ข้ามไปเนื้อหา

ธงในหน่วยราชการรัสเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางเบื้องล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับธงต่างๆ ที่ใช้อยู่ในหน่วยงานราชการอย่างสังเขป

ธงหน่วยงานราชการที่สังกัดประธานาธิบดี[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ ลักษณะ
ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2012 ธงประจำกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงกลาโหม (Министерство обороны Российской Федерации : Минобороны)
ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2000 ธงประจำสำนักกิจการยุทธโยธาทหาร ("Спецстрой" : "Spetcstroy")
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2005 ธงประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ("Рособоронзаказ" : "Rosoboronzakaz")
ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2005 ธงประจำสำนักงานความร่วมมือทางเทคนิคทหาร (Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству : ФСВТС)
กระทรวงยุติธรรม (Министе́рство юсти́ции Росси́йской Федера́ции : Миню́ст Росси́и)
ค.ศ. 2004 - 2006 ธงประจำตำรวจศาลแห่งสหพันธรัฐ (Федеральной службы судебных приставов : ФССП) ลักษณะอย่างธงชาติ ที่มุมบนธงมีตราสำนักงานศาลยุติธรรมอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ำเงิน
ตั้งแต่ 24 มกราคม 2006
ตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2005 ธงประจำกรมรัฐทัณฑ์ (Федеральной службы исполнения наказаний : ФСИН)
ตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2013 ธงประจำสำนักงานศาลยุติธรรม (Судебного департамента при Верховном Суде)
ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2022 ธงประจำกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงกิจการภายใน (Министерства внутренних дел : МВД)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ธงประจำกระทรวงกิจการภายใน
ตั้งแต่ 21 เมษายน 2004 ธงประจำสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Федеральной миграционной службы : ФМС)
ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2004 ธงประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков : ФСКН)
กองกำลังแห่งชาติ (กองกำลังภายใน : Внутренние войска Федеральная служба войск национальной гвардии)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ธงประจำกองกำลังภายใน (กองบัญชาการกองกำลังแห่งชาติ)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559
ธงราชการกองกำลังแห่งชาติรัสเซีย
21 กรกฎาคม 1992 - 30 ธันวาคม 2019 ธงนาวีกองกำลังภายใน (กองกำลังแห่งชาติ) ธงพื้นสีแดงเลือดหมู มุมบนธงมีธงรัฐนาวี
ตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2019 สามเหลี่ยมสีแดงเลือดหมูซ้อนบนธงรัฐนาวี
สำนักงานความมั่นคงกลาง (Федеральная служба безопасности  : ФСБ)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ธงประจำสำนักงานความมั่นคงกลางรัสเซีย
ธงประจำหน่วยบัญชาการพิทักษ์ชายแดน (Federal Frontier Service of
ตั้งแต่ พ.ศ. 2534Russia)
ธงประจำกองกำลังพิทักษ์ชายแดน (Border Guard Service of Russia)
ธงประจำกองบินพิทักษ์ชายแดน (Aviation of the Federal Frontier Service)
ธงประจำหน่วยยามฝั่งพิทักษ์ชายแดน (Sea Guard of the Federal Frontier Service)
ตั้งแต่ 21 พ.ค. 1993 ธงนาวีกองเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง สามเหลี่ยมสีเขียวซ้อนบนธงรัฐนาวี
สำนักกิจการโทรคมนาคมพิเศษ (Федеральное Агентство Правительственной Связи и Информации : ФАПСИ)
พ.ศ. 2534 - 2546 ธงราชการสำนักงานโทรคมนาคม และ สารสนเทศ ลักษณะอย่างธงชาติ กลางธงมีตราราชการของสำนักงานโทรคมนาคม และ สารสนเทศ
พ.ศ. 2544 - 2546 ธงประจำหน่วยสำนักงานโทรคมนาคม และ สารสนเทศ
กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉิน (Министерство по чрезвычайным ситуациям : МЧС России)
ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 1997 ธงราชการกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉิน ลักษณะอย่างธงชาติ ที่มุมบนธงมีตรากระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินรัสเซียอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้า
ธงประจำหน่วยกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉิน ธงพื้นสีฟ้า กลางธงมีตรากระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินรัสเซีย
หน่วยงานราชการที่ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี
ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ธงประจำสำนักงานรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (Federal Protective Service)
หน่วยราชการอื่นๆ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ธงประจำสำนักงานข่าวกรองต่างประเทศ (Foreign Intelligence Service of Russia)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ธงประจำสำนักกิจการไปรษณีย์แห่งชาติ (State Courier Service of Russia)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ธงประจำสำนักงานตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน (State Financial Monitoring Service of Russia)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ธงประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (Prosecutor General of Russia)

