รายชื่อธงในประเทศสวีเดน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เบื้องล่างต่อไปนี้ เป็นข้อมูลธงต่างๆ ในราชอาณาจักรสวีเดนอย่างสังเขป

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง วันที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
จนถึง ค.ศ. 1844 ธงชาติ ธงพลเรือน และ ธงเรือราษฎร์ สัดส่วนด้านกว้าง 5:2:9 และด้านยาว 4:2:4พ.ศ. 2448ธงชาติ
ค.ศ. 1905 — ปัจจุบัน

ธงพระอิสริยยศ[แก้]

ภาพธง วันที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1815 – 1844 ธงประจำพระองค์พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนและนอร์เวย์ ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดน ที่ใจกลางกางเขนมีภาพตรามหาลัญจกร
ค.ศ. 1844 – 1905
ค.ศ. 1905 — ปัจจุบัน ธงประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ และ สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรสวีเดน
ธงผู้บังคับการเรือราชสำนัก ใช้สำหรับเรือราชสำนักที่มีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนประทับบนเรือ
ธงประจำพระราชวงศ์องค์อื่นๆ และ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ที่เป็นเจ้านายในราชวงศ์ ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดน ที่ใจกลางกางเขนมีภาพตราแผ่นดินอย่างย่อ (ตราโล่ล้อมด้วยสายสร้อยของเครื่องราชอิสริยาภรณ์เซราฟิม)
ธงผู้บังคับการเรือราชวงศ์ ใช้สำหรับเรือราชสำนักที่มีสมเด็จพระราชวงศ์องค์อื่นๆ และ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ที่เป็นเจ้านายในราชวงศ์ประทับบนเรือ
ค.ศ. 1844 – 1905 ธงพระบรมราชโองการ ธงนำร่องสหภาพ กลางธงมีรูปมงกุฎ
พ.ศ. 2486 — ปัจจุบัน ธงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นเป็นลวดลายตราแผ่นดินของสวีเดนอย่างใหญ่

ธงราชการ[แก้]

