ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อธงในประเทศโปแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความนี้ว่าด้วยธงต่างๆ ในประเทศโปแลนด์โดยสังเขป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธงชาติ สามารถศึกษาได้จากบทความธงชาติโปแลนด์

ธงของโปแลนด์ในปัจจุบัน[แก้]

ธงชาติ[แก้]

ภาพ ชื่อธง ลักษณะ การใช้
ธงชาติสาธารณรัฐโปแลนด์
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง
สัดส่วนธง 5:8[1]
 
ธงชาติ, ธงสำหรับใช้บนแผ่นดิน[1]
ธงชาติสาธารณรัฐโปแลนด์มีตราแผ่นดิน
Flaga z godłem Rzeczypospolitej Polskiej
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง มีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์อยู่กลางแถบสีขาว
ธงชาติสาธารณรัฐโปแลนด์มีตราแผ่นดิน [1]
National flag 
ธงสำหรับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หน่วยงานราชการต่างๆ, ธงสำหรับอากาศยานพลเรือนที่เดินทางระหว่างประเทศ, ธงสำหรับท่าอากาศยานและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของพลเรือน, ธงเรือพลเรือนและเรือรัฐบาล[1]

ธงราชการทหาร[แก้]

ธงประจำตำแหน่งสำหรับทุกเหล่าทัพ[แก้]

ภาพ ชื่อธง ลักษณะ การใช้
Presidential jack ธงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์
Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ธงสีแดงประดับตรานกอินทรีจากดวงตราแผ่นดินของโปแลนด์ ขอบธงล้อมด้วยลายสีขาวที่เรียกว่า wężyk generalski ซึ่งเป็นลายคลื่นที่ใช้ในธงทหารของโปแลนด์ อันเป็นเครื่องหมายแสดงยศนายทหารชั้นนายพล
สัดส่วนธง 5:6[2]
ใช้บนเรือของกองทัพเรือเพื่อแสดงว่าประธานาธิบดีอยู่ในเรือลำนั้น[2] ใช้บนแผ่นดินเพื่อเป็นเครื่องหมายการปรากฏตัวของประธานาธิบดี
Flag of the Minister of National Defence ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Flaga Ministra Obrony Narodowej
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว กลางแถบสีขาวมีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์ กลางแถบสีแดงมีรูปสมอสีขาวมีเชือกพัน ไขว้เป็นแนวทแยงกับรูปกระบอกปืนใหญ่สีเหลือง
สัดส่วนธง 5:8[2]
ใช้บนเรือของกองทัพเรือเพื่อแสดงว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ในเรือลำนั้น[2] ใช้บนแผ่นดินเพื่อเป็นเครื่องหมายการปรากฏตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Flag of the Marshal of Poland ธงจอมพลแห่งโปแลนด์
Flaga Marszałka Polski
ธงแดงมีกรอบสีขาวสองชั้น กลางธงมีตรานกอินทรีสำหรับจอมพลแห่งโปแลนด์ เท้าทั้งสองนั้นจับคทาไขว้
สัดส่วนธง 5:6[2]
ใช้บนเรือของกองทัพเรือเพื่อแสดงว่าจอมพลแห่งโปแลนด์อยู่ในเรือลำนั้น[2] ใช้บนแผ่นดินเพื่อเป็นเครื่องหมายการปรากฏตัวของจอมพลแห่งโปแลนด์
Flag of the Chief of the General Staff of the Polish Armed Forces ธงผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพโปแลนด์
Flaga szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
ธงแดงมีกรอบสีขาวสองชั้น กลางธงมีตรานกอินทรีสำหรับทหารชั้นนายพล
สัดส่วนธง 5:6[2]
ใช้บนเรือของกองทัพเรือเพื่อแสดงว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพโปแลนด์อยู่ในเรือลำนั้น[2] ใช้บนแผ่นดินเพื่อเป็นเครื่องหมายการปรากฏตัวของผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ธงกองทัพบก[แก้]

