รายชื่อธงในประเทศสวีเดน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เบื้องล่างต่อไปนี้ เป็นข้อมูลธงต่างๆ ในราชอาณาจักรสวีเดนอย่างสังเขป

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง วันที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Sweden.svg พ.ศ. 2448 — ปัจจุบัน ธงชาติสวีเดน สัดส่วนด้านกว้าง 5:2:9 และด้านยาว 4:2:4

ธงพระอิสริยยศ[แก้]

ภาพธง วันที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Royal Standard of Sweden and Norway (1815-1844).svg พ.ศ. 2358 - 2387 ธงประจำพระองค์พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนและนอร์เวย์ ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดน ที่ใจกลางกางเขนมีภาพตรามหาลัญจกร
Royal Standard of Sweden (1844–1905).svg พ.ศ. 2387 - 2448
Royal standard of Sweden.svg พ.ศ. 2448 — ปัจจุบัน ธงประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ และ สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรสวีเดน
Royal Pennant of Sweden.svg ธงผู้บังคับการเรือราชสำนัก ใช้สำหรับเรือราชสำนักที่มีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนประทับบนเรือ
Royal standard used by other members of the Royal House of Sweden.svg ธงประจำพระราชวงศ์องค์อื่นๆ และ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ที่เป็นเจ้านายในราชวงศ์ ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดน ที่ใจกลางกางเขนมีภาพตราแผ่นดินอย่างย่อ (ตราโล่ล้อมด้วยสายสร้อยของเครื่องราชอิสริยาภรณ์เซราฟิม)
Naval Ensign of Sweden.svg ธงของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ที่ไม่ได้เป็นเจ้านายในราชวงศ์ ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดน ไม่มีเครื่องหมายใดๆ
Personal command-sign of the King of Sweden.svg พ.ศ. 2486 — ปัจจุบัน ธงพระบรมราชโองการ ธงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นเป็นลวดลายตราแผ่นดินของสวีเดนอย่างใหญ่

ธงราชการ[แก้]

ภาพธง วันที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ศุลกากรสวีเดน (สวีเดน: Tullverket)
Tollflagg 1815-1824.gif พ.ศ. 2358 — 2367 ธงแสดงสัญชาติศุลกากร
Tollflagg 1824-1842.gif พ.ศ. 2367 — 2385 ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดน ที่ใจกลางกางเขนมีข้อความภายในสี่เหลี่ยมสีขาวว่า "KONGELIGT TOLD FLAG"
พ.ศ. 2387 — 2448 ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดน ที่ใจกลางกางเขนมีตราราชการศุลกากรภายในสี่เหลี่ยมสีขาว
ลักษณะอย่างธงราชการ (ธงหางแซงแซวสองแฉก) มุมล่างคันธง มีตราราชการศุลกากร อนึ่ง ธงผืนนี้ใช้สำหรับเรือในสังกัดศุลกากร
พ.ศ. 2449 — ปัจจุบัน ลักษณะเดียวกับธงชาติ มุมบนคันธง มีตราราชการศุลกากร
พ.ศ. 2449 — 2513 ธงเจ้าพนักงานศุลกากรสวีเดน ธงสามเหลี่ยม กลางธงมีตราราชการศุลกากรสวีเดน
พ.ศ. 2513 — ปัจจุบัน
ไปรษณีย์และการสื่อสารสวีเดน (สวีเดน: Post- och telestyrelsen, : PTS)
พ.ศ. 2387 — 2448 ธงแสดงสัญชาติไปรษณีย์ ลักษณะอย่างธงราชการ (ธงหางแซงแซวสองแฉก) มุมล่างคันธง มีตราราชการไปรษณีย์สวีเดน อนึ่ง ธงผืนนี้ใช้สำหรับเรือรับส่งจดหมายในราชสำนัก
ลักษณะเดียวกับธงที่ได้กล่าวข้างต้น แต่ใช้ธงชาติ (ธงเรือพลเรือน) อนึ่ง ธงผืนนี้ใช้สำหรับเรือรับส่งจดหมายของเอกชน
พ.ศ. 2449 - ปัจจุบัน ลักษณะเดียวกับธงชาติ มุมบนคันธง มีตราราชการไปรษณีย์สวีเดน
ธงเจ้าพนักงานไปรษณีย์สวีเดน ธงสามเหลี่ยมสีฟ้า กลางธงมีตราราชการไปรษณีย์สวีเดน
พ.ศ. 2387 — 2448 ธงแสดงสัญชาติวิทยุสื่อสาร ลักษณะเดียวกับธงราชการ (ธงเรือหางแซงแซวสองแฉก) มุมล่างคันธงมีตราราชการ ธงผืนนี้ใช้สำหรับเรือวิทยุสื่อสาร
พ.ศ. 2449 - ปัจจุบัน ลักษณะเดียวกับธงชาติ มุมบนคันธง มีตราราชการไปรษณีย์สวีเดน
ธงเจ้าพนักงานวิทยุสื่อสาร ธงสามเหลี่ยมสีฟ้า กลางธงมีตราราชการวิทยุสื่อสาร (สื่อสาร)
การรถไฟสวีเดน (สวีเดน: Statens Järnvägar, : SJ)
พ.ศ. 2387 — 2448 ธงแสดงสัญชาติการรถไฟ ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดน ที่ใจกลางกางเขนมีรูปหัวรถจักรไอน้ำในสี่เหลี่ยมสีขาว
ลักษณะอย่างธงราชการ (ธงหางแซงแซวสองแฉก) มุมล่างคันธงมีตราการรถไฟสวีเดน
พ.ศ. 2448 — ปัจจุบัน ลักษณะเดียวกับธงชาติ มุมบนคันธงมีตราราชการการรถไฟสวีเดน
ธงเจ้าพนักงานการรถไฟสวีเดน ธงสามเหลี่ยมสีฟ้า กลางธงมีตราราชการการรถไฟสวีเดน
สำนักกิจการเดินเรือสวีเดน (สวีเดน: Sjöfartsverket)
พ.ศ. 2387 — 2448 ธงแสดงสัญชาติผู้ตรวจการณ์นำร่อง ลักษณะอย่างธงราชการ (ธงหางแซงแซวสองแฉก) มุมล่างคันธงมีรูปสมอสีทองภายใต้มงกุฎ
พ.ศ. 2449 — ปัจจุบัน ลักษณะเดียวกับธงชาติ มุมบนคันธงมีรูปสมอสีทองภายใต้มงกุฎ
ธงเจ้าพนักงานนำร่อง
ธงนำร่อง ธงชาติสวีเดนมีขอบสีขาว

