ข้ามไปเนื้อหา

ธงในกองทัพรัสเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางเบื้องล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับธงต่างๆ ที่ใช้อยู่ในกองทัพสหพันธรัฐรัสเซียอย่างสังเขป

ธงกองทัพ[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
ธงชัย
14.09.1995 г ธงผู้บัญชาการทหารสูงสุด ธงชาติรัสเซีย กลางธงมีภาพตราแผ่นดินของรัสเซีย (ประธานาธิบดีรัสเซียเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพรัสเซียโดยตำแหน่ง)
พ.ศ. 2488 - ปัจจุบัน ธงชัยประจำกองพลทหารปืนเล็กยาวที่ 150 เป็นธงชัยที่ถูกปักไว้เหนืออาคารสภาไรช์สทัก (Reichstag) เมื่อกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตตีกรุงเบอร์ลินแตกใน พ.ศ. 2488
พ.ศ. 2539 - ธงที่ระลึกและธงชัยแห่งชาติรัสเซีย ธงชัยประจำชาติ (Victory Banner) ธงนี้มีสถานะเทียบเท่าธงชาติ สามารถใช้ควบคู่กับธงชาติรัสเซียแบบสามสี หรือใช้ในฐานะธงชาติรัสเซียเพียงธงเดียวก็ได้
กองทัพภาค
21.07.2003[1] ธงประจำกระทรวงกลาโหม
04.02.2016[2] ธงประจำกองทัพภาคตะวันตก
ธงประจำกองทัพภาคใต้
ธงประจำกองทัพภาคกลาง
ธงประจำกองทัพภาคตะวันออกไกล
ธงเหล่าทัพ
27.05.2004[3] ธงประจำกองทัพบก Полотнище красного цвета. В центре полотнища — малая эмблема Сухопутных войск.
26.05.2004,
01.08.2015[4]
ธงประจำกองทัพอากาศ-ห้วงอวกาศ
21.07.1992[5],
29.12.2000[6]
ธงรัฐนาวีรัสเซีย หรือในอีกชื่อหนึ่ง คือ ธงเซนต์แอนดรูว์ (андреевский) ธงกากบาทแนวทแยงมุมสีน้ำเงินบนพื้นขาว.
ธงหน่วยกำลังรบนอกเหล่าทัพหลัก
14.06.2004[7] ธงประจำหน่วยขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ ธงพื้นสีน้ำเงิน มีแถบตามยาวสีเหลืองวางพาด กลางธงมีตราเครื่องหมายหน่วยขีปนาวุธเพื่อยุทธศาสตร์.
14.06.2004[8] ธงประจำหน่วยส่งทางอากาศ (เหล่าทหารพลร่ม) ธงพื้นสีฟ้า มีแถบตามยาวสีเขียววางพาด กลางธงมีตราเครื่องหมายเหล่าทหารพลร่ม.
ธงเหล่ารบในกองทัพหลัก
27.11.2020[9] ธงนาวิกโยธิน Четырёхконечный белый крест с расширяющимися концами и равноразделёнными между концами креста чёрными лучами с тремя красными полосами (двумя по краям и одной посередине). В центре — золотистое изображение трёхпламенной гренады на якоре, обвитым канатом.
ธงเหล่ารบต่างๆ
21.04.2005[10] ธงประจำเหล่าทหารป้องกันอาวุธชีวเคมี และ รังสี
29.04.2005[11] ธงประจำสำนักข่าวกรองทหารแห่งชาติ
30.04.2005[12] ธงประจำทหารช่าง Четырёхконечный белый крест с расширяющимися концами и с равноразделёнными между концами креста красно-чёрно-красными углами. В центре — изображение серебряных отвала путепрокладчика, якоря, пылающей гренады с молниями и перекрещённых топоров, обрамлённых сверху зубчатым колесом.
15.06.2007[13] ธงประจำเหล่าทหารสัญญาณ Четырёхконечный белый крест с расширяющимися концами и с равноразделёнными между концами креста чёрно-жёлто-чёрными углами. В центре — изображение золотой молнии (три вверх и три вниз), наложенные поверх распростёртых крыльев.
