รายชื่อธงในกองทัพเรือสหภาพโซเวียต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างนี้แสดงธงราชการกองทัพเรือของสหภาพโซเวียต โดยแบ่งชนิดของธง ตามส่วนราชการของกองทัพเรือสหภาพโซเวียต

ธงฉาน[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
USSR, Jack and fortress flag of naval fortresses 1924.svg 29.08.1924 — 07.07.1932 ธงฉาน และ ธงป้อมทหาร พื้นธงฉาน ตรงกลางธงมีวงกลมสีขาวภายในค้อนเคียวสีขาวอยู่ภายในดาวแดง
Naval jack of the Soviet Union.svg 07.07.1932 — 16.11.1950 หรือ 21.04.1964? ธงพื้นแดงมีรูปดาวขอบสีขาวและค้อนเคียวสีขาวอยู่ภายในดาว
USSR, Jack and fortress flag of naval fortresses 1964.svg 16.11.1950 หรือ 21.04.1964? — 21.07.1992

ธงรัฐนาวี[แก้]

ธงเรือรบ[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
Naval Ensign of the Soviet Union (1924-1935).svg 29.08.1924 — 27.05.1935 ธงรัฐนาวี
Naval Ensign of the Soviet Union (1935–1950).svg 27.05.1935 — 16.11.1950 ธงพื้นขาวมีรูปดาวแดงและค้อนเคียวสีแดง เบื้องล่างของธงเป็นแถบสีฟ้า.
Naval ensign of the Soviet Union (1950–1991).svg 16.11.1950 — 21.07.1992
USSR, Naval 1926 redban.svg 23.11.1926 — 27.05.1935 ธงรัฐนาวี อิสริยาภรณ์ดาราธงแดง
USSR, Naval 1935 redban.svg 27.05.1935 — 16.11.1950 พื้นธงรัฐนาวี แบบที่2 มีดาราอิสริยาภรณ์ดาราธงแดงอยู่บนดาวแดงและค้อนเคียวสีแดง เบื้องล่างของธงเป็นแถบสีฟ้า.
USSR, Naval 1950 redban.svg 16.11.1950 — 21.07.1992
USSR, Naval 1942 guards.svg 20.06.1942 — 16.11.1950 ธงรัฐนาวี เกียรติยศ พื้นธงรัฐนาวีแบบที่2 มีโบว์ริบิ้นอิสริยาภรณ์เซนต์จอร์จสีทองริ้วดำ อยู่ใต้รูปดาวแดงและค้อนเคียวสีแดง เบื้องล่างของธงเป็นแถบสีฟ้า.
USSR, Naval 1950 guards.svg 16.11.1950 — 21.07.1992
USSR, Naval 1942 redban guards.svg 20.06.1942 — 16.11.1950 ธงรัฐนาวีเกียรติยศ อิสริยาภรณ์ดาราธงแดง พื้นธงรัฐนาวีเกียรติยศ มีดาราอิสริยาภรณ์ธงแดงอยู่บนดาวแดงและค้อนเคียวสีแดง เบื้องล่างของธงเป็นแถบสีฟ้า.
USSR, Naval 1950 redban guards.svg 16.11.1950 — 21.07.1992