ภาพธง วันที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ศุลกากรสวีเดน (สวีเดน: Tullverket)
พ.ศ. 2358 — 2367 ธงแสดงสัญชาติศุลกากร
พ.ศ. 2367 — 2385 ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดน ที่ใจกลางกางเขนมีข้อความภายในสี่เหลี่ยมสีขาวว่า "KONGELIGT TOLD FLAG"
พ.ศ. 2387 — 2448 ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดน ที่ใจกลางกางเขนมีตราราชการศุลกากรภายในสี่เหลี่ยมสีขาว
ลักษณะอย่างธงราชการ (ธงหางแซงแซวสองแฉก) มุมล่างคันธง มีตราราชการศุลกากร อนึ่ง ธงผืนนี้ใช้สำหรับเรือในสังกัดศุลกากร
พ.ศ. 2449 — ปัจจุบัน ลักษณะเดียวกับธงชาติ มุมบนคันธง มีตราราชการศุลกากร
พ.ศ. 2449 — 2513 ธงเจ้าพนักงานศุลกากรสวีเดน ธงสามเหลี่ยม กลางธงมีตราราชการศุลกากรสวีเดน
พ.ศ. 2513 — ปัจจุบัน
ไปรษณีย์และการสื่อสารสวีเดน (สวีเดน: Post- och telestyrelsen, : PTS)
พ.ศ. 2387 — 2448 ธงแสดงสัญชาติไปรษณีย์ ลักษณะอย่างธงราชการ (ธงหางแซงแซวสองแฉก) มุมล่างคันธง มีตราราชการไปรษณีย์สวีเดน อนึ่ง ธงผืนนี้ใช้สำหรับเรือรับส่งจดหมายในราชสำนัก
ลักษณะเดียวกับธงที่ได้กล่าวข้างต้น แต่ใช้ธงชาติ (ธงเรือพลเรือน) อนึ่ง ธงผืนนี้ใช้สำหรับเรือรับส่งจดหมายของเอกชน
พ.ศ. 2449 - ปัจจุบัน ลักษณะเดียวกับธงชาติ มุมบนคันธง มีตราราชการไปรษณีย์สวีเดน
ธงเจ้าพนักงานไปรษณีย์สวีเดน ธงสามเหลี่ยมสีฟ้า กลางธงมีตราราชการไปรษณีย์สวีเดน
พ.ศ. 2387 — 2448 ธงแสดงสัญชาติวิทยุสื่อสาร ลักษณะเดียวกับธงราชการ (ธงเรือหางแซงแซวสองแฉก) มุมล่างคันธงมีตราราชการ ธงผืนนี้ใช้สำหรับเรือวิทยุสื่อสาร
พ.ศ. 2449 - ปัจจุบัน ลักษณะเดียวกับธงชาติ มุมบนคันธง มีตราราชการไปรษณีย์สวีเดน
ธงเจ้าพนักงานวิทยุสื่อสาร ธงสามเหลี่ยมสีฟ้า กลางธงมีตราราชการวิทยุสื่อสาร (สื่อสาร)
การรถไฟสวีเดน (สวีเดน: Statens Järnvägar, : SJ)
พ.ศ. 2387 — 2448 ธงแสดงสัญชาติการรถไฟ ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดน ที่ใจกลางกางเขนมีรูปหัวรถจักรไอน้ำในสี่เหลี่ยมสีขาว
ลักษณะอย่างธงราชการ (ธงหางแซงแซวสองแฉก) มุมล่างคันธงมีตราการรถไฟสวีเดน
พ.ศ. 2448 — ปัจจุบัน ลักษณะเดียวกับธงชาติ มุมบนคันธงมีตราราชการการรถไฟสวีเดน
ธงเจ้าพนักงานการรถไฟสวีเดน ธงสามเหลี่ยมสีฟ้า กลางธงมีตราราชการการรถไฟสวีเดน
สำนักกิจการเดินเรือสวีเดน (สวีเดน: Sjöfartsverket)
พ.ศ. 2387 — 2448 ธงแสดงสัญชาติผู้ตรวจการณ์นำร่อง ลักษณะอย่างธงราชการ (ธงหางแซงแซวสองแฉก) มุมล่างคันธงมีรูปสมอสีทองภายใต้มงกุฎ
พ.ศ. 2449 — ปัจจุบัน ลักษณะเดียวกับธงชาติ มุมบนคันธงมีรูปสมอสีทองภายใต้มงกุฎ
ธงเจ้าพนักงานนำร่อง
ธงนำร่อง ธงชาติสวีเดนมีขอบสีขาว

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง วันที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ประมาณกลางศตวรรษที่ 17 - ค.ศ. 2358 ธงกองทัพ และ ธงราชนาวี ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดนในปัจจุบัน (ต่างกันเล็กน้อยที่สีและขนาดสัดส่วนธง)
ค.ศ. 1905 — ปัจจุบัน อนึ่งธงกองทัพ ใช้เป็นธงของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ที่ไม่ได้เป็นเจ้านายในราชวงศ์

ธงหมายยศผู้บังคับบัญชา[แก้]

ภาพธง วันที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผู้บัญชาการกองทัพ)
ธงประจำตำแหน่งประธานคณะเสนาธิการกองทัพ
ธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
ธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ
ธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ

ธงหมายยศทหารเรือ[แก้]

ธงหมายยศ (ค.ศ. 1815-1844)
พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา ผู้บัญชาการกองเรือ ธงผู้บังคับการเรือ
ธงหมายยศ (ค.ศ. 1875-1905)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ในฐานะผู้บัญชาทหารเรือ) พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา ธงหมายยศนายพลทหาร พันจ่า
ธงหมายยศ (ตั้งแต่ ค.ศ. 1905)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2544)
ธงหมายยศ (ผู้บัญชาการ)
ธงหมายยศนายพลทหาร นาวาเอก ธงผู้บัญชาการกองเรือ ธงผู้บังคับหมวดเรือ ธงผู้บังคับหมู่เรือ ธงรองผู้บังคับหมู่เรือ ธงผู้บังคับการเรือ

