รายการธงในประเทศอิตาลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความนี้ว่าด้วยธงต่างๆ ในประเทศอิตาลีโดยสังเขป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธงชาติ สามารถศึกษาได้จากบทความธงชาติอิตาลี

ธงชาติ[แก้]

ดูบทความหลักที่: ธงชาติอิตาลี
ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of Italy.svg 1 มกราคม ค.ศ. 1948 ธงชาติ และ ธงราชการ ธงสามสีแบ่งตามแนวตั้ง พื้นสีเขียว ขาว และแดง
Pennant of Italy.svg 1 มกราคม ค.ศ. 1948 ธงชาติ และ ธงราชการ (แบบสำหรับแขวนตามแนวตั้ง)
Civil Ensign of Italy.svg 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 ธงเรือราษฎร์ ธงชาติอิตาลี กลางแถบสีขาวมีรูปโล่ขอบสีทอง ภายในแบ่งเป็น 4 ส่วน หมายถึงสาธารณรัฐที่ติดทะเลทั้ง 4 แห่ง อันได้แก่ เวนิส (ภาพสิงโตแห่งนักบุญมาร์คอีแวนเจลลิสในพื้นแดง ที่ช่องซ้ายบน) เจนัว (รูปกางเขนแดงพื้นขาว ที่ช่องขวาบน) อามาลฟี (รูปกางเขนขาวบนพื้นสีน้ำเงิน ที่ช่องซ้ายล่าง) และปิซา (รูปกางเขนขาวบนพื้นแดง ที่ช่องขาวล่าง)
Merchant Naval Jack of Italy.svg ธงฉานสำหรับกองเรือพาณิชยนาวี ธงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในแบ่งเป็นสี่ส่วน มีภาพสัญลักษณ์อย่างในธงเรือพลเรือนอิตาลี
State Ensign of Italy.svg 23 ตุลาคม ค.ศ. 2003 ธงเรือราชการ ธงชาติอิตาลี กลางแถบสีขาวมีตราแผ่นดินของอิตาลี

ธงประจำตำแหน่ง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of the President of Italy (1965–1990).svg ค.ศ. 1965-1990 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี (ผืนที่ 1)
Flag of the President of Italy (1990–1992).svg ค.ศ.1990–1992 ธงประธานาธิบดี (ผืนที่ 2)
Flag of the President of Italy (1992–2000).svg ค.ศ.1992–2000 ธงประธานาธิบดี (ผืนที่ 3)
Flag of the President of Italy.svg 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2000- ธงประธานาธิบดี (ผืนที่ 4) ธงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลักษณะอย่างธงชาติสาธารณรัฐอิตาลี (ยุคนโปเลียน) แต่มีขอบสีน้ำเงิน กลางช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเขียว มีภาพตราแผ่นดินของอิตาลีสีทอง
Substitute President standard of Italy.svg ธงรักษาการประธานาธิบดี
Flag of the Prime Minister of Italy.svg 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 ธงนายกรัฐมนตรี ธงพื้นสีฟ้า ขอบในสีเหลืองวางซ้อนกัน 2 ชั้น กลางธงมีภาพตราแผ่นดินของอิตาลี.
Flag of the Italian Defence minister.svg ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Flag of civil authority of Italy.svg ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรี

ธงทหารเรือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Naval ensign of Italy.svg 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 ธงนาวี ลักษณะอย่างธงเรือพลเรือนอิตาลี แต่บนโล่นั้นมีรูปมงกุฎนาวี และที่ช่องซ้ายบนของโล่นั้น เท้าหน้าของสิงโตแห่งนักบุญมาร์กอีแวนเจลิสข้างหนึ่งถือดาบ และหนังสือ Book of the Gospel นั้นปิดอยู่ (ในธงเรือพลเรือนนั้น รูปสิงโตจะไม่ถือดาบ และหนังสือ Book of the Gospel นั้นจะเปิดไว้)
Naval jack of Italy.svg ธงฉานกองทัพเรืออิตาลี ธงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในแบ่งเป็นสี่ส่วน มีภาพสัญลักษณ์อย่างในธงนาวีอิตาลี แต่ไม่มีรูปมงกุฎนาวี
Combat flag of the Italian Navy (front).svg

Combat flag of the Italian Navy (back).svg
ธงชัยสำหรับกองทัพเรืออิตาลี ธงรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านหน้าเป็นธงนาวี และ ด้านหลังเป็นธงฉาน

ธงในอดีต[แก้]