ภาพ ชื่อธง ลักษณะ การใช้
Flag of the Land Forces ธงประจำกองทัพบก
Flaga Wojsk Lądowych
ธงพื้นแดงรูปหางนกแซงแซว ประดับตรานกอินทรีของกองทัพบกโปแลนด์
สัดส่วนธง 10:21[3]
ธงสำหรับใช้ในพิธีการของกองทัพ ใช้ในวันหยุดของทหาร ในวาระการมาเยือนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือพลเรือนระดับสูง หรือตัวแทนแห่งรัฐต่างประเทศ และใช้ชักร่วมกับธงของเหล่าทัพอื่นๆในพิธีการในวันกองทัพโปแลนด์ (15 สิงหาคม) ณ สุสานทหารนิรนาม กรุงวอร์ซอว์[2]
Flag of the Commander of the Army ธงผู้บัญชาการทหารบก
Flaga Dowódcy Wojsk Lądowych
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง กลางแถบสีขาวมีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์ กลางแถบสีแดงมีดาบไขว้เป็นแนวทแยง
สัดส่วนธง 5:6[2]
ใช้บนเรือของกองทัพเรือเพื่อแสดงว่าผู้บัญชาการทหารบกอยู่ในเรือลำนั้น[2] ใช้บนแผ่นดินเพื่อเป็นเครื่องหมายการปรากฏตัวของผู้บัญชาการทหารบก

กองทัพอากาศ[แก้]

ภาพ ชื่อธง ลักษณะ การใช้
Air Force Flag ธงประจำกองทัพอากาศ
Flaga Sił Powietrznych
ธงพื้นแดงรูปหางนกแซงแซว ประดับตรานกอินทรีของกองทัพอากาศโปแลนด์
สัดส่วนธง 10:21[3]
ธงสำหรับใช้ในพิธีการของกองทัพ ใช้ในวันหยุดของทหาร ในวาระการมาเยือนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือพลเรือนระดับสูง หรือตัวแทนแห่งรัฐต่างประเทศ และใช้ชักร่วมกับธงของเหล่าทัพอื่นๆในพิธีการในวันกองทัพโปแลนด์ (15 สิงหาคม) ณ สุสานทหารนิรนาม กรุงวอร์ซอว์[2][2]
Military airport flag ธงท่าอากาศยานทหาร
Flaga lotnisk (lądowisk) wojskowych
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง มีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์อยู่กลางแถบสีขาว มีลายตาหมากรุกสีขาว-แดงของกองทัพอากาศโปแลนด์อยู่ในแถบสีขาวระหว่างดวงตราแผ่นดินกันด้านคันธง
สัดส่วนธง 5:8[3]
ใช้สำหรับท่าอากาศยานและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของทหาร[2]
Flag of the Commander of the Army ธงผู้บัญชาการทหารอากาศ
Flaga Dowódcy Wojsk Lądowych
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง กลางแถบสีขาวมีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์ กลางแถบสีแดงมีลายตาหมากรุกสีขาว-แดงของกองทัพอากาศโปแลนด์
สัดส่วนธง 5:6[2]
ใช้บนเรือของกองทัพเรือเพื่อแสดงว่าผู้บัญชาการทหารอากาศอยู่ในเรือลำนั้น[2] ใช้บนแผ่นดินเพื่อเป็นเครื่องหมายการปรากฏตัวของผู้บัญชาการทหารอากาศ

ธงกองทัพเรือ[แก้]

ภาพ ชื่อธง ลักษณะ การใช้
Naval ensign ธงนาวี
Bandera wojenna
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว กลางแถบสีขาวมีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์
สัดส่วนธง 10:21[3]
 
