ธงในหน่วยราชการรัสเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางเบื้องล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับธงต่างๆ ที่ใช้อยู่ในหน่วยงานราชการอย่างสังเขป

ธงหน่วยงานราชการที่สังกัดประธานาธิบดี[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้
Flag of Ministry of Foreign Affairs of Russia.svg พ.ศ. 2555 ธงประจำกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence of Russia)
Flag of Spetcstroy.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ธงประจำสำนักกิจการยุทธโยธาทหาร
Russia, Flag of Federal service on military - technical cooperation, 2005.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ธงประจำสำนักงานความร่วมมือทางเทคนิคทหาร
Russia, Flag of Federal service under defensive order, 2005.png ธงประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองกำลังแห่งชาติ (กองกำลังภายใน : Internal Troops of the Federal National Guard)
Flag of Internal Troops of Russia.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ธงประจำกองกำลังภายใน (กองบัญชาการกองกำลังแห่งชาติ)
Flag of National Guard Forces Command.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2559
Flag of National Guard of Russia.png ธงราชการกองกำลังแห่งชาติรัสเซีย
Russia, Naval flag of ships and vessels of the Interior Force 2000.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงเรือกองกำลังภายใน
กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice of Russia)
Russia, Flag of Federal service of bailiffs, 2004.png พ.ศ. 2547 - 2549 ธงประจำสำนักงานศาลยุติธรรม
Russia, Flag of Federal service of bailiffs, 2006.png ตั้งแต่ พ.ศ. 2549
Flag of FSIN.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ธงประจำกรมรัฐทัณฑ์
กระทรวงกิจการภายใน (Ministry of Internal Affairs)
Flag of MVD of Russia.png ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ธงประจำกระทรวงกิจการภายใน
Flag of FMS of Russia.png ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ธงประจำสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Federal Migration Service)
Russia, Flag of Federal service under the control over a revolution of drugs 2004.png ธงประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Federal Drug Control Service)
สำนักงานความมั่นคงกลาง (Federal Security Service of Russia)
Flag of FSB.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ธงประจำสำนักงานความมั่นคงกลางรัสเซีย
Flag of Federal Border Service of Russia.svg ธงประจำหน่วยบัญชาการพิทักษ์ชายแดน (Federal Frontier Service of Russia)
Flag of Border Troops of Russia.svg ธงประจำกองกำลังพิทักษ์ชายแดน (Border Guard Service of Russia)
ธงประจำกองบินพิทักษ์ชายแดน (Aviation of the Federal Frontier Service)
ธงประจำหน่วยยามฝั่งพิทักษ์ชายแดน (Sea Guard of the Federal Frontier Service)
Russian Border Guard.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ธงเรือกองเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง
สำนักกิจการโทรคมนาคมพิเศษ (Special Communications Service of Russia)
[[ไฟล์:|border|100px]] พ.ศ. 2534 - 2546 ธงราชการสำนักงานโทรคมนาคม และ สารสนเทศ
Flag of FAPSI.svg พ.ศ. 2544 - 2546 ธงประจำหน่วยสำนักงานโทรคมนาคม และ สารสนเทศ
กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉิน (Ministry of Extraordinary Situations)
Flag of the Russian Ministry of Extraordinary Situations.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ธงราชการกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉิน
Flag of the Russian Ministry of Extraordinary Situations (departmental).svg ธงประจำหน่วยกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉิน
หน่วยงานราชการที่ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี
Flag of the Federal Guard Service.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ธงประจำสำนักงานรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (Federal Protective Service)
หน่วยราชการอื่นๆ
Flag of the Foreign Intelligence Service (Russia).svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ธงประจำสำนักงานข่าวกรองต่างประเทศ (Foreign Intelligence Service of Russia)
Flag of the State Courier Service of Russia.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ธงประจำสำนักกิจการไปรษณีย์แห่งชาติ (State Courier Service of Russia)
Russia, Flag of Federal service on financial monitoring, 2008.png ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ธงประจำสำนักงานตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน (State Financial Monitoring Service of Russia)