14.02.2006[14],
23.12.2013[15]
Флаг соединений и воинских частей ядерного обеспечения
08.12.2006[16] ธงประจำเหล่าทหารปืนใหญ่ และ ขีปนาวุธ Четырёхконечный белый крест с расширяющимися концами и с равноразделёнными между концами креста чёрно-красно-чёрными лучами. В центре — изображение двух золотых диагонально перекрещённых стволов орудий.
28.04.2007[17] ธงประจำเหล่าทหารอิเล็กทรอนิกส์ Четырёхконечный белый крест с расширяющимися концами и с равноразделёнными между концами креста сине-чёрно-синими углами. В центре эмблема войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ.
07.08.2000[18] — 09.03.2004[19] ธงประจำเหล่าทหารรถไฟ
14.08.2007[20]—27.01.2009[21],
17.06.2013[22]
21.05.2007[23] ธงประจำเหล่าป้องกันภัยทางอากาศ
07.05.2014[24] ธงประจำเหล่าพลาธิการสนับสนุนการขนส่ง
หน่วยอื่นๆ
08.07.2016[25] ธงประจำสารวัตรทหาร
ธงประจำศาลทหาร
ธงประจำเหล่าทหารป้องกันอาวุธชีวเคมี และ รังสี
12.05.2015[26] ธงประจำ «สโมสรกีฬากองทัพรัสเซีย» (CSKA Moscow)
ยกเลิกการใช้
.
30.04.2004[27]—01.08.2015[4] ธงประจำกองทัพอวกาศ (2004—2011), และ
กองกำลังป้องกันห้วงอวกาศ[28] (2011—2015)
Полотнище голубого цвета. В центре — эмблема Космических войск (ныне Войск воздушно-космической обороны).
14.06.2004[29]—27.01.2009[21] ธงประจำเหล่าทหารพลาธิการ
10.08.2005[30]—18.11.2011[31] ธงประจำвоинских частей и организаций расквартирования и обустройства войск Четырёхконечный белый крест с расширяющимися концами и с равноразделёнными между концами креста чёрно-красными углами. В центре — изображение серебряных остроконечного шлема в центре четырёхбастионной фортеции с продетыми накрест молотком и топором.

หน่วยพิทักษ์ชายแดน[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
03.07.1999[32] ธงประจำหน่วยบัญชาการพิทักษ์ชายแดน (ФПС России) Полотнище с четырёхконечным изумрудным крестом с расширяющимися концами с белой окантовкой и с равноразделёнными бело-красно-синими углами между концами креста. В центре — эмблема ФПС России.
ธงประจำกองกำลังพิทักษ์ชายแดน (Border Guard Service of Russia) Полотнище с четырёхконечным изумрудным крестом с расширяющимися концами с белой окантовкой и с красными углами между концами креста. В центре — эмблема ФПС России с серебряными мечами (эмблема пограничных войск ФПС России).
ธงประจำหน่วยยามฝั่งพิทักษ์ชายแดน (Sea Guard of the Federal Frontier Service) Полотнище с четырёхконечным изумрудным крестом с расширяющимися концами с белой окантовкой, наложенный на изображение Андреевского креста и с белыми углами между концами креста. В центре — эмблема ФПС России с серебряными якорями (эмблема органов морской охраны ФПС России).
ธงประจำกองบินพิทักษ์ชายแดน (Aviation of the Federal Frontier Service) Полотнище с четырёхконечным изумрудным крестом с расширяющимися концами с белой окантовкой и с голубыми углами между концами креста. В центре — эмблема ФПС России с перекрещёнными серебряными пропеллером и мечом (эмблема авиации ФПС России).

หน่วยงานอื่นๆ[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
สำนักงานโทรคมนาคม และ สารสนเทศ (ФАПСИ)
26.05.2004[33]—01.08.2015[4] ธงประจำ .