ธงนาวี[3]
Naval Jack ธงฉาน
Proporzec Marynarki Wojennej
ธงแถบสองสีแนวนอนสีขาว-แดง มีรูปกางเขนปลายบาน (cross pattée) สลับสีกับแถบธงที่กลางธง ใจกลางกางเขนนั้นมีรูปชุดเกราะส่วนท่อนแขนกำดาบโค้งในพื้นสีแดง
สัดส่วนธง 4:5[3]
ชักคู่กับธงนาวีในวันอาทิตย์ วันหยุดราชการ และในวาระพิเศษอื่นๆ, ใช้ชักประจำเรือตลอดเวลาเมื่ออยู่ในน่านน้ำต่างประเทศ[4]
Navy flag ธงประจำกองทัพเรือ
Flaga Marynarki Wojennej
ธงพื้นแดงรูปหางนกแซงแซว ประดับตรานกอินทรีของกองทัพเรือโปแลนด์
สัดส่วนธง 10:21[3]
ธงสำหรับใช้ในพิธีการของกองทัพ ใช้ในวันหยุดของทหาร ในวาระการมาเยือนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือพลเรือนระดับสูง หรือตัวแทนแห่งรัฐต่างประเทศ และใช้ชักร่วมกับธงของเหล่าทัพอื่นๆในพิธีการในวันกองทัพโปแลนด์ (15 สิงหาคม) ณ สุสานทหารนิรนาม กรุงวอร์ซอว์[2][2]
Commissioning pennant ธงผู้บังคับการเรือ
Znak dowódcy okrętu
ธงหางนกแซงแซวแปลงเรียวยาว พื้นสลับสีขาว-แดง ตามแนวนอน ตอนต้นธงมีรูปกางเขนปลายบานสลับสีกับแถบธง
สัดส่วนธง 1:25[3]
ใช้ในเรือรบซึ่งควบคุมโดยนายทหารเรือสัญญาบัตรในการยุทธ[3]
Naval auxiliary ensign ธงเรือช่วยรบ
Bandera pomocniczych jednostek pływających Marynarki Wojennej
ธงพื้นสีฟ้า มีรูปธงนาวีที่มุมธงบนด้านคันธง
สัดส่วนธง 3:5[2]
ใช้ในเรือช่วยรบต่างๆ เช่น เรือลาดตระเวน เรือกวาดทุ่นระเบิด เป็นต้น ซึ่งมิได้รับอนุญาตให้ชักธงนาวี[2]
Naval airport flag ธงท่าอากาศยานทหารเรือ
Flaga lotnisk (lądowisk) Marynarki Wojennej
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง มีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์อยู่กลางแถบสีขาว มีลายตาหมากรุกสีขาว-แดงของกองทัพอากาศโปแลนด์อยู่ในแถบสีขาวระหว่างดวงตราแผ่นดินกันด้านคันธง ที่แถบสีแดงใต้ลายตาหมากรุกลงมาเป็นรูปสมอสีขาวมีเชือกพันไขว้คล้ายอักษร "S"
สัดส่วนธง 5:8[3]
ท่าอากาศยานและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของทหารเรือ[2]
ธงแสดงยศ[แก้]
ภาพ ชื่อธง ลักษณะ การใช้
Flag of the Commander of the Navy ธงผู้บัญชาการทหารเรือ
Flaga dowódcy Marynarki Wojennej
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว กลางแถบสีขาวมีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์ ที่แถบสีแดงใต้ตราแผ่นดินลงมาเป็นรูปสมอสีขาวมีเชือกพันไขว้คล้ายอักษร "S"
สัดส่วนธง 5:6[2]
ใช้บนเรือรบเมื่อผู้บัญชาการทหารเรืออยู่ในเรือลำนั้น
Admiral's Flag ธงพลเรือเอก
Flaga admirała
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว กลางแถบสีขาวมีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์ ที่แถบสีแดงด้านติดคันธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 4 ดวง เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ดาว 2 ดวงซึ่งเป็นด้านฐานนั้นขนานกับด้านคันธง
สัดส่วนธง 5:6[2]
ใช้บนเรือรบเมื่อมีนายพลเรือเอกอยู่ในเรือลำนั้น
Vice Admiral's Flag ธงพลเรือโท
Flaga admirała floty
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว กลางแถบสีขาวมีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์ ที่แถบสีแดงด้านติดคันธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 3 ดวง เรียงเป็นแถวแนวตั้งขนานกับด้านคันธง