ธงเรือช่วยรบ[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
USSR, Flag auxiliary fleet 1924 military.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 ธงเรือช่วยรบ (ทหารเป็นผู้บังคับการเรือ) ธงพื้นนำเงิน มุมบนธงมีธงรัฐนาวี
USSR, Flag auxiliary fleet 1924 civil.svg ธงเรือช่วยรบ (พลเรือนเป็นผู้บังคับการเรือ) ธงพื้นนำเงิน มุมบนธงแดง กลางธงแดงมีมีรูปค้อนเคียวสีเหลือง
USSR, Flag auxiliary fleet 1925 training.svg 04.12.1925 — 18.07.1940 ธงเรือช่วยฝึก ธงพื้นสีแดง มุมบนธงมีดาวแดงบนสมอเรือน้ำเงิน ในสี่เหลี่ยมสีขาว
USSR, Flag auxiliary fleet 1935.svg 27.05.1935 — 16.11.1950 ธงเรือช่วยรบ แบบที่2 (เรือประจำการ) ธงพื้นนำเงิน มุมบนธงมีธงรัฐนาวี แบบที่2
USSR, Flag auxiliary fleet 1950.svg 16.11.1950 — 21.07.1992
USSR, Flag with Order of Lenin 1942.svg 27.05.1942 ธงเรือช่วยรบ ดาราอิสริยาภรณ์เลนิน ธงเรือช่วยรบ มีดาราอิสริยาภรณ์ดาราเลนินอยู่บนดาวแดงบนธงรัฐนาวี
USSR, Flag with Order of Lenin 1950.svg 27.05.1942
26.03.1949 ธงเรือช่วยรบ«เยอร์มาร์ก»
USSR, Flag auxiliary fleet 1924 fort military.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 ธงเรือยนต์ทหาร (ทหารเป็นผู้บังคับการเรือ) ธงพื้นนำเงิน มุมบนธงมีธงฉาน ที่มุมล่างธงมีรูปปืนใหญ่สีขาวไขว้
USSR, Flag auxiliary fleet 1924 fort civil.svg ธงเรือยนต์พลเรือน (พลเรือนเป็นผู้บังคับการเรือ) พื้นธงเรือช่วยรบ ที่มุมล่างธงมีรูปปืนใหญ่สีขาวไขว้
USSR, Flag auxiliary fleet 1924 survey military.svg ธงเรือประภาคาร และ ธงเรือนำร่องทหาร (ทหารเป็นผู้บังคับการเรือ) พื้นธงเรือช่วยรบ ที่มุมล่างธงมีรูปพังงาเรือ.
USSR, Flag auxiliary fleet 1924 survey civil.svg ธงเรือประภาคาร และ ธงเรือนำร่องทหาร (พลเรือนเป็นผู้บังคับการเรือ) พื้นธงเรือช่วยรบ ที่มุมล่างธงมีรูปพังงาเรือ.
USSR, Flag auxiliary ships EPRON.svg 03.04.1929 — 27.05.1935 ธงเรือEPRON พื้นธงเรือช่วยรบ แบบที่1 (เรือประจำการ) ที่มุมล่างธงมีวงแหวนครึ่งบนขาว ครึ่งล่างแดงและมีขีดสีขาว
USSR, Flag auxiliary fleet 1943 rescue.svg 03.09.1943 — 16.11.1950 ธงเรือหน่วยบริการ พื้นธงเรือช่วยรบ แบบที่2 ที่มุมล่างธงมีวงกลมขาว ภายในมีรูปหน้ากากดำน้ำ
USSR, Flag auxiliary fleet 1950 rescue.svg 16.11.1950 — 1979
1979 — 21.07.1992 ธงเรือกูภัย และ หน่วยบริการ
USSR, Flag auxiliary fleet 1935 beacon.svg 16.11.1950 — 21.04.1964 ธงเรือประภาคาร พื้นธงเรือช่วยรบ ที่มุมล่างธงมีวงกลมขาว ภายในมีรูปประภาคาร
USSR, Flag auxiliary fleet 1950 beacon.svg 21.04.1964 — 21.07.1992

ธงเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
USSR, Flag KGB 1924.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 ธงเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง แบบที่1 ธงพื้นสีเขียว มุมบนธงมีธงรัฐนาวี แบบที่1.
USSR, Flag KGB 1935.svg 27.05.1935 — 16.11.1950 ธงเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง แบบที่2 ธงพื้นสีเขียว มุมบนธงมีธงรัฐนาวี แบบที่2
USSR, Flag KGB 1950.svg 16.11.1950 — 21.04.1964
21.04.1964 — 21.07.1992
USSR, Flag KGB 1950 redban.svg ธงเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง อิสริยาภรณ์ดาราธงแดง ธงพื้นสีเขียว มุมบนธงมีธงรัฐนาวี อิสริยาภรณ์ดาราธงแดง
USSR, Flag KGB 1950 guards.svg 16.11.1950 — 21.04.1964 ธงเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง เกียรติยศ ธงพื้นสีเขียว มุมบนธงมีธงรัฐนาวี เกียรติยศ.
USSR, Flag KGB 1950 redban guards.svg ธงเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง เกียรติยศ อิสริยาภรณ์ดาราธงแดง ธงพื้นสีเขียว มุมบนธงมีธงรัฐนาวีเกียรติยศ อิสริยาภรณ์ดาราธงแดง.

ธงเรือกองกำลังภายใน[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
USSR, Naval flag of ships by the Interior Force 1983.svg 18.03.1983 — 21.07.1992 ธงเรือกองกำลังภายใน ธงพื้นสีแดงเลือดหมู มุมบนธงมีธงรัฐนาวี แบบที่2

ธงหมายยศ[แก้]

ธงผู้บังคับบัญชากระทรวงกลาโหม[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
USSR, Flag commander 1924 chairman.png 29.08.1924 — 27.05.1935 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
USSR, Flag commander 1924 inspector.svg 29.08.1924 — 01.03.1927 ธงเสนาธิการกระทรวงกลาโหม
01.03.1927 — 07.07.1932 ธงสมาชิกกองทัพปฏิวัติโซเวียต
USSR, Flag commander 1932 inspector.svg 07.07.1932 — 27.05.1935 ธงผู้ตรวจการณ์กองทัพเรือกองทัพปฏิวัติโซเวียต
USSR, Flag commander 1935 inspector.svg 27.05.1935 — 07.12.1938 ธงผู้ตรวจการณ์กองทัพเรือกองทัพปฏิวัติโซเวียต
USSR, Flag commander 1935 narkom.svg 27.05.1935 — 16.11.1950 Flag of peoples’s commissar of defence of the USSR and his deputies
USSR, Flag commander 1964 minister.svg 21.04.1964 — 21.07.1992 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พื้นธงรัฐนาวี มีแถบสีฟ้า2แถบที่ด้านล่าง กลางธงมีตราแผ่นดินของสหภาพโซเวียตวาง
USSR, Flag commander 1964.svg 21.04.1964 — 21.07.1992 ธงผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพปฏิวัติโซเวียต ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตราแผ่นดินของสหภาพโซเวียตวาง
USSR, Flag commander 1964, chief of staff.png 27.05.1935 — 16.11.1950 ธงเสนาธิการกองทัพปฏิวัติโซเวียต
USSR, Flag commander 1964 staff.svg 21.04.1964 — 21.07.1992 ธงเสนาธิการกองทัพปฏิวัติโซเวียต

ธงผู้บังคับบัญชากองทัพเรือ[แก้]

Flag Date Name Note
USSR, Flag commander 1924 chief.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 ธงผู้บัญชาการกองทัพเรือ
USSR, Flag commander 1935 chief.svg 27.05.1935 — 07.12.1938 ธงผู้ตรวจการณ์กองทัพเรือ
USSR, Flag commander 1938 narkom.svg 07.12.1938 — 16.11.1950 Flag of people’s commissar of the Soviet Navy
USSR, Flag commander 1938 zamkom.svg 07.12.1938 — 16.11.1950 Flag of deputy people’s commissar of the Soviet Navy
USSR, Flag commander 1950 minister.svg 16.11.1950 — 21.04.1964 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารเรือ พื้นธงรัฐนาวี กลางธงมีตราแผ่นดินของสหภาพโซเวียตวาง
21.04.1964 — 21.07.1992 ธงผู้บัญชาการทหารเรือ
USSR, Flag commander 1924 staff.svg 29.08.1924 — 01.03.1927 ธงเสนาธิการทหารเรือ 01.03.1927—07.07.1932 — Flag of chief of the Training and Combat Directorate of the Naval Forces of the Workers' and Peasants' Red Army.
USSR, Flag commander 1938 staff.svg 07.12.1938 — 16.11.1950 Flag of chief of the Main Naval Staff of the Workers' and Peasants' Red Army’s Navy
USSR, Flag commander 1950 staff.svg 16.11.1950 — 21.04.1964 ธงเสนาธิการทหารเรือ
21.04.1964 — 21.07.1992 Flag of chief of the Main Staff of the Soviet Navy