15.10.2001[34]—19.11.2003[35] ФАПСИ в состав Вооружённых сил Российской федерации не входило. Флаг отменён в связи с реформированием агентства.
30.01.2002[36] ธงประจำสำนักงานรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ФСО России) ФСО России в состав Вооружённых сил Российской федерации не входит. Полотнище с крестом василькового цвета с расширяющимися концами и с углами (между концами креста) белого цвета. В центре — эмблема ФСО России.
31.10.2009[37] ธงประจำสำนักข่าวกรองต่างประเทศ СВР России в состав Вооружённых сил Российской федерации не входит. Четырёхконечный синий (васильковый) крест с расширяющимися концами и с равноразделёнными бело-красными углами между концами креста. В центре эмблема СВР России.
22.04.2010[38] ธงประจำสำนักงานความมั่นคงกลางรัสเซีย (ФСБ России) ФСБ России в состав Вооружённых сил Российской федерации не входит. Четырёхконечный синий (васильковый) крест с расширяющимися концами и окаймлённый узкой белой полосой, и с красными углами между концами креста. В центре эмблема Федеральной службы безопасности.
31.12.2015[39]—20.12.2016[40] ธงประจำกองกำลังภายใน Внутренние войска МВД России в состав Вооружённых сил Российской федерации не входили. Четырёхконечный краповый крест с расширяющимися концами на белом фоне. В центре эмблема органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.
20.12.2016[40] ธงประจำกองกำลังแห่งชาติ Войска национальной гвардии в состав Вооружённых сил Российской федерации не входят. Четырёхконечный краповый крест с расширяющимися концами на белом фоне. В центре геральдический знак — эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации.

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2003 № 821 «О военном геральдическом знаке-эмблеме и флаге Министерства обороны Российской Федерации»
 2. 2.0 2.1 Приказ Министра обороны РФ от 04.02.2016 № 35 «Об учреждении флагов военных округов»
 3. 3.0 3.1 Приказ Министра обороны РФ от 27.05.2004 № 150 «О флаге Сухопутных войск»
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 Приказ Министра обороны РФ от 01.08.2015 № 470 «О военных геральдических знаках и флаге Воздушно-космических сил»
 5. 5.0 5.1 Указ Президента РФ от 21.07.1992 № 798 «О военно-морских флагах и вымпелах Российской Федерации»
 6. 6.0 6.1 Федеральный закон от 29.12.2000 № 162 «О знамени Вооружённых Сил Российской Федерации, знамени Военно-Морского Флота, знамёнах иных видов Вооружённых Сил Российской Федерации и знамёнах других войск»
 7. 7.0 7.1 Приказ Министра обороны РФ от 14.06.2004 № 170 «О флаге Ракетных войск стратегического назначения»
 8. 8.0 8.1 Приказ Министра обороны РФ от 14.06.2004 № 180 «О флаге Воздушно-десантных войск»
 9. 9.0 9.1 Приказ Министра обороны РФ от 27.11.2020 № 630 «Об учреждении эмблемы и флага морской пехоты Военно-Морского Флота»
 10. 10.0 10.1 Приказ Министра обороны РФ от 21.04.2005 № 130 «О флаге войск радиационной, химической и биологической защиты»
 11. 11.0 11.1 Приказ Министра обороны РФ от 29.04.2005 № 155 «О флаге разведывательных соединений и воинских частей»
 12. 12.0 12.1 Приказ Министра обороны РФ от 30.04.2005 № 145 «О флаге инженерных войск»
 13. 13.0 13.1 Приказ Министра обороны РФ от 15.06.2007 № 230 «О флаге войск связи»
 14. 14.0 14.1 Приказ Министра обороны РФ от 14.02.2006 № 60 «О флаге соединений и воинских частей ядерного обеспечения»
 15. 15.0 15.1 Приказ Министра обороны РФ от 23.12.2013 № 940 «О флаге соединений и воинских частей ядерного обеспечения»
 16. 16.0 16.1 Приказ Министра обороны РФ от 08.12.2006 № 495 «О флаге ракетных войск и артиллерии»
 17. 17.0 17.1 Приказ Министра обороны РФ от 28.04.2007 № 160 «О флаге соединений и воинских частей радиоэлектронной борьбы»
 18. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ указ1446
