รายชื่อธงในประเทศญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้คือรายการภาพธงต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ในอดีตและปัจจุบัน

ธงชาติ[แก้]

ดูบทความหลักที่: ธงชาติญี่ปุ่น
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Japan.svg 13 สิงหาคม พ.ศ. 2542– ธงชาติ และ ธงราชการ ธงชาติตามสัดส่วนในพระบรมราชโองการเลขที่ 127 ค.ศ. 1999 (Proclamation No. 127, 1999) สัดส่วนธง 2:3 พื้นสีขาว รูปวงกลมสีแดงในธงอยู่กลางธงพอดี
Flag of Japan (1870–1999).svg 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2413–
ปัจจุบัน
ธงชาติและธงราชการจักรวรรดิญี่ปุ่น ธงชาติตามสัดส่วนในพระบรมราชโองการเลขที่ 57 ค.ศ. 1870 (Proclamation No. 57, 1870) สัดส่วนธง 7:10 พื้นสีขาว รูปวงกลมสีแดงในธงค่อนมาทางคันธง 1%

ธงพระอิสริยยศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of the Japanese Emperor.svg พ.ศ. 2412– ธงประจำพระองค์สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ธงพื้นสีแดง กลางมีรูปดอกเบญจมาศ 32 กลีบสีทอง
Japan Sessyo Flag.svg พ.ศ. 2469– ธงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลักษณะคล้ายธงสมเด็จพระจักรพรรดิ แต่มีขอบสีขาว
Japan Kou(tai)gou Flag.svg พ.ศ. 2469– ธงประจำพระองค์สมเด็จพระจักรพรรดินี และสมเด็จพระจักรพรรดินีพันปีหลวง
Japan Koutaisi(son) Flag.svg พ.ศ. 2469– ธงประจำพระองค์มกุฎราชกุมาร และพระราชวงศ์ชั้นหลานหลวง
Japan Koutaisi(son)hi Flag.svg พ.ศ. 2469– ธงประจำพระองค์มกุฎราชกุมารี และพระชายาในพระราชวงศ์ชั้นหลานหลวง
Japan Kouzoku Flag 16ben.svg พ.ศ. 2469– ธงประจำพระองค์สำหรับราชตระกูลพระองค์อื่นๆ

ธงราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Japanese postal flag, 1872-1887.svg พ.ศ. 2415 – 2440 ธงเจ้าพนักงานไปรษณีย์ ลักษณะอย่างธงชาติ กลางธงมีแถบตามยาวสีแดงพาดผ่านพระอาทิตย์
Flag of Japan Customs.svg พ.ศ. 2435 – ธงเจ้าพนักงานศุลกากร ธงพื้นสีขาว หมายถึง แผ่นดิน สามเหลี่ยมสีนำเงิน หมายถึง ท้องทะเล พระอาทิตย์สีแดง หมายถึง การศุลกากร

ธงทหาร[แก้]

ดูบทความหลักที่: ธงเคียวคุจิซึกิ
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ธงกองทัพบก
War flag of the Imperial Japanese Army.svg พ.ศ. 2432–2488 ธงประจำกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น ธงพื้นสีขาว มีรูปพระอาทิตย์สีแดงรัศมี 16 แฉก อยู่ตรงกลางธง
大日本帝國陸軍 歩兵聯隊軍旗.svg ธงชัยเฉลิมพลหน่วยทหารราบ อัตราส่วน 2:3
大日本帝國陸軍 騎兵・砲兵聯隊軍旗.svg ธงชัยเฉลิมพลหน่วยทหารม้า อัตราส่วน 1:1
Flag of the Japan Self-Defense Forces.svg พ.ศ. 2515– ธงประจำกองกำลังป้องกันตนเองทางภาคพื้นดินของญี่ปุ่น ธงพื้นสีขาว มีรูปพระอาทิตย์สีแดงรัศมี 8 แฉก ที่ชายธงมีขอบสีทอง
ธงกองทัพเรือ
Naval ensign of the Empire of Japan.svg พ.ศ. 2432–2488 ธงจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น ธงพื้นสีขาว มีรูปพระอาทิตย์ฉายรัศมี 16 แฉก วางเยื้องไปทางคันธง
Naval Ensign of Japan.svg พ.ศ. 2497– ธงนาวีกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น
Japanese Naval Masthead Pennant.svg พ.ศ. 2499– ธงผู้บังคับการเรือ ธงกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นอย่างย่อ ต่อชายยาวออกไปเป็นสีขาว
ธงกองทัพอากาศ
Flag of the Japan Air Self-Defense Force (1955-1957).png พ.ศ. 2498–2500 ธงประจำกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่น ธงของกองกำลังตนเองทางอากาศเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2498 มีการเปลี่ยนแปลงแบบธงหลายครั้ง แบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นแบบที่ 4
Flag of the Japan Air Self-Defense Force (1957-1972).svg พ.ศ. 2500–2515
Flag of the Japan Air Self-Defense Force (1972-2001).svg พ.ศ. 2515–2544
Flag of the Japan Air Self-Defense Force.svg พ.ศ. 2545–

