รายชื่อธงในประเทศญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

หน้านี้คือรายการภาพธงต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ในอดีตและปัจจุบัน

ธงชาติ[แก้]

ดูบทความหลักที่: ธงชาติญี่ปุ่น
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Japan.svg 13 สิงหาคม พ.ศ. 2542– ธงชาติ และ ธงราชการ ธงชาติตามสัดส่วนในพระบรมราชโองการเลขที่ 127 ค.ศ. 1999 (Proclamation No. 127, 1999) สัดส่วนธง 2:3 พื้นสีขาว รูปวงกลมสีแดงในธงอยู่กลางธงพอดี
Flag of Japan (1870–1999).svg 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2413–
ปัจจุบัน
ธงชาติและธงราชการจักรวรรดิญี่ปุ่น ธงชาติตามสัดส่วนในพระบรมราชโองการเลขที่ 57 ค.ศ. 1870 (Proclamation No. 57, 1870) สัดส่วนธง 7:10 พื้นสีขาว รูปวงกลมสีแดงในธงค่อนมาทางคันธง 1%

ธงพระอิสริยยศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of the Japanese Emperor.svg พ.ศ. 2412– ธงประจำพระองค์สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ธงพื้นสีแดง กลางมีรูปดอกเบญจมาศ 16 กลีบสีทอง
Japan Sessyo Flag.svg พ.ศ. 2469– ธงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลักษณะคล้ายธงสมเด็จพระจักรพรรดิ แต่มีขอบสีขาว
Japan Kou(tai)gou Flag.svg พ.ศ. 2469– ธงประจำพระองค์สมเด็จพระจักรพรรดินี และสมเด็จพระจักรพรรดินีพันปีหลวง
Japan Koutaisi(son) Flag.svg พ.ศ. 2469– ธงประจำพระองค์มกุฎราชกุมาร และพระราชวงศ์ชั้นหลานหลวง
Japan Koutaisi(son)hi Flag.svg พ.ศ. 2469– ธงประจำพระองค์มกุฎราชกุมารี และพระชายาในพระราชวงศ์ชั้นหลานหลวง
Japan Kouzoku Flag 16ben.svg พ.ศ. 2469– ธงประจำพระองค์สำหรับราชตระกูลพระองค์อื่นๆ

ธงราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Japanese postal flag, 1872-1887.svg พ.ศ. 2415 – 2440 ธงเจ้าพนักงานไปรษณีย์ ลักษณะอย่างธงชาติ กลางธงมีแถบตามยาวสีแดงพาดผ่านพระอาทิตย์
Flag of Japan Customs.svg พ.ศ. 2435 – ธงเจ้าพนักงานศุลกากร ธงพื้นสีขาว หมายถึง แผ่นดิน สามเหลี่ยมสีนำเงิน หมายถึง ท้องทะเล พระอาทิตย์สีแดง หมายถึง การศุลกากร

ธงทหาร[แก้]

ดูบทความหลักที่: ธงเคียวคุจิซึกิ
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ธงกองทัพบก
War flag of the Imperial Japanese Army.svg พ.ศ. 2432–2488 ธงประจำกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น ธงพื้นสีขาว มีรูปพระอาทิตย์สีแดงรัศมี 16 แฉก อยู่ตรงกลางธง
大日本帝國陸軍 歩兵聯隊軍旗.svg ธงชัยเฉลิมพลหน่วยทหารราบ อัตราส่วน 2:3
大日本帝國陸軍 騎兵・砲兵聯隊軍旗.svg ธงชัยเฉลิมพลหน่วยทหารม้า อัตราส่วน 1:1
Flag of the Japan Self-Defense Forces.svg พ.ศ. 2515– ธงประจำกองกำลังป้องกันตนเองทางภาคพื้นดินของญี่ปุ่น ธงพื้นสีขาว มีรูปพระอาทิตย์สีแดงรัศมี 8 แฉก ที่ชายธงมีขอบสีทอง
ธงกองทัพเรือ
Naval ensign of the Empire of Japan.svg พ.ศ. 2432–2488 ธงจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น ธงพื้นสีขาว มีรูปพระอาทิตย์ฉายรัศมี 16 แฉก วางเยื้องไปทางคันธง
Naval Ensign of Japan.svg พ.ศ. 2497– ธงนาวีกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น
Japanese Naval Masthead Pennant.svg พ.ศ. 2499– ธงผู้บังคับการเรือ ธงกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นอย่างย่อ ต่อชายยาวออกไปเป็นสีขาว
ธงกองทัพอากาศ
Flag of the Japan Air Self-Defense Force (1955-1957).png พ.ศ. 2498–2500 ธงประจำกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่น ธงของกองกำลังตนเองทางอากาศเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2498 มีการเปลี่ยนแปลงแบบธงหลายครั้ง แบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นแบบที่ 4
Flag of the Japan Air Self-Defense Force (1957-1972).svg พ.ศ. 2500–2515
Flag of the Japan Air Self-Defense Force (1972-2001).svg พ.ศ. 2515–2544
Flag of the Japan Air Self-Defense Force.svg พ.ศ. 2545–

