ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อธงกองทัพสาธารณรัฐจีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางเบื้องล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับธงต่างๆ ที่ใช้อยู่ในกองทัพสาธารณรัฐจีนอย่างสังเขป

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

รัฐบาลเป่ยหยาง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย หมายเหตุ
26 กันยายน ค.ศ. 1927-4 มิถุนายน ค.ศ. 1928 ธงผู้บัญชาการทหารสูงสุด ธงแถบห้าสี มุมบนคันธงมีตราแผ่นดินของรัฐบาลเป่ยหยาง มีชายครุยสีเหลือง กว้าง 2 เซนติเมตร ธงนี้ใช้อยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ และ ดินแดนทางภาคตะวันออกของเฉียงเหนือของจีน จนถึง พ.ศ. 2471「จอมพลของกองทัพปฏิวัติแห่งชาติจีน」[1]

รัฐบาลจีนคณะชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย หมายเหตุ
1 มกราคม ค.ศ. 1925-ปัจจุบัน ธงประธานาธิบดี ธงสีแดงขอบสีเหลือง กลางธงมีวงกลมสีน้ำเงินขอบ ภายในมีรูปพระอาทิตย์สีขาวมีรัศมี 12 แฉก. ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด.[2]
20 ธันวาคม ค.ศ. 1929-8 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 เดิมมีสถานะเป็น「ธงรัฐบาลแห่งชาติ」ภายหลังเปลี่ยนสถานะเป็น「ธงประธานาธิบดี」 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1948 สัดส่วน 2:3
4 มกราคม ค.ศ. 1934-31 พฤษภาคม ค.ศ. 1946 ธงประธานคณะกรรมการธิการทหาร ลักษณะเดียวกับธงประธานาธิบดี เป็นธงสี่เหลี่ยมจตุรัสกว้างด้านละ 90 เซนติเมตร(ขอบสีเหลืองความกว้าง 5 เซนติเมตร),กลางธงมีวงกลมสีน้ำเงินเส้นผ่าศูนย์กลาง 37 เซนติเมตรภายในมีรูปพระอาทิตย์สีขาวมีรัศมี 12 แฉก หมายถึง「พรรคก๊กมินตั๋ง และ กองทัพปฏิวัติแห่งชาติจีน」。 แสดงตำแหน่งของประธานคณะกรรมการธิการทหาร.
15 กันยายน ค.ศ. 1947-17 ธันวาคม ค.ศ. 1985 ธงรองประธานาธิบดี ธงสีแดงแถบสีเหลืองที่ด้านบน และ ด้านล่าง กลางธงมีวงกลมสีน้ำเงินขอบ ภายในมีรูปพระอาทิตย์สีขาวมีรัศมี 12 แฉก แสดงตำแหน่งของรองประธานาธิบดี[3]สัดส่วน 2:3。

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย หมายเหตุ
ค.ศ. 1958-ปัจจุบัน ธงประจำกระทรวงกลาโหม ธงพื้นสีส้ม กลางธงมีตรากระทรวงกลาโหม. สถานที่ราชการของกระทรวงกลาโหม.[2]
ค.ศ. 1928-ปัจจุบัน ธงฉานกองทัพเรือ (ธงพรรคก๊กมินตั๋ง) ธงพื้นสีน้ำเงิน มีภาพดวงอาทิตย์รัศมี 12 แฉกสีขาว เป็นสัญลักษณ์แทนความคิดเชิงก้าวหน้า. ชักขึ้นที่เสาหัวเรือรบ และ ใช้เป็นธงหมายยศนายพลเรือ[2]
25 กรกฎาคม ค.ศ. 1960-ปัจจุบัน ธงประจำนาวิกโยธิน ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตรานาวิกโยธินไต้หวัน. สถานที่ราชการของหน่วยนาวิกโยธิน.[2]
ค.ศ. 1986-ปัจจุบัน ธงประจำทหารสารวัตร ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีตราทหารสารวัตรไต้หวัน. สถานที่ราชการของหน่วยทหารสารวัตร.[2]
ค.ศ. 1960-ค.ศ. 1992 ธงประจำมลฑลทหาร ธงพื้นสีฟ้า กลางธงมีตรามลฑลทหารไต้หวัน. สถานที่ราชการของกองบังคับการมลฑลทหาร.[2]

กองทัพบก[แก้]

รัฐบาลเป่ยหยาง[แก้]

เดิมธงนี้เป็นธงในเหตุการณ์การลุกฮือหวูชาง (Wuchang uprising) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2454 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติซินไฮ่ ต่อมาได้ใช้เป็นธงของกองทัพสาธารณรัฐจีนยุคแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2454 - 2471