ธงในตำแหน่งราชการ[แก้]

กระทรวงกลาโหม[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Standard of the Prime Minister of Japan.svg พ.ศ. 2515– ธงประจำตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่น ธงพื้นสีม่วง มีรูปดอกซากุระเรียงกันเป็นรูปห้าเหลี่ยม
Naval Standard of the Prime Minister of Japan.svg พ.ศ. 2515– ธงประจำตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่น สำหรับใช้ในกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล
Standard of the Minister of Defence of Japan.svg พ.ศ. 2515– ธงประจำตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น
Naval Standard of the Minister of Defence of Japan.svg พ.ศ. 2515– ธงประจำตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น สำหรับใช้ในกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล
Standard of the Vice Minister of Defense of Japan.svg พ.ศ. 2515– ธงประจำตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น
Naval Standard of the Vice Minister of Defense of Japan.svg พ.ศ. 2515– ธงประจำตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น สำหรับใช้ในกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล
Flag of Chief of Staff, Joint Staff (JSDF).svg ธงประจำตำแหน่ง เสนาธิการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น

กองกำลังป้องกันตนเองทางภาคพื้นดิน[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Chief of Staff of the Ground Self-Defense Force (Japan).svg ธงเสนาธิการทหารบก
ธงกองกำลังผสมหัวหน้าเสนาธิการ กองกำลังป้องกันตนเองทางภาคพื้นดินของญี่ปุ่น
ธงหน่วยทหารราบ กองกำลังป้องกันตนเองทางภาคพื้นดินของญี่ปุ่น

กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Chief of Staff of the Air Self Defense Force (Japan).svg ธงเสนาธิการทหารอากาศ
ธงหน่วยทหารอากาศโยธิน กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่น

กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Standard of Commander (A) (JMSDF).svg

Standard of Commander (B) (JMSDF).svg
พ.ศ. 2508– ธงผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น
Flag of Chief of Staff, Maritime Self Defense Force.svg พ.ศ. 2508– ธงเสนาธิการทหารเรือ
พ.ศ. 2508– ธงพลเรือเอก
Standard of Vice Admiral (JMSDF).svg พ.ศ. 2508– ธงพลเรือโท
Standard of Rear Admiral (JMSDF).svg พ.ศ. 2508– ธงพลเรือตรี
Standard of Commodore (JMSDF).svg พ.ศ. 2508– ธงพลเรือจัตวา
Standard of Senior Captain (JMSDF).svg พ.ศ. 2508– ธงนาวาเอกพิเศษ (Senior captian) แห่งกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น
Standard of Commander of Imperial Japanese Navy.svg –พ.ศ. 2488 ธงผู้บัญชาการทหารเรือ แห่งจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น
Standard of Admiral of Imperial Japanese Navy.svg พ.ศ. 2432–2488 ธงพลเรือเอกแห่งจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น
Standard of Vice Admiral of Imperial Japanese Navy.svg พ.ศ. 2457–2488 ธงพลเรือโทแห่งจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น
Standard of Rear Admiral of Imperial Japanese Navy.svg พ.ศ. 2457–2488 ธงพลเรือตรีแห่งจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น
Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg พ.ศ. 2457–2488 ธงพลเรือจัตวาแห่งจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น
Standard of Senior Captain of Imperial Japanese Navy.svg –พ.ศ. 2488 ธงนาวาเอกพิเศษ (Senior captian) แห่งจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น
Zulu flag.svg พ.ศ. 2448–2488 "ธงอักษร Z" ธงจักรพรรดินาวีอย่างไม่เป็นทางการ ดัดแปลงจากธงประมวลสากลอักษร "Z"