ยุคก่อนการรวมชาติ (ก่อน ค.ศ. 1848)[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of Most Serene Republic of Venice.svg ค.ศ. 697 - 1797 ธงสาธารณรัฐเวนิส
Flag of the Republic of Amalfi.svg ค.ศ. 958 - 1569 ธงสาธารณรัฐอามาลไฟ
Flag of Genoa.svg ค.ศ. 1005 - 1797 ธงสาธารณรัฐเจนัว
Flag of the Republic of Pisa.svg ศตวรรษที่ 11 - 1406 ธงสาธารณรัฐปิซา
Bandera de Siena.png ศตวรรษที่ 11 - 1555 ธงสาธารณรัฐเซียนา
Flag of Florence.svg ค.ศ. 1115 - 1532 ธงสาธารณรัฐฟลอเรนซ์ ธงพื้นสีขาวกลางธงมีสัญลักษณ์ดอกลิลลี (สัญลักษณ์ของฟลอเรนซ์)
Flag of Lucca.svg ค.ศ. 1160 - 1805 ธงสาธารณรัฐลุกกา
Flag of Cospaia.svg ค.ศ. 1440 - 1826 ธงสาธารณรัฐคอสไพอา
Medici Flag of Tuscany.png ค.ศ. 1532 - 1569 ธงดยุคแห่งฟลอเรนซ์ A white flag with the Medici coat of arms
Flag of the Kingdom of the Two Sicilies (1816).svg ค.ศ. 1738 - 1848 ธงชาติราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง ธงพื้นสีขาว มีรูปตราแผ่นดินของราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง
Flag of the Repubblica Transpadana.svg ค.ศ. 1796 - 1802 ธงชาติสาธารณรัฐทรานสปาดานา ธงสามสีอย่างที่ใช้เป็นธงชาติอิตาลีในปัจจุบัน
Flag of Repubblica Cispadana.jpg ค.ศ. 1798 -1802 ธงชาติสาธารณรัฐซิสปาดาน
Flag of the Repubblica Cisalpina.svg ค.ศ. 1797 - 1802 ธงชาติสาธารณรัฐซิซัลไพน์ ธงสามสีอย่างที่ใช้เป็นธงชาติอิตาลีในปัจจุบัน
Flag of the Italian Republic (1802).svg 1802-1805 ธงชาติสาธารณรัฐอิตาลี (นโปเลียน)
Flag of the Napoleonic Kingdom of Italy.svg ค.ศ. 1805 - 1812 ธงชาติราชอาณาจักรอิตาลี (นโปเลียน)
Flag of Comtat Venaissin.svg ค.ศ. 1771 - ? ธงกองทัพรัฐพระสันตะปาปา ธงพื้นสีแดง กลางธงมีรูปกุญแจแห่งนักบุญเปโตรสีทองไขว้.
Flag of the Papal States (pre 1808).svg ? - ค.ศ. 1808 [1] ธงรัฐพระสันตะปาปา ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสแบ่งครึ่งแนวตั้ง พื้นสีแดงและสีเหลือง หมายถึงสมาชิกสภาสูงแห่งจักรวรรดิโรมันและประชาชน[1]. สีในธงดังกล่าวเป็นสีเดียวกับที่ใช้ในธงประจำกรุงโรมยุคปัจจุบัน.