รัฐบาลจีนคณะชาติ[แก้]

ธงกองทัพบกสาธารณรัฐจีน เป็นธงพื้นสีน้ำเงินขอบสีแดง ภายในมีรูปพระอาทิตย์สีขาวมีรัศมี 12 แฉก ก่อนปี ค.ศ. 1934 ใช้เป็นธงของกองทัพปฏิวัติแห่งชาติจีน และ สถานที่ราชการของกองทัพบก[4][5]

กองทัพอากาศ[แก้]

เหล่าทหารพลาธิการ[แก้]

กองกำลังสำรอง[แก้]

ธงกองกำลังกึ่งทหาร[แก้]

ตำรวจ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย หมายเหตุ
ค.ศ. 1912-ค.ศ. 1928 ธงตำรวจเป่ยหยาง ธงพื้นสีเหลือง กลางธงมีตราดาวห้าแฉกแห่งเป่ยหยาง ความกว้าง 1/5 ของธง สัดส่วน 3:5.(Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag แบบธงตำรวจ ประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ของรัฐบาลเป่ยหยางในดินแดนทางภาคตะวันออกของเฉียงเหนือ.
ค.ศ. 1912-ค.ศ. 1928 ธงเจ้าพนักงานตำรวจน้ำ ธงพื้นสีแดง มีรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินที่มุมธงด้านคันธง ภายในช่องสีน้ำเงินมีวงกลมสีขาว มีเส้นฟันปลาสีขาว สัดส่วน 3:4。 แบบธงตำรวจน้ำ ประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา เล่มที่ 213「ฉบับที่6 (29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1912)」.
ค.ศ. 1928-ค.ศ. 1949 ธงชาติไต้หวัน มีเส้นฟันปลาสีขาว สัดส่วน 2:3. ประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1929《ธงนาวี》ของกองเรือตำรวจจนถึง ค.ศ. 1969 ปัจจุบันธงนี้ใช้เป็นธงนาวีตำรวจน้ำ.
ค.ศ. 1932-ค.ศ. 1947 ธงประจำตำรวจ ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินขอบสีขาว ภายในมีรูปพระอาทิตย์สีขาวมีรัศมี 12 แฉก[6] ภาหลังจากการกรีฑาทัพขึ้นเหนือ กระทรวงกิจการภายใน ได้แยกกิจการตำรวจออกจากฝ่ายกลาโหม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1932 แบบธงตำรวจประกาศใช้ตามบทบัญญัติหยวน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม โดยมีลักษณะเดียวกับธงหน่วยทหารปืนใหญ่ของกองทัพปฏิวัติแห่งชาติ แต่มีรายละเอียดแตกต่างบางประการ
ค.ศ. 1947-ค.ศ. 1974 ธงชาติไต้หวัน มีรูปนกสีเหลืองที่ปลายธง สัดส่วน 2:3.[7] กระทรวงกิจการภายใน ได้ประกาศใช้แบบธงตำรวจผืนใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 「โดยมิได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของตำรวจแห่งชาติ」 ใช้มาจนถึง22 กรกฎาคม ค.ศ. 1974.
23 กรกฎาคม ค.ศ. 1974-ปัจจุบัน ธงพื้นสีแดงเลือดหมู กลางธงมีตราตำรวจไต้หวัน.[8]

หน่วยดับเพลิง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย หมายเหตุ
1 กันยายน ค.ศ. 1996-ปัจจุบัน ธงประจำหน่วยดับเพลิงสาธารณรัฐจีน สถานที่ราชการของหน่วยดับเพลิงไต้หวัน สัดส่วน 2:3.

หน่วยยามฝั่ง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย หมายเหตุ
1 สิงหาคม ค.ศ. 1992-1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2000 ธงประจำหน่วยยามฝั่งสาธารณรัฐจีน สถานที่ราชการของหน่วยยามฝั่งไต้หวัน และ ชักขึ้นที่เสาหัวเรือตรวการณ์ของหน่วยยามฝั่ง สัดส่วน 2:3.
28 มกราคม ค.ศ. 2000-ปัจจุบัน ธงประจำสำนักบริหารกิจการชายฝั่งสาธารณรัฐจีน ภายหลังจากการจัดส่วนราชการของหน่วยยามฝั่ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1992 สัดส่วน 2:3.

