ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อธงในประเทศฮังการี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เนื้อหาต่อไปนี้ว่าด้วยธงประเภทต่างๆ ที่ใช้ในฮังการี

ธงชาติ

[แก้]
ภาพธง ระยะเวลาการใช้   คำอธิบาย สัดส่วน
11 เมษายน ค.ศ. 1848 ธงชาติ และ ธงพลเรือน Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงแถบตามยาว 3 สี คือ สีแดง, สีขาว และ สีเขียว. 1:2
23 พฤษภาคม ค.ศ. 1957 ธงราชการ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag
ธงกองทัพ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag
11 เมษายน ค.ศ. 1848 Civil flag Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag 2:3
18 สิงหาคม ค.ศ. 1957 ธงเรือราษฎร์ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag
ค.ศ. 1990 ธงเรือราชการ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag
ค.ศ. 1990 ธงราชการ (หน่วยงานรัฐบาล) Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flagSmall vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ตรงกลางธงมีตราแผ่นดิน. 1:2
ธงเรือราชการ (สังกัดรัฐบาล) Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flagSmall vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag 2:3
23 พฤษภาคม ค.ศ. 1957 ธงชาติ (สำหรับตกแต่ง) Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flagFlag can be hoisted vertically only ธงแถบตามยาว 3 สี คือ สีแดง, สีขาว และ สีเขียว. 2:1
ธงชาติสำหรับตกแต่ง (ใช้โดยพลเรือน) Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flagFlag can be hoisted vertically only ธงแถบตามขวาง 3 สี คือ สีแดง, สีขาว และ สีเขียว.
1990 ธงราชการสำหรับตกแต่ง (หน่วยงานรัฐบาล)
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flagSmall vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flagFlag can be hoisted vertically only
ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดิน.

ธงตำแหน่งราชการ

[แก้]
ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย สัดส่วน
พ.ศ. 2533-2555 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ธงพื้นสีขาว ขอบทั้งสี่ด้านมีสามเหลี่ยมสลับฟันปลา สีเขียว-แดง ใจกลางธงมีตราแผ่นดินอย่างย่อ 1:1
ตั้งแต่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555 ธงพื้นสีขาว ขอบที่งสี่ด้านมีสามเหลี่ยมสีแดง-เขียว ใจกลางธงมีตราแผ่นดินมหาจลัญจกรณ์ 2:3

ธงกองทัพ

[แก้]
ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย สัดส่วน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ธงประจำกองทัพฮังการี ธงพื้นสีขาว ใจกลางธงมีตรากองทัพฮังการี 2:3
ตั้งแต่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2534 ธงกองทัพ ธงพื้นสีขาว ขอบในทั้งสี่ด้านมีสามเหลี่ยมเปลวเพลิงสีแดง-เขียว flammulette ("flame tongues", สามเหลี่ยมที่มีขอบหยัก) , กลางธงมีตราแผ่นดินรองรับด้วยช่อโอ๊คทางด้านซ้ายและช่อมะกอกทางด้านขวา 3:4
ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 ธงชัยหน่วยทหารม้าพิธีการแห่งชาติ ลักษณะเดียวกับธงประธานาธิบดี พ.ศ. 2533-2555 โดยขอบในทั้งสี่ด้านมีสามเหลี่ยมสลับสีแดง-เขียวขลิบแถบสีทอง 1:1

ธงนาวี

[แก้]
ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย สัดส่วน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ธงนาวีสำหรับพิธีการ ลักษณะเดียวกับธงกองทัพ ขอบในทั้งสี่ด้านมีสามเหลี่ยมสลับสีแดง-เขียว, ตราแผ่นดินอย่างย่อรองรับด้วยช่อรอเรล และ กิ่งโอ๊ก บนธงนั้นเยื้องมาทางด้านคันธง 2:3
ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ธงนาวี กองทัพเรือ ลักษณะเดียวกับธงกองทัพ ขอบในทั้งสี่ด้านมีสามเหลี่ยมสลับสีแดง-เขียว, ตราแผ่นดินบนธงนั้นเยื้องมาทางด้านคันธง 3:4
4:5
ธงหมายยศนาวาเอก ลักษณะเดียวกับธงนาวี แต่เป็นรูปสามเหลี่ยม 2:3
ธงหมายยศรัฐมนตรี ลักษณะเดียวกับธงชาติ ตัดปลายหางแซงแซว
ธงผู้บังคับการเรือ ธงหางจระเข้ลักษณะเดียวกับธงชาติ ความยาวของธงนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการประจำการของเรือลำนั้นๆ 21:200