ธงผู้บังคับบัญชากองกำลังเรือรบ[แก้]

Flag Date Name Note
USSR, Flag commander 1924 3 stars.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 Flag of commander of the naval forces on a specific sea
USSR, Flag commander 1935 3 stars.svg 27.05.1935 — 16.11.1950 ธงผู้บัญชาการกองเรือรบ
USSR, Flag commander 1950 3 stars.svg 16.11.1950 — 21.07.1992
USSR, Flag commander 1924 2 stars.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 ธงผู้บัญชาการหมู่เรือรบ อาวุโส
USSR, Flag commander 1935 2 stars.svg 27.05.1935 — 16.11.1950
USSR, Flag commander 1950 2 stars.svg 16.11.1950 — 21.04.1964
21.04.1964 — 21.07.1992 ธงผู้บัญชาการหน่วยเรือรบ
USSR, Flag commander 1924 1 star.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 ธงผู้บัญชาการหมู่เรือรบ ระดับตำกว่าอาวุโส
USSR, Flag commander 1935 1 star.svg 27.05.1935 — 16.11.1950
USSR, Flag commander 1950 1 star.svg 16.11.1950 — 21.04.1964
21.04.1964 — 21.07.1992 ธงผู้บัญชาการหมู่เรือรบ

ธงผู้บังคับบัญชาทหารเรือช่วยรบ[แก้]

Flag Date Name Note
USSR, Flag commander 1924 maintenance.svg 29.08.1924 — 01.03.1927 ธงหมายยศผู้บัญชาการหน่วยส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
USSR, Flag auxiliary fleet 1924 survey military.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 Flag of chief of the Hydrographic Department of the People’s Commmissariat for the Navy Together — Ensign of hydrographic and pilot vessels and lightships commanded by naval officers.
USSR, Flag commander 1924 educational.svg 29.08.1924 — 01.03.1927 ธงหมายยศผู้บังคับการหน่วยฝึกทหารเรือ
USSR, Flag commander 1924 staff.svg 01.03.1927 — 07.07.1932 Flag of chief of the Training and Combat Directorate of the Naval Forces of the Workers' and Peasants' Red Army 29.08.1924—01.03.1927 — Flag of the chief of staff of the Workers' and Peasants' Red Navy.
USSR, Flag commander 1926 port.svg 05.03.1926 — 27.05.1935 ธงตำแหน่งผู้บังคับการท่าเรือทหาร
USSR, Flag commander 1924 port.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 ธงตำแหน่งผู้บังคับการท่าเรือทหาร
USSR, Flag commander 1935 port.svg 27.05.1935 — 16.11.1950
USSR, Flag commander 1943 rescue.svg 03.09.1943 — 16.11.1950 Flag of rescue service chiefs of fleets and flotillas
USSR, Flag pilot 1943.svg 03.09.1943 — 16.11.1950 ธงนำร่อง (ทหาร) ธง2สีแถบแนวตั้ง แถบซ้าย สีขาว กับ แถบขาว สีแดง มุมบนธงมีธงรัฐนาวี แบบที่2

ธงผู้บังคับบัญชาคณะกรรมาธิการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ[แก้]

