รายชื่อธงในประเทศโครเอเชีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างนี้แสดงภาพของธงต่างๆ ที่ใช้ใน สาธารณรัฐโครเอเชีย หรือใช้โดย ชาวโครแอต

ธงชาติ[แก้]

ดูบทความหลักที่: ธงชาติโครเอเชีย
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Croatia.svg ตั้งแต่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1990 ธงชาติ ธงสามสี แบ่งเป็นแถบสีแดง-ขาว-น้ำเงินตามแนวยาว กลางมีรูปตราแผ่นดินของโครเอเชีย
Flag of Croatia (vertical).png ธงชาติสำหรับตกแต่ง

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ประมุขแห่งรัฐ
Standard of the Poglavnik of NDH.svg ค.ศ. 1941 – 1945 ธงประมุขแห่งรัฐของรัฐเอกราชโครเอเชีย ธงประจำตัวนายอานเต ปาเวลิช (Ante Pavelić) ประมุขแห่งรัฐเอกราชโครเอเชีย (Poglavnik)
Flag of the President of Croatia.svg ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 ธงประธานาธิบดี ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตราประจำตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี
Flag of Minister in Independent State of Croatia.svg ค.ศ. 1941 – 1945 ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
Zastava predsjednika Vlade RH.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1990
รัฐสภาโครเอเชีย
Zastava predsjednika Hrvatskog sabora.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 ธงประจำตำแหน่งโฆษกประจำรัฐสภา

ธงเรือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ธงพลเรือน และ ธงเรือราษฎร์ (Zastava trgovačke mornarice)
Merchant flag of the Independent State of Croatia.svg ค.ศ. 1941 – 1945 รัฐเอกราชโครเอเชีย ธงพื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน ที่มุมธงบนด้านคันธงมีตราขบวนการอูสตาซี (Ustaše)
Civil ensign of Croatia.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 ลักษณะอย่างเดียวกับธงข้างต้น แต่สัดส่วนกว้างยาวต่างกัน
ธงนาวี (Zastava ratne mornarice)
Naval ensign of Croatia (1941–1944).svg ค.ศ. 1941 – 1945 ธงนาวีกองทัพเรือรัฐเอกราชโครเอเชีย ธงสี่เหลี่ยมลายตาหมากรุกสีแดงสลับขาว กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน (หลัง พ.ศ. 2488 ใช้เป็นธงฉาน)
War flag of Croatia (1941–1945).svg ค.ศ. 1944 – 1945 ธงกองทัพ และ ธงนาวี ธงพื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน ตรงกลางค่อนมาทางคันธงมีตราแผ่นดินของโครเอเชีย ประกอบกับตราขบวนการปฏิวัติโครเอเชียอูสตาซี (Ustaše)
Naval ensign of Croatia.svg ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999 ธงนาวีกองทัพเรือโครเอเชีย
ธงฉาน (Pramčana zastava)
Naval jack of Croatia (1944–1945).svg ค.ศ. 1941 – 1945 ธงฉานรัฐเอกราชโครเอเชีย ธงสี่เหลี่ยมลายตาหมากรุกสีแดงสลับขาว กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน (ก่อน พ.ศ. 2488 ถือเป็นธงรัฐนาวีอีกแบบหนึ่ง)
Naval jack of Croatia.svg ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999 ธงฉานกองทัพเรือโครเอเชีย

ธงทหาร[แก้]

กองทัพบก[แก้]

Flag Date Use Description
Flag of Croatian Army.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1991 ธงกองทัพบกโครเอเชีย
Flag of Croatian National Guard.svg ธงกองกำลังแห่งชาติโครเอเชีย

กองทัพอากาศ[แก้]

Flag Date Use Description
Flag of the Air Force of the Independent State of Croatia.svg ค.ศ. 1944 – 1945 กองทัพอากาศรัฐเอกราชโครเอเชีย ลักษณะเดียวกับธงนาวีมีขอบสีน้ำเงิน มุมบนคันธงมีตราราชการกองทัพอากาศ
Flag of the Croatian Air Force.svg ธงกองทัพอากาศโครเอเชีย

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย[แก้]

Flag Date Use Description
Flag of Croatian Police.svg ธงตำรวจโครเอเชีย
Flag of the Croatian Coast Guard.png ธงกองเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง
Zastava SOA-e.svg ธงหน่วยข่าวกรอง และ ความมั่นคงกลาง

ธงหมายยศทหาร[แก้]