Flag of the Office of the Prosecutor General of Russia.png ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ธงประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (Prosecutor General of Russia)

ธงหน่วยงานราชการกระทรวง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้
กระทรวงการรถไฟ (Ministry of Railways of Russia)
Russia, Flag of MPS Russia (1995).svg พ.ศ. 2538 - 2544 ธงประจำสำนักงานการขนส่งทางรถไฟ ("Roszheldor"; Federal Agency of Railway Transport)
Flag of Russian Ministry of Railways 2001-2006.png พ.ศ. 2544 - 2549
Russia, Flag of Federal agency of a railway transportation 2006.png ตั้งแต่ พ.ศ. 2549
Флаг ФГП ВО ЖДТ России.png ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ธงประจำสำนักงานความปลอดภัยขนส่งทางเดินรถไฟ (Federal Departmental Security of Railway Transportation)
กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport of Russia)
Flag of Mintrans of Russia.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ธงประจำกระทรวงคมนาคม
Flag of Rostransnadzor.png ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 สำนักงานบริการกำกับดูแลการขนส่ง ("Rostransnadzor"; Federal Service of Supervision of Transport)
Morflot flag.png ธงประจำสำนักงานการเดินเรือทะเล และ ขนส่งทางน้ำ ("Rosmorrechflot"; Federal Agency of Maritime and River Transport)
Russia, Flag of Federal aeronavigation service.png ธงประจำสำนักกิจการบินพลเรือน (Federal Aeronavigation Service)
Flag of Rosaviatciya.png ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ธงประจำสำนักงานการขนส่งทางอากาศ ("Rosaviatsia"; Federal Air Transport Agency)
กระทรวงโทรคมนาคม และ สื่อสารมวลชน
(Ministry of Communications and Mass Media)
Russia Flag of federal postal agencies 1997.gif ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ธงประจำสำนักงานการไปรษณีย์ (Federal Communications Agency of Russia)
Russia, Flag of the State committee on communication and informations, 1998.png ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ธงประจำสำนักงานการโทรคมนาคม และ สารสนเทศ (Federal Communications Agency of Russia)
Flag of Roskomnadzor.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ธงประจำสำนักงานพิจารณาโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สื่อสารมวลชน
(Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media)
Flag of Rospechat.png ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ธงประจำสำนักงานการโทรคมนาคม และ สื่อสารมวลชน (Federal Agency of Press and Mass Communications of Russia)
กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance of Russia)
Flag of Rosfinnadzor.png ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ธงประจำสำนักงบประมาณ (Federal Service of Financial-Budgetary Supervision)
Flag of the Treasury of Russia.png ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ธงประจำสำนักงานทรัพย์สิน (Federal Treasury of Russia)
กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health of Russia)
Russia, Flag of establishments of sanitary-and-epidemiologic service, 2002-2007.png พ.ศ. 2545 - 2550 ธงประจำสำนักงานเฝ้าระวังผู้บริโภค และ ความมั่นคงของมนุษย์
(Federal Service Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare)
Russia, Flag of Federal service on supervision in sphere of protection of the rights of consumers, 2007.png ตั้งแต่ พ.ศ. 2550
Flag of FMBA, Russia.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ธงประจำสำนักงานกิจการแพทย์และชีวการแพทย์ (Federal Medical and Biomedical Agency of Russia)
Flag of Roszdravnadzor.svg ธงประจำสำนักงานกิจการคุ้มครองสุขภาพ (Federal for Surveillance in Healthcare of Russia)
กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture of Russia)
Flag of the Federal Forestry Agency (Rosleskhoz) of Russia.png ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ธงประจำสำนักงานกิจการป่าไม้ (Federal Agency of Forestry of Russia)
สำนักกิจการทรัพย์สินและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
(Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography)
Russia, Flag of Federal registration service, 2006.png พ.ศ. 2549 - 2554
Flag of Rosreestr.png ตั้งแต่ พ.ศ. 2554
หน่วยราชการอื่นๆ
Russia, Flag of the Customs 1994.svg พ.ศ. 2370 - 2460
ตั้งแต่ พ.ศ. 2534
ธงเรือกรมศุลกากร (Federal Customs Service of Russia)
Flag of the Federal Antimonopoly Service.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 (Federal Antimonopoly Service)
Russia, Flag of Rostehnadzor, 2007.png ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ธงประจำสำนักงานกิจการเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ นิวเคลียร์ (Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]