR, Flag commander 1935 narkom.svg 27.05.1935 — 16.11.1950 Flag of peoples’s commissar of defence of the USSR and his deputies
USSR, Flag commander 1964 minister.svg 21.04.1964 — 21.07.1992 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พื้นธงรัฐนาวี มีแถบสีฟ้า2แถบที่ด้านล่าง กลางธงมีตราแผ่นดินของสหภาพโซเวียตวาง
USSR, Flag commander 1964.svg 21.04.1964 — 21.07.1992 ธงผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพปฏิวัติโซเวียต ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตราแผ่นดินของสหภาพโซเวียตวาง
USSR, Flag commander 1964, chief of staff.png 27.05.1935 — 16.11.1950 ธงเสนาธิการกองทัพปฏิวัติโซเวียต
USSR, Flag commander 1964 staff.svg 21.04.1964 — 21.07.1992 ธงเสนาธิการกองทัพปฏิวัติโซเวียต

ธงผู้บังคับบัญชากองทัพเรือ[แก้]

Flag Date Name Note
USSR, Flag commander 1924 chief.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 ธงผู้บัญชาการกองทัพเรือ
USSR, Flag commander 1935 chief.svg 27.05.1935 — 07.12.1938 ธงผู้ตรวจการณ์กองทัพเรือ
USSR, Flag commander 1938 narkom.svg 07.12.1938 — 16.11.1950 Flag of people’s commissar of the Soviet Navy
USSR, Flag commander 1938 zamkom.svg 07.12.1938 — 16.11.1950 Flag of deputy people’s commissar of the Soviet Navy
USSR, Flag commander 1950 minister.svg 16.11.1950 — 21.04.1964 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารเรือ พื้นธงรัฐนาวี กลางธงมีตราแผ่นดินของสหภาพโซเวียตวาง
21.04.1964 — 21.07.1992 ธงผู้บัญชาการทหารเรือ
USSR, Flag commander 1924 staff.svg 29.08.1924 — 01.03.1927 ธงเสนาธิการทหารเรือ 01.03.1927—07.07.1932 — Flag of chief of the Training and Combat Directorate of the Naval Forces of the Workers' and Peasants' Red Army.
USSR, Flag commander 1938 staff.svg 07.12.1938 — 16.11.1950 Flag of chief of the Main Naval Staff of the Workers' and Peasants' Red Army’s Navy
USSR, Flag commander 1950 staff.svg 16.11.1950 — 21.04.1964 ธงเสนาธิการทหารเรือ
21.04.1964 — 21.07.1992 Flag of chief of the Main Staff of the Soviet Navy

ธงผู้บังคับบัญชากองกำลังเรือรบ[แก้]

Flag Date Name Note
USSR, Flag commander 1924 3 stars.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 Flag of commander of the naval forces on a specific sea
USSR, Flag commander 1935 3 stars.svg 27.05.1935 — 16.11.1950 ธงผู้บัญชาการกองเรือรบ
USSR, Flag commander 1950 3 stars.svg 16.11.1950 — 21.07.1992
USSR, Flag commander 1924 2 stars.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 ธงผู้บัญชาการหมู่เรือรบ อาวุโส
USSR, Flag commander 1935 2 stars.svg 27.05.1935 — 16.11.1950
USSR, Flag commander 1950 2 stars.svg 16.11.1950 — 21.04.1964
21.04.1964 — 21.07.1992 ธงผู้บัญชาการหน่วยเรือรบ
USSR, Flag commander 1924 1 star.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 ธงผู้บัญชาการหมู่เรือรบ ระดับตำกว่าอาวุโส
USSR, Flag commander 1935 1 star.svg 27.05.1935 — 16.11.1950
USSR, Flag commander 1950 1 star.svg 16.11.1950 — 21.04.1964
21.04.1964 — 21.07.1992 ธงผู้บัญชาการหมู่เรือรบ

ธงผู้บังคับบัญชาทหารเรือช่วยรบ[แก้]

