รายชื่อธงในกองทัพไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตารางเบื้องล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับธงต่างๆ ที่ใช้อยู่ในกองทัพไทยอย่างสังเขป

ธงที่มีความหมายถึงชาติ[แก้]

ธงชัยเฉลิมพล[แก้]

ดูบทความหลักที่: ธงไชยเฉลิมพล
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Unit colours of the Thai Royal Guard.svg
ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 ธงชัยเฉลิมพลทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่กว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 105 เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงกว้าง 35 เซนติเมตร ยาว 52.5 เซนติเมตร ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาคันธง ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีเหลือง และมีชื่อหน่วยทหารสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้พระปรมาภิไธยย่อ และมีขอบธงด้านที่ติดกับคันธงสีแดงเข้มมีเกลียวเชือกสีแดงสลับน้ำเงิน ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลืองกว้าง 2 เซนติเมตร ซึ่งใช้พระราชทานครั้งแรกแก่กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรารักษาพระองค์ ในวันราชวัลลภ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 รับรองเป็นธงในพระราชบัญญัติเมื่อ พ.ศ. 2522 )
Royal Thai Army Unit Colour.svg
ตั้งแต่ พ.ศ. 2479 ธงชัยเฉลิมพลทหารบก ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 70 เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีอุณาโลมทหารบกและมีชื่อหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลือง เป็นแถวโค้งโอบใต้อุณาโลมทหารบก ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟ้า ขอบธงด้านที่ติดกับคันธงสีแดงเข้มมีเกลียวเชือกสีแดงสลับน้ำเงิน ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลือง กว้าง 2 เซนติเมตร ซึ่งก่อนหน้า พ.ศ. 2500 ใช้ตราอุณาโลมทหารบกอีกแบบหนึ่ง ซึ่งมีคำขวัญจารึกไว้ว่า "สละชีพเพื่อชาติ" แบบธงปัจจุบันเป็นแบบตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522.
Thailand Naval Jack (Thong Chan).svg
ธงชัยเฉลิมพลทหารเรือ ลักษณะเหมือนกันเกือบทุกประการกับธงฉานของกองทัพเรือไทยแต่มีขอบธงด้านที่ติดกับคันธงสีแดงเข้มมีเกลียวเชือกสีแดงสลับน้ำเงิน ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลือง กว้าง 2 เซนติเมตร.
Royal Thai Air Force Unit Colour.svg
ธงชัยเฉลิมพลทหารอากาศ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 70 เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีฟ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 2 ใน 3 ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในดวงกลมมีอุณาโลมทหารอากาศ และมีชื่อหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้ดวงกลมสีฟ้า ผืนธงมุมด้านบนที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟ้า และมีขอบธงด้านที่ติดกับคันธงสีแดงเข้มมีเกลียวเชือกสีแดงสลับน้ำเงิน ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลืองกว้าง 2 เซนติเมตร ซึ่งแบบธงปัจจุบันเป็นแบบตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522.

ธงในราชการทหารเรือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Naval Ensign of Thailand.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 ธงราชนาวี คล้ายธงราชทูต แต่ดวงกลมหลังรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นเป็นสีแดง
Thailand Naval Jack (Thong Chan).svg ธงฉาน คล้ายธงไตรรงค์ แต่ตรงกลางมีเครื่องหมายกองทัพเรือไทยเป็นสีเหลือง

ธงในราชการทหารอากาศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Flag Show units that are part of the battle (RTAF).png ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงแสดงหน่วยที่เป็นส่วนกำลังรบตั้งแต่ระดับฝูงบินหรือกองพันขึ้นไป มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีฟ้า ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพอากาศเป็นสีเหลือง และมีชื่อหน่วยทหารนั้น ๆ เป็นสีน้ำเงินดำเป็นแถวโค้งโอบใต้รูปเครื่องหมายกองทัพอากาศ
ธงแสดงหน่วยแยกอิสระที่เป็นส่วนกำลังรบ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงแสดงหน่วยที่เป็นส่วนกำลังรบตั้งแต่ระดับฝูงบินหรือกองพันขึ้นไป