สัดส่วนธง 5:6[2]
ใช้บนเรือรบเมื่อมีนายพลเรือโทอยู่ในเรือลำนั้น
Rear Admiral's Flag ธงพลเรือตรี
Flaga wiceadmirała
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว กลางแถบสีขาวมีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์ ที่แถบสีแดงด้านติดคันธงมีรูปดาวห้าแฉก 2 ดวง
สัดส่วนธง 5:6[2]
ใช้บนเรือรบเมื่อมีนายพลเรือตรีอยู่ในเรือลำนั้น
Comandore's Flag ธงพลเรือจัตวา
Flaga kontradmirała
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว กลางแถบสีขาวมีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์ ที่แถบสีแดงด้านติดคันธงมีรูปดาวห้าแฉก 1 ดวง
สัดส่วนธง 5:6[2]
ใช้บนเรือรบเมื่อมีนายพลเรือจัตวาอยู่ในเรือลำนั้น
General's Flag ธงนายพลทหาร
Flaga generała
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว กลางแถบสีขาวมีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์ ที่แถบสีแดงใต้ตราแผ่นดินลงมาเป็นรูปปืนใหญ่ 2 กระบอกไขว้เหนือลูกกระสุนแบบกลม
สัดส่วนธง 5:6[2]
ใช้บนเรือรบเมื่อมีนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลอยู่ในเรือลำนั้น
ธงแสดงตำแหน่ง[แก้]
ภาพ ชื่อธง ลักษณะ การใช้
Pennant of the Chief of the Naval Staff ธงเสนาธิการทหารเรือ
Proporczyk szefa Sztabu Marynarki Wojennej
ธงหางนกแซงแซงแปลงยาวเรียว ตอนต้นธงเป็นแถบสองสีตามแนวนอนสีขาว-แดง ประกอบกันเป็นรูปหางนกแซงแซว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์กลางแถบสีขาว ตอนชายธงเป็นพื้นสีแดง[2] ใช้บนเรือรบเมื่อเสนาธิการทหารเรืออยู่ในเรือลำนั้น
Flotilla Commander's Pennant ธงผู้บัญชาการกองเรือรบ
Proporczyk dowódcy flotylli
ธงหางนกแซงแซงแปลงยาวเรียว ตอนต้นธงเป็นแถบสองสีตามแนวนอนสีขาว-แดง ประกอบกันเป็นรูปหางนกแซงแซว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์กลางแถบสีขาว ตอนชายธงเป็นพื้นสีขาว[2] ใช้บนเรือรบเมื่อผู้บัญชาการกองเรือรบอยู่ในเรือลำนั้น
Division Commander's Pennant ธงผู้บังคับหมวดเรือ
Proporczyk dowódcy dywizjonu
ธงหางนกแซงแซงแปลงยาวเรียว ตอนต้นธงเป็นแถบสองสีตามแนวนอนสีขาว-แดง ประกอบกันเป็นรูปหางนกแซงแซว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์กลางแถบสีขาว ตอนชายธงเป็นพื้นสีฟ้า[2] ใช้บนเรือรบเมื่อผู้บังคับหมวดเรืออยู่ในเรือลำนั้น
Group Commander's Pennant ธงผู้บังคับหมู่เรือ
Proporczyk dowódcy grupy
ธงหางนกแซงแซงแปลงยาวเรียว ตอนต้นธงเป็นแถบสองสีตามแนวนอนสีขาว-แดง ประกอบกันเป็นรูปหางนกแซงแซว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์กลางแถบสีขาว ตอนชายธงเป็นพื้นสีเขียว[2] ใช้บนเรือรบเมื่อผู้บังคับหมู่เรืออยู่ในเรือลำนั้น
Coast Commander's Pennant ธงผู้บังคับหน่วยเรือชายฝั่ง
Proporczyk obrony wybrzeża
ธงหางนกแซงแซงแปลงยาวเรียว ตอนต้นธงเป็นแถบสองสีตามแนวนอนสีขาว-แดง ประกอบกันเป็นรูปหางนกแซงแซว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์กลางแถบสีขาว ตอนชายธงเป็นพื้นสีเหลือง[2] ใช้บนเรือรบเมื่อผู้บังคับหน่วยเรือชายฝั่งอยู่ในเรือลำนั้น