กองกำลังป้องกันชายฝั่ง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Ensign of the Japanese Coast Guard.svg พ.ศ. 2494– ธงกองกำลังป้องกันชายฝั่งของญี่ปุ่น ธงรูปเข็มทิศของชาวเรือบนพื้นสีน้ำเงิน.
Standard of the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (Japan Coast Guard)-bordered.svg พ.ศ. 2494– ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผ่นดิน การสาธารณูปโภค การขนส่ง และ การท่องเที่ยว
Standard of the Japan Coast Guard Commandant-bordered.svg พ.ศ. 2494– ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายฝั่ง
Standard of the Commander of Regional Coast Guard Headquarters (Japan Coast Guard)-bordered.svg พ.ศ. 2494– ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายฝั่ง ประจำเขต
Flag of Commander (Japan Coast Guard)-bordered.svg พ.ศ. 2494– Flag of Commander

ธงในอดีต[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of the Tokugawa Shogunate.svg ในคตวรรษที่19 ธงชาติรัฐบาลเอโดะ ธงพื้นสีขาว มีแขวเสันสีดำ
พ.ศ. 2411–2412 ธงชาติสาธารณรัฐเอโซะ ธงพื้นสีน้ำเงิน มีรูปดาวเจ็ดแฉกสีแดง ซ้อนทับบนดอกเบญจมาศสีเหลืองอยู่ที่กลางธง
Flag of the Japanese Resident General of Korea (1905–1910).svg พ.ศ. 2448–2453 ธงประจำตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งเกาหลี ธงพื้นสีน้ำเงิน มีธงชาติญี่ปุ่นที่มุมธงด้านคันธง
Flag of Allied Occupied Japan.svg พ.ศ. 2488–2495 ธงเรือเอกชนและเรือรบญี่ปุ่น ระหว่างอยู่ในความยึดครองของสหรัฐอเมริกา ดัดแปลงจากธงประมวลสากลอักษร "E"
Flag of the Independent State of Okinawa.svg พ.ศ. 2493 (ม.ค.–มี.ค.) แบบธงสำหรับรัฐเอกราชโอกินาวะ แบบธงนี้เสนอโดย นายโคชิน ชิกิยะ ผู้ว่าการรัฐบาลพลเรือนโอกินาวะ แต่ฝ่ายคณะบริหารหมู่เกาะริวกิวของสหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธแบบธงนี้ใน 2 เดือนต่อมา สัญลักษณ์ในธงดังกล่าวมีความหมายดังนี้ สีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพ สีขาวหมายถึงเสรีภาพ สีแดงหมายถึงความกระตือรือล้น รูปดาวหมายถึงความหวัง
Flag of US Occupied Ryukyu Islands.svg พ.ศ. 2495–2510 ธงเรือเอกชน สำหรับใช้ในระหว่างที่สหรัฐอเมริกายึดครองหมู่เกาะริวกิวและโอกินาวะ ดัดแปลงจากธงประมวลสากลอักษร "D"

ธงประจำจังหวัด[แก้]

จังหวัดของญี่ปุ่นทั้ง 47 จังหวัด จะมีธงประจำจังหวัดของตัวเอง ลักษณะโดยรวมของแต่ละธงจะคล้ายกับธงชาติ โดยจะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเดี่ยว (monocolor) กลางมีตราสัญลักษณ์ ซึ่งเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า "มง" เป็นภาพตราที่ดัดแปลงจากสถานที่หรือสิ่งอื่นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด หรือชื่อจังหวัดซึ่งเขียนด้วยอักษรคาตากานะ

