ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อธงเรือในประเทศโปแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้คือรายชื่อธงเรือต่างๆ ที่ใช้อยู่ใน กองทัพเรือโปแลนด์.

ธงกองทัพเรือ[แก้]

ธงฉาน[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ ชื่อธง อ้างอิง
ศตวรรษที่ 17[1] – ศตวรรษที่ 20 ธงฉาน (proporzec marynarki wojennej) ธงพื้นสีแดง ใจกลางกางเขนนั้นมีรูปแขนกำดาบโค้งในพื้นสีแดง
28.08.1919[1] – ค.ศ. 1946
28.12.1959[2] – 30.04.1993
ใช้ในสมัยสาธารณรัฐที่ 2 จนถึง ค.ศ. 1946 ต่อมาในสมัยสาธารณรัฐประชาชน บังคับใช้อย่างเป็นทางการ 31 ธ.ค. 1955
ค.ศ. 1946 – 31.12.1955[3] มิได้ระบุวันที่ประกาศใช้ธงจากเอกสารที่ยืนยันได้.
31.12.1955[4] – 28.12.1959 ธงฉานกองเรือตรวจการณ์รักษาฝั่งของหน่วยพิทักษ์ชายแดน ไม่ปรากฏการใช้[3]
ตั้งแต่ 30.04.1993[5]

ธงนาวี[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ ชื่อธง อ้างอิง
28.08.1919[1] – 29.03.1928 ธงนาวีและธงชัยของกองทหารบก (bandera wojenna i flaga wojenna lądowa) สัดส่วนธง 8:5
29.03.1928 – ค.ศ. 1946 ธงนาวี (bandera wojenna) โดยทางการแล้วยังคงใช้ในกองทัพจนถึง 31 ธ.ค. 1955 แต่ปรากฏชัดว่าธงซึ่งมีรูปนกอินทรีไม่สวมมงกุฏเริ่มใช้มาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สัดส่วนธง 5:10½ (1:2.1)
ค.ศ. 1946 – 30.04.1993 ใช้ในสมัยสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ บังคับใช้อย่างเป็นทางการ 31 ธ.ค. 1955[4]
สัดส่วนธง 1:2.1
ตั้งแต่ 30.04.1993[5] ลักษณะเดียวกับธงที่ใช้ในสมัยสาธารณรัฐที่ 2 ระหว่าง ค.ศ. 1928-1946.
สัดส่วนธง 1:2.1

ธงเรือช่วยรบ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ ชื่อธง อ้างอิง
31.12.1955[4] — 14.03.1996 ธงเรือช่วยรบ (Bandera pomocniczych jednostek pływających) ใช้ในสมัยสาธารณรัฐประชาชน บังคับใช้อย่างเป็นทางการ 31 ธ.ค. 1955 (รูปนกอินทรีไม่สวมมงกุฏ)..
ตั้งแต่ 14.03.1996[6]

ธงท่าอากาศยานทหารเรือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ ชื่อธง อ้างอิง
Naval airport flag 28.12.1959[2] — 14.03.1996 ธงท่าอากาศยานทหารเรือ
(Flaga lotnictwa wojskowego Marynarki Wojennej)
ท่าอากาศยานและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของทหารเรือ,
Naval airport flag ตั้งแต่ 14.03.1996
Border defence naval airport flag 28.12.1959[2] — 1991 (จนถึง 30.04.1993) ธงท่าอากาศยานกองเรือหน่วยพิทักษ์ชายแดน
(Flaga lotnictwa morskiego Wojsk Ochrony Pogranicza)
ท่าอากาศยานและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของกองเรือพิทักษ์ชายแดน

ธงเรือพิทักษ์ชายแดน[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ ชื่อธง อ้างอิง
24.04.1953[7] - 19.11.1990 ธงนาวีหน่วยพิทักษ์ชายแดน (Bandera jednostek pływających Wojsk Ochrony Pogranicza) ลักษณะเดียวกับธงนาวี ขอบธงสีเขียวทั้งสามด้าน[8]
ตั้งแต่ 03.03.1992[9] ธงหน่วยพิทักษ์ชายแดน
(Flaga Straży Granicznej)
ลักษณะเดียวกับธงเรือพลเรือน และ ธงราชการ ขอบธงสีเขียวทั้งสามด้าน