ธงหน่วยรบพิเศษ[แก้]

ภาพ ชื่อธง ลักษณะ การใช้
Flag of the Special Forces ธงหน่วยรบพิเศษ
Flaga Wojsk Specjalnych
ธงพื้นแดงรูปหางนกแซงแซว ประดับตรานกอินทรีของหน่วยรบพิเศษของโปแลนด์
สัดส่วนธง 10:21[3]
ธงสำหรับใช้ในพิธีการของกองทัพ ใช้ในวันหยุดของทหาร ในวาระการมาเยือนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือพลเรือนระดับสูง หรือตัวแทนแห่งรัฐต่างประเทศ และใช้ชักร่วมกับธงของเหล่าทัพอื่นๆในพิธีการในวันกองทัพโปแลนด์ (15 สิงหาคม) ณ สุสานทหารนิรนาม กรุงวอร์ซอว์[2][2]

ธงสำหรับหน่วยประจำการอื่นๆ[แก้]

ภาพ ชื่อธง ลักษณะ การใช้
Flag of the Border Guard ธงหน่วยพิทักษ์ชายแดน
Flaga Straży Granicznej
ธงแถบสองสีแนวนอน พื้นสีขาวและสีแดง มีภาพตราแผ่นดินของโปแลนด์อยู่กลางแถบสีขาว ขอบธงเป็นสีเขียว
สัดส่วนธง 5:9[5]
ใช้สำหรับเรือของหน่วยพิทักษ์ชายแดน[5]
Police flag ธงตำรวจ
Flaga Policji
ธงพื้นสีน้ำเงิน มีดวงตราของหน่วยตำรวจน้ำ ลักษณะของตราเป็นรูปเรือชูชีพและสมอบนพื้นสี่เหลี่ยนขนมเปียกปูนสีน้ำเงินเข้ม เบื้องล่างของรูปนั้นมีแพรแถบสีน้ำเงินเข้ม บรรจุอักษรสีขาวเป็นใจความว่า POLICJA เบื้องหลังของทั้งสองรูปเป็นรัศมีสีขาวแผ่ออกมาเป็นรูปดาวแปดแฉก
สัดส่วนธง 5:9[6]
ใช้สำหรับเรือตำรวจ[6]

ธงพิเศษสำหรับใช้ในหน้าที่ราชการ[แก้]

ธงหน่วยงานพิเศษต่างๆ ของรัฐ เป็นสิ่งที่ใช้สำหรับเรือในราชการของฝ่ายพลเรือนในขณะปฏิบัติหน้าที่ ธงเหล่านี้ใช้การออกแบบขั้นพื้นฐานเหมือนกัน กล่าวคือ พื้นธงสีขาว มีแถบกว้างขนาด 1 ใน 5 ส่วนของธง พาดที่กลางธงตามแนวยาว กลางธงแต่ละธงนั้นมีรูปตราแผ่นดินซ้อนทับบนรูปสมอสีเหลืองทอง ซึ่งสมอดังกล่าวสูง 3 ใน 5 ส่วนของความกว้างธง แถบสีแนวยาวที่กลางธงนั้นเว้นเป็นช่องไว้ ไม่สัมผัสกับรูปสมอหรือตราอาร์ม ส่วนการระบุว่าเรือดังกล่าวสังกัดหน่วยงานใดนั้นจะกระทำด้วยการใช้สีของแถบกลางธง[7]

