ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อธงในประเทศอุซเบกิสถาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างนี้แสดงภาพธงต่างๆที่ใช้ในประเทศอุซเบกิสถาน.

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ตั้งแต่ ค.ศ. 1991 ธงชาติอุซเบกิสถาน ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีฟ้า-ขาว-เขียว มีริ้วสีแดงขนาดเล็กขนาบขอบสีขาว ที่มุมธงด้านคันธงมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาวห้าแฉก 12 ดวง

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งอุซเบกิสถาน
ตั้งแต่ ค.ศ. 2019 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ลักษณะเดียวกับธงชาติ กลางธงมีตราประจำตำแหน่งประธานาธิบดี.

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ธงกองทัพ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ ที่กลางแถบสีขาว มีอักษรซีริลลิกสีเหลืองจารึกนามว่า Ўзбекистон Республикаси уролли Кучлари หรือ ภาษาละติน O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari
ธงกระทรวงกลาโหม ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตรากระทรวงกลาโหม
ธงกองทัพบก
ธงกองทัพอากาศ
ธงกองทัพเรือ ธงพื้นขาวมีรูปสมอเรือ ที่เบื่อซ้าย และ รูปจันทร์เสี้ยวประกอบดาวห้าแฉก 12 ดวง รูปดังกล่าวมีสีแดง เบื้องล่างของธงเป็นแถบสีฟ้า.

ธงกองกำลังกึ่งทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
กระทรวงการคลัง
ธงประจำกรมศุลกากร ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีตราสำนักงานศุลกากร
ธงแสดงสัญชาติกรมศุลกากร ธงพื้นสีฟ้า มุมบนคันธงมีรูปธงชาติ กลางธงมีตราสำนักงานศุลกากร
กระทรวงกิจการภายใน
กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉิน
หน่วยความมั่นคงกลาง
ธงประจำสำนักงานความมั่นคงกลาง ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตราสำนักงานความมั่นคงกลาง
ธงนาวีหน่วยยามฝั่งพิทักษ์ชายแดน ธงพื้นสีเขียว มุมบนธงมีรูปธงนาวี

ธงกีฬา[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
คณะกรรมการโอลิมปิกอุซเบกิสถาน
คณะกรรมการพาราลิมปิกอุซเบกิสถาน

สาธารณรัฐปกครองตนเอง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ตั้งแต่ ค.ศ. 1991 ธงสาธารณรัฐปกครองตนเองการากัลปักสถาน

ธงในอดีต[แก้]

ศควรรษที่ 19[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ค.ศ. 1370 - 1526 ธงจักรวรรดิติเมอร์
ค.ศ. 1785 - 1870 ธงเอมิเรตส์แห่งบูคารา
- ค.ศ. 1917 ธงแคว้นข่านคีวา
ค.ศ. 1917 - 1920 ธงแคว้นข่านคีวา
ค.ศ. 1917 - 1918 ธงเขตปกครองตนเองโกแกนด์ (Kokand Autonomy)
ค.ศ. 1858 - 1883 ธงชาติจักรวรรดิรัสเซีย กำหนดให้มีขึ้นโดย พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ธงสามสีแบ่งตามแนวนอน พื้นสีดำ-เหลือง-ขาว
ค.ศ. 1883 - 1917 ธงชาติจักรวรรดิรัสเซีย ธงสามสีแบ่งตามแนวนอน พื้นสีขาว-น้ำเงิน-แดง
ค.ศ. 1813 - 1917 ธงจักรพรรดินาวีรัสเซีย (ธงเซนต์แอนดรูว์) ธงกากบาทแนวทแยงมุมสีน้ำเงินบนพื้นขาว

สหภาพโซเวียต (ศควรรษที่ 20)[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ลำดับธง คำอธิบาย
ค.ศ. 1921 - 1923 ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนโซเวียตบูคารา
ค.ศ. 1920 - 1923 ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนโซเวียตคอเรสม์
ค.ศ. 1919 - 1921 ธงชาติสาธารณรัฐปกครองตนเองสังคมนิยมโซเวียตตุรกีสถาน
ค.ศ. 1921 - 1924
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอุซเบก
ธงผืนที่ 1
ค.ศ. 1925 - 1926
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอุซเบก ธงพื้นสีแดง ที่มุมบนด้านคันธงมีชื่อประเทศ จารึกข้อความด้วยอักษรอาหรับและอักษรซีริลลิก เขียนไว้ว่า УзССР เป็นสีทอง
ธงผืนที่ 2
ค.ศ. 1926 - 1931
ธงพื้นสีแดง เปลี่ยนคำจารึกชื่อประเทศที่มุมบนด้านคันธงใหม่ โดยจารึกเป็นภาษาอุซเบก ภาษารัสเซีย และ ภาษาทาจิก
ธงผืนที่ 3
ค.ศ. 1931 - 1935
ธงพื้นสีแดง ที่มุมธงด้านคันธง ชื่อประเทศอย่างย่อในภาษาอุซเบกว่า OzbSC และ ในภาษารัสเซียว่า УзССР
ธงผืนที่ 4
ค.ศ. 1935 - 1937
ธงพื้นสีแดง ที่มุมธงด้านคันธง ชื่อประเทศอย่างย่อในภาษาอุซเบกเป็นอักษรโรมันว่า OzSSR และ ในภาษารัสเซียว่า УзССР
ธงผืนที่ 5
ค.ศ. 1937 - 1941
ธงพื้นสีแดง ที่มุมธงด้านคันธง จารึกข้อความเป็นอักษรโรมันว่า OZBEKISTAN SSR
ธงผืนที่ 6
ค.ศ. 1941 - 1953
ธงพื้นสีแดง ที่มุมธงด้านคันธง ใช้เป็นภาษาอุซเบกและรัสเซียว่า Ўзбекистон ССР (Ozbekiston SSR) และ Узбекская ССР (Uzbekskaya SSR) ตามลำดับ
ธงผืนที่ 7
ค.ศ. 1952 - 1991
ธงชาติสหภาพโซเวียต กลางธงมีแถบสีฟ้าขอบสีขาวพาดผ่าน

สาธารณรัฐปกครองตนเอง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
สาธารณรัฐปกครองตนเองการากัลปักสถาน
ธงผืนที่ 1
ค.ศ. 1934 - 1937
ธงชาติสาธารณรัฐปกครองตนเองการากัลปักสถาน ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย มีชื่อสาธารณรัฐปกครองตนเองในภาษารัสเซีย และ ภาษาการากัลปักอยู่เบื้องล่างชื่อของประเทศ อนึ่ง สาธารณรัฐปกครองตนเองแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซียเมื่อ ค.ศ. 1932 ต่อมาย้ายไปขึ้นกับสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอุซเบกในปี ค.ศ. 1936
ธงผืนที่ 2
ค.ศ. 1937 - 1952
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอุซเบก มีชื่อสาธารณรัฐปกครองตนเองในภาษาอุซเบก และ ภาษาคาราคัลปัคอยู่เบื้องล่างชื่อของประเทศ
ธงผืนที่ 3
ค.ศ. 1952 - 1991
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอุซเบก มีชื่อสาธารณรัฐปกครองตนเองในภาษาอุซเบก และภาษาคาราคัลปัคอยู่ใต้รูปค้อนเคียวและดาวแดง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]