ธงราชการทหาร[แก้]

ภาพธง วันที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Naval Ensign of Sweden.svg พ.ศ. 2448 — ปัจจุบัน ธงประจำกองทัพสวีเดน ใช้เป็นธงราชนาวีและธงฉานด้วย

ธงหมายยศผู้บังคับบัญชา[แก้]

ภาพธง วันที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Kommandotecken Försvarsministern.svg ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Kommandotecken Överbefälhavaren.svg ธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผู้บัญชาการกองทัพ)
Kommandotecken Chefen för insatsstaben.svg ธงประจำตำแหน่งประธานคณะเสนาธิการกองทัพ
Kommandotecken Arméchefen.svg ธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
Kommandotecken Marinchefen.svg ธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ
Kommandotecken Flygvapenchefen.svg ธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ

ธงหมายยศทหารเรือ[แก้]

ภาพธง วันที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flags of Sweden - Minister of Defence (old version).svg ธงหมายยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดน มุมบนคันธงมีรูปคทาสีขาวไขว้
Naval Rank Flag of Sweden - Amiralsflagga.svg พ.ศ. 2515 — ปัจจุบัน ธงหมายยศพลเรือเอก. ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดน มุมบนคันธงมีดาวห้าแฉกสีขาว 4 ดวง
Naval Rank Flag of Sweden - Viceamiralsflagga.svg ธงหมายยศพลเรือโท ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดน มุมบนคันธงมีดาวห้าแฉกสีขาว 3 ดวง. ก่อนปี พ.ศ. 2515 ดาวหมายยศบนธงเป็น 2 ดวง (ปัจจุบันธงนี้ใช้หมายยศพลเรือตรี)
Naval Rank Flag of Sweden - Konteramiralsflagga.svg ธงหมายยศพลเรือตรี ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดน มุมบนคันธงมีดาวห้าแฉกสีขาว 2 ดวง. ก่อนปี พ.ศ. 2515 ดาวหมายยศบนธงเป็น 1 ดวง (ปัจจุบันธงนี้ใช้หมายยศพลเรือจัตวา)
Naval Rank Flag of Sweden - Flottiljamiralsflagga.svg พ.ศ. 2544 — ปัจจุบัน ธงหมายยศพลเรือจัตวา ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดน มุมบนคันธงมีดาวห้าแฉกสีขาว 1 ดวง.
Naval Rank Flag of Sweden - Örlogsstandert.svg ธงหมายยศนายพลทหาร แถบแนวนอนสีนำเงิน-เหลือง ความกว้างของแถบ (1:1) สัดส่วนธง (5:8).
Naval Rank Flag of Sweden - Örlogsgaljadet.svg ธงหมายยศนาวาเอก แถบแนวนอนสีนำเงิน-เหลือง ความกว้างของแถบ (1:1) สัดส่วนธง (5:8)
Naval Rank Flag of Sweden - Örlogsvimpel.svg ธงผู้บังคับการเรือ ใช้สำหรับเรือรบที่มีผู้บังคับการเรือในสังกัดกองทัพเรือที่ประจำการอยู่ ความยาวของธงนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการประจำการของเรือลำนั้นๆ
Naval Rank Flag of Sweden - Avdelningschef.svg ธงผู้บัญชาการกองเรือรบ.
Naval Rank Flag of Sweden - Flottiljchef.svg ธงผู้บังคับหมวดเรือ.
Naval Rank Flag of Sweden - Divisionschef.svg ธงผู้บังคับหมู่เรือ.
Naval Rank Flag of Sweden - Äldste chef.svg ธงรองผู้บังคับหมู่เรือ.