สมัยได้รับเอกราช[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of Italy (1861–1946).svg ค.ศ. 1848-1946 ธงชาติราชอาณาจักรซาร์ดิเนีย (ต่อมาเป็นราชอาณาจักรอิตาลี (ค.ศ. 1861-1946) ธงสามสีอันเป็นธงชาติอิตาลี กลางมีโล่จากตราอาร์มแห่งแคว้นซาวอย
Flag of Italy (1861-1946) crowned.svg ค.ศ. 1861-1946 ธงราชการราชอาณาจักรอิตาลี ธงชาติอิตาลี กลางมีรูปตราอาร์มแห่งแคว้นซาวอยภายใต้มงกุฎ
Flag of Tavolara.svg ค.ศ. 1836?-1886; ค.ศ. 1899-1962? ธงชาติราชอาณาจักรทาโวราลา ธงพื้นสีขาว กลางมีรูปดาวหกแฉกสีทอง ในโล่สีเหลืองภายใต้มงกุฎ
Flag of Tavolaran Republic.svg 1886-1899 ธงชาติสาธารณรัฐทาโวราลา ธงพื้นสีขาว กลางมีรูปดาวหกแฉกสีทอง ในโล่สีเหลือง (ไม่มีมงกุฎ)
Flag of the Papal States (1808-1870).svg ค.ศ. 1808 - 1929 ธงรัฐพระสันตะปาปา ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสแบ่งครึ่งแนวตั้ง พื้นสีเหลืองและสีขาว
Flag of the Grand Duchy of Tuscany (1848).gif ค.ศ. 1848 ธงชาติอาณาจักรแกรนด์ดยุคแห่งทัสคานี ระหว่างสงครามประกาศเอกราชอิตาลีครั้งแรก ธงชาติอิตาลี กลางมีตราประจำราชวงศ์ฮับส์บูร์ก-ลอร์เรน รอบข้างตรานี้ประดับธงสามสีของอิตาลี ข้อสำคัญที่ควรรู้คือ ตรานี้มีสีแดง-ขาว-แดง ของธงชาติออสเตรีย ซึ่งเป็นชาติที่ต่อต้านการรวมชาติอิตาลีในขณะนั้นรวมอยู่ด้วย
Flag of the Kingdom of the Two Sicilies (1848).svg ค.ศ. 1848/1849 ธงชาติราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง ธงพื้นขาวขอบในสีแดง ของนอกสีเขียว กลางมีตราแผ่นดินของราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง
Flag of the Republic of Venice 1848–49.svg ค.ศ. 1848-1849 ธงรัฐบาลเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐเวนิซ ธงชาติอิตาลี ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูปสิงโตแห่งแห่งนักบุญมาร์คอีแวนเจลลิส ในพื้นสีขาว ขอบส่วนสีขาวนั้นเป็นแถบสีเขียว-ขาว-แดง สลับกัน
Flag of the Roman Republic (19th century).svg ค.ศ. 1849 ธงชาติสาธารณรัฐโรมัน (สำหรับพลเรือน) ธงชาติอิตาลี กลางมีรูปอักษรสีแดงโรมัน "DIO E POPOLO"
Military flag of the Roman Republic (19th century).svg ค.ศ. 1849 ธงกองทัพสาธารณรัฐโรมัน ธงชาติอิตาลี กลางมีรูปอักษรโรมัน "อาร์" (R) 2 ตัว (ย่อมาจากคำว่า Repubblica Romana)
Flag of the Kingdom of the Two Sicilies (1816).svg ค.ศ. 1849-1860 ธงชาติราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง ธงพื้นสีขาว มีรูปตราแผ่นดินของราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง
Flag of the Kingdom of the Two Sicilies (1848).svg ค.ศ. 1849 ธงพื้นขาวขอบในสีแดง ของนอกสีเขียว กลางมีตราแผ่นดินของราชอาณาจักรซิซีลีทั้งสอง
Flag of the Kingdom of the Two Sicilies (1860).svg ค.ศ. 1860-1861 ธงชาติอิตาลี มีรูปตราแผ่นดินของราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสองที่กลางแถบสีขาว
War flag of the Italian Social Republic.svg ค.ศ. 1943-1945 ธงกองทัพ และ ธงนาวีสาธารณรัฐสังคมนิยมอิตาลี ธงชาติอิตาลี กลางธงมีรูปนกอินทรีสีเทาเข้มจับขวานมัดหวาย

ธงพระอิสริยยศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Royal standard of the Kingdom of Sardinia (1834 - 1848).svg ค.ศ. 1834–1848 ธงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งซาร์ดิเนีย
Royal standard of Italy (1861 - 1880).svg ค.ศ. 1861 - 1880 ธงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งอิตาลี
Royal Standard of Italy (1880–1946).svg ค.ศ. 1880–1946
Royal Standard of the Crown Prince of Italy (1880–1946).svg ค.ศ. 1880–1946 ธงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร

ธงทหารเรือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Naval jack of Italy (1879-ca. 1900).svg ค.ศ. 1879-1900 ธงฉานราชนาวีอิตาลี ธงพื้นตราแผ่นดินของราชวงศ์ซาวอย สัดส่วน 1:1
Naval jack of Italy (ca. 1900-1946).svg ค.ศ. 1900-1946 ธงพื้นตราแผ่นดินของราชวงศ์ซาวอย สัดส่วน 2:3
Flag of Italy (1860).svg ค.ศ. 1880–1946 ธงชัยสำหรับกองทัพราชอาณาจักรอิตาลี ธงราชการราชอาณาจักรอิตาลี สัดส่วน 1:1

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "Bandiera pontificia". Stato della cità del Vaticano. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-10-15. สืบค้นเมื่อ 2008-07-09. Anticamente la bandiera dello Stato pontificio era giallorossa (o per meglio dire amaranto e rossa, colori derivati dai colori dello stemma della Santa Sede) , i due colori tradizionali del Senato e del Popolo romano, che vennero tuttavia sostituiti con il bianco e il giallo nel 1808, allorché Pio VII (อิตาลี)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]