ธงในอดีต

[แก้]

ธงชาติ

[แก้]
ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย สัดส่วน
ฮังการีในสมัย
ค.ศ. 895-1000 ธงชาติราชรัฐฮังการี A red swallow-tailed flag.
ค.ศ. 1000-1038 ธงชาติราชอาณาจักรฮังการี
ค.ศ. 1046-1172 A red flag with a white latin cross in the center.
ค.ศ. 1172-1196 A red flag with a white patriarchal cross in the center.
ศตวรรษที่ 13 - ค.ศ. 1301 A red flag with a white patriarchal cross on a green triple mount in the center.
ธงประจำราชวงศ์อาร์ปัด Eight horizontal stripes alternating red and white.
ค.ศ. 1301-1382 ธงชาติราชอาณาจักรฮังการี Eight horizontal stripes alternating red and white with a yellow fleur-de-lis pattern on a vertical blue stripe at the hoist.
ค.ศ. 1387-1437 A red flag divided into four quarters: eight horizontal stripes alternating white and red in the first and fourth quarters, a white eagle in the second quarter and a white lion in the third quarter.
ค.ศ. 1440-1444 A red flag divided into four quarters: eight horizontal stripes alternating white and red in the first and fourth quarters and a white eagle in the second and third quarters.
ค.ศ. 1458-1490 A red swallow-tailed flag divided into four quarters: eight horizontal stripes alternating white and red in the first and fourth quarters, a white patriarchal cross on a green triple mount in the second quarter, a white lion in the third quarter and the coat of arms of the Hunyadi family in the center.
A red swallow-tailed flag divided into four quarters: eight horizontal stripes alternating white and red in the first quarter, a white patriarchal cross on a green triple mount in the second quarter, three crowned golden leopards' heads on a blue field in the third quarter, a white lion in the fourth quarter and the coat of arms of the Hunyadi family in the center.
ค.ศ. 1490-1516 A red swallow-tailed flag divided into four quarters: eight horizontal stripes alternating red and white in the first and fourth quarters and a white patriarchal cross on a green triple mount in the second and third quarters.
ค.ศ. 1516-1526 A red swallow-tailed flag divided into four quarters: eight horizontal stripes alternating red and white in the first quarter, a white patriarchal cross on a green triple mount in the second quarter, three crowned golden leopards' heads on a blue field in the third quarter, a white lion in the fourth quarter and a white eagle on a red escutcheon in the center.
ธงชาติ และ ธงราชการ
ศตวรรษที่ 18 - 11 เมษายน 1848;
ค.ศ. 1849 - 28 กรกฎาคม 1867
ธงชาติราชอาณาจักรฮังการี
ส่วนหนึ่งของราชวงศ์ฮับส์บูร์กแห่งจักรวรรดิออสเตรีย ก่อนการประนีประนอม
ธงสองสีแบ่งครึ่งตามแนวนอน ครึ่งบนสีดำ ครึ่งล่างสีเหลือง. 2:3
15 มีนาคม 1848 - สิงหาคม 1849 ธงศึกระหว่างการปฏิวัติฮังการี ค.ศ. 1848 ต่อต้านราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ลักษณะเดียวกับธงกองทัพ ขอบในทั้งสี่ด้านมีสามเหลี่ยมสลับสีแดง-เขียว กลางธงมีตราแผ่นดิน ("Kossuth"). 1:1
11 เมษายน 1848 - เมษายน 1849 ธงชาติราชอาณาจักรฮังการี ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดินอย่างย่อ. 1:2
2:3
28 กรกฎาคม 1867 - ค.ศ. 1869 ธงชาติราชอาณาจักรฮังการี ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดินอย่างย่อ. 1:2
2:3
ค.ศ. 1869 - 9 กุมภาพันธ์ 1874 1:2
2:3
9 กุมภาพันธ์ 1874 - 12 มกราคม 1896 1:2
2:3
12 มกราคม 1896 - 6 พฤศจิกายน 1915 1:2
2:3
ธงชาติราชอาณาจักรฮังการี Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดินประคองข้างด้วยนางฟ้า 2 ตน. 1:2