ธงในตำแหน่งราชการ[แก้]

กระทรวงกลาโหม[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Standard of the Prime Minister of Japan.svg พ.ศ. 2515– ธงประจำตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่น ธงพื้นสีม่วง มีรูปดอกซากุระเรียงกันเป็นรูปห้าเหลี่ยม
Naval Standard of the Prime Minister of Japan.svg พ.ศ. 2515– ธงประจำตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่น สำหรับใช้ในกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล
Standard of the Minister of Defence of Japan.svg พ.ศ. 2515– ธงประจำตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น
Naval Standard of the Minister of Defence of Japan.svg พ.ศ. 2515– ธงประจำตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น สำหรับใช้ในกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล
Standard of the Vice Minister of Defense of Japan.svg พ.ศ. 2515– ธงประจำตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น
Naval Standard of the Vice Minister of Defense of Japan.svg พ.ศ. 2515– ธงประจำตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น สำหรับใช้ในกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล
Flag of Chief of Staff, Joint Staff (JSDF).svg ธงประจำตำแหน่ง เสนาธิการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น

กองกำลังป้องกันตนเองทางภาคพื้นดิน[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Chief of Staff of the Ground Self-Defense Force (Japan).svg ธงเสนาธิการทหารบก
ธงกองกำลังผสมหัวหน้าเสนาธิการ กองกำลังป้องกันตนเองทางภาคพื้นดินของญี่ปุ่น
ธงหน่วยทหารราบ กองกำลังป้องกันตนเองทางภาคพื้นดินของญี่ปุ่น

กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Chief of Staff of the Air Self Defense Force (Japan).svg ธงเสนาธิการทหารอากาศ
ธงหน่วยทหารอากาศโยธิน กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่น

กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Standard of Commander (A) (JMSDF).svg

Standard of Commander (B) (JMSDF).svg
พ.ศ. 2508– ธงผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น
Flag of Chief of Staff, Maritime Self Defense Force.svg พ.ศ. 2508– ธงเสนาธิการทหารเรือ
พ.ศ. 2508– ธงพลเรือเอก
Standard of Vice Admiral (JMSDF).svg พ.ศ. 2508– ธงพลเรือโท
Standard of Rear Admiral (JMSDF).svg พ.ศ. 2508– ธงพลเรือตรี
Standard of Commodore (JMSDF).svg พ.ศ. 2508– ธงพลเรือจัตวา
Standard of Senior Captain (JMSDF).svg พ.ศ. 2508– ธงนาวาเอกพิเศษ (Senior captian) แห่งกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น
Standard of Commander of Imperial Japanese Navy.svg –พ.ศ. 2488 ธงผู้บัญชาการทหารเรือ แห่งจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น
Standard of Admiral of Imperial Japanese Navy.svg พ.ศ. 2432–2488 ธงพลเรือเอกแห่งจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น
Standard of Vice Admiral of Imperial Japanese Navy.svg พ.ศ. 2457–2488 ธงพลเรือโทแห่งจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น
Standard of Rear Admiral of Imperial Japanese Navy.svg พ.ศ. 2457–2488 ธงพลเรือตรีแห่งจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น
Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg พ.ศ. 2457–2488 ธงพลเรือจัตวาแห่งจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น
Standard of Senior Captain of Imperial Japanese Navy.svg –พ.ศ. 2488 ธงนาวาเอกพิเศษ (Senior captian) แห่งจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น
Zulu flag.svg พ.ศ. 2448–2488 "ธงอักษร Z" ธงจักรพรรดินาวีอย่างไม่เป็นทางการ ดัดแปลงจากธงประมวลสากลอักษร "Z"

