ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อธงในประเทศเดนมาร์ก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางเบื้องล่างนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับธงต่างๆ ที่ใช้ในราชอาณาจักรเดนมาร์ก

ธงชาติ

[แก้]
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ พ.ศ. 1762 ธงพลเรือน ธงเรือราษฎร์ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สัดส่วนด้านยาว 6:2:9 สัดส่วนด้านกว้าง 6:2:6 มีชื่อเรียกว่า "Dannebrog"
ธงราชการ และ ธงกองทัพ ลักษณะอย่างธงชาติ แต่ตัดชายธงเป็นรูปอย่างหางนกแซงแซว มีชื่อเรียกว่า "Splitflag"

ธงพระอิสริยยศ

[แก้]
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ธงประจำพระองค์พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก ลักษณะอย่างธงราชการ มีภาพตราแผ่นดินในพื้นสีเหลี่ยมจตุรัสสีขาวบนกึ่งกลางกากบาท
ตั้งแต่ พ.ศ. 2457 ธงมกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก ลักษณะอย่างธงราชการ มีภาพตราแผ่นดินอย่างย่อในพื้นสีเหลี่ยมจตุรัสสีขาวบนกึ่งกลางกากบาท
ธงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลักษณะอย่างธงราชการ ในพื้นสีเหลี่ยมจตุรัสสีขาวที่กึ่งกลางกากบาท มีคทาและดาบไขว้ภายใต้มงกุฎและมีลูกโลกประดับกางเขนอยุ่เบื้องล่าง
ธงสำหรับพระราชวงศ์ ลักษณะอย่างธงราชการ ในพื้นสีเหลี่ยมจตุรัสสีขาวที่กึ่งกลางกากบาทมีรูปมงกุฎ
ธงผู้บังคับการเรือราชสำนัก ใช้สำหรับเรือราชสำนักที่มีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กประทับบนเรือ

ธงราชการ

[แก้]

หน่วยงานรัฐบาล

[แก้]
Flag Date Use Description
1778-1814 ธงเรือราชการ ลักษณะอย่างธงราชการ ที่มุมบนคันธงมีรูปมงกุฎสีขาว
1778-1814 ธงราชการกระทรวงเกษตร, อาหาร และ การประมง ลักษณะอย่างธงราชการ มีอักษรย่อสีเหลืองภายใต้มงกุฎ ความว่า 'LM' ("Landbrugsministeriet")
ศุลกากรเดนมาร์ก (เดนมาร์ก: Kongelig Toldkontrol)
ค.ศ. 1778-1814 ธงแสดงสัญชาติศุลกากร ลักษณะอย่างธงราชการ ที่ใจกลางกางเขนมีข้อความภายในสี่เหลี่ยมสีขาว รองรับด้วยช่อรอเรลว่า "KONGELIGT TOLD FLAG"
ค.ศ. 1797-1987 ลักษณะอย่างธงราชการ มีคำว่า 'KONGELIGT TOLDFLAG'
ตั้งแต่ ค.ศ. 1987 ลักษณะอย่างธงราชการ มุมบนคันธงมีรูปตราสามง่ามไขว้รองรับด้วยช่อรอเรล ภายใต้มงกุฎ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

