ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อธงในประเทศฟินแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เนื้อหาต่อไปนี้ว่าด้วยธงประเภทต่างๆ ที่ใช้ในสาธารณรัฐฟินแลนด์

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2461 ธงชาติราชรัฐฟินแลนด์ ธงกางเขนแบบนอร์ดิก พื้นสีขาว กางเขนสีฟ้าอ่อน สัดส่วนแถบตามยาว 5:3:10 สัดส่วนแถบธงตามกว้าง 4:3:4 สัดส่วนธงโดยรวม 11:18
พ.ศ. 2461 - 2463 ธงชาติราชอาณาจักรฟินแลนด์ ธงกางเขนแบบนอร์ดิก พื้นสีขาว กางเขนสีฟ้า สัดส่วนแถบตามยาว 5:3:10 สัดส่วนแถบธงตามกว้าง 4:3:4 สัดส่วนธงโดยรวม 11:18
ตั้งแต่ พ.ศ. 2463 ธงชาติ ธงกางเขนแบบนอร์ดิก พื้นสีขาว กางเขนสีฟ้าน้ำทะเล สัดส่วนแถบตามยาว 5:3:10 สัดส่วนแถบธงตามกว้าง 4:3:4 สัดส่วนธงโดยรวม 11:18

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

ประธานาธิบดี[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1920–1944, ค.ศ. 1946–1978 ธงผืนที่ 1 ลักษณะอย่างธงกองทัพ ที่มุมธงบนด้านคันธงมีตราอิสริยาภรณ์กางเขนแห่งเสรีภาพ (รายละเอียดของตราแผ่นดินมีความแตกต่างบางประการ) สัดส่วนธง 11:19
ค.ศ. 1944–1946 ธงประธานาธิบดี คาร์ล กุสตาฟ เอมิล มันเนอร์เฮม ลักษณะอย่างธงกองทัพ ที่มุมธงบนด้านคันธงมีคทาจอมพล สัดส่วนธง 11:19
ตั้งแต่ ค.ศ. 1978 ธงผืนที่ 3 ลักษณะอย่างธงกองทัพ ที่มุมธงบนด้านคันธงมีตราอิสริยาภรณ์กางเขนแห่งเสรีภาพ สัดส่วนธง 11:19

ตำแหน่งทางการทูต[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
พ.ศ. 2461 - 2462 ธงผู้สำเร็จราชการ
ธงเอกอัครราชทูต
ธงกงสุล

ธงราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
พ.ศ. 2461 - 2463 ธงราชการ และ ธงเรือราชการ ลักษณะอย่างธงชาติ แต่ที่ใจกลางกางเขนมีภาพตราแผ่นดินในกรอบสี่เหลี่ยม สัดส่วน: 11:18
พ.ศ. 2463 - 2521
ตั้งแต่ พ.ศ. 2461

ธงกองทัพ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
พ.ศ. 2461 - 2463 ธงกองทัพ และ ธงนาวี ลักษณะอย่างธงรัฐบาล แต่ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซวมีลิ้น สัดส่วน: 11:19
พ.ศ. 2463 - 2521
ตั้งแต่ พ.ศ. 2463
พ.ศ. 2462 - 2463 ธงฉานกองทัพเรือฟินแลนด์ ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีขาว กางเขนสีฟ้าอ่อน ซ้อนทับบนกากบาททแยงสีเหลืองขอบสีแดง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2463 ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีแดง ขอบสีขาว กลางธงมีรูปตราแผ่นดิน
ธงกองทัพอากาศฟินแลนด์

ธงหมายยศทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2463 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงกองทัพ มุมบนคันธงมีรูปปืนใหญ่สีเหลืองประกอบรูปกระบี่และคทาไขว้
ผู้บัญชาการกองทัพฟินแลนด์ มุมบนคันธงมีรูปสมอปืนเล็กยาว2กระบอกประกอบรูปปืนใหญ่ไขว้
พ.ศ. 2462 - 2463 ผู้บัญชาการกองทัพเรือฟินแลนด์ ลักษณะอย่างธงชาติ แต่ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซวมีลิ้น สัดส่วน: 11:19
ตั้งแต่ พ.ศ. 2463 ธงกองทัพ มุมบนคันธงมีรูปสมอเรือสีน้ำเงินประกอบรูปปืนใหญ่ไขว้
พ.ศ. 2462 - 2463 พลเรือเอก ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีขาว กางเขนสีฟ้าอ่อน
พลเรือโท
พลเรือตรี

ธงเรือ[แก้]

ธงเรือราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
พ.ศ. 2462 - 2463 ธงศุลกากรฟินแลนด์ ลักษณะอย่างธงชาติ ที่ช่องมุมธงบนด้านคันธงมีตราศุลกากร
พ.ศ. 2463 - 2521
พ.ศ. 2462 - 2463 ธงนำร่อง ลักษณะอย่างธงชาติ ที่ช่องมุมธงบนด้านคันธงมีตราแผ่นดินประกอบพังงาเรือ
พ.ศ. 2463 - 2521
พ.ศ. 2461 - 2482 ธงเรือไปรษณีย์
พ.ศ. 2482 - 2521

ธงเรือยอชต์[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2461 ธงสมาคมเรือยอชต์ในประเทศฟินแลนด์ ลักษณะอย่างธงชาติ แต่ที่กากบาทในธงซ้อนทับกากบาทสีขาวขนาดเล็ก ที่ช่องมุมธงบนด้านคันธงมีตราสมาคมเรือยอชต์ต่างๆ ตามแต่จะกำหนดใช้ในแต่ละสมาคม
Present Ensign of Helsingfors Segelsällskap
Ensign of Nyland Yacht Club
Ensign of Oulun Merenkävijät
Ensign of Segelföreningen i Björneborg

โอลันด์[แก้]

Flag Date Use Description
ตั้งแต่ พ.ศ. 2497 ธงชาติโอลันด์ พื้นธงสีฟ้าจางอ่อน กากบาทใหญ่สีเหลืองอ่อน และ กากบาทเล็กสีแดง
Present ธงเรือยอชต์ ลักษณะเดียวกันกับธงชาติ แต่ที่ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซว2แฉกที่มุมบนคันธงในพื้นสี่เหลี่ยมสีฟ้ามีตราของชมรมเรือยอชต์วาง

ธงในอดีต[แก้]

ธงเรือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
พ.ศ. 2460 - 2461 ธงราชการ (เฉพาะกาล) ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นลายตราแผ่นดิน กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน
พ.ศ. 2461 ธงพลเรือน (เฉพาะกาล) ธงกางเขนแบบนอร์ดิก พื้นสีแดง กางเขนสีเหลืองขอบสีฟ้าน้ำทะเล
พ.ศ. 2465 - 2497 ธงของโอลันด์อย่างไม่เป็นทางการ

ดูเพิ่ม[แก้]