กระทรวงกลาโหม[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Flag of the Thai Defence Minister.svg
ตั้งแต่ พ.ศ. 2479 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 5 ส่วน ยาว 6 ส่วน พื้นธงสีขาว ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรสีแดง 8 แฉก และมีสมอสีขาบสอดวงจักร ด้านซ้ายและด้านขวาของรูปจักรมีรูปปีกนกกางเป็นสีฟ้า อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง

กองบัญชาการทหารสูงสุด[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Flag of the Royal Thai Armed Forces HQ.svg
ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงประจำกองบัญชาการกองทัพไทย ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน ด้านยาวของผืนธงแบ่งเป็นสามตอนเท่ากัน ตอนต้นของผืนธงสีแดง ตอนกลางสีขาบ และตอนปลายสีฟ้า ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางขวา และมีสมอสอดวงจักร ด้านซ้ายและด้านขวาของรูปจักรมีรูปปีกนกกางล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ .
Flag Thai Chief of the Defence Forces.svg
ธงผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลักษณะคล้ายธงประจำกองทัพไทย แต่มีรูปดาวสีเหลือง 5 ดวงโค้งอยู่ข้างล่าง.

ธงกองทัพ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Royal Thai Army Flag.svg
ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงประจำกองทัพบก ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีแดง ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบกเป็นสีเหลือง
Flag of the Royal Thai Navy.svg
ธงประจำกองทัพเรือ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน พื้นธงสีขาบ ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 4 ใน 6 ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในวงกลมมีรูปเครื่องหมายกองทัพเรือไทย ซึ่งเดิมเรียกชื่อว่า "ธงประจำกระทรวงทหารเรือ" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธงประจำกองทัพเรือ หลังมีการยุบกระทรวงทหารเรือและแปรสภาพหน่วยเป็น "กองทัพเรือ"
Royal Thai Air Force Flag.svg
ธงประจำกองทัพอากาศ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีฟ้า ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพอากาศเป็นสีเหลือง
Thai National Police Flag.svg
ไม่ปรากฏข้อมูล ธงประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีแดงเลือดหมู ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายรูปพระแสงดาบเขนและโล่ ซึ่งเป็นรูปวงกลมเส้นคู่สองชั้น วงนอกเป็นลายพรรณพฤกษา วงในเป็นลายใบเทศผูกลายเป็นรูปหน้าสิงห์ เป็นสีเงิน

ธงผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุด[แก้]

ผู้บังคับบัญชาทหารบก[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Flag for Commander-in-Chief of the Royal Thai Army.svg
ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงผู้บัญชาการทหารบก ลักษณะคล้ายธงประจำกองทัพบก แต่มีรูปดาวสีเหลือง 5 ดวงโค้งอยู่ข้างล่าง.
Flag Thai Army Region Commander.svg
ธงแม่ทัพ ลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการทหารบก เว้นแต่มีรูปดาวห้าแฉก 3 ดวง อยู่ตรงกลางภายใต้เครื่องหมายกองทัพบก 1 ดวง และอยู่ทางซ้ายและขวาของเครื่องหมายนั้นข้างละ 1 ดวง.
Flag Thai Army Division Commander.svg
ธงผู้บัญชาการกองพล ลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการทหารบก เว้นแต่มีรูปดาวห้าแฉก 2 ดวง อยู่ทางซ้ายและขวาของเครื่องหมายกองทัพบกข้างละ 1 ดวง.

ผู้บังคับบัญชาทหารเรือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Flag for Commander-in-Chief of the Royal Thai Navy.svg
ตั้งแต่ พ.ศ. 2440 ธงผู้บัญชาการทหารเรือ ลักษณะคล้ายธงประจำกองทัพเรือ แต่ภายนอกตราของกองทัพเรือไม่มีวงกลม ซึ่งเดิมเรียกชื่อว่า "ธงเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธงผู้บัญชาการทหารเรือ หลังมีการยุบกระทรวงทหารเรือและแปรสภาพหน่วยเป็น "กองทัพเรือ".
Flag Thai Navy Fleet Commander.svg
ตั้งแต่ พ.ศ. 2479 ธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการทหารเรือ แต่ตอนต้น 2 ใน 3 ส่วนของความยาวมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้าย และมีสมอสอดวงจักรภายใต้พระมหามงกุฎอยู่ตรงกลาง และปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก 1 ใน 3 ส่วนของความยาวของผืนธง.
Flag Thai Navy Squadron Commander.svg
ธงผู้บังคับการกองเรือ ลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ แต่ปลายธงที่เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีขาว.
Flag Thai Navy Commander Coastal Station.svg
ธงผู้บังคับการสถานีทหารเรือ ลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ แต่ปลายธงที่เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีแดง.
Flag Commander of the Royal Thai Marine Corps.svg
ธงผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ แต่ปลายธงที่เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีเหลือง.

ผู้บังคับบัญชาทหารอากาศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Flag for Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force.svg
ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงผู้บัญชาการทหารอากาศ ลักษณะคล้ายธงประจำกองทัพอากาศ แต่ระหว่างหัวปีกมีรูปธงชาติเฉียงอยู่ในอาร์มและตัวเลข ๙ ไทยที่อยู่ในพระมหามงกุฏสีเหลืองเป็นสีขาว

ธงหมายยศนายพล[แก้]

ทหารบก[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Flag Thai Field Marshal.svg
ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงหมายยศจอมพล รูปคทากับกระบี่ไขว้เหนือช่อชัยพฤกษ์อยู่ตรงกลางของกลุ่มดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านหนึ่งของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง.
Flag Thai General.svg
ธงหมายยศพลเอก รูปดาวห้าแฉกสีเหลือง 4 ดวง เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้มุมแหลมวางตามความยาวของผืนธง.
Flag Thai Lieutenant General.svg
ธงหมายยศพลโท ดาวห้าแฉกสีเหลือง 3 ดวง เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านฐานของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง.
Flag Thai Major General.svg
ธงหมายยศพลตรี ดาวห้าแฉกสีเหลือง 2 ดวง เรียงตามความยาวอยู่ตรงกลางของผืนธง.
Flag Thai Brigadier.svg
ธงหมายยศพลจัตวา ดาวห้าแฉกสีเหลือง 1 ดวง อยู่ตรงกลางของผืนธง.

ทหารเรือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Flag Thai Admiral of the Fleet.svg
ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงหมายยศจอมพลเรือ จักร 5 จักร อยู่ที่มุมธงทั้งสี่มุม มุมละ 1 จักร และ อยู่ตรงกลางของผืนธงอีก 1 จักร.
Flag Thai Admiral.svg
ธงหมายยศพลเรือเอก จักร 4 จักร อยู่ที่มุมธงทั้งสี่มุม มุมละ 1 จักร.
Flag Thai Vice Admiral.svg
ธงหมายยศพลเรือโท จักร 3 จักร เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรง.
Flag Thai Rear Admiral.svg
ธงหมายยศพลเรือตรี จักร 2 จักร เรียงกันในแนวดิ่งอยู่ตรงกลางของผืนธง.
Flag Thai Commodore.svg
ธงหมายยศพลเรือจัตวา จักร 1 จักร อยู่ตรงกลางของผืนธง.

ทหารอากาศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Flag Thai Marshal of Air Force.svg
ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงหมายยศจอมพลอากาศ รูปคทากับกระบี่ไขว้เหนือช่อชัยพฤกษ์อยู่ตรงกลางของกลุ่มดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านหนึ่งของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง รูปเหล่านี้เป็นสีขาว.
Flag Thai Air Chief Marshal.svg
ธงหมายยศพลอากาศเอก ดาวห้าแฉกสีขาว 4 ดวง เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้มุมแหลมวางตามความยาวของผืนธง.
Flag Thai Air Marshal.svg
ธงหมายยศพลอากาศโท ดาวห้าแฉกสีขาว 3 ดวง เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงก.
Flag Thai Air Vice Marshal.svg
ธงหมายยศพลอากาศตรี ดาวห้าแฉกสีขาว 2 ดวง เรียงตามความยาวอยู่ตรงกลางของผืน.
Flag Thai Air Commodore.svg
ธงหมายยศพลอากาศจัตวา ดาวห้าแฉกสีขาว 1 ดวง อยู่ตรงกลางของผืนธง.

ตำรวจ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย

ธงประจำหน่วยทหารบก[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Identification Flag Thai Army Corps.svg
ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงประจำกองทัพน้อย Diagonal red and pink flag with the emblem of the Royal Thai Army in the canton, with three stars (arranged horizontally).
Identification Flag Thai Army Division.svg
ธงประจำกองพลและมณฑลทหารบก Diagonal red and pink flag with the emblem of the Royal Thai Army in the canton, with two stars (arranged horizontally).
Identification Flag Thai Army Regiment.svg
ธงประจำกรมทหารบก Diagonal red and pink flag with the emblem of the Royal Thai Army in the canton.
Identification Flag Thai Army Regiment (Cadets).svg
ธงประจำกรมนักเรียนนายร้อย Diagonal red and yellow flag with the emblem of the Royal Military Academy in the canton.
Identification Flag Thai Army Regiment (Special Forces).svg
ธงประจำหน่วยรบพิเศษ Diagonal red and pink flag with the emblem of the Royal Thai Army in the canton and the emblem of the Special Forces in the pink half.
Identification Flag Thai Army Regiment (Flying Unit).svg
ธงประจำหน่วยบินทหารบก Diagonal red and pink flag with the emblem of the Royal Thai Army in the canton and the emblem of the Flying unit in the pink half.
Identification Flag Thai Army Battalion (Infantry).svg
ธงประจำกองพันทหารราบ Diagonal red and white flag, with a red line running counter diagonal, with the emblem of the Royal Thai Army in the canton.
Identification Flag Thai Army Battalion (Special Forces).svg
ธงประจำกองพันรบพิเศษ Diagonal red and white flag, with a red line running counter diagonal, with the emblem of the Royal Thai Army in the canton and the emblem of the Special Forces in the center.
Identification Flag Thai Army Battalion (Artillery).svg
ธงประจำกองพันทหารปืนใหญ่ Diagonal red flag, with a white triangle on the right half and yellow triangle at the bottom, with the emblem of the Royal Thai Army on the canton.
Identification Flag Thai Army Battalion (Cadets).svg
ธงประจำกองพันนักเรียนนายร้อย Diagonal red flag, with a white triangle on the right half and yellow triangle at the bottom, with the emblem of the Royal Military Academy on the canton.
Identification Flag Thai Army Battalion (Engineer).svg
ธงประจำกองพันทหารช่าง Diagonal red flag, with a white triangle on the right half and black triangle at the bottom, with the emblem of the Royal Thai Army on the canton.
Identification Flag Thai Army Battalion (Signal).svg
ธงประจำกองพันทหารสื่อสาร Diagonal red flag, with a white triangle on the right half and purple triangle at the bottom, with the emblem of the Royal Thai Army on the canton.
Identification Flag Thai Army Battalion (Transport).svg
ธงประจำกองพันทหารขนส่ง Diagonal red flag, with a white triangle on the right half and maroon triangle at the bottom, with the emblem of the Royal Thai Army on the canton.
Identification Flag Thai Army Battalion (Medical).svg
ธงประจำกองพันทหารเสนารักษ์ Diagonal red flag, with a white triangle on the right half and green triangle at the bottom, with the emblem of the Royal Thai Army on the canton.
Identification Flag Thai Army Battalion (Military Police).svg
ธงประจำกองพันทหารสารวัตร Diagonal red flag, with a white triangle on the right half and navy blue triangle at the bottom, with the emblem of the Royal Thai Army on the canton.
Identification Flag Thai Army Battalion (Ordnance).svg
ธงประจำกองพันทหารสรรพาวุธ Diagonal red flag, with a white triangle on the right half and orange triangle at the bottom, with the emblem of the Royal Thai Army on the canton.
Identification Flag Thai Army Battalion (Flying Unit).svg
ธงประจำกองพันบินทหารบก Diagonal red flag, with a white triangle on the right half and sky blue triangle at the bottom, with the emblem of the Royal Thai Army on the canton and the emblem of the Flying unit in the center.