ธงหน่วยงานราชการกระทรวง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ ลักษณะ
กระทรวงการรถไฟ (Министерство путей сообщения : МПС)
พ.ศ. 2538 - 2544 ธงประจำสำนักงานการขนส่งทางรถไฟ ("Росжелдор" : "Roszheldor")
พ.ศ. 2544 - 2549
ตั้งแต่ พ.ศ. 2549
ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ธงประจำสำนักงานความปลอดภัยขนส่งทางเดินรถไฟ ("ФГП ВО ЖДТ России")
กระทรวงคมนาคม (Министерство транспорта : Минтранс России)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ธงประจำกระทรวงคมนาคม
10 เมษายน 2008 — 28 ธันวาคม 2009 ธงประจำสำนักกิจการบินพลเรือน ("Росаэронавигация" : )
ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2008 ธงประจำสำนักงานการเดินเรือทะเล และ ขนส่งทางน้ำ ("Росморречфлот" : "Rosmorrechflot")
ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2008 สำนักงานบริการกำกับดูแลการขนส่ง ("": "Rostransnadzor)
ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 ธงประจำสำนักงานการขนส่งทางอากาศ ("Ространснадзор" : "Rosaviatsia")
ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2015 ธงประจำสำนักงานการทางหลวง ("Росавтодора" : "Rosavtodor")
กระทรวงโทรคมนาคม และ สื่อสารมวลชน
(Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций : Минцифры)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ธงประจำสำนักงานการไปรษณีย์ (Federal Communications Agency of Russia)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ธงประจำสำนักงานคณะกรรมการโทรคมนาคม และ สารสนเทศ (Federal Communications Agency of Russia)
ตั้งแต่ มีนาคม ค.ศ. 1999 ธงประจำสำนักงานคณะกรรมการโทรคมนาคม และ สารสนเทศ (Главный центр специальной связи : ФГУП)
ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2011 ธงประจำสำนักงานพิจารณาโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สื่อสารมวลชน ("Роскомнадзор" : "Roskomnadzor")
ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2012 ธงประจำสำนักงานกิจการโทรคมนาคม และ สื่อสารมวลชน ("Роспеча́ть" : "Rospechat")
กระทรวงการคลัง (Министерство финансов ; Минфин России)
ค.ศ. 1828 - 1871
ตั้งแต่ ค.ศ. 1994
ธงนาวีกรมศุลกากร (Федеральной таможенной службы : ФТС)
ตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2013 ธงประจำสำนักงบประมาณ ("Росфиннадзор" : "Rosfinnadzor")
ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ธงประจำสำนักงานทรัพย์สิน ("Федеральное казначейство" : "")
ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2015 ธงประจำสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน ("Росимущество" : "Rosimushchestvo")
กระทรวงสาธารณสุข (Министерство здравоохранения ; Минздрав России, Minzdrav Rossii)
14 มีนาคม 2002 - 29 มกราคม 2007 ธงประจำสำนักงานเฝ้าระวังสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค และ ความมั่นคงของมนุษย์ ("Роспотребнадзор" : "Rospotrebnadzor")
ตั้งแต่ 29 มกราคม 2007
ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2007 ธงประจำสำนักงานกิจการแพทย์และชีวการแพทย์ (Федерального медико-биологического агентства : ФМБА)
ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2011 ธงประจำสำนักงานกิจการคุ้มครองสุขภาพ ("Росздравнадзор" : "Roszdravnadzor")
ตั้งแต่ 11 กันยายน 2020 สำนักงานกองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากบริการสาธารณสุข (Федерального фонда обязательного медицинского страхования : ФОСП)
กระทรวงเกษตร (Министерство сельского хозяйства)
ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2006 สำนักงานสัตวแพทย์ และ ความปลอดภัยทางเกษตรกรรม ("Россельхознадзор" : "Rosselkhoznadzor")
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม (Министерство природных ресурсов и экологии)
ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2004 ธงประจำสำนักงานบริหารจัดการอนุรักษ์สัตว์ป่า ("Росприроднадзор" : "Rosprirodnadzor")
ตั้งแต่ 17 มกราคม 2013 ธงประจำสำนักงานกิจการป่าไม้ ("Рослесхоз" : "Rosleskhoz")
สำนักกิจการทรัพย์สินและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
(Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography)
ตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน 2006 - 22 กรกฎาคม 2011 ("Ростехнадзор" : "Rosreestr")
ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2011
หน่วยราชการอื่นๆ
ตั้งแต่ 4 กันยายน 2003 สำนักงานต่อต้านการฟอกเงิน (Федеральная антимонопольная служба России : ФАС России)
ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2007 ธงประจำสำนักงานกิจการเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ นิวเคลียร์ ("Ростехнадзор" : "Rostehnadzor")

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]