ภาพ ชื่อธง ลักษณะ การใช้
Hydrographic vessel flag ธงหน่วยสำรวจทางอุทกศาสตร์และสำนักงานการเดินเรือทะเล
Flaga statku hydrograficznego i dozorczego urzędu morskiego
ธงขาว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์ซับทับสมอสีทองที่กลางธง มีแถบพาดแนวนอนกลางธงเป็นสีน้ำเงิน
สัดส่วนธง 5:8
ใช้สำหรับเรือในสังกัดหน่วยสำรวจทางอุทกศาสตร์และสำนักงานการเดินเรือทะเล[7]
Lifeboat flag ธงหน่วยกู้ชีพและหน่วยควบคุมมลพิษ
Flaga statku ratowniczego oraz specjalnego statku do zwalczania zanieczyszczeń
ธงขาว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์ซับทับสมอสีทองที่กลางธง มีแถบพาดแนวนอนกลางธงเป็นสีแสด
สัดส่วนธง 5:8
ใช้สำหรับเรือในสังกัดหน่วยกู้ชีพและหน่วยควบคุมมลพิษ[7]
Icebreaker flag ธงเรือตัดน้ำแข็ง
Flaga statku używanego wyłącznie do łamania lodów
ธงขาว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์ซับทับสมอสีทองที่กลางธง มีแถบพาดแนวนอนกลางธงเป็นสีม่วง
สัดส่วนธง 5:8
ใช้สำหรับเรือตัดน้ำแข็งโดยเฉพาะ[7]
Pilot boat flag ธงเรือนำร่อง
Flaga statku pilotowego
ธงขาว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์ซับทับสมอสีทองที่กลางธง มีแถบพาดแนวนอนกลางธงเป็นสีเทา
สัดส่วนธง 5:8
ใช้สำหรับเรือนำร่อง[7]
Fireboat flag ธงเรือดับเพลิง
Flaga statku pożarniczego
ธงขาว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์ซับทับสมอสีทองที่กลางธง มีแถบพาดแนวนอนกลางธงเป็นสีแดง
สัดส่วนธง 5:8
ใช้สำหรับเรือดับเพลิง[7]
Training ship flag ธงเรือสำหรับฝึกหัดเดินเรือ
Flaga statku szkolnego
ธงขาว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์ซับทับสมอสีทองที่กลางธง มีแถบพาดแนวนอนกลางธงเป็นสีดำ
สัดส่วนธง 5:8
ใช้ในเรือสำหรับฝึกหัดเดินเรือ[7]
Customs ship flag ธงเรือศุลกากร
Flaga statku celnego
ธงขาว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์ซับทับสมอสีทองที่กลางธง มีแถบพาดแนวนอนกลางธงเป็นสีเขียว
สัดส่วนธง 5:8
ใช้สำหรับเรือเจ้าพนักงานศุลกากร[7]
Hospital ship flag ธงเรือพยาบาล
Flaga statku sanitarnego
ธงขาว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์ซับทับสมอสีทองที่กลางธง มีแถบพาดแนวนอนกลางธงเป็นสีเหลือง
สัดส่วนธง 5:8
ใช้สำหรับเรือพยาบาล[7]
Telecommunication ship flag ธงเรือวิทยุสื่อสาร
Flaga statku telekomunikacyjnego
ธงขาว มีตราแผ่นดินของโปแลนด์ซับทับสมอสีทองที่กลางธง มีแถบพาดแนวนอนกลางธงเป็นสีน้ำตาล
สัดส่วนธง 5:8
ใช้สำหรับเรือวิทยุสื่อสาร[7]

ธงสำหรับหน่วยการปกครองระดับวอเยวูชตวา[แก้]

ธงในอดีต[แก้]

ธงขบวนการทางการเมือง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1939-1945 ธงของรัฐบาลใต้ดินของโปแลนด์

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych เก็บถาวร 2009-03-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (Coat of Arms, Colors and Anthem of the Republic of Poland, and State Seals Act of 31 January 1980), Dz.U. 1980 Nr 7 poz. 18 (โปแลนด์)
  2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustalenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Ordinance of the Minister of National Defence on Detailed Rules for the Use of the Insignia of the Armed Forces of the Republic of Poland and Establishment of other Insignia Used in the Armed Forces of the Republic of Poland, 29 January 1996), Monitor Polski z 1996 r. Nr 14 poz. 178 (โปแลนด์)
  3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej เก็บถาวร 2008-02-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (Insignia of the Polish Armed Forces Act of 19 February 1993), Dz.U. z 1993 r. Nr 34, poz. 154 (โปแลนด์)
  4. (โปแลนด์) Koczorowski, Eugeniusz (1972). Zwyczaje i ceremoniał morski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie. p. 291. {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |coauthors= ถูกละเว้น แนะนำ (|author=) (help)
  5. 5.0 5.1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej (Ordinance of the Minister of Internal Affairs and Administration on the Flag and Markings for Vessels and Aircraft of the Border Guard, 12 April 2002), Dz.U. 2002 Nr 54 poz. 474 (โปแลนด์)
  6. 6.0 6.1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji (Ordinance of the Minister of Internal Affairs and Administration on the Flag and Markings for Police Vessels and Aircraft, 18 April 2005), Dz.U. 2005 Nr 84 poz. 724 (โปแลนด์)
  7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2005 r. w sprawie wzorów flag dla statków morskich na oznaczenie pełnionej specjalnej służby państwowej oraz okoliczności i warunków ich podnoszenia (Ordinance of the Minister of Infrastructure on Flags for Special State Service Vessels), Dz.U. 2005 Nr 235 poz. 1998 (โปแลนด์)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]