ภาพธง ตราสัญลักษณ์ จังหวัด รหัสพื้นที่ คำอธิบาย
Flag of Aichi Prefecture.svg Emblem of Aichi Prefecture.svg ไอจิ JP-23
Flag of Akita Prefecture.svg Emblem of Akita Prefecture.svg อากิตะ JP-05
Flag of Aomori Prefecture.svg Emblem of Aomori Prefecture.svg อาโอโมริ JP-02
Flag of Chiba Prefecture.svg Emblem of Chiba prefecture.svg ชิบะ JP-12
Flag of Ehime Prefecture.svg Emblem of Ehime prefecture.svg เอฮิเมะ JP-38
Flag of Fukui Prefecture.svg Emblem of Fukui Prefecture.svg ฟูกูอิ JP-18
Flag of Fukuoka Prefecture.svg Emblem of Fukuoka Prefecture.svg ฟูกูโอกะ JP-40
Flag of Fukushima Prefecture.svg Emblem of Fukushima Prefecture.svg ฟูกูชิมะ JP-07
Flag of Gifu Prefecture.svg Emblem of Gifu Prefecture.svg กิฟุ JP-21
Flag of Gunma Prefecture.svg Symbol of Gunma Prefecture.svg กุมมะ JP-10
Flag of Hiroshima Prefecture.svg Emblem of Hiroshima Prefecture.svg ฮิโรชิมะ JP-34
Flag of Hokkaido Prefecture.svg Emblem of Hokkaido Prefecture.svg ฮกไกโด JP-01
Flag of Hyogo Prefecture.svg Emblem of Hyogo Prefecture.svg เฮียวโงะ JP-28
Flag of Ibaraki Prefecture.svg Emblem of Ibaraki Prefecture.svg อิบารากิ JP-08
Flag of Ishikawa Prefecture.svg Emblem of Ishikawa Prefecture.svg อิชิกาวะ JP-17
Flag of Iwate Prefecture.svg Emblem of Iwate Prefecture.svg อิวาเตะ JP-03
Flag of Kagawa Prefecture.svg Emblem of Kagawa Prefecture.svg คางาวะ JP-37
Flag of Kagoshima Prefecture.svg Emblem of Kagoshima Prefecture.svg คาโงชิมะ JP-46
Flag of Kanagawa Prefecture.svg Emblem of Kanagawa Prefecture.svg คานางาวะ JP-14
Flag of Kochi Prefecture.svg Emblem of Kochi Prefecture.svg โคจิ JP-39
Flag of Kumamoto Prefecture.svg Emblem of Kumamoto Prefecture.svg คูมาโมโตะ JP-43
Flag of Kyoto Prefecture.svg Emblem of Kyoto Prefecture.svg เกียวโต JP-26
Flag of Mie Prefecture.svg Emblem of Mie Prefecture.svg มิเอะ JP-24
Flag of Miyagi Prefecture.svg Emblem of Miyagi Prefecture.svg มิยางิ JP-04
Flag of Miyazaki Prefecture.svg Symbol of Miyazaki Prefecture.svg มิยาซากิ JP-45
Flag of Nagano Prefecture.svg Emblem of Nagano Prefecture.svg นางาโนะ JP-20
Flag of Nagasaki Prefecture.svg Emblem of Nagasaki Prefecture.svg นางาซากิ JP-42
Flag of Nara Prefecture.svg Emblem of Nara Prefecture.svg นาระ JP-29
Flag of Niigata Prefecture.svg Emblem of Niigata Prefecture.svg นีงาตะ JP-15
Flag of Oita.png Symbol of Oita Prefecture.svg โออิตะ JP-44
Flag of Okayama Prefecture.svg Emblem of Okayama Prefecture.svg โอกายามะ JP-33
Flag of Okinawa Prefecture.svg Emblem of Okinawa Prefecture.svg โอกินาวะ JP-47
Flag of Osaka Prefecture.svg Emblem of Osaka Prefecture.svg โอซากะ JP-27
Flag of Saga Prefecture.svg Symbol mark of Saga prefecture.svg ซางะ JP-41
Flag of Saitama Prefecture.svg Emblem of Saitama Prefecture.svg ไซตามะ JP-11
Flag of Shiga Prefecture.svg Emblem of Shiga Prefecture.svg ชิงะ JP-25
Flag of Shimane Prefecture.svg Emblem of Shimane Prefecture.svg ชิมาเนะ JP-32
Flag of Shizuoka Prefecture.svg Emblem of Shizuoka Prefecture.svg ชิซูโอกะ JP-22
Flag of Tochigi Prefecture.svg Emblem of Tochigi Prefecture.svg โทจิงิ JP-09
Flag of Tokushima Prefecture.svg Emblem of Tokushima Prefecture.svg โทกูชิมะ JP-36
Flag of Tokyo Metropolis.svg Emblem of Tokyo Metropolis.svg โตเกียว JP-13
Flag of Tottori Prefecture.svg Emblem of Tottori Prefecture.svg ทตโตริ JP-31
Flag of Toyama Prefecture.svg Emblem of Toyama Prefecture.svg โทยามะ JP-16
Flag of Wakayama Prefecture.svg Emblem of Wakayama Prefecture.svg วากายามะ JP-30
Flag of Yamagata Prefecture.svg Emblem of Yamagata Prefecture.svg ยามางาตะ JP-06
Flag of Yamaguchi Prefecture.svg Emblem of Yamaguchi Prefecture.svg ยามางูจิ JP-35
Flag of Yamanashi Prefecture.svg Symbol of Yamanashi Prefecture.svg ยามานาชิ JP-19