Flag Date Use Description
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
Flag of the Minister of the Armed Forces of the Independent State of Croatia.svg ค.ศ. 1941 – 1945 ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
Naval flag defence minister (Croatia).gif ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
เสนาธิการทหาร.
Flag of Commander of the Armed Forces in Independent State of Croatia.svg ค.ศ. 1941 – 1945 ธงประจำตำแหน่งเสนาธิการทหาร
Flag of the Chief of the Croatian General Staff.svg ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
กองทัพบกรัฐเอกราชโครเอเชีย
Flag of Vojskovodja (Marchal) in Independent State of Croatia.svg ค.ศ. 1941 – 1945 ธงหมายยศจอมพล
Flag of General of the infantry, artillery, etc in Independent State of Croatia.svg ธงหมายยศพลเอก
Flag of Lieutenant General in Independent State of Croatia.svg ธงหมายยศพลโท
Flag of General in Independent State of Croatia.svg ธงหมายยศพลตรี
กองทัพเรือ
Zastava zapovjednika HRM.svg ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999 ผู้บัญชาการทหารเรือ
Zastava admirala flote OS RH.svg ธงหมายยศจอมพลเรือ
Flag of an admiral of the Independent State of Croatia.svg ค.ศ. 1941 – 1945 ธงหมายยศพลเรือเอก
Zastava admirala OS RH.svg ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
Flag of Vice-admiral in Independent State of Croatia.svg ค.ศ. 1941 – 1945 ธงหมายยศพลเรือโท
Zastava viceadmirala OS RH.svg ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
Flag of a rear admiral of the Independent State of Croatia.svg ค.ศ. 1941 – 1945 ธงหมายยศพลเรือตรี
Zastava kontraadmirala OS RH.svg
ค.ศ. 1941 – 1945 ธงหมายยศพลเรือจัตวา ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีขาวมีขอบน้ำเงิน ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว
Zastava komodora OS RH.svg ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
Naval flag General (Croatia).gif ธงหมายยศนายพลทหาร ใช้บนเรือรบเมื่อมีนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลอยู่ในเรือลำนั้น
ค.ศ. 1941 – 1945 ธงหมายยศนาวาเอก ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีน้ำเงิน
ธงผู้บัญชาการกองเรือรบ ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีน้ำเงิน ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว
Plamenac zapovjednika flote ratnih brodova.svg ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
Plamenac zapovjednika flotile ratnih brodova.svg ธงผู้บังคับการท่าเรือทหาร
Plamenac zapovjednika divizijuna ratnih brodova.svg ธงผู้บังคับการหมวดเรือ
ค.ศ. 1941 – 1945 ธงผู้บังคับการหมู่เรือ
Plamenac zapovjednika odreda ratnih brodova.svg ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
Plamenac najstarijeg zapovjednika ratnog broda.svg ธงผู้บังคับการอาวุโส
ค.ศ. 1941 – 1945 ธงผู้บังคับการเรือ
Plamenac zapovjednika ratnog broda.svg ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999

ธงในอดีต[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Croatia-Slavonia.svg ศตวรรษที่ 19 - ศตวรรษที่ 20 ธงชาติราชอาณาจักรโครเอเชีย และ ราชอาณาจักรโครเอเชีย-สลาโวเนีย
ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
ธงสามสี พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน สัดส่วน 2:3.
Flag of the Kingdom of Croatia (Habsburg).svg 8 มีนาคม ค.ศ. 1852 - 1868 ธงชาติราชอาณาจักรโครเอเชีย (ฮับส์บูร์ก) (ธงประจำมลฑลหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรีย). ธงแถบสองสี แบ่งตามแนวนอน พื้นแดง-ขาว สัดส่วน 1:2.
Flag of the Triune Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia.svg ค.ศ. 1860 - 1918 ธงชาติราชอาณาจักรโครเอเชีย (ฮับส์บูร์ก) ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออสเตรีย. ธงสามสี พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน กลางธงมีตราแผ่นดินของราชอาณาจักรโครเอเชีย-สลาโวเนีย สัดส่วน 2:3.
Flag of Croatia-Slavonia with CoA.svg ธงชาติราชอาณาจักรโครเอเชีย-สลาโวเนีย (ธงราชการ).
Flag of the State of Slovenes, Croats and Serbs.svg ค.ศ. 1918 ธงชาติรัฐแห่งชาวสโลวีน โครแอต และเซิร์บ ธงสามสี พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน สัดส่วน 1:2.
Flag of Yugoslavia (1918–1941).svg ค.ศ. 1918 - 1941 ธงชาติราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย ธงสามสี พื้นน้ำเงิน-ขาว-แดง แบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน
Flag of Banate of Croatia (1939-1941).svg ค.ศ. 1939 - 1941 ธงประจำมลฑลโครเอเชีย (ของราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย) ธงสามสี พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน กลางธงมีตราแผ่นดินของโครเอเชีย (เฉพาะรูปโล่ลายตราหมากรุก และนับเอาสีแดงในลายตาหมากรุกขึ้นก่อนสีขาว)
Flag of Croatia (1945–1947).svg 15 ธันวาคม ค.ศ. 1944 - 18 มกราคม ค.ศ. 1947 ธงชาติสหพันธรัฐโครเอเชีย ธงสามสีแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน กลางแถบสีขาวมีรูปดาวแดง
Flag of Croatia (1947–1990).svg 18 มกราคม ค.ศ. 1947 - 27 มิถุนายน ค.ศ. 1990 ธงสามสีแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน กลางธงมีรูปดาวแดงขอบทอง
Flag of Croatia (1990).svg 27 มิถุนายน - 21 ธันวาคม ค.ศ. 1990 ธงชาติโครเอเชีย (โดยพฤตินัย) ธงสามสีแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน กลางแถบสีขาวมีรูปโล่ตราแผ่นดินไม่มีรูปมงกุฎ

