ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อธงในประเทศกัมพูชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางเบื้องล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับธงต่างๆ ที่ใช้อยู่ในกัมพูชาอย่างสังเขป

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ธง ลักษณะของธง
ค.ศ. 1948 – 1970
ตั้งแต่ ค.ศ. 1993
ธงชาติกัมพูชา ธงสามแถบ แถบด้านนอกทั้งสองด้านเป็นสีน้ำเงิน กว้าง 1 ส่วน แถบตรงกลางเป็นสีแดง กว้าง 2 ส่วน ตรงกลางแถบสีแดงประดับด้วยรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาว
ธงชาติสำหรับตกแต่ง

ธงพระอิสริยยศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ธง ลักษณะของธง
ค.ศ. 1948 - 1970 ธงพระอิสริยยศมหาราชของกัมพูชา ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นนอกสีแดง พื้นในสีน้ำเงิน กลางธงมีรูปพระขรรค์บนพานแว่นฟ้าภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎและมีฉัตร 5 ชั้นขนาบสองข้าง
ค.ศ. 1948 - 1970 ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีน้ำเงิน พื้นนอกสีแดง กลางธงมีตราแผ่นดินของกัมพูชา (ธงพระอิสริยยศผืนนี้ใช้สำหรับงานพระราชพิธี)
ตั้งแต่ ค.ศ. 1993 ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีน้ำเงิน กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน กลางเป็นรูปตราแผ่นดินของกัมพูชาลายเส้นสีทอง2536

ธงราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ธง ลักษณะของธง
พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน ธงรัฐสภากัมพูชา ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตราราชการของรัฐสภา
ธงศุลกากรกัมพูชา ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตราราชการของศุลกากร[1]
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ธงไปรษณีย์กัมพูชา ธงพื้นสีขาว มุมบนคันธงมีธงชาติ ปลายธงมีตราไปรษณีย์
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ธงคณะกรรมการบริหารจัดการสาธารณะภัยแห่งชาติกัมพูชา ธงพื้นสีขาว กลางธงมีตราราชการคณะกรรมการบริหารจัดการสาธารณภัยแห่งชาติ

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ธง ลักษณะของธง
ค.ศ. 1948 – 1970
ตั้งแต่ ค.ศ. 1993
ธงชัยเฉลิมพล ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ ที่มุมบนคันธง มีตราหน่วย ประกอบนามหน่วยด้วยอักษรเขมร สีเหลือง
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ธงชัยกองทัพกัมพูชา
ธงประจำกองทัพบกกัมพูชา
ธงประจำกองทัพเรือกัมพูชา
ค.ศ. 1948 - 1970 ธงฉาน ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตราอาร์มธงชาติประกอบสมอไขว้สีทอง ภายใต้พระมหามงกุฎเปล่งรัศมี
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ธงประจำกองทัพอากาศกัมพูชา Air force ensign with the Cambodian flag in the canton and the Royal Cambodian Air Force roundel in the fly
พ.ศ. 2513 - 2518 Ensign of the Khmer Air Force Air force ensign with the red field superimposed by white Angkor Wat in the canton and the Khmer Air Force roundel in the fly
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ธงประจำกองราชอาวุธหัตถ์ ธงพื้นสีน้ำเงิน ใจกลางธงมีตราราชการกองราชอาวุธหัตถ์
ธงหมายยศ
ค.ศ. 1948 - 1970 ธงพระบรมราชโองการ ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีขาว กลางธงมีตราพระนารายณ์ทรงครุฑ
ธงผู้บัญชาการทหารสูงสุด ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีขาว กลางธงมีตราหนุมานถือกระบอง
ธงเสนาธิการทหารเรือ ธงพื้นสีขาว ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก 1 ใน 3 ส่วนของความยาวของผืนธง มุมบนคันธงมีธงชาติ

ธงในอดีต[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ธง ลักษณะของธง
ก่อน ค.ศ. 1863 ยุคมืดของกัมพูชา ธงสามเหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลืองขอบสีเขียว
ค.ศ. 1863 - 1940 ธงราชอาณาจักรกัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศส ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นนอกสีน้ำเงิน พื้นในสีแดง กลางมีรูปพระที่นั่งจันทฉายาสีขาว (พระที่นั่งจันทฉายา เป็นหมู่พระที่นั่งสำคัญภายในพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล)
ค.ศ. 1940 - 1948 ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นนอกสีน้ำเงิน พื้นในสีแดง กลางมีรูปปราสาทหินนครวัด อนึ่ง ธงผืนนี้ได้นำกลับมาใช้ในฐานะธงฉานกองทัพเรือ (โดยพฤตินัย) อย่างไม่เป็นทางการ
ค.ศ. 1942 - 1945 ธงกัมพูชาสมัยภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่น ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดง กลางธงมีรูปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีแดงขอบเส้นสีขาว ที่มุมทั้ง 4 มุม และกลางรูปสี่เหลี่ยมนั้นมีสีเหลี่ยมจัตุรัสสีขาวทึบวางซ้อนทับอีกชั้นหนึ่ง
2512 - 2519 ธงชาติสาธารณรัฐเขมร (สมัยนายพลลอนนอล) ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีน้ำเงิน ที่มุมธงด้านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมสีแดง ด้านกว้างและด้านยาวนั้นมีความยาวเป็นกึ่งหนึ่งของธงผืนใหญ่ ภายในบรรจุรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาว ที่ด้านข้างรูปสี่เหลี่ยมสีแดงนั้นมีดาวสีขาว 3 ดวง หมายถึง ชาติ ศาสนา ระบอบสาธารณรัฐ โดยมีนัยความหมายแฝงดังนี้
ค.ศ. 1976 - 1979
ค.ศ. 1982 - 1993
ธงชาติกัมพูชาประชาธิปไตย (สมัยเขมรแดง)
[[รัฏฐาภิบาลผสมกัมพูชาประชาธิปไตย]
ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีเหลืองอยู่ตรงกลาง
2522 - 2532 ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ลักษณะคล้ายธงชาติกัมพูชาประชาธิปไตย แต่เปลี่ยนรูปปราสาทนครวัดจาก 3 ยอด เป็น 5 ยอด
2532 - 2534 ธงชาติรัฐกัมพูชา ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งพื้นธงเป็น 2 แถบตามแนวนอน แถบบนสีแดง แถบล่างสีน้ำเงิน กลางธงมีรูปปปราสาทหินนครวัด 5 ยอดสีเหลือง
ค.ศ. 1992 - 1993 ธงชาติรัฐกัมพูชา ภายใต้การดูแลของสหประชาชาติ ธงสี่เหลียมผืนผ้าพื้นสีฟ้าอ่อน กลางธงเป็นรูปแผนที่ประเทศกัมพูชา ภายในแผนที่ดังกล่าวมีอักษรเขมรแบบอักษรมูลสีเดียวกับพื้นธงจารึกชื่อประเทศไว้ว่า " កម្ពុជា"

ธงกีฬา[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
คณะกรรมการกีฬา
ตั้งแต่ ค.ศ. 1948 คณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชา
คณะกรรมการพาราลิมปิกกัมพูชา
สมาคมกีฬา
สมาคมฟุตบอลกัมพูชา
สมาคมบาสเก็ตบอลกัมพูชา
สมาคมฟลอร์บอลกัมพูชา
สมาคมวอลเลย์บอลกัมพูชา


ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Organization" (ภาษาอังกฤษแบบบริติช). General Department of Customs and Excise of Cambodia. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-12-02. สืบค้นเมื่อ 2020-06-25.

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา