ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อธงในประเทศแอลเบเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างนี้แสดงชนิดธงชาติประเภทต่างๆที่ใช้ในแอลเบเนีย.

ธงชาติ[แก้]

Flag Date Use Description
ค.ศ. 1912 - 1914 รัฐบาลชั่วคราวแห่งแอลเบเนีย สัดส่วนธง 2:3
ค.ศ. 1914 - 1920 ราชรัฐแอลเบเนีย
ค.ศ. 1920 - 1926 สาธารณรัฐแอลเบเนียที่ 1
ค.ศ. 1926 - 1928
ค.ศ. 1934 - 1939 ราชอาณาจักรแอลเบเนีย ลักษณะอย่างธงชาติ มีตราเครื่องหมายหมวกแห่งสแกนเดอร์เบิร์กเหนือรูปนกอินทรีกำลังสยายปีก
ค.ศ. 1939 - 1943 แอลเบเนียภายใต้การปกครองของอิตาลี
ค.ศ. 1943 - 1944 แอลเบเนียภายใต้การปกครองของนาซีเยอรมนี ลักษณะอย่างธงชาติสมัยราชอาณาจักร สัดส่วนของธงเป็น 1:2
พ.ศ. 1944 - 1946 รัฐบาลประชาธิปไตยแอลเบเนีย ลักษณะอย่างธงชาติ มุมบนคันธงมีรูปค้อนเขียวสีทองวาง
ค.ศ. 1946 - 1992 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนแอลเบเนีย ลักษณะอย่างธงชาติ ที่เหนือรูปนกอินทรีมีดาวแดงขอบเหลืองวาง
ตั้งแต่ ค.ศ. 1992 สาธารณรัฐแอลเบเนีย ธงพื้นสีแดง ตรงกลางธงมีรูปนกอินทรีสองหัวกำลังสยายปีก.

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

ธงหมายยศพระราชวงศ์[แก้]

Flag Date Use Description
ค.ศ. 1915 - 1920 ธงสำหรับเจ้าผู้ครองนครรัฐ
ธงสำหรับภริยาเจ้าผู้ครองนครรัฐ
ธงสำหรับมกุฎราชกุมาร .
ค.ศ. 1928 - 1939 อนึ่งธงนี้ ใช้เป็นธงชัยหน่วยทหารของกองทัพราชอาณาจักรแอลเบเนีย

ธงประธานาธิบดี[แก้]

Flag Date Use Description
ค.ศ. 1925 - 1928 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี
ค.ศ. 1946 - 1992 ลักษณะอย่างธงชาติ แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส
ค.ศ. 1992 - 2014
ตั้งแต่ ค.ศ. 2014 หมวกแห่งสแกนเดอร์เบิร์กเหนือรูปนกอินทรี รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ แต่เป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส.

ธงทหาร[แก้]

Flag Date Use Description
ธงกองทัพบกแอลเบเนีย
ธงกองทัพเรือแอลเบเนีย
ธงกองทัพอากาศแอลเบเนีย
ธงกองส่งกำลังบำรุงแอลเบเนีย
ธงกองพลสนับสนุนแอลเบเนีย
ธงกองบัญชาการศึกษาแอลเบเนีย
ธงตำรวจแอลเบเนีย

ธงเรือ[แก้]

ธงพลเรือน[แก้]

Flag Date Use Description
ค.ศ. 1453 - 1793 ธงเรือราษฎร์ (กองเรือพาณิชยนาวี) ธงแถบแนวนอนสามแถบ สีแดง-ดำ-แดง.
ค.ศ. 1914 - 1925 ราชรัฐแอลเบเนีย
สาธารณรัฐแอลเบเนียที่ 1
ค.ศ. 1942 - 1945 สัดส่วนของธงเป็น 1:2
ค.ศ. 1945 - 1992 สาธารณรัฐประชาชนแอลเบเนีย
ตั้งแต่ ค.ศ. 1992

ธงทหารเรือ[แก้]

Flag Date Use Description
ค.ศ. 1920 - 1926 ธงนาวี
ค.ศ. 1939 - 1943 ลักษณะอย่างธงชาติ กลางธงมีรูปมงกุฎแห่งอิตาลี
ค.ศ. 1946 - 1954 ลักษณะอย่างธงเรือราษฎร์ กลางธงมีรูปดาวแดงขอบสีเหลืองบนสมอเรือสีเหลือง
ค.ศ. 1954-1958 ธงพื้นสีฟ้า ที่มุมบนคันธงมีรูปธงชาติ
ค.ศ. 1958 - 1992 ธงฉาน ธงพื้นสีแดง กลางธงมีรูปดาวแดงขอบสีขาว
ธงรัฐนาวี ธงพื้นสีขาว ที่ด้านล่างสุดของธงมีแถบสีแดงพาด ตรงกลางผืนธงมีรูปดาวแดง เหนือรูปนกอินทรีสองหัวกำลังสยายปีก
ตั้งแต่ ค.ศ. 1992 ธงพื้นสีขาว ที่ด้านล่างสุดของธงมีแถบสีแดงพาด ตรงกลางผืนธงมีรูปนกอินทรีสองหัวกำลังสยายปีก
ค.ศ. 1958-1992 ธงเรือรัฐบาล (ธงเรือช่วยรบ) ลักษณะอย่างธงนาวี ที่ด้านล่างสุดของธงมีแถบสีนำเงินพาด
ตั้งแต่ ค.ศ. 1992
ค.ศ. 1958-1992 ธงเรือยามชายฝั่ง และ พิทักษ์ชายแดน ลักษณะอย่างธงนาวี ที่ด้านล่างสุดของธงมีแถบสีเขียวพาด
ตั้งแต่ ค.ศ. 1992

ดูเพิ่ม[แก้]