ธงในอดีต[แก้]

ภาพธง วันที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Swedish civil ensign (1844–1905).svg พ.ศ. 2387 - 2448 ธงชาติและธงเรือพลเรือน ธงชาติสวีเดน มีรูปธงสหราชอาณาจักรสวีเดนและนอร์เวย์ที่ช่องมุมบนด้านคันธง
Flag of Sweden (1897-1905) (alternative).svg ธงราชการสวีเดน (อีกแบบหนึ่ง) ธงราชการนี้สำหรับใช้ในเรือของราชการ และชักตามอาคารสถานที่ราชการของสวีเดน ที่ไม่ใช่อาคารทางทหาร ก่อนหน้าปี พ.ศ. 2440 ธงนี้ใช้สำหรับเรือเอกชนสำหรับใช้รับส่งจดหมายในราชสำนัก (private ships serving the Swedish Royal mail)
Naval Ensign of Sweden (1844-1905).svg ธงราชการ และ ธงกองทัพสวีเดน ธงกองทัพสวีเดน มีรูปธงสหราชอาณาจักรสวีเดนและนอร์เวย์ที่ช่องมุมบนด้านคันธง
Union Jack of Sweden and Norway (1844-1905).svg ธงฉาน และ ธงราชทูตของสหราชอาณาจักรสวีเดนและนอร์เวย์ ธงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีรูปแบบผสมกันระหว่างสีของธงชาตินอร์เวย์และธงชาติสวีเดนในปัจจุบัน
Svensk flagg 1815.svg ถึง พ.ศ. 2387 ธงเรือพลเรือน ลักษณะอย่างธงชาติสวีเดนปัจจุบัน (ต่างกันเล็กน้อยที่สีและขนาดสัดส่วนธง)
Swedish and Norwegian merchant flag 1818-1844.svg พ.ศ. 2361- 2387 ธงเรือพลเรือนนอร์เวย์-สวีเดน (สำหรับใช้ใน "น่านน้ำระยะไกล") ลักษณะอย่างธงชาติสวีเดน แต่มีรูปธงกากบาทแนวทแยงมุมสีขาวบนพื้นแดง ที่ส่วนมุมบนด้านคันธง ส่วนดังกล่าวนี้หมายถึงประเทศนอร์เวย์ ธงนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 1818 สำหรับใช้ในเขต "น่านน้ำระยะไกล " ("distant waters") เช่นในเขต Cape Finisterre ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นธงเรือพลเรือนสวีเดนอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเรือในสังกัดนอร์เวย์อาจจะใช้ได้เช่นกันหากต้องการ ตามข้อกำหนดลงวันที่ 17 กรกฎาคม 1821 (Royal resolution of July 17, 1821) ธงนี้กำหนดให้ใช้เป็นธงเรือพลเรือนนอร์เวย์และสวีเดนในเขตน่านน้ำระยะไกลเท่านั้น
Flag of Sweden (1818-1844) (alternative).svg พ.ศ. 2381 - 2387 ธงราชการนอร์เวย์-สวีเดน (อีกแบบหนึ่ง) ธงราชการนี้สำหรับใช้ในเรือของราชการ และชักตามอาคารสถานที่ราชการของสวีเดน ที่ไม่ใช่อาคารทางทหาร และ ใช้สำหรับเรือรับส่งจดหมายในราชสำนัก (private ships serving the Swedish Royal mail)
Swedish and Norwegian naval ensign (1815-1844).svg พ.ศ. 2358 - 2387 ธงราชการและธงกองทัพนอร์เวย์-สวีเดน ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดน แต่มีรูปธงกากบาทแนวทแยงมุมสีขาวบนพื้นแดง ที่ส่วนมุมบนด้านคันธง ส่วนดังกล่าวนี้หมายถึงประเทศนอร์เวย์
Sweden-Flag-1562.svg พ.ศ. 2063 - 2193 ธงราชการสวีเดน (อีกแบบหนึ่ง) ธงราชการนี้สำหรับใช้ในเรือของราชการ และชักตามอาคารสถานที่ราชการของสวีเดน ที่ไม่ใช่อาคารทางทหาร และ ใช้สำหรับเรือรับส่งจดหมายในราชสำนัก (private ships serving the Swedish Royal mail)
Naval Ensign of Sweden.svg ประมาณ พ.ศ. 2200 - 2358 ธงราชการ และ ธงราชนาวี ลักษณะอย่างธงกองทัพสวีเดนในปัจจุบัน (ต่างกันเล็กน้อยที่สีและขนาดสัดส่วนธง)
Sweden-1761-army-fleet.svg พ.ศ. 2304-2356 ธงกองทัพ สำหรับใช้ในกองเรือย่อย (Arméns flotta) ลักษณะภายนอกอย่างธงกองทัพเรือสวีเดน พื้นสีฟ้าเกลี้ยง

ดูเพิ่ม[แก้]