กองกำลังป้องกันชายฝั่ง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Ensign of the Japanese Coast Guard.svg พ.ศ. 2494– ธงกองกำลังป้องกันชายฝั่งของญี่ปุ่น ธงรูปเข็มทิศของชาวเรือบนพื้นสีน้ำเงิน.
Standard of the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (Japan Coast Guard)-bordered.svg พ.ศ. 2494– ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผ่นดิน การสาธารณูปโภค การขนส่ง และ การท่องเที่ยว
Standard of the Japan Coast Guard Commandant-bordered.svg พ.ศ. 2494– ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายฝั่ง
Standard of the Commander of Regional Coast Guard Headquarters (Japan Coast Guard)-bordered.svg พ.ศ. 2494– ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายฝั่ง ประจำเขต
Flag of Commander (Japan Coast Guard)-bordered.svg พ.ศ. 2494– Flag of Commander

ธงในอดีต[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
100px พ.ศ. 2411–2412 ธงชาติสาธารณรัฐเอะโซะ ธงพื้นสีน้ำเงิน มีรูปดาวเจ็ดแฉกสีแดง ซ้อนทับบนดอกเบญจมาศสีเหลืองอยู่ที่กลางธง
Flag of the Japanese Resident General of Korea (1905-1910).svg พ.ศ. 2448–2453 ธงประจำตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งเกาหลี ธงพื้นสีน้ำเงิน มีธงชาติญี่ปุ่นที่มุมธงด้านคันธง
Flag of Allied Occupied Japan.svg พ.ศ. 2488–2495 ธงเรือเอกชนและเรือรบญี่ปุ่น ระหว่างอยู่ในความยึดครองของสหรัฐอเมริกา ดัดแปลงจากธงประมวลสากลอักษร "E"
Flag of the Independent State of Okinawa.png พ.ศ. 2493 (ม.ค.–มี.ค.) แบบธงสำหรับรัฐเอกราชโอกินะวะ แบบธงนี้เสนอโดย นายโคชิน ชิกิยะ ผู้ว่าการรัฐบาลพลเรือนโอกินะวะ แต่ฝ่ายคณะบริหารหมู่เกาะริวกิวของสหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธแบบธงนี้ใน 2 เดือนต่อมา สัญลักษณ์ในธงดังกล่าวมีความหมายดังนี้ สีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพ สีขาวหมายถึงเสรีภาพ สีแดงหมายถึงความกระตือรือล้น รูปดาวหมายถึงความหวัง
Flag of US Occupied Ryukyu Islands.svg พ.ศ. 2495–2510 ธงเรือเอกชน สำหรับใช้ในระหว่างที่สหรัฐอเมริกายึดครองหมู่เกาะริวกิวและโอกินะวะ ดัดแปลงจากธงประมวลสากลอักษร "D"

ธงประจำจังหวัด[แก้]

จังหวัดของญี่ปุ่นทั้ง 47 จังหวัด จะมีธงประจํจังหวัดของตัวเอง ลักษณะโดยรวมของแต่ละธงจะคล้ายกับธงชาติ โดยจะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเดี่ยว (monocolor) กลางมีตราสัญลักษณ์ ซึ่งเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า "มง" เป็นภาพตราที่ดัดแปลงจากสถานที่หรือสิ่งอื่นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด หรือชื่อจังหวัดซึ่งเขียนด้วยอักษรคะตะคะนะ