2:3
6 พฤศจิกายน 1915 - 29 พฤศจิกายน 1918 ธงชาติราชอาณาจักรฮังการี และ สาธารณรัฐประชาชนฮังการี (สาธารณรัฐที่ 1) ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดินอย่างย่อ. 1:2
2:3
ธงชาติราชอาณาจักรฮังการี และ สาธารณรัฐที่ 1 Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดินประคองข้างด้วยนางฟ้า 2 ตน. 1:2
2:3
29 พฤศจิกายน 1918 - 21 มีนาคม 1919 ธงชาติสาธารณรัฐฮังการีที่ 1 ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดิน โดยยกรูปมหามงกุฎออก ("Károlyi"). 1:2
2:3
21 มีนาคม - 1 สิงหาคม 1919 ธงชาติสาธารณรัฐโซเวียตฮังการี ธงพื้นสีแดงล้วน. 1:2
2:3
2 สิงหาคม - 6 สิงหาคม 1919 ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนฮังการี ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดิน ("Károlyi") 1:2
2:3
สิงหาคม 1919 - กลางปี ค.ศ. 1946 ธงชาติสาธารณรัฐฮังการี และ ราชอาณาจักรฮังการี ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดิน. 1:2
2:3
กลางปี ค.ศ. 1946 - 20 สิงหาคม 1949 ธงชาติสาธารณรัฐที่ 2 ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดินสมัย ("Kossuth"). 1:2
2:3
20 สิงหาคม 1949 - 12 พฤศจิกายน 1956 ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนฮังการี ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดินสมัย ("ราโคชี"). 1:2
2:3
23 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 1956 ธงชาติในระหว่างการปฏิวัติฮังการี ค.ศ. 1956 ต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ โดยยกรูปตราแผ่นดินในสมัยของ„ราโคชี”ออกจากธง. 1:2
2:3
12 พฤศจิกายน 1956 - 23 พฤษภาคม 1957 ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนฮังการี ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดินสมัย ("Kossuth"). 1:2
2:3
23 พฤษภาคม 1957 - 20 สิงหาคม 2000 ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนฮังการี และ สาธารณรัฐที่ 3 ธงแถบตามยาว 3 สี คือ สีแดง, สีขาว และ สีเขียว.
ธงนาวี
20 มีนาคม 1786 - 1 สิงหาคม 1869 ธงเรือพลเรือนราชอาณาจักรฮังการี เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี. A horizontal triband of red, white and red with the Austrian escutcheon on the hoist side.
1 สิงหาคม 1869 - พฤศจิกายน 1918 ธงเรือพลเรือนTransleithania เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี (น่านน้ำระยะไกล) ธงแถบตามยาวสีแดง-ขาว-แดง / เขียว ที่ใจกลางธงของแต่ละฝั่งมีตราแผ่นดินอย่างย่อ.
12 มกราคม 1896 - 6 พฤศจิกายน 1915 ธงเรือพลเรือน และ ธงเรือราชการ (น่านน้ำระยะใกล้) ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดินสมัย.
6 พฤศจิกายน 1915 - 29 พฤศจิกายน 1918
14 ตุลาคม 1921 - กลางปี ค.ศ. 1946 ธงเรือพลเรือนราชอาณาจักรฮังการี ลักษณะเดียวกับธงชาติ ตราแผ่นดินบนธงนั้นเยื้องมาทางด้านคันธง.
4 พฤศจิกายน 1950 - 18 สิงหาคม 1957 ธงเรือพลเรือนสาธารณรัฐประชาชนฮังการี ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดินสมัย („ราโคชี”).
ค.ศ. 1957-1990 ธงเรือราชการสาธารณรัฐประชาชนฮังการี ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดินสมัย ("กาดาร์") .
6 พฤศจิกายน 1915 - 29 พฤศจิกายน 1918,
สิงหาคม 1919 - กลางปี ค.ศ. 1946
ธงราชการสำหรับตกแต่ง (ราชอาณาจักรฮังการี) ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดิน. 2:1
ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดินประคองข้างด้วยนางฟ้า 2 ตน.
20 สิงหาคม 1949 – 12 พฤศจิกายน 1956 ธงราชการสำหรับตกแต่ง (สาธารณรัฐประชาชนฮังการี) ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดินสมัย ("ราโคชี") ภายในแถบสีขาว.
ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดินสมัย ("ราโคชี").
ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ใจกลางธงมีตราแผ่นดินสมัย ("ราโคชี").

