ธงชาติเช็กเกีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
"ธงชาติเช็กโกสโลวาเกีย" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับธงชาติสาธารณรัฐสโลวัก ดูที่ ธงชาติสโลวาเกีย

เช็กเกีย
Flag of the Czech Republic.svg
การใช้ 111110
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ 30 มีนาคม พ.ศ. 2463 (102 ปี)
ลักษณะ ธงแถบแบ่งครึ่งตามแนวนอน โดยครึ่งบนมีสีขาว ครึ่งล่างมีสีแดง ที่ด้านคันธงมีรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสีน้ำเงิน โดยฐานของรูปนั้นอยู่ติดกับด้านคันธง

ธงชาติเช็กเกีย (เช็ก: Česká vlajka) มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงแบ่งครึ่งตามแนวนอน โดยครึ่งบนมีสีขาว ครึ่งล่างมีสีแดง ที่ด้านคันธงมีรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสีน้ำเงิน โดยฐานของรูปนั้นอยู่ติดกับด้านคันธง ธงนี้เดิมเป็นธงชาติของประเทศเช็กโกสโลวาเกีย แต่เมื่อมีการแยกประเทศเช็กโกสโลวาเกียเป็นสาธารณรัฐเช็ก (เช็กเกีย) และสโลวาเกียในปี พ.ศ. 2536 สาธารณรัฐเช็กก็ได้รับเอาธงชาติเช็กโกสโลวาเกียเดิมเป็นธงชาติของตนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะเป็นการขัดรัฐธรรมนูญซึ่งห้ามทั้งสองชาติใช้สัญลักษณ์ที่สืบทอดจากประเทศเช็กโกสโลวาเกียเดิมก็ตาม[1]

พัฒนาการ[แก้]

Flag of Bohemia.svg Flag of Bohemia.svg Flag of the Czech Republic.svg Flag of the Protectorate of Bohemia and Moravia.svg Flag of the Czech Republic.svg Flag of Bohemia.svg Flag of the Czech Republic.svg
ราชอาณาจักรโบฮีเมีย
ค.ศ. 1198-1918
สาธารณรัฐเชโกสโลวาเกีย
ค.ศ. 1918-1920
สาธารณรัฐเชโกสโลวัก
ค.ศ. 1920-1939
รัฐอารักขาแห่งโบฮีเมียและมอเรเวีย
ค.ศ. 1939-1945
สาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวัก
ค.ศ. 1945-1992
สหพันธ์สาธารณรัฐเช็กเกีย
ค.ศ. 1990-1992
สาธารณรัฐเช็กเกีย
ตั้งแต่ ค.ศ. 1993

ธงประธานาธิบดี[แก้]


ธงประธานาธิบดี
Flag of the President of the Czech Republic.svg
สัดส่วนธง 1:1
ประกาศใช้ 1993 (1918)
ลักษณะ ตราแผ่นดินของเช็กเกีย ประกอบคำขวัญว่า "Pravda vítězí" (Truth prevails) and leaves of linden tree.
ออกแบบโดย Jiří Louda[2]

พัฒนาการ[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]

  • Zbyšek Svoboda, Pavel Fojtík: brochure Naše vlajka. Vznik a vývoj české vlajky (Our Flag. Origin and evolution of the Czech flag), Libea, 2005, ISBN 80-239-5862-3.
  • Petr Exner, Pavel Fojtík, Zbyšek Svoboda: brochure Vlajky, prapory a jejich používání (Flags, banners and their use), Libea, 2004, ISBN 80-239-2873-2.

อ้างอิง[แก้]

  1. Ústavný zákon č. 542/1992 Zb. o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Čl. 3 ods. 2
    (Constitutional act. No. 542/1992 Col. on the dissolution of the Czech and Slovak Federative Republic, art. 3 sect. 2)
  2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ aktuality

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]