ธงกองเรือตรวจการลำน้ำ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ ชื่อธง อ้างอิง
ค.ศ. 1930-1938 ธงกองเรือตรวจการลำน้ำ (Flaga wojskowych statków żeglugi śródlądowej) ลักษณะอย่างธงนาวี ไม่มีตราแผ่นดิน แต่มีวงรีสีแดงที่กลางธงค่อนมาทางด้านคันธง ภายในมีรูปสมอเรือสีขาว2อันไขว้กัน
ค.ศ. 1938-1939 ลักษณะอย่างธงราชการ ที่แถบสีแดงมุมล่างคันธง มีรูปสมอเรือสีดำ2อันไขว้กัน

ธงแสดงยศ[แก้]

ภาพ ชื่อธง ลักษณะ การใช้
Flag of the Commander of the Navy ธงผู้บัญชาการทหารเรือ
Flaga dowódcy Marynarki Wojennej
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว กลางแถบสีขาวมีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์ ที่แถบสีแดงใต้ตราแผ่นดินลงมาเป็นรูปสมอสีขาวมีเชือกพันไขว้คล้ายอักษร "S"
สัดส่วนธง 5:6[6]
ใช้บนเรือรบเมื่อผู้บัญชาการทหารเรืออยู่ในเรือลำนั้น
Admiral's Flag ธงพลเรือเอก
Flaga admirała
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว กลางแถบสีขาวมีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์ ที่แถบสีแดงด้านติดคันธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 4 ดวง เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ดาว 2 ดวงซึ่งเป็นด้านฐานนั้นขนานกับด้านคันธง
สัดส่วนธง 5:6[6]
ใช้บนเรือรบเมื่อมีนายพลเรือเอกอยู่ในเรือลำนั้น
Vice Admiral's Flag ธงพลเรือโท
Flaga admirała floty
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว กลางแถบสีขาวมีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์ ที่แถบสีแดงด้านติดคันธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 3 ดวง เรียงเป็นแถวแนวตั้งขนานกับด้านคันธง
สัดส่วนธง 5:6[6]
ใช้บนเรือรบเมื่อมีนายพลเรือโทอยู่ในเรือลำนั้น
Rear Admiral's Flag ธงพลเรือตรี
Flaga wiceadmirała
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว กลางแถบสีขาวมีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์ ที่แถบสีแดงด้านติดคันธงมีรูปดาวห้าแฉก 2 ดวง
สัดส่วนธง 5:6[6]
ใช้บนเรือรบเมื่อมีนายพลเรือตรีอยู่ในเรือลำนั้น
Comandore's Flag ธงพลเรือจัตวา
Flaga kontradmirała
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว กลางแถบสีขาวมีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์ ที่แถบสีแดงด้านติดคันธงมีรูปดาวห้าแฉก 1 ดวง
สัดส่วนธง 5:6[6]
ใช้บนเรือรบเมื่อมีนายพลเรือจัตวาอยู่ในเรือลำนั้น
General's Flag ธงนายพลทหาร
Flaga generała
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว กลางแถบสีขาวมีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์ ที่แถบสีแดงใต้ตราแผ่นดินลงมาเป็นรูปปืนใหญ่ 2 กระบอกไขว้เหนือลูกกระสุนแบบกลม
สัดส่วนธง 5:6[6]
ใช้บนเรือรบเมื่อมีนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลอยู่ในเรือลำนั้น

ธงแสดงตำแหน่ง[แก้]