 19. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ указ314
 20. 20.0 20.1 Приказ Министра обороны РФ от 14.08.2007 № 335 «О флаге Железнодорожных войск»
 21. 21.0 21.1 21.2 Приказ Министра обороны РФ от 27.01.2009 № 28 «О правовых актах Министерства обороны Российской Федерации по вопросам геральдического обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации»
 22. 22.0 22.1 Приказ Министра обороны РФ от 17.06.2013 № 460 «О флаге железнодорожных войск»
 23. 23.0 23.1 Приказ Министра обороны РФ от 21.05.2007 № 190 «О флаге войсковой противовоздушной обороны»
 24. 24.0 24.1 Приказ Министра обороны РФ от 07.05.2014 № 295 «Об учреждении флага органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации»
 25. 25.0 25.1 Приказ Министра обороны РФ от 08.07.2016 № 421 «Об учреждении флага органов и подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации»
 26. 26.0 26.1 Приказ Министра обороны РФ от 12.05.2015 № 251 «Об учреждении флага федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации „Центральный спортивный клуб Армии“»
 27. 27.0 27.1 Приказ Министра обороны РФ от 30.04.2004 № 125 «О флаге Космических войск»
 28. Флаг Войск воздушно-космической обороны เก็บถาวร 2013-01-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน.
 29. 29.0 29.1 Приказ Министра обороны РФ от 14.06.2004 № 175 «О флаге Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации»
 30. 30.0 30.1 Приказ Министра обороны РФ от 10.08.2005 № 336 «О флаге воинских частей и организаций расквартирования и обустройства войск»
 31. 31.0 31.1 Приказ Министра обороны РФ от 18.11.2011 № 2221 «О признании утратившими силу правовых актов Министерства обороны Российской Федерации»
 32. 32.0 32.1 Приказ ФПС России от 03.07.1999 № 349 «Об учреждении флагов системы Федеральной пограничной службы Российской Федерации»
 33. 33.0 33.1 Приказ Министра обороны РФ от 26.05.2004 № 160 «О флаге Военно-воздушных сил»
 34. 34.0 34.1 Указ Президента РФ от 15.10.2001 № 1228 «О флаге Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации и знамени войск Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации»
 35. 35.0 35.1 Указ Президента РФ от 19.11.2003 № 1365 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента РСФСР и Президента Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области безопасности Российской Федерации»
 36. 36.0 36.1 Указ Президента РФ от 30.01.2002 № 113 «О флаге Федеральной службы охраны Российской Федерации»
 37. 37.0 37.1 "Указ Президента РФ от 31.10.2009 № 1233 «Об учреждении геральдического знака - эмблемы, флага и знамени Службы внешней разведки Российской Федерации»" (doc). สืบค้นเมื่อ 2010-04-10.
 38. 38.0 38.1 Указ Президента РФ от 22.04.2010 № 499 «Об учреждении флага и знамени Федеральной службы безопасности Российской Федерации»
 39. 39.0 39.1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 687 «Об учреждении флага внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации»
 40. 40.0 40.1 40.2 Указ Президента РФ от 20.12.2016 № 685 «Об учреждении геральдического знака — эмблемы, знамени и флага войск национальной гвардии Российской Федерации»
 41. Приказ Министра обороны РФ от 09.01.2006 № 14 «О внесении изменений в приказы Министра обороны Российской Федерации»
 42. Приказ Министра обороны РФ от 30.08.2007 № 358 «О внесении изменений в приказы Министра обороны Российской Федерации по вопросам военно-геральдической работы»
 43. Приказ Министра обороны РФ от 14.11.2003 № 399 «Об утверждении Положения о военном геральдическом знаке — эмблеме и флаге Министерства обороны Российской Федерации и Положения о флагах войск и воинских формирований Вооружённых Сил Российской Федерации»

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]