รายชื่อธงในประเทศเดนมาร์ก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางเบื้องล่างนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับธงต่างๆ ที่ใช้ในราชอาณาจักรเดนมาร์ก

ธงชาติ[แก้]

ดูบทความหลักที่: ธงชาติเดนมาร์ก
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Denmark.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 1762 ธงพลเรือน ธงเรือราษฎร์ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สัดส่วนด้านยาว 6:2:9 สัดส่วนด้านกว้าง 6:2:6 มีชื่อเรียกว่า "Dannebrog"
Flag of Denmark (state).svg ธงราชการ และ ธงกองทัพ ลักษณะอย่างธงชาติ แต่ตัดชายธงเป็นรูปอย่างหางนกแซงแซว มีชื่อเรียกว่า "Splitflag"

ธงพระอิสริยยศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Royal Standard of Denmark.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ธงประจำพระองค์พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก ลักษณะอย่างธงราชการ มีภาพตราแผ่นดินในพื้นสีเหลี่ยมจตุรัสสีขาวบนกึ่งกลางกากบาท
Standard of the Crown Prince of Denmark.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2457 ธงมกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก ลักษณะอย่างธงราชการ มีภาพตราแผ่นดินอย่างย่อในพื้นสีเหลี่ยมจตุรัสสีขาวบนกึ่งกลางกากบาท
Standard of the Regent of Denmark.svg ธงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลักษณะอย่างธงราชการ ในพื้นสีเหลี่ยมจตุรัสสีขาวที่กึ่งกลางกากบาท มีคทาและดาบไขว้ภายใต้มงกุฎและมีลูกโลกประดับกางเขนอยุ่เบื้องล่าง
Standard of the Royal House of Denmark.svg ธงสำหรับพระราชวงศ์ ลักษณะอย่างธงราชการ ในพื้นสีเหลี่ยมจตุรัสสีขาวที่กึ่งกลางกากบาทมีรูปมงกุฎ
Royal Pennant of Denmark.svg ธงผู้บังคับการเรือราชสำนัก ใช้สำหรับเรือราชสำนักที่มีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กประทับบนเรือ

ธงราชการ[แก้]

หน่วยงานรัฐบาล[แก้]

Flag Date Use Description
1778-1814 ธงเรือราชการ ลักษณะอย่างธงราชการ ที่มุมบนคันธงมีรูปมงกุฎสีขาว
1778-1814 ธงราชการกระทรวงเกษตร, อาหาร และ การประมง ลักษณะอย่างธงราชการ มีอักษรย่อสีเหลืองภายใต้มงกุฎ ความว่า 'LM' ("Landbrugsministeriet")
ศุลกากรเดนมาร์ก (เดนมาร์ก: Kongelig Toldkontrol)
Tollflagg 1778-1814.gif ค.ศ. 1778-1814 ธงแสดงสัญชาติศุลกากร ลักษณะอย่างธงราชการ ที่ใจกลางกางเขนมีข้อความภายในสี่เหลี่ยมสีขาว รองรับด้วยช่อรอเรลว่า "KONGELIGT TOLD FLAG"
ค.ศ. 1797-1987 ลักษณะอย่างธงราชการ มีคำว่า 'KONGELIGT TOLDFLAG'
ตั้งแต่ ค.ศ. 1987 ลักษณะอย่างธงราชการ มุมบนคันธงมีรูปตราสามง่ามไขว้รองรับด้วยช่อรอเรล ภายใต้มงกุฎ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ[แก้]