ศุลกากร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย หมายเหตุ
16 ธันวาคม ค.ศ. 1912-ไม่ปรากฏ ธงเจ้าพนักงานศุลกากร ธงแถบห้าสี มุมธงด้านคันธงมีรูปกากบาทแนวทแยงสีเหลืองบนพื้นสีเขียว (ธงศุลกากรสมัยราชวงศ์ชิง) ธงเจ้าพนักงานศุลกากรของรัฐบาลเป่ยหยางในดินแดนทางภาคตะวันออกของเฉียงเหนือ.
24 มกราคม ค.ศ. 1929-20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1931 ธงชาติไต้หวัน ปลายธงมีรูปกากบาทสีเหลืองในวงกลมสีเขียว แบบธงเจ้าพนักงานศุลกากร ประกาศคำสั่งศุลกากร ฉบับที่ 3848 ลงวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1929.
20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1931-31 ธันวาคม ค.ศ. 1976 ธงชาติไต้หวัน มีเส้นฟันปลาสีเขียว บทบัญญัติ ค.ศ. 1929《ธงเจ้าพนักงานศุลกากร》โดยแบบธงที่ประกาศก่อนหน้านี้ใช้จนถึงปี ค.ศ. 1931 จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1975 ปัจจุบันธงเรือดังกล่าวนี้ยังมีการใช้ในบางโอกาส
1 มกราคม ค.ศ. 1977-ปัจจุบัน ธงแถบตามขวางสีเขียว-เหลือง-เขียว กลางธงมีตราศุลกากรไต้หวัน. สถานที่ราชการของหน่วยศุลกากรไต้หวัน
ธงผู้ตรวจการณ์กรมศุลกากร ธงพื้นสีเหลืองขอบสีเขียว กลางธงมีตราศุลกากรไต้หวัน อัตราส่วน 132.5×84 เซนติเมตร.
ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ธงฉานซ้อนบนธงกากบาทแนวทแยงสีเหลืองบนพื้นสีเขียว อัตราส่วน 160×115 เซนติเมตร.

ไปรษณีย์[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย หมายเหตุ
ค.ศ. 1919 - ค.ศ. 1929 ธงเจ้าพนักงานไปรษณีย์ ธงพื้นสีขาว มุมธงด้านคันธงมีรูปธงแถบห้าสี ใต้รูปธงมีข้อความภาษาอังกฤษ "Post"และ ภาษาจีน "邮" มีรูปห่านที่ปลายธง สัดส่วน 5:8. แบบธงเจ้าพนักงานไปรษณีย์ ประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา เล่มที่... วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1929.
ค.ศ. 1929-ค.ศ. 1935 ลักษณะเดียวกับข้างต้น มุมธงด้านคันธงเปลี่ยนจากธงห้าสีเป็นธงฉาน (ธงพรรคก๊กมินตั๋ง).[9]
ค.ศ. 1946-ปัจจุบัน ธงพื้นสีเขียว มีเส้นโค้งรูปคลื่นสีขาว มีอักษรจีนสีแดง "郵" ภายในวงแหวนสีน้ำเงินบนวงกลมสีขาว

ธงเรือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย หมายเหตุ
ค.ศ. 1912-ค.ศ. 1929 ธงเจ้าพนักงานภาษี ธงกากบาทแนวทแยงมุมสีขาวบนพื้นสีน้ำเงินหม่น ในแต่ละช่องมีรูปสามเหลี่ยมสีขาว สัดส่วน 4:3. บทบัญญัติ ค.ศ. 1914《ธงเจ้าพนักงานภาษี》สำหรับเรือตรวจการณ์.[10][11]
ค.ศ. 1929-ค.ศ. 1949 ธงชาติไต้หวันพื้นสีขาว มีเส้นฟันปลาสีน้ำเงิน บทบัญญัติ ค.ศ. 1929《ธงเจ้าพนักงานภาษี》ในสังกัดของรัฐบาล ไม่ปรากฏการใช้.
ค.ศ. 1929-ค.ศ. 1966 ธงค้าขายสาธารณรัฐจีน ธงชาติไต้หวัน มีเส้นฟันปลาสีเหลือง บทบัญญัติ ค.ศ. 1929《ธงค้าขายสาธารณรัฐจีน》เป็นธงนาวีของกองเรือพาณิชยนาวี ตามบทบัญญัติหยวน ค.ศ.1966「ธงดังกล่าวต้องชักคู่กับธงชาติเสมอ」[12],ธงภายหลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองจีน ตามมาตรา 5 ของสนธิสัญญาการเดินเรือทะเล และ ใช้ในเวทีกิจกรรมนานาชาติ.
ค.ศ. 1929-ค.ศ. 2003[13] ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรี ธงสีน้ำเงินขอบสีขาว ภายในมีรูปพระอาทิตย์สีขาวมีรัศมี 12 แฉก. บทบัญญัติ ค.ศ. 1929《ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรี》หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงในคณะรัฐบาล ไม่ปรากฏการใช้.
10 เมษายน ค.ศ. 1935-ค.ศ. 1949 ธงเจ้าพนักงานประมง ธงชาติไต้หวัน มีรูปดาวกระจายจำนวน 15 ดวง และ 16 ดวง ตามลำดับ แบบธงเจ้าพนักงานประมง ประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา เล่มที่1712 วันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1935.