ภาพ ชื่อธง ลักษณะ การใช้
Pennant of the Chief of the Naval Staff ธงเสนาธิการทหารเรือ
Proporczyk szefa Sztabu Marynarki Wojennej
ธงหางนกแซงแซงแปลงยาวเรียว ตอนต้นธงเป็นแถบสองสีตามแนวนอนสีขาว-แดง ประกอบกันเป็นรูปหางนกแซงแซว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์กลางแถบสีขาว ตอนชายธงเป็นพื้นสีแดง[6] ใช้บนเรือรบเมื่อเสนาธิการทหารเรืออยู่ในเรือลำนั้น
Flotilla Commander's Pennant ธงผู้บัญชาการกองเรือรบ
Proporczyk dowódcy flotylli
ธงหางนกแซงแซงแปลงยาวเรียว ตอนต้นธงเป็นแถบสองสีตามแนวนอนสีขาว-แดง ประกอบกันเป็นรูปหางนกแซงแซว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์กลางแถบสีขาว ตอนชายธงเป็นพื้นสีขาว[6] ใช้บนเรือรบเมื่อผู้บัญชาการกองเรือรบอยู่ในเรือลำนั้น
Division Commander's Pennant ธงผู้บังคับหมวดเรือ
Proporczyk dowódcy dywizjonu
ธงหางนกแซงแซงแปลงยาวเรียว ตอนต้นธงเป็นแถบสองสีตามแนวนอนสีขาว-แดง ประกอบกันเป็นรูปหางนกแซงแซว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์กลางแถบสีขาว ตอนชายธงเป็นพื้นสีฟ้า[6] ใช้บนเรือรบเมื่อผู้บังคับหมวดเรืออยู่ในเรือลำนั้น
Group Commander's Pennant ธงผู้บังคับหมู่เรือ
Proporczyk dowódcy grupy
ธงหางนกแซงแซงแปลงยาวเรียว ตอนต้นธงเป็นแถบสองสีตามแนวนอนสีขาว-แดง ประกอบกันเป็นรูปหางนกแซงแซว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์กลางแถบสีขาว ตอนชายธงเป็นพื้นสีเขียว[6] ใช้บนเรือรบเมื่อผู้บังคับหมู่เรืออยู่ในเรือลำนั้น
Coast Commander's Pennant ธงผู้บังคับหน่วยเรือชายฝั่ง
Proporczyk obrony wybrzeża
ธงหางนกแซงแซงแปลงยาวเรียว ตอนต้นธงเป็นแถบสองสีตามแนวนอนสีขาว-แดง ประกอบกันเป็นรูปหางนกแซงแซว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์กลางแถบสีขาว ตอนชายธงเป็นพื้นสีเหลือง[6] ใช้บนเรือรบเมื่อผู้บังคับหน่วยเรือชายฝั่งอยู่ในเรือลำนั้น

ธงรัฐบาล[แก้]

ธงเรือพลเรือน และ ธงราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ ชื่อธง อ้างอิง
28.08.1919[1] — 29.03.1928 ธงค้าขาย, ธงราชการ และ ธงสำหรับผู้แทนโปแลนด์ในต่างประเทศ สาธารณรัฐที่ 2 สัดส่วนธง 8:5
29.03.1928 — ค.ศ. 1946
ตั้งแต่ 22.02.1990
สัดส่วนธง 8:5

ค.ศ. 1946 — 22.02.1990 สาธารณรัฐประชาชน (รูปนกอินทรีไม่สวมมงกุฏ) บังคับใช้อย่างเป็นทางการ 31.12.1955
ค.ศ. 1920-1930 ธงคณะกรรมการบริหารการประปา บังคับใช้อย่างเป็นทางการ 29. 03. 1928

ธงนำร่อง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ ชื่อธง อ้างอิง

ธงตำรวจ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ ชื่อธง อ้างอิง
Police flag ตั้งแต่ 2.05.1996[10] ธงเรือตำรวจ (Flaga Policji) ใช้สำหรับเรือตำรวจ[11] สัดส่วนธง 5:9

ธงพิเศษสำหรับใช้ในหน้าที่ราชการ[แก้]

ธงหน่วยงานพิเศษต่างๆ ของรัฐ เป็นสิ่งที่ใช้สำหรับเรือในราชการของฝ่ายพลเรือนในขณะปฏิบัติหน้าที่ ธงเหล่านี้ใช้การออกแบบขั้นพื้นฐานเหมือนกัน กล่าวคือ พื้นธงสีขาว มีแถบกว้างขนาด 1 ใน 5 ส่วนของธง พาดที่กลางธงตามแนวยาว กลางธงแต่ละธงนั้นมีรูปตราแผ่นดินซ้อนทับบนรูปสมอสีเหลืองทอง ซึ่งสมอดังกล่าวสูง 3 ใน 5 ส่วนของความกว้างธง แถบสีแนวยาวที่กลางธงนั้นเว้นเป็นช่องไว้ ไม่สัมผัสกับรูปสมอหรือตราอาร์ม ส่วนการระบุว่าเรือดังกล่าวสังกัดหน่วยงานใดนั้นจะกระทำด้วยการใช้สีของแถบกลางธง[12]