Flag Date Name Note
USSR, Flag KGB 1924.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 ธงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ และ ตำแหน่งรักษาราชการ Together — Ensign of vessels operated by OGPU’s border guard flotillas.
USSR, Flag KGB commander 1935 narkom.svg 27.05.1935 — 16.11.1950 ธงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการกิจการภายใน
USSR, Flag KGB commander 1950 minister.svg 16.11.1950 — 21.04.1964 ธงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกิจการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ
USSR, Flag KGB commander 1964.svg 21.04.1964 — 21.07.1992 ธงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ
USSR, Flag KGB commander 1950.svg 16.11.1950 — 21.04.1964 ธงผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์ชายแดน กระทรวงกิจการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ
21.04.1964 — 21.07.1992 ธงผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์ชายแดน คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
USSR, Flag KGB commander 1924.svg 29.08.1924 — 12.07.1930 Flag of chief of the Border Guards Department of OGPU
USSR, Flag KGB commander 1924 okrug.svg 29.08.1924 — 12.07.1930 ธงผู้บัญชาการหน่วยเรือพิทักษ์ชายแดน (ผู้บัญชาการประจำเขตสำหรับทหารเรือ)
USSR, Flag KGB commander 1930 3 stars chief.svg 12.07.1930 — 27.05.1935 Flag of chief of the Main Border Guard Department of OGPU
USSR, Flag KGB commander 1930 2 stars chief.svg 12.07.1930 — 27.05.1935 Flag of chief and assistant chief of the Naval Inspectorate of the Main Border Guard Department and OGPU forces
USSR, Flag KGB commander 1930 3 stars.svg 12.07.1930 — 27.05.1935 Flag of OGPU district commanders and deputy commanders and GPU commanders and deputy commanders in the USSR’s republics
USSR, Flag KGB commander 1930 2 stars.svg 12.07.1930 — 27.05.1935 Flag of chief and assistant chiefs of OGPU districts' Border Guard departments
USSR, Flag KGB commander 1950 2 stars.svg 16.11.1950 — 21.04.1964 ธงผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์ชายแดน
21.04.1964 — 21.07.1992 ธงผู้บัญชาการหน่วยเรือพิทักษ์ชายแดน (ผู้บัญชาการประจำเขตสำหรับทหารเรือ)
USSR, Flag KGB commander 1930 1 star.svg 12.07.1930 — 27.05.1935 Flag of commanders of OGPU’s district vessel bases
USSR, Flag KGB commander 1950 1 star.svg 16.11.1950 — 21.04.1964 Flag of commander of border guard ship (boat) datachments
21.04.1964 — 21.07.1992 ธงผู้บัญชาการหมู่เรือพิทักษ์ชายแดน (ธงผู้บัญชาการหมู่เรือเฉพาะกิจ)

ธงผู้บังคับการเรือ[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ลักษณะ
ธงตำแหน่งผู้บังคับการเรือ
USSR, Pendant 1924.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 สัดส่วน 1:35
USSR, Pendant 1935.svg 27.05.1935 — 16.11.1950 สัดส่วน 1:20
USSR, Pendant 1950 1-30.svg 16.11.1950 — 21.07.1992 สัดส่วน 1:30
USSR, Pendant 1950 1-12.svg 21.04.1964 — 21.07.1992 สัดส่วน 1:12
(เรือเล็ก)
เรือยามฝั่ง (หน่วยพิทักษ์ชายแดน)
USSR, Pendant 1924 OGPU.svg 29.08.1924 — 27.05.1935 สัดส่วน 1:35
USSR, Pendant KGB 1950.svg 16.11.1950 — 21.04.1964 สัดส่วน 1:30
USSR, Pendant KGB 1964.svg 21.04.1964 — 21.07.1992
เรือกองกำลังภายใน
USSR, Pendant MVD 1983.svg 18.03.1983 — 21.07.1992 สัดส่วน 1:12
(เรือเล็ก)

ดูเพิ่ม[แก้]