ภาพธง ตราสัญลักษณ์ จังหวัด รหัสพื้นที่ คำอธิบาย
Flag of Aichi Prefecture.svg Emblem of Aichi Prefecture.svg ไอจิ JP-23
Flag of Akita Prefecture.svg PrefSymbol-Akita.png อะกิตะ JP-05
Flag of Aomori Prefecture.svg PrefSymbol-Aomori.png อะโอะโมะริ JP-02
Flag of Chiba Prefecture.svg PrefSymbol-Chiba.png จิบะ JP-12
Flag of Ehime Prefecture.svg PrefSymbol-Ehime.png เอะฮิเมะ JP-38
Flag of Fukui Prefecture.svg PrefSymbol-Fukui.png ฟุกุอิ JP-18
Flag of Fukuoka Prefecture.svg PrefSymbol-Fukuoka.png ฟุกุโอะกะ JP-40
Flag of Fukushima Prefecture.svg PrefSymbol-Fukushima.png ฟุกุชิมะ JP-07
PrefSymbol-Gifu.png กิฟุ JP-21
Flag of Gunma Prefecture.svg PrefSymbol-Gunma.png กุนมะ JP-10
PrefSymbol-Hiroshima.png ฮิโระชิมะ JP-34
Flag of Hokkaido Prefecture.svg PrefSymbol-Hokkaido.png ฮอกไกโด JP-01
Flag of Hyogo Prefecture.png PrefSymbol-Hyogo.png เฮียวโงะ JP-28
Flag of Ibaraki Prefecture.svg PrefSymbol-Ibaraki.png อิบะระกิ JP-08
Flag of Ishikawa Prefecture.svg PrefSymbol-Ishikawa.png อิชิกะวะ JP-17
Flag of Iwate Prefecture.svg PrefSymbol-Iwate.png อิวะเตะ JP-03
Flag of Kagawa Prefecture.svg PrefSymbol-Kagawa.png คะงะวะ JP-37
PrefSymbol-Kagoshima.png คะโงะชิมะ JP-46
Flag of Kanagawa Prefecture.svg Emblem of Kanagawa Prefecture.svg คะนะงะวะ JP-14
Flag of Kochi Prefecture.png PrefSymbol-Kochi.png โคจิ JP-39
Flag of Kumamoto Prefecture.svg คุมะโมะโตะ JP-43
PrefSymbol-Kyoto.png เกียวโต JP-26
PrefSymbol-Mie.png มิเอะ JP-24
PrefSymbol-Miyagi.png มิยะงิ JP-04
Flag of Miyazaki Prefecture.svg PrefSymbol-Miyazaki.png มิยะซะกิ JP-45
Flag of Nagano Prefecture.svg PrefSymbol-Nagano.png นะงะโนะ JP-20
Flag of Nagasaki Prefecture.svg 67px นะงะซะกิ JP-42
Flag of Nara Prefecture.svg PrefSymbol-Nara.png นะระ JP-29
Flag of Niigata Prefecture.svg PrefSymbol-Niigata.png นิอิงะตะ JP-15
Flag of Oita.png 67px โออิตะ JP-44
Flag of Okayama Prefecture.svg PrefSymbol-Okayama.png โอะกะยะมะ JP-33
Coats of arms of None.svg โอะกินะวะ JP-47
Flag of Osaka Prefecture.svg PrefSymbol-Osaka.png โอซะกะ JP-27
Flag of Saga Prefecture.png PrefSymbol-Saga.png ซะงะ JP-41
Flag of Saitama Prefecture.svg PrefSymbol-Saitama.png ไซตะมะ JP-11
Flag of Shiga Prefecture.svg PrefSymbol-Shiga.png ชิงะ JP-25
Flag of Shimane Prefecture.svg PrefSymbol-Shimane.png ชิมะเนะ JP-32
Flag of Shizuoka Prefecture.png PrefSymbol-Shizuoka.png ชิซึโอะกะ JP-22
Flag of Tochigi Prefecture.svg PrefSymbol-Tochigi.png โทะจิงิ JP-09
100px 67px โทะกุชิมะ JP-36
Flag of Tokyo Prefecture.svg PrefSymbol-Tokyo.png โตเกียว JP-13
Flag of Tottori Prefecture.svg PrefSymbol-Tottori.png โทตโตริ JP-31
Flag of Toyama Prefecture.png PrefSymbol-Toyama.png โทะยะมะ JP-16
Flag of Wakayama Prefecture.svg PrefSymbol-Wakayama.png วะกะยะมะ JP-30
Flag of Yamagata Prefecture.svg PrefSymbol-Yamagata.png ยะมะงะตะ JP-06
Flag of Yamaguchi Prefecture.svg PrefSymbol-Yamaguchi.png ยะมะงุจิ JP-35
PrefSymbol-Yamanashi.png ยะมะนะชิ JP-19