รัฐเอกราชโครเอเชีย[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Croatia (1941–1945).svg ค.ศ. 1941 – 1945 ธงชาติรัฐเอกราชโครเอเชีย ธงพื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน กลางธงมีตราแผ่นดินของโครเอเชีย (เฉพาะรูปโล่ลายตราหมากรุก และนับเอาสีขาวในลายตาหมากรุกขึ้นก่อนสีแดง) ที่มุมธงบนด้านคันธงมีตราขบวนการอูสตาซี (Ustaše)
Flag of the Independent State of Croatia 2 by 5.svg ธงราชการของรัฐเอกราชโครเอเชีย ลักษณะอย่างเดียวกับธงข้างต้น แต่สัดส่วนกว้างยาวต่างกัน สัดส่วน 2:5
ธงนำร่อง ธงเรือราษฎร์มีขอบสีขาว แต่เป็นธงสี่เหลี่ยมจตุรัส
ธงเจ้าพนักงานไปรษณีย์ ธงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน กลางธงมีรูปแตรเล็กสีน้ำเงิน
ธงเจ้าพนักงานตำรวจน้ำ ธงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน กลางธงมีรูปสมอเรือสีน้ำเงินไขว้
ธงเจ้าพนักงานศุลกากร ธงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว พื้นสีเขียว กลางธงมีรูป
ยุวชนอูสตาซี (โครเอเชีย: Ustaška mladež)
ค.ศ. 1941 – 1945 ธงยุวชนอูสตาซี ธงพื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน กลางธงมีตรายุวชนอูสตาซี
ธงชัยยุวชนอูสตาซี ลักษณะเดียวกับธงยุวชนอูสตาซี กลางธงมีตรายุวชนอูสตาซีสีทอง ด้านอื่นมีแถบจีบสีทอง
ธงกองบัญชาการยุวชนอูสตาซี ลักษณะเดียวกับธงยุวชนอูสตาซี กลางธงมีตรายุวชนอูสตาซีสีเงิน ด้านอื่นมีแถบจีบสีเงิน
ธงกรม/กองพันยุวชนอูสตาซี ลักษณะเดียวกับธงยุวชนอูสตาซี กลางธงมีตรายุวชนอูสตาซีสีแดง ด้านอื่นมีแถบจีบสีแดง
ธงกองร้อยยุวชนอูสตาซี ลักษณะเดียวกับธงยุวชนอูสตาซี ที่มุมล่างคันธงมีเลขสังกัดกองร้อย อยู่ภายในลายถักอูสตาซีบนแถบสีน้ำเงิน สัดส่วนธง 1:2
ธงหมวดยุวชนอูสตาซี ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตรายุวชนอูสตาซี ที่มุมล่างคันธงมีเลขสังกัด สัดส่วนธง 1:2
ธงหมู่ยุวชนอูสตาซี ธงสามเหลี่ยมพื้นสีแดง กลางธงมีตรายุวชนอูสตาซี ด้านหลังเป็นรูป ประกอบเลขสังกัด

ธงประจำภูมิภาค[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Dalmatia.svg พ.ศ. 24363 - 2461
(เป็นทางการ)
ธงประจำภูมิภาคดาลมาเชีย (ซึ่งมีสถานะเป็นราชอาณาจักรดาลมาเชีย)
Flag of the Kingdom of Slavonia.svg ธงราชอาณาจักรสลาโวเนีย ธงแถบสองสี แบ่งตามแนวนอน พื้นน้ำเงิน-ขาว สัดส่วน 1:2.
Colours of Slavonia.svg ธงราชอาณาจักรสลาโวเนีย 1:2.
Flag of Slavonien.svg ธงประจำภูมิภาคสลาโวเนีย
Flag of the Austrian Littoral.svg ธงประจำภูมิภาคอิสเตรีย

ธงอื่นๆ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Croatian-Serbian hybrid flag.svg พ.ศ. 2448 - 2461 ธงมิตรภาพระหว่างชาวเซิร์ฟ-ชาวโครแอท ธงสีเหลี่ยมพื้นธงแบ่งเป็น 2 ส่วงตามแนวตั้ง ด้านต้นธงเป็นพื้นธงชาติเซอร์เบีย ด้านปลายธงเป็นธงชาติโครเอเชีย กึ่งกลางธงมีรูปการจับมือภายในพื้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเขียว
Flag of None.svg พ.ศ. 2533 ถึง 2535 ธงกองกำลังพิทักษ์โครเอเชีย (Hrvatske obrambene snage, HOS) ซึ่งเป็นองค์กรทหารอาสาของโครเอเชีย ธงพื้นสีดำ กลางธงมีภาพตราประจำกองกำลัง
Flag of the Croatian Republic of Herzeg-Bosnia.svg พ.ศ. 2535 - 2537 ธงสาธารณรัฐโครเอเชียแห่งบอสเนียและเฮอร์เซก ลักษระเดียวกับธงชาติโครเอเชีย แบบตราหมากรุกบนธงมีความแตกต่างบางประการ.


ดูเพิ่ม[แก้]