รายชื่อธงในประเทศฟินแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เนื้อหาต่อไปนี้ว่าด้วยธงประเภทต่างๆ ที่ใช้ในสาธารณรัฐฟินแลนด์

ธงชาติ[แก้]

ดูบทความหลักที่: ธงชาติฟินแลนด์
ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of Finland (1918).svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2461 ธงชาติราชรัฐฟินแลนด์ ธงกางเขนแบบนอร์ดิก พื้นสีขาว กางเขนสีฟ้าอ่อน สัดส่วนแถบตามยาว 5:3:10 สัดส่วนแถบธงตามกว้าง 4:3:4 สัดส่วนธงโดยรวม 11:18
Flag of Finland (1918–1920).svg พ.ศ. 2461 - 2463 ธงชาติราชอาณาจักรฟินแลนด์ ธงกางเขนแบบนอร์ดิก พื้นสีขาว กางเขนสีฟ้า สัดส่วนแถบตามยาว 5:3:10 สัดส่วนแถบธงตามกว้าง 4:3:4 สัดส่วนธงโดยรวม 11:18
Flag of Finland.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2463 ธงชาติ ธงกางเขนแบบนอร์ดิก พื้นสีขาว กางเขนสีฟ้าน้ำทะเล สัดส่วนแถบตามยาว 5:3:10 สัดส่วนแถบธงตามกว้าง 4:3:4 สัดส่วนธงโดยรวม 11:18

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

ประธานาธิบดี[แก้]

ดูบทความหลักที่: ธงประธานาธิบดีฟินแลนด์
ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of the President of Finland (1920–1944 and 1946–1978).svg ค.ศ. 1920–1944, ค.ศ. 1946–1978 ธงผืนที่ 1 ลักษณะอย่างธงกองทัพ ที่มุมธงบนด้านคันธงมีตราอิสริยาภรณ์กางเขนแห่งเสรีภาพ (รายละเอียดของตราแผ่นดินมีความแตกต่างบางประการ) สัดส่วนธง 11:19
Flag of the President of Finland (1944–1946).svg ค.ศ. 1944–1946 ธงประธานาธิบดี คาร์ล กุสตาฟ เอมิล มันเนอร์เฮม ลักษณะอย่างธงกองทัพ ที่มุมธงบนด้านคันธงมีคทาจอมพล สัดส่วนธง 11:19
Flag of the President of Finland.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1978 ธงผืนที่ 3 ลักษณะอย่างธงกองทัพ ที่มุมธงบนด้านคันธงมีตราอิสริยาภรณ์กางเขนแห่งเสรีภาพ สัดส่วนธง 11:19

ตำแหน่งทางการทูต[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Standard of the Regent of Finland 1918–1919.svg พ.ศ. 2461 - 2462 ธงผู้สำเร็จราชการ
Ambassador and Minister Plenipotentiary flag of Finland 1918.png ธงเอกอัครราชทูต
Charge d'Affairs standard of Finland 1918.svg ธงกงสุล

ธงราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of Finland 1918-1920 (State).svg พ.ศ. 2461 - 2463 ธงราชการ และ ธงเรือราชการ ลักษณะอย่างธงชาติ แต่ที่ใจกลางกางเขนมีภาพตราแผ่นดินในกรอบสี่เหลี่ยม สัดส่วน: 11:18
Flag of Finland 1920-1978 (State).svg พ.ศ. 2463 - 2521
Flag of Finland (state).svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2461

ธงกองทัพ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of Finland 1918-1920 (Military).svg พ.ศ. 2461 - 2463 ธงกองทัพ และ ธงนาวี ลักษณะอย่างธงรัฐบาล แต่ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซวมีลิ้น สัดส่วน: 11:19
Flag of Finland 1920-1978 (Military).svg พ.ศ. 2463 - 2521
Military flag of Finland.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2463
Naval Jack of Finland 1919.png พ.ศ. 2462 - 2463 ธงฉานกองทัพเรือฟินแลนด์ ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีขาว กางเขนสีฟ้าอ่อน ซ้อนทับบนกากบาททแยงสีเหลืองขอบสีแดง
Naval jack of Finland.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2463 ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีแดง ขอบสีขาว กลางธงมีรูปตราแผ่นดิน
Flag of Finland Air force squadrons without squadron emblem.svg ธงกองทัพอากาศฟินแลนด์

ธงหมายยศทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of the Minister of Defence (Finland).svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2463 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงกองทัพ มุมบนคันธงมีรูปปืนใหญ่สีเหลืองประกอบรูปกระบี่และคทาไขว้
Flag of the commander of the Finnish Defence Forces.svg ผู้บัญชาการกองทัพฟินแลนด์ มุมบนคันธงมีรูปสมอปืนเล็กยาว2กระบอกประกอบรูปปืนใหญ่ไขว้
Laivaston päällikön lippu 1919.gif พ.ศ. 2462 - 2463 ผู้บัญชาการกองทัพเรือฟินแลนด์ ลักษณะอย่างธงชาติ แต่ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซวมีลิ้น สัดส่วน: 11:19
Flag of the Commander of the Finnish Navy.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2463 ธงกองทัพ มุมบนคันธงมีรูปสมอเรือสีน้ำเงินประกอบรูปปืนใหญ่ไขว้
Admiral's Flag of Finland (1919).svg พ.ศ. 2462 - 2463 พลเรือเอก ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีขาว กางเขนสีฟ้าอ่อน
Vice Admiral's Flag of Finland (1919).svg พลเรือโท
Rear Admiral's Flag of Finland (1919).svg พลเรือตรี

ธงเรือ[แก้]

ธงเรือราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Suomen tullilippu 1919-1920.svg พ.ศ. 2462 - 2463 ธงศุลกากรฟินแลนด์ ลักษณะอย่างธงชาติ ที่ช่องมุมธงบนด้านคันธงมีตราศุลกากร
Suomen tullilippu 1920-1978.svg พ.ศ. 2463 - 2521
Suomen luotsilippu 1919-1920.svg พ.ศ. 2462 - 2463 ธงนำร่อง ลักษณะอย่างธงชาติ ที่ช่องมุมธงบนด้านคันธงมีตราแผ่นดินประกอบพังงาเรือ
Suomen luotsilippu 1920-1978.svg พ.ศ. 2463 - 2521
Postilippu (varhaisempi malli).svg พ.ศ. 2461 - 2482 ธงเรือไปรษณีย์
Postilippu (myöhäisempi malli).svg พ.ศ. 2482 - 2521

ธงเรือยอชต์[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of Finnish yacht clubs.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2461 ธงสมาคมเรือยอชต์ในประเทศฟินแลนด์ ลักษณะอย่างธงชาติ แต่ที่กากบาทในธงซ้อนทับกากบาทสีขาวขนาดเล็ก ที่ช่องมุมธงบนด้านคันธงมีตราสมาคมเรือยอชต์ต่างๆ ตามแต่จะกำหนดใช้ในแต่ละสมาคม
Helsingfors Segelsällskap.png Present Ensign of Helsingfors Segelsällskap
Flag of Nyland Yacht Club.png Ensign of Nyland Yacht Club
Flag of Oulun Merenkävijät.svg Ensign of Oulun Merenkävijät
Ensign of Segelföreningen i Björneborg.svg Ensign of Segelföreningen i Björneborg

โอลันด์[แก้]

Flag Date Use Description
Flag of Åland.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2497 ธงชาติโอลันด์ พื้นธงสีฟ้าจางอ่อน กากบาทใหญ่สีเหลืองอ่อน และ กากบาทเล็กสีแดง
Flag of Åland Yachting Clubs.svg Present ธงเรือยอชต์ ลักษณะเดียวกันกับธงชาติ แต่ที่ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซว2แฉกที่มุมบนคันธงในพื้นสี่เหลี่ยมสีฟ้ามีตราของชมรมเรือยอชต์วาง

ธงในอดีต[แก้]

ธงเรือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of Finland 1918 (state).svg พ.ศ. 2460 - 2461 ธงราชการ (เฉพาะกาล) ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นลายตราแผ่นดิน กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน
Flag of Finland 1918 (merchant).svg พ.ศ. 2461 ธงพลเรือน (เฉพาะกาล) ธงกางเขนแบบนอร์ดิก พื้นสีแดง กางเขนสีเหลืองขอบสีฟ้าน้ำทะเล
Åland flag 1922.svg พ.ศ. 2465 - 2497 ธงของโอลันด์อย่างไม่เป็นทางการ

ดูเพิ่ม[แก้]