Flag Date Name Note
USSR, Flag commander 1924 maintenance.svg 29.08.1924 — 01.03.1927 Flag of the chief of the Soviet naval forces for logistics
USSR, Flag auxiliary fleet 1924 survey military.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 Flag of chief of the Hydrographic Department of the People’s Commmissariat for the Navy Together — Ensign of hydrographic and pilot vessels and lightships commanded by naval officers.
USSR, Flag commander 1924 educational.svg 29.08.1924 — 01.03.1927 Flag of chief of the naval training establishments of the Workers' and Peasants' Red Navy
USSR, Flag commander 1924 staff.svg 01.03.1927 — 07.07.1932 Flag of chief of the Training and Combat Directorate of the Naval Forces of the Workers' and Peasants' Red Army 29.08.1924—01.03.1927 — Flag of the chief of staff of the Workers' and Peasants' Red Navy.
USSR, Flag commander 1926 port.svg 05.03.1926 — 27.05.1935 ธงตำแหน่งผู้บังคับการท่าเรือทหารเรือ
USSR, Flag commander 1924 port.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 ธงตำแหน่งผู้บังคับการท่าเรือทหาร
USSR, Flag commander 1935 port.svg 27.05.1935 — 16.11.1950
USSR, Flag commander 1943 rescue.svg 03.09.1943 — 16.11.1950 Flag of rescue service chiefs of fleets and flotillas
USSR, Flag pilot 1943.svg 03.09.1943 — 16.11.1950 ธงนักบิน (ทหาร) ธง2สีแถบแนวตั้ง แถบซ้าย สีขาว กับ แถบขาว สีแดง มุมบนธงมีธงรัฐนาวี แบบที่2

ธงผู้บังคับบัญชาคณะกรรมาธิการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ[แก้]

Flag Date Name Note
USSR, Flag KGB 1924.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 ธงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ และ ตำแหน่งรักษาราชการ Together — Ensign of vessels operated by OGPU’s border guard flotillas.
USSR, Flag KGB commander 1935 narkom.svg 27.05.1935 — 16.11.1950 Flag of the People’s Commissar of internal affairs of the USSR
USSR, Flag KGB commander 1950 minister.svg 16.11.1950 — 21.04.1964 ธงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกิจการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ
USSR, Flag KGB commander 1964.svg 21.04.1964 — 21.07.1992 ธงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ
USSR, Flag KGB commander 1950.svg 16.11.1950 — 21.04.1964 Flag of commander of the Border Guard Force of the State Security Ministry of the USSR
21.04.1964 — 21.07.1992 Flag of commander of the Border Guard Force of KGB of the USSR
USSR, Flag KGB commander 1924.svg 29.08.1924 — 12.07.1930 Flag of chief of the Border Guards Department of OGPU
USSR, Flag KGB commander 1924 okrug.svg 29.08.1924 — 12.07.1930 Flag of OGPU District commanders who had OGPU border guard flotillas
USSR, Flag KGB commander 1930 3 stars chief.svg 12.07.1930 — 27.05.1935 Flag of chief of the Main Border Guard Department of OGPU
USSR, Flag KGB commander 1930 2 stars chief.svg 12.07.1930 — 27.05.1935 Flag of chief and assistant chief of the Naval Inspectorate of the Main Border Guard Department and OGPU forces
USSR, Flag KGB commander 1930 3 stars.svg 12.07.1930 — 27.05.1935 Flag of OGPU district commanders and deputy commanders and GPU commanders and deputy commanders in the USSR’s republics
USSR, Flag KGB commander 1930 2 stars.svg 12.07.1930 — 27.05.1935 Flag of chief and assistant chiefs of OGPU districts' Border Guard departments
USSR, Flag KGB commander 1950 2 stars.svg 16.11.1950 — 21.04.1964 Flag of district commanders of the Border Guard Force of the State Security Ministry of the USSR
21.04.1964 — 21.07.1992 Flag of border guard district commanders
USSR, Flag KGB commander 1930 1 star.svg 12.07.1930 — 27.05.1935 Flag of commanders of OGPU’s district vessel bases
USSR, Flag KGB commander 1950 1 star.svg 16.11.1950 — 21.04.1964 Flag of commander of border guard ship (boat) datachments
21.04.1964 — 21.07.1992 Flag of commanders of the border guard task forces

ดูเพิ่ม[แก้]