Flag Date Use Description
ตั้งแต่ พ.ศ. 2457 ธงกรมช่างไฮโรลิก ลักษณะอย่างธงราชการ มีอักษรย่อสีเหลืองภายใต้มงกุฎ ความว่า 'VBV' ("Vandbygningsvæsenet")
ไปรษณีย์เดนมาร์ก (เดนมาร์ก: Postvæsenet)
ค.ศ. 1793-1846 ธงแสดงสัญชาติไปรษณีย์ ลักษณะอย่างธงราชการ ที่ใจกลางกางเขนมีรูปแตรเล็กสีเหลือง
ค.ศ. 1846-1939 ลักษณะอย่างธงราชการ ที่ใจกลางกางเขนมีตราปรมาภิทัย เหนือรูปแตรเล็กสีเหลือง
Postal Flag of Denmark.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1939 ธงราชการ มุมบนคันธงมีตราราชการไปรษณีย์ รูปแตรเล็กสีเหลืองภายใต้มงกุฎ
ธงแสดงสัญชาติโทรเลข และ วิทยุสื่อสาร ลักษณะเดียวกับธงราชการ มุมบนคันธงรูปแตรเล็กสีเหลืองภายใต้มงกุฎ
ลักษณะเดียวกับธงชาติ มุมบนคันธงรูปแตรเล็กสีเหลืองภายใต้มงกุฎ อนึ่ง ธงผืนนี้ใช้สำหรับเรือโทรเลข และ วิทยุสื่อสารของเอกชน
การรถไฟเดนมาร์ก (เดนมาร์ก: Danske Statsbaner : DSB)
ค.ศ. 1887-1974 ธงแสดงสัญชาติการรถไฟ ลักษณะอย่างธงราชการ มุมบนคันธงมีอักษรย่อสีเหลืองภายใต้มงกุฎ ความว่า 'DSB'
ค.ศ. 1974-1999 ลักษณะอย่างธงราชการ มุมบนคันธงมีอักษรย่อสีขาว ความว่า 'DSB'
DSBFlag.png ตั้งแต่ ค.ศ. 1989 ธงราชการ มุมบนคันธงมีตราราชการการรถไฟ (ล้อรถไปประกอบปีกนก ภายใต้มงกุฎ)

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Naval Ensign of Denmark.svg ธงฉานและธงราชนาวี ลักษณะอย่างธงราชการ แต่กองทัพเรือเดนมาร์กนั้นกำหนดให้ใช้พื้นธงสีแดงเข้ม ธงนี้มีชื่อเรียกว่า "Orlogsflag"
Standard of the Minister of Defense of Denmark.svg ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลักษณะอย่างธงราชการ ใจกลางธงมีสี่เหลี่ยมจตุรัสสีขาว มีรูปสมอมีเชื้อกพันรอบภายใต้มงกุฎ
Standard of the Chief of the Defense Staff of Denmark.svg ธงเสนาธิการกลาโหม ลักษณะอย่างธงราชการ มีรูปคทาสีขาวไขว้ที่มุมธงบนด้านคันธง
Naval Rank Flag of Denmark - Admiral.svg ? —Present ธงหมายยศพลเรือเอก
Naval Rank Flag of Denmark - Vice Admiral.svg ? —Present ธงหมายยศพลเรือโท
Naval Rank Flag of Denmark - Rear Admiral.svg ? —Present ธงหมายยศพลเรือตรี
Naval Rank Flag of Denmark - Flotilla Admiral.svg ? —Present ธงหมายยศพลเรือจัตวา
Naval Rank Flag of Denmark - Chief of Squadron.svg ? —Present ธงหมายยศผู้บัญชาการกองเรือ
Naval Rank Flag of Denmark - Senior Officer Afloat.svg ? —Present ธงหมายยศนาวาเอก

ธงเรือยอชต์[แก้]

Flag Date Use Description
Ensign of Royal Danish Yacht Club.svg ?–Present ธงชมรมเรือยอชต์หลวงเดนมาร์ก
Ensign of Randers Sejlklub.svg ?–Present Ensign of Randers Sejlklub
Denmark Yacht Ensign.svg ?–Present ธงเรือยอชต์

บริษัทร่วมทุน[แก้]

Flag Date Use Description
ค.ศ. 1616 - 1730 บริษัทอินเดียตะวันออกของเดนมาร์ก
ค.ศ. 1671 - 1776 บริษัทอินเดียตะวันตกของเดนมาร์ก
East Asiatic Company.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1897 บริษัทอีสต์เอเชียติกของเดนมาร์ก

ธงในอดีต[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
State Banner of Denmark (14th Century).svg FIAV historical.svg ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 FIAV historical.svgธงประจำแผ่นดินของกษัตริย์แห่งเดนมาร์ก ตามที่ปรากฏในบันทึกเกี่ยวกับตราอาร์มในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 นับได้ว่าเป็นแบบธง "Dannebrog" ที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกสุด FIAV historical.svg
Royal Banner of Denmark (14th Century).svg FIAV historical.svg ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 FIAV historical.svgราชธวัชแห่งกษัตริย์เดนมาร์ก FIAV historical.svgธงลายตราอาร์มของกษัตริย์เดนมาร์ก ลักษณะเป็นธงพื้นเหลือง มีสิงโตสีฟ้า 3 ตัวยืนท่ามกลางลายรูปหัวใจสีแดง

ดูเพิ่ม[แก้]