รายชื่อธงในประเทศลิทัวเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางเบื้องล่างนี้ แสดงภาพและข้อมูลธงต่างๆ ที่ปรากฏการใช้ในประเทศลิทัวเนียอย่างสังเขป

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1918 - 1940 ธงพลเรือน, ธงเรือราษฎร์ ธงชาติราชอาณาจักรลิทัวเนีย สัดส่วนธง 2:3
ค.ศ. 1988 - 2004 สัดส่วนธง 1:2
ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 สัดส่วนธง 3:5

ธงราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1918 - 1940 ธงราชการ (สถานที่ทำการของรัฐบาล) ธงพื้นแดง ตรงกลางมีรูปอัศวินขี่ม้าขาวถือโล่สีฟ้าตามภาพตราแผ่นดิน สัดส่วนธง 2:3
สัดส่วนธง 1:2
สัดส่วนธง 3:4
ธงราชการ (ด้านหลัง) ธงราชวงศ์มินดูกาส์ ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตราสามง่ามสีขาว สัดส่วนธง 2:3
ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 สัดส่วนธง 3:5

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1922 - 1940 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ตราแผ่นดินบนธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีแดง สัดส่วนธง 1:1
ตั้งแต่ ค.ศ. 1993 ตราแผ่นดินบนพื้นสีแดงเลือดหมู สัดส่วนธง 1:1.2
?–Present ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงพื้นขาว ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ ปลายธงมีตราแผ่นดินสีเหลืองในวงกลมสีแดง สัดส่วนธง 1:2
?–Present ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ธงพื้นขาว ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ ปลายธงมีตราราชการกระทรวงคมนาคม รูปคังกล่าวมีสีแดง สัดส่วนธง 2:3

ธงเรือ[แก้]

ธงเรือราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1918 - 1940
ตั้งแต่ ค.ศ. 1992
ธงนำร่อง ธงชาติลิทัวเนียมีขอบสีขาว สัดส่วนธง 2:3
ค.ศ. 1922 - 1940 ธงเรือราชการ (เรือในสังกัดของรัฐบาล) ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่มุมบนคันธงมีรูปอัศวินขี่ม้าขาวถือโล่สีดำตามภาพตราแผ่นดิน ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดง สัดส่วนธง 2:3
ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 ลักษณะเดียวกับธงชาติ ตรงกลางธงมีรูปอัศวินขี่ม้าขาวถือโล่สีฟ้าตามภาพตราแผ่นดิน สัดส่วนธง 3:5

ธงเรือยอชต์[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1921 - 1940 ชมรมเรือยอชต์ลิทัวเนีย ลักษณะเดียวกับธงรัฐนาวี สัดส่วนธง 2:3
ค.ศ. 1929 - 1940
ตั้งแต่ ค.ศ. 1992
ชมรมเรือยอชต์ไคลเปดาล ลักษณะเดียวกับธงชาติ ตรงกลางธงมีรูปตราสามง่าม อยู่ภายในพังงาเรือ บนพื้นวงกลมสีขาว
ค.ศ. 1935 - 1940
ตั้งแต่ ค.ศ. 1992
สหภาพเรือใบลิทัวเนีย ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่มุมบนคันธงมีรูปสมอเรือสีแดงไขว้ประกอบรูปตราสามง่าม ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาว

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
?–Present ธงกองบัญชาการทหารสูงสุด
กองทัพบก
ตั้งแต่ ค.ศ. 1992 ธงแสดงสัญชาติกองทัพบก ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตราสามง่ามสีเหลือง สัดส่วนธง 1:2
กองทัพอากาศ
ตั้งแต่ ค.ศ. 1992 ธงสัญชาติกองทัพอากาศ ธงพื้นขาว ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ ปลายธงมีตรากองทัพอากาศ สัดส่วนธง 1:2
กองทัพเรือ
ค.ศ. 1927 - 1940 ธงรัฐนาวี ลักษณะอย่างธงชาติ กลางธงมีตรากางเขนแห่งลอร์ลีนสีขาวอยู่ในโล่สีแดง สัดส่วนธง 1:2
ตั้งแต่ ค.ศ. 1992 ธงพื้นขาว กลางธงมีกากบาทสมมาตรสีน้ำเงิน ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ สัดส่วนธง 1:2
ค.ศ. 1927 - 1940 ธงฉาน ธงพื้นสีแดงขอบเขียว มีตรากางเขนแห่งลอร์ลีนสีเหลืองค่อนมาทางคันธง สัดส่วนธง 2:3
ค.ศ. 1992 - 2004 ธงพื้นขาว กลางธงมีตรากองทัพเรือ สัดส่วนธง 1:2

ธงหมายยศทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ธงพื้นขาว ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ ปลายธงมีดาวหกแฉกสีแดงขอบขาวขลิบแดง 3 ดวงเรียงเฉียงจากซ้ายไปขวา สัดส่วนธง 1:2
ธงตำแหน่งเสนาธิการทหาร ลักษณะเดียวกับธงที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่มีดาวหกแฉก 2 ดวง.
ธงผู้บัญชาการกองทัพเรือ ลักษณะเดียวกับที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่มีดาวหกแฉกดวงเดียว.
?–Present ธงผู้บัญชาการกองเรือ ธงหางแซงแซว 2 แฉก ที่ต้นธงมีธงชาติ, ชายธงเป็นหางสีขาวประกอบกับดาวหกแฉก 2 ดวง. สัดส่วนธง: 1:5
?–Present ธงผู้บัญชาการหมวดเรือ ลักษณะเดียวกับที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่มีดาวหกแฉกดวงเดียว.. สัดส่วนธง: 1:5
?–Present ธงผู้บัญชาการหมู่เรือ ลักษณะเดียวกับที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ไม่มีดาวหกแฉก. สัดส่วนธง: 1:5
?–Present ธงผู้บังคับการเรือ ธงหางจระเข้สีน้ำเงิน, ที่ต้นธงมีธงชาติความยาว (1:4). ความยาวทั้งหมด: 1:20

ธงลูกเสือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ลูกเสือ
ตั้งแต่ ค.ศ. 1988 ธงคณะลูกเสือลิทัวเนีย ธงพื้นสีขาว เบื้องล่างของธงเป็นแถบสีเขียว ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ ขนาดความกว้าง 1 ใน 4 ของธง ตรงกลางธงมีตราคณะลูกเสือลิทัวเนีย ประกอบคำขวัญ
ลูกเสือสมุทร
ค.ศ. 1922 - 1940 ธงแสดงสัญชาติลูกเสือสมุทร ลักษณะเดียวกับธงรัฐนาวี ด้านปลายธงมีตราคณะลูกเสือสมุทรลิทัวเนีย สัดส่วนธง 2:3
ตั้งแต่ ค.ศ. 1988 ธงพื้นสีขาว กลางธงมีกากบาทสมมาตรสีน้ำเงิน ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ ขนาดความกว้าง 1 ใน 4 ของธง ตรงกลางธงมีตราคณะลูกเสือสมุทร อยู่ภายในวงกลมสีขาวขอบสีดำ สัดส่วนธง 3:5

ธงกีฬา[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
คณะกรรมการโอลิมปิกลิทัวเนีย
คณะกรรมการพาราลิมปิกลิทัวเนีย

ธงในอดีต[แก้]

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ศตวรรษที่ 15 ธงประจำพระองค์แห่งแกรนด์ดัชชีลิทัวเนีย
ศตวรรษที่ 17 ธงประจำพระองค์แห่งเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนีย
จักรวรรดิรัสเซีย
ค.ศ. 1858 - 1896 ธงราชการแบบแรกสุด กำหนดให้มีขึ้นโดย จักรพรรดิอะเลคซันดร์ที่ 2 ธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็นแถบสีดำ-เหลือง-ขาว ตามแนวนอน แต่ละแถบความกว้างเท่ากัน
ค.ศ. 1896 - 1917 ธงชาติรัสเซีย ธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็นแถบสีขาว-น้ำเงิน-แดง ตามแนวนอน แต่ละแถบความกว้างเท่ากัน
ค.ศ. 1917 Flag used during the Vilnius Conference ธงแถบสีเขียว-แดง ตามแนวนอนสองสี
ค.ศ. 1941 - 1944 ธงของลิทัวเนียภายใต้การยึดครองของนาซีเยอรมนี การยึดครองรัฐลิทัวเนียของนาซีเยอรมนี ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย
ค.ศ. 1940 - 1941
ค.ศ. 1944 - 1953
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย ธงแดงมีอักษรโรมันสีทองเหนือรูปค้อนเคียว ความว่า "LTSR" แบบไม่มีเชิง
ค.ศ. 1953 - 1988 ธงแดงอย่างธงชาติสหภาพโซเวียต มีแถบเล็กสีขาวและแถบใหญ่สีเขียวพาดตามแนวยาวที่ตอนล่างธง ที่มุมบนด้านคันธงมีรูปค้อนเคียวและดาวแดงดูเพิ่ม[แก้]