ธงในอดีต[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Siamese Army Flag of King Rama V (Chudhadhujdhippatai).svg
พ.ศ. 2428 – 2430 ธงประจำกองทัพบก (ธงจุฑาธุชธิปไตย) เป็นธงพื้นสีแดงขอบมีจักรสีขาวสามด้าน กลางเป็นรูปตราแผ่นดิน โปรดให้สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗ และได้พระราชทานแก่กองทหารซึ่งมหาอำมาตย์เอก จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) เมื่อยังเป็น นายพันเอก เจ้าหมื่นไวยวรนาถ แม่ทัพ ได้ใช้ธงนี้นำทัพไปปราบฮ่อ ซึ่งเข้ามาก่อการจลาจลในเขตหัวพันห้าพกและสิบสองปันนา ในสงครามปราบฮ่อ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘.[1][2]
Flag of the Siamese Expeditionary Force in World War I (Obverse).svg
พ.ศ. 2460 – 2461 ธงชัยเฉลิมพลกองทหารอาสาของไทย ในสงครามโลกครั้งที่ 1 (ธงด้านหน้า) พื้นธงมีลักษณะอย่างธงราชนาวี แถบสีแดงตอนบนจารึกคาถาว่า “พาหุ สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ ครีเมขลํ อุทิตโฆรสเสนมารํ” แถบสีแดงตอนล่างจารึกคาถาว่า “ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุเต ชยสิทฺธินิจฺจํ” คาถาที่จารึกนี้เรียกว่า “คาถาพุทธชัยมงคล ๘” หรือที่เรียกกันเป็นสามัญว่า “พาหุง” ที่ใช้คาถานี้เพราะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปรียบเทียบว่า ฝ่ายตรงข้ามเหมือนมารหรืออธรรมที่มุ่งมาโจมตีฝ่ายธรรม แต่ในที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้ไป ดุจที่พระพุทธเจ้าทรงมีชัยชนะแก่พระยามารกระนั้น อีกประการหนึ่ง คาถาบทนี้มักใช้สวดในพิธีต่างๆ เป็นการอวยชัยให้พร การจารึกคาถาบนผืนธงจึงเท่ากับการอวยพรและเป็นนิมิตแห่งชัยชนะและสวัสดิภาพของเหล่าทหารไทย.
Flag of the Siamese Expeditionary Force in World War I (Reverse).svg
พ.ศ. 2460 – 2461 ธงชัยเฉลิมพลกองทหารอาสาของไทย ในสงครามโลกครั้งที่ 1 (ธงด้านหลัง) พื้นธงมีลักษณะสีเหมือนธงไตรรงค์ กลางธงด้านหน้าเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ รร. และเลข ๖ ภายใต้พระมหามงกุฎและ รัศมี รูปทั้งหมดอยู่ภายในวงสีแดง ที่แถบสีแดงตอนบนจารึกคาถาว่า “พาหุ สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ ครีเมขลํ อุทิตโฆรสเสนมารํ” แถบสีแดงตอนล่างจารึกคาถาว่า “ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุเต ชยสิทฺธินิจฺจํ”

.