ธงกองทัพ

[แก้]
ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
พ.ศ. 2482 - 2488 ธงกองทัพราชอาณาจักรฮังการี ธงพื้นสีขาว ขอบในทั้งสี่ด้านมีสามเหลี่ยมเปลวเพลิงสีแดง-เขียว กลางธงมีตราแผ่นดินยุคราชอาณาจักร
พ.ศ. 2488 - 2489 ธงกองทัพ ลักษณะเดียวกับธงกองทัพ, กลางธงมีตราแผ่นดิน
พ.ศ. 2489 - 2491 ธงกองทัพ ลักษณะเดียวกับธงกองทัพ, กลางธงมีตราแผ่นดินยุค
พ.ศ. 2492 - 2493 ธงกองทัพ ลักษณะเดียวกับธงกองทัพ, กลางธงมีตราแผ่นดินในสมัยของราโกซี
พ.ศ. 2493 - 2500 ธงกองทัพประชาชนในยุคของราโกซี ธงพื้นสีแดงเลือดหมู ขอบที่งสี่ด้านมีสามเหลี่ยมสีแดง-เขียว กลางธงมีตราแผ่นดินยุคสาธารณรัฐประชาชนในสมัยของราโกซี
พ.ศ. 2499 ธงกองทัพประชาชนในช่วงระหว่างการปฏิวัติฮังการี ธงพื้นสีแดงเลือดหมู ขอบที่งสี่ด้านมีสามเหลี่ยมสีแดง-เขียว โดยยกรูปตราแผ่นดินในสมัยของ"ราโกซี"ออกจากธง
พ.ศ. 2500 - 2532 ธงกองทัพประชาชนฮังการี ธงพื้นสีแดงเลือดหมู ขอบที่งสี่ด้านมีสามเหลี่ยมสีแดง-เขียว กลางธงมีตราแผ่นดินยุคสาธารณรัฐประชาชนในสมัยของ"กาดาร์"

ธงรัฐนาวี

[แก้]
ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
พ.ศ. 2482 - 2488 ธงราชนาวีกองทัพเรือราชอาณาจักรฮังการี ลักษณะเดียวกับธงชาติ, ตราแผ่นดินบนธงนั้นเยื้องมาทางด้านคันธง
พ.ศ. 2489 - 2491 ธงนาวี ลักษณะเดียวกับธงชาติ, ตราแผ่นดินบนธงนั้นเยื้องมาทางด้านคันธง
พ.ศ. 2491 - 2493 ธงนาวี ลักษณะเดียวกับธงกองทัพ, สัดส่วน 2:3
พ.ศ. 2493 - 2498 ธงนาวีกองทัพเรือประชาชนในยุคของราโกซี ลักษณะเดียวกับธงกองทัพ, มีแถบธงชาติพาดกลางประกอบตราแผ่นดินเยื้องมาทางด้านคันธง สัดส่วน 2:3
พ.ศ. 2498 - 2500 ธงนาวีกองทัพเรือประชาชน ลักษณะเดียวกับธงกองทัพ, ตราแผ่นดินบนธงนั้นเยื้องมาทางด้านคันธง
พ.ศ. 2500 - 2532 ธงนาวีกองทัพเรือประชาชน ลักษณะเดียวกับธงกองทัพ, ตราแผ่นดินบนธงนั้นเยื้องมาทางด้านคันธง

ธงตำแหน่งราชการ

[แก้]
ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย สัดส่วน
พ.ศ. 2463 - 2487 ธงผู้สำเร็จราชการแห่งฮังการี ธงพื้นสีขาว ขอบในทั้งสี่ด้านมีสามเหลี่ยมสีแดง-เขียว กลางธงมีตราแผ่นดินมหาจลัญจกรณ์ของราชอาณาจักรฮังการี 2:3
พ.ศ. 2481 - 2487 ธงพื้นสีขาว ขอบในทั้งสี่ด้านมีสามเหลี่ยมสีแดง-เขียว

เรือยอชต์

[แก้]
ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย สัดส่วน
พ.ศ. 2500-2543 ธงสมาคมเรือยอชต์ฮังการี. 2:3
พ.ศ. 2503-2543 ธงสมาคมกีฬาทางน้ำทะเลสาบเวเลนเซ
พ.ศ. 2410-2427 ธงเรือยอชต์บาลตัน-เฟอรีดี
ธงผู้บังคับการเรือยอชต์
ธงรองผู้บังคับการเรือยอชต์
พ.ศ. 2434-2461
3:5

ดูเพิ่ม

[แก้]