ธงชัย[แก้]

กระทรวงกลาโหม[แก้]

กองทัพบก[แก้]

รัฐบาลเป่ยหยาง[แก้]

การกรีฑาทัพขึ้นเหนือ[แก้]

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2[แก้]

ทหารราบ[แก้]
สนับสนุนการรบ[แก้]
สนับสนุนปฏิบัติการรบ[แก้]
สนับสนุนการช่วยรบ[แก้]

รัฐบาลจีนคณะชาติ[แก้]

กองทัพเรือ[แก้]

นาวิกโยธิน[แก้]

กองทัพอากาศ[แก้]

เหล่าทหารพลาธิการ[แก้]

เหล่าทหารสารวัตร[แก้]

มลฑลทหาร และ กำลังสำรอง[แก้]

กองทหารเกียรติยศ[แก้]

โรงเรียน และ วิทยาลัยทหาร[แก้]

วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงกลาโหม[แก้]

โรงเรียนทหารบก[แก้]

โรงเรียนทหารเรือ[แก้]

โรงเรียนทหารอากาศ[แก้]

โรงเรียนตำรวจ[แก้]

ตำรวจ และ ดับเพลิง[แก้]

หน่วยยามฝั่ง[แก้]

ธงหมายยศ[แก้]

กระทรวงกลาโหม[แก้]

ค.ศ. 1947-1950[แก้]

ค.ศ. 1950-1958[แก้]

ค.ศ. 1958-1986[แก้]

ค.ศ. 1986-ปัจจุบัน[แก้]

กองทัพบก[แก้]

ค.ศ. 1958-1986[แก้]

ค.ศ. 1986-ปัจจุบัน[แก้]

กองทัพเรือ[แก้]

ค.ศ. 1912-1958[แก้]

ค.ศ. 1958-1962[แก้]

ค.ศ. 1986-ปัจจุบัน[แก้]

นาวิกโยธิน[แก้]

กองทัพอากาศ[แก้]

ค.ศ. 1958-1962[แก้]

ค.ศ. 1962-1981[แก้]

ค.ศ. 1981-1986[แก้]

ค.ศ. 1986-ปัจจุบัน[แก้]

เหล่าทหารพลาธิการ[แก้]

ผู้บัญชาการเหล่าทหารพลาธิการ[แก้]

รักษาการณ์ผู้บัญชาการ[แก้]

มลฑลทหาร และ กำลังสำรอง[แก้]

ตำรวจ[แก้]

ยามฝั่ง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 大元帥令:「茲制定大元帥旗公布之,此令!」. 北京: 中華民國政府公報(4105號). 1927年9月27日. {{cite book}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 陸海空軍軍旗條例附圖
 3. ระเบียบว่าด้วย《ธงหมายยศตำแหน่งทหารเรือ》ยกเลิกการใช้เมื่อ ค.ศ. 1985.
 4. 軍史館「國民革命軍總司令旗」
 5. "文化部「國民革命軍總司令旗」". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-03-02. สืบค้นเมื่อ 2015-06-16.
 6. 國史館收藏「國民政府檔案---警察旗式制定卷」
 7. 內政部訓令 (1947年10月2日). 制定「警察隊旗製用辦法」,並將舊有警察隊旗式廢止. 南京: 中華民國國民政府公報. pp. 頁5-6. {{cite book}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 8. "警徽警旗製用規定". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-04-07. สืบค้นเมื่อ 2015-06-16.
 9. Postal Ensigns (Chinese Republic)
 10. 《政府公報》,1914年3月27日第677號,第25冊352,財政部公佈鹽務巡船旗式
 11. Flag of the Salt Administration (1912-1929) - FOTW
 12. 行政院民國55年9月20日台五十五交字第7049號令:「我國商船在動員戡亂時期,暫停使用商船旗並經常懸掛國旗。」
 13. 確切停用年代不明,《各項船舶旗幟圖》依行政程序法第174條之1,於2003年1月1日自動失效。

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]