ภาพ ชื่อธง ลักษณะ การใช้
Hydrographic vessel flag ธงหน่วยสำรวจทางอุทกศาสตร์และสำนักงานการเดินเรือทะเล
Flaga statku hydrograficznego i dozorczego urzędu morskiego
ธงขาว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์ซับทับสมอสีทองที่กลางธง มีแถบพาดแนวนอนกลางธงเป็นสีน้ำเงิน
สัดส่วนธง 5:8
ใช้สำหรับเรือในสังกัดหน่วยสำรวจทางอุทกศาสตร์และสำนักงานการเดินเรือทะเล[12]
Lifeboat flag ธงหน่วยกู้ชีพและหน่วยควบคุมมลพิษ
Flaga statku ratowniczego oraz specjalnego statku do zwalczania zanieczyszczeń
ธงขาว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์ซับทับสมอสีทองที่กลางธง มีแถบพาดแนวนอนกลางธงเป็นสีแสด
สัดส่วนธง 5:8
ใช้สำหรับเรือในสังกัดหน่วยกู้ชีพและหน่วยควบคุมมลพิษ[12]
Icebreaker flag ธงเรือตัดน้ำแข็ง
Flaga statku używanego wyłącznie do łamania lodów
ธงขาว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์ซับทับสมอสีทองที่กลางธง มีแถบพาดแนวนอนกลางธงเป็นสีม่วง
สัดส่วนธง 5:8
ใช้สำหรับเรือตัดน้ำแข็งโดยเฉพาะ[12]
Pilot boat flag ธงเรือนำร่อง
Flaga statku pilotowego
ธงขาว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์ซับทับสมอสีทองที่กลางธง มีแถบพาดแนวนอนกลางธงเป็นสีเทา
สัดส่วนธง 5:8
ใช้สำหรับเรือนำร่อง[12]
Fireboat flag ธงเรือดับเพลิง
Flaga statku pożarniczego
ธงขาว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์ซับทับสมอสีทองที่กลางธง มีแถบพาดแนวนอนกลางธงเป็นสีแดง
สัดส่วนธง 5:8
ใช้สำหรับเรือดับเพลิง[12]
Training ship flag ธงเรือสำหรับฝึกหัดเดินเรือ
Flaga statku szkolnego
ธงขาว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์ซับทับสมอสีทองที่กลางธง มีแถบพาดแนวนอนกลางธงเป็นสีดำ
สัดส่วนธง 5:8
ใช้ในเรือสำหรับฝึกหัดเดินเรือ[12]
Customs ship flag ธงเรือศุลกากร
Flaga statku celnego
ธงขาว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์ซับทับสมอสีทองที่กลางธง มีแถบพาดแนวนอนกลางธงเป็นสีเขียว
สัดส่วนธง 5:8
ใช้สำหรับเรือเจ้าพนักงานศุลกากร[12]
Hospital ship flag ธงเรือพยาบาล
Flaga statku sanitarnego
ธงขาว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์ซับทับสมอสีทองที่กลางธง มีแถบพาดแนวนอนกลางธงเป็นสีเหลือง
สัดส่วนธง 5:8
ใช้สำหรับเรือพยาบาล[12]
Telecommunication ship flag ธงเรือวิทยุสื่อสาร
Flaga statku telekomunikacyjnego
ธงขาว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์ซับทับสมอสีทองที่กลางธง มีแถบพาดแนวนอนกลางธงเป็นสีน้ำตาล
สัดส่วนธง 5:8
ใช้สำหรับเรือวิทยุสื่อสาร[12]

ธงเรือยอชต์[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1956-1990 ธงสมาคมเรือยอชต์แห่งชาติ ลักษณะอย่างธงราชการ มุมบนธงมีตราสมาคมเรือยอชต์แห่งชาติ
ตั้งแต่ ค.ศ. 1990
ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 ธงกองเรือยอตช์ ลักษณะอย่างธงนาวี ที่มุมบนธงมีรูปชุดเกราะส่วนท่อนแขนกำดาบโค้งในอาร์มน้อยพื้นสีแดง

ธงในอดีต[แก้]