ธงกองทัพบก[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Flag of the Royal Siamese Army (1892-1908).svg
พ.ศ. 2435 – 2451 ธงประจำกองทหารบก เป็นธงพื้นสีแดง กลางเป็นรูปตราแผ่นดิน.
Flag of the Commander of the Siamese Army (?-1936).svg
พ.ศ. 2451- 2479 ธงผู้บัญชาการทหารบก พื้นธงมีลักษณะอย่างธงชาติ กว้าง ๕ ส่วน ยาว ๖ ส่วน ที่ศูนย์กลางมีรูปจักรสีขาว ดวงจักรเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ ๕/๖ ของความกว้างของธง สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ตามความในมาตรา ๑๖ แห่ง พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙ .
Flag of the Commander of the Siamese Army (1936-1979).svg
พ.ศ. 2479 - 2522 พื้นธงมีลักษณะอย่างธงชาติ กว้าง ๕ ส่วน ยาว ๖ ส่วน ที่ศูนย์กลางมีรูปจักรอยู่ภายใต้พระมงกุฎสีเหลือง .

ธงทหารเรือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Naval Ensign of Siam (1881-1887).svg
พ.ศ. 2434 - 2441 ธงเรือหลวง ธงแดงมีรูปช้างเผือกยืนแท่นทรงเครื่องหันหน้าเข้าหาเสา ที่มุมซ้ายบนมีจักรสีขาว 1 จักร.
State Flag of Thailand (1916).svg
พ.ศ. 2441 - 2455 ธงเรือหลวง (ธงราชการ) ธงแดงมีรูปช้างเผือกยืนแท่นทรงเครื่องหันหน้าเข้าหาเสา.
Naval Ensign of Siam (1910-1917).svg
พ.ศ. 2455 - 2460 ธงทหารเรือ ธงแดงมีรูปช้างเผือกยืนแท่นทรงเครื่องหันหน้าเข้าหาเสา ที่มุมซ้ายบนมีตราราชการกองทัพเรือ.
Naval Jack of Siam (1855).svg
พ.ศ. 2398 - 2434 ธงฉาน (ธงเกตุ) ธงรูปช้างเผือกหันหน้าเข้าเสาพื้นสีขาบชักไว้ที่หัวเรือหลวง.
Naval Jack of Siam (1881-1917).svg
พ.ศ. 2434 - 2440 ธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นบนพื้นสีขาบ.

ธงทหารอากาศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Flag of the Commander of the Siamese Air Force (1936-1979).svg
พ.ศ. 2479 - 2522 ธงเจ้ากรมทหารอากาศ (ธงผู้บัญชาการทหารอากาศ) มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมสีฟ้า กว้าง ๕ ส่วน ยาว ๖ ส่วน พื้นสีฟ้า ที่ศูนย์กลางธงมีรูปจักรสีเหลือง และมีปีกนกสีเหลืองประกอบข้างละปีก รูปทั้งหมดอยู่ภายใต้พระมหามงกุฎ ธงนี้ภายหลังเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ธงผู้บัญชาการทหารอากาศ ตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒.

ธงอื่นๆ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
Flag of the Yuwachon Nai Thahan.svg
พ.ศ. 2481 - 2490 ธงยุวชนทหาร พื้นธงมีลักษณะอย่างธงชาติ ตรงกลางมีขอบสีเหลืองรอบดวงกลมสีแดงมีตราประจำกองยุวชนทหารตรงกึ่งกลางธง ด้านมุมซ้ายบนมีตราพระปรมาภิไธยย่อประจำรัชกาลสีแดงภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎสีทองเปล่งรัศมี และมีชื่อนามหน่วยสีแดงขลิบริมสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้ดวงกลมสีแดง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]