[แก้]
Flag Date Use Description
ตั้งแต่ พ.ศ. 2457 ธงกรมช่างไฮโรลิก ลักษณะอย่างธงราชการ มีอักษรย่อสีเหลืองภายใต้มงกุฎ ความว่า 'VBV' ("Vandbygningsvæsenet")
ไปรษณีย์เดนมาร์ก (เดนมาร์ก: Postvæsenet)
ค.ศ. 1793-1846 ธงแสดงสัญชาติไปรษณีย์ ลักษณะอย่างธงราชการ ที่ใจกลางกางเขนมีรูปแตรเล็กสีเหลือง
ค.ศ. 1846-1939 ลักษณะอย่างธงราชการ ที่ใจกลางกางเขนมีตราปรมาภิทัย เหนือรูปแตรเล็กสีเหลือง
ตั้งแต่ ค.ศ. 1939 ธงราชการ มุมบนคันธงมีตราราชการไปรษณีย์ รูปแตรเล็กสีเหลืองภายใต้มงกุฎ
ธงแสดงสัญชาติโทรเลข และ วิทยุสื่อสาร ลักษณะเดียวกับธงราชการ มุมบนคันธงรูปแตรเล็กสีเหลืองภายใต้มงกุฎ
ลักษณะเดียวกับธงชาติ มุมบนคันธงรูปแตรเล็กสีเหลืองภายใต้มงกุฎ อนึ่ง ธงผืนนี้ใช้สำหรับเรือโทรเลข และ วิทยุสื่อสารของเอกชน
การรถไฟเดนมาร์ก (เดนมาร์ก: Danske Statsbaner : DSB)
ค.ศ. 1887-1974 ธงแสดงสัญชาติการรถไฟ ลักษณะอย่างธงราชการ มุมบนคันธงมีอักษรย่อสีเหลืองภายใต้มงกุฎ ความว่า 'DSB'
ค.ศ. 1974-1999 ลักษณะอย่างธงราชการ มุมบนคันธงมีอักษรย่อสีขาว ความว่า 'DSB'
ตั้งแต่ ค.ศ. 1989 ธงราชการ มุมบนคันธงมีตราราชการการรถไฟ (ล้อรถไปประกอบปีกนก ภายใต้มงกุฎ)

ธงทหาร

[แก้]
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ธงฉานและธงราชนาวี ลักษณะอย่างธงราชการ แต่กองทัพเรือเดนมาร์กนั้นกำหนดให้ใช้พื้นธงสีแดงเข้ม ธงนี้มีชื่อเรียกว่า "Orlogsflag"
ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลักษณะอย่างธงราชการ ใจกลางธงมีสี่เหลี่ยมจตุรัสสีขาว มีรูปสมอมีเชื้อกพันรอบภายใต้มงกุฎ
ธงเสนาธิการกลาโหม ลักษณะอย่างธงชาติ มีรูปคทาสีขาวไขว้ที่มุมธงบนด้านคันธง
? —Present ธงหมายยศพลเรือเอก
? —Present ธงหมายยศพลเรือโท
? —Present ธงหมายยศพลเรือตรี
? —Present ธงหมายยศพลเรือจัตวา
? —Present ธงหมายยศผู้บัญชาการกองเรือ
? —Present ธงหมายยศนาวาเอก

ธงเรือยอชต์

[แก้]
Flag Date Use Description
?–Present ธงชมรมเรือยอชต์หลวงเดนมาร์ก
?–Present Ensign of Randers Sejlklub
?–Present ธงเรือยอชต์

บริษัทร่วมทุน

[แก้]
Flag Date Use Description
ค.ศ. 1616 - 1730 บริษัทอินเดียตะวันออกของเดนมาร์ก
ค.ศ. 1671 - 1776 บริษัทอินเดียตะวันตกของเดนมาร์ก
ตั้งแต่ ค.ศ. 1897 บริษัทอีสต์เอเชียติกของเดนมาร์ก

ธงในอดีต

[แก้]
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ธงประจำแผ่นดินของกษัตริย์แห่งเดนมาร์ก ตามที่ปรากฏในบันทึกเกี่ยวกับตราอาร์มในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 นับได้ว่าเป็นแบบธง "Dannebrog" ที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกสุด
ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ราชธวัชแห่งกษัตริย์เดนมาร์ก ธงลายตราอาร์มของกษัตริย์เดนมาร์ก ลักษณะเป็นธงพื้นเหลือง มีสิงโตสีฟ้า 3 ตัวยืนท่ามกลางลายรูปหัวใจสีแดง

ดูเพิ่ม

[แก้]