ราชอาณาจักรโปแลนด์[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ ชื่อธง ลักษณะ
ค.ศ. 1815 — ราว ค.ศ. 1830 ธงพระอิสริยยศมหาราช "ซาร์แห่งรัสเซีย" ในฐานะ "ซาร์แห่งโปแลนด์" ธงพื้นสีขาว มีรูปตราแผ่นดินของคองเกรสโปแลนด์ในสมัยนั้น
ธงพระอิสริยยศมหาราช "ซาร์แห่งรัสเซีย" ในฐานะ "ซาร์แห่งโปแลนด์" บนเรือรบ ธงพื้นสีเหลือง มีรูปตราแผ่นดินของคองเกรสโปแลนด์ในสมัยนั้น
ธงเรือพระที่นั่ง "ซาร์แห่งรัสเซีย" ในฐานะ "ซาร์แห่งโปแลนด์" ธงกางเขนเซนต์แอนดรูว์สีน้ำเงิน มีรูปตราแผ่นดินของคองเกรสโปแลนด์ในช่องสามเหลี่ยมที่ด้านต้นธง
ค.ศ. 1782 — ราว ค.ศ. 1864 ธงค้าขายของคองเกรสโปแลนด์ ใช้ในเรือสินค้าของบริษัทแบล็กซีเทรดคอมเพนี (Black Sea Trade Company) ระหว่าง ค.ศ. 1782-1793 และ เรือของราชอาณาจักรโปแลนด์ (ยุคคองเกรส) ที่ขึ้นล่องตามทะเลดำในช่วงครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยอยู่ภายใต้ความอารักขาของจักรวรรดิรัสเซีย
ค.ศ. 1783 — ราว ค.ศ. 1867 ใช้ในเรือสินค้าของบริษัทเชอร์สันเทรดคอมเพนี (Cherson Trade Company) ระหว่าง ค.ศ. 1783-1793 และ เรือของราชอาณาจักรโปแลนด์ (ยุคคองเกรส) ที่ขึ้นล่องตามแม่น้ำวิสตูลาในช่วงครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยอยู่ภายใต้ความอารักขาของจักรวรรดิรัสเซีย
ค.ศ. 1918 ธงเรือยนต์ "โปโลเนีย" ใช้ในเรือยนต์ของโปแลนด์ มีลักษณะเป็นธงกางเขนเซนต์แอนดรูว์สีแดง กลางธงมีนกอินทรีในวงกลมสีแดง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Law of 1 August 1919 on Coat of Arms and Colours of the Polish Republic (Ustawa o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej), Dz.U. 69 of 1919, pos.416 (โปแลนด์)
 2. 2.0 2.1 2.2 Law of 10 December 1959 amending Decree of 9 November 1955 on insignia of the Armed Forces (Ustawa o zmianie dekretu z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych), Dz.U. nr. 71 of 1959, pos.447 (โปแลนด์)
 3. 3.0 3.1 Kazimierz Madej, Polskie symbole wojskowe 1943-1978, Warsaw, 1980, ISBN 83-11-06410-5, p.74
 4. 4.0 4.1 4.2 Decree of 9 November 1955 on insignia of the Armed Forces (Dekret o znakach Sił Zbrojnych), Dz.U. nr. 47 of 1955, pos.315 (โปแลนด์)
 5. 5.0 5.1 Law of 19 February 1993 on insignia of the Polish Armed Forces (Ustawa o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej เก็บถาวร 2008-02-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน), Dz.U. z 1993 r. Nr 34, poz. 154 (โปแลนด์)
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ ord
 7. Decree of 23 April 1953 on ensign of vessels of the Border Defence Army (Dekret o banderze jednostek pływających Wojsk Ochrony Pogranicza), Dz.U. nr.23 of 1953, pos.94 (โปแลนด์)
 8. Volker Preuß. "Polen Marineflagge der Grenztruppen" (ภาษาเยอรมัน). สืบค้นเมื่อ 2007-07-01.
 9. Ordinance of the Ministry of Internal Affairs of 20 December 1991 on flag of the Border Guard, conditions of flying a flag and markings of vessels and aircraft (Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie wzoru flagi Straży Granicznej, okoliczności i warunków jej podnoszenia oraz sposobu oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych, a także znaków rozpoznawczych używanych na nich przez Straż Graniczną w nocy), Monitor Polski nr.5 of 1992, pos.29 (โปแลนด์)
 10. Ordinance of the Minister of Internal Affairs and Administration on the Flag and Markings for Police Vessels and Aircraft, 18 April 2005, Dz.U. 2005 Nr 84 poz. 724 (โปแลนด์)
 11. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ pol-ord
 12. 12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2005 r. w sprawie wzorów flag dla statków morskich na oznaczenie pełnionej specjalnej służby państwowej oraz okoliczności i warunków ich podnoszenia (Ordinance of the Minister of Infrastructure on Flags for Special State Service Vessels), Dz.U. 2005 Nr 235 poz. 1998 (โปแลนด์)