ธงกีฬา[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
คณะกรรมการโอลิมปิกสวีเดน
ค.ศ. – ธงคณะกรรมการโอลิมปิกสวีเดน
ค.ศ. - ปัจจุบัน
คณะกรรมการพาราลิมปิกสวีเดน
ค.ศ. - ปัจจุบัน ธงคณะกรรมการพาราลิมปิกสวีเดน

ธงในอดีต[แก้]

สหราชอาณาจักรสวีเดนและนอร์เวย์
ภาพธง วันที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ธงชาติ ธงพลเรือน และ ธงเรือราษฎร์
ค.ศ. 1818 - 1844 ธงชาติ และ ธงเรือพลเรือน ลักษณะอย่างธงชาติสวีเดน แต่มีรูปธงกากบาทแนวทแยงมุมสีขาวบนพื้นแดง ที่ส่วนมุมบนด้านคันธง ส่วนดังกล่าวนี้หมายถึงประเทศนอร์เวย์ ธงนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1818 สำหรับใช้ในเขต "น่านน้ำระยะไกล" ("distant waters") เช่นในเขต Cape Finisterre ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นธงเรือพลเรือนสวีเดนอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเรือในสังกัดนอร์เวย์อาจจะใช้ได้เช่นกันหากต้องการ ตามข้อกำหนดลงวันที่ 17 กรกฎาคม 1821 (Royal resolution of July 17, 1821) ธงนี้กำหนดให้ใช้เป็นธงเรือพลเรือนนอร์เวย์และสวีเดนในเขตน่านน้ำระยะไกลเท่านั้น
ค.ศ. 1844 - 1905 ธงชาติสวีเดน มีรูปธงสหราชอาณาจักรสวีเดนและนอร์เวย์ที่ช่องมุมบนด้านคันธง
ธงราชการ และ ธงเรือราชการ
ค.ศ. 1818 - 1844 ธงราชการสวีเดน (อีกแบบหนึ่ง) ธงราชการนี้สำหรับใช้ในเรือของราชการ และชักตามอาคารสถานที่ราชการของสวีเดน ที่ไม่ใช่อาคารทางทหาร และ ใช้สำหรับเรือรับส่งจดหมายในราชสำนัก (private ships serving the Swedish Royal mail)
ค.ศ. 1844 - 1905
ธงกองทัพ และ ธงนาวี
ค.ศ. 1818 - 1844 ธงราชการ ธงกองทัพ และ ธงราชนาวี ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดน แต่มีรูปธงกากบาทแนวทแยงมุมสีขาวบนพื้นแดง ที่ส่วนมุมบนด้านคันธง ส่วนดังกล่าวนี้หมายถึงประเทศนอร์เวย์
ค.ศ. 1844 - 1905 ธงกองทัพสวีเดน มีรูปธงสหราชอาณาจักรสวีเดนและนอร์เวย์ที่ช่องมุมบนด้านคันธง
ธงตำแหน่งราชการ
ค.ศ. 1844 - 1905 ธงฉาน และ ธงราชทูตของ ธงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีรูปแบบผสมกันระหว่างสีของธงชาตินอร์เวย์และธงชาติสวีเดนในปัจจุบัน
ธงนำร่อง (สหภาพ) ธงฉานสหภาพมีขอบสีขาว
ธงนำร่อง (สวีเดน) ธงฉานสหภาพมีขอบสีเหลือง
ธงนำร่อง (นอร์เวย์) ธงฉานสหภาพมีขอบสีแดง
พ.ศ. 2063 - 2193 ธงราชการสวีเดน (อีกแบบหนึ่ง) ธงราชการนี้สำหรับใช้ในเรือของราชการ และชักตามอาคารสถานที่ราชการของสวีเดน ที่ไม่ใช่อาคารทางทหาร และ ใช้สำหรับเรือรับส่งจดหมายในราชสำนัก (private ships serving the Swedish Royal mail)
พ.ศ. 2304-2356 ธงกองทัพ สำหรับใช้ในกองเรือย่อย (Arméns flotta) ลักษณะภายนอกอย่างธงกองทัพเรือสวีเดน พื้นสีฟ้าเกลี้ยง

ดูเพิ่ม[แก้]