รายชื่อธงในประเทศลิทัวเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางเบื้องล่างนี้ แสดงภาพและข้อมูลธงต่างๆ ที่ปรากฏการใช้ในประเทศลิทัวเนียอย่างสังเขป

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Lithuania.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2461พ.ศ. 2483
ธงชาติและธงพลเรือน เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2547 สัดส่วนธง 3:5
Flag of Lithuania (state).svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ธงรัฐบาล (สถานที่ทำการของรัฐบาล) ธงพื้นแดง ตรงกลางมีรูปอัศวินขี่ม้าขาวถือโล่สีฟ้าตามภาพตราแผ่นดิน, สัดส่วนธง 3:5

ธงในราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of the President of Lithuania.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ตราแผ่นดินบนพื้นสีแดงเลือดหมู สัดส่วนธง 1:1.2
Lithuanian Minister of Defence's flag.svg ?–Present ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงพื้นขาว ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ ปลายธงมีตราแผ่นดินสีเหลืองในวงกลมสีแดง สัดส่วนธง 1:2

ธงราชการทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of the Lithuanian Armed Forces.png ?–Present ธงกองบัญชาการทหารสูงสุด
Flag of the Lithuanian Army.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงกองทัพบก ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตราสามง่ามสีเหลือง สัดส่วนธง 3:5
Air Force Ensign of Lithuania.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงกองทัพอากาศ ธงพื้นขาว ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ ปลายธงมีตรากองทัพอากาศ สัดส่วนธง 1:2
Naval Ensign of Lithuania.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงรัฐนาวีกองทัพเรือ ธงพื้นขาว กลางธงมีกากบาทสมมาตรสีน้ำเงิน ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ สัดส่วนธง 1:2
Naval Jack of Lithuania (1992–2004).svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงฉาน สัดส่วนธง 1:2

ธงหมายยศทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Lithuania Naval commander 3 stars.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงตำแหน่งผู้บัญญชาการทหารสูงสุด ธงพื้นขาว ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ ปลายธงมีดาวหกแฉกสีแดงขอบขาวขลิบแดง 3 ดวงเรียงเฉียงจากซ้ายไปขวา สัดส่วนธง 1:2
Flag of Lithuania Naval commander 2 stars.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงตำแหน่งเสนาธิการทหาร ลักษณะเดียวกับธงที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่มีดาวหกแฉก 2 ดวง.
Flag of Lithuania Naval commander 1 star.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงผู้บัญชาการกองทัพเรือ ลักษณะเดียวกับที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่มีดาวหกแฉกดวงเดียว.
Lithuanian Navy Brigade Commander's pennant.svg ?–Present ธงผู้บัญชาการกองเรือ ธงหางแซงแซว 2 แฉก ที่ต้นธงมีธงชาติ, ชายธงเป็นหางสีขาวประกอบกับดาวหกแฉก 2 ดวง. สัดส่วนธง: 1:5
Lithuanian Navy Division Commander's pennant.svg ?–Present ธงผู้บัญชาการหมวดเรือ ลักษณะเดียวกับที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่มีดาวหกแฉกดวงเดียว.. สัดส่วนธง: 1:5
Lithuanian Navy Group Commander's pennant.svg ?–Present ธงผู้บัญชาการหมู่เรือ ลักษณะเดียวกับที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ไม่มีดาวหกแฉก. สัดส่วนธง: 1:5
Lithuanian Naval pennant.svg ?–Present ธงผู้บังคับการเรือ ธงหางจระเข้สีน้ำเงิน, ที่ต้นธงมีธงชาติความยาว (1:4). ความยาวทั้งหมด: 1:20

ธงในอดีต[แก้]

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Lithuania 1989-2004.svg พ.ศ. 2531 - 2547 ธงรัฐบาลและธงพลเรือนลิทัวเนีย สัดส่วนธง 1:2
Flag of Lithuanian SSR.svg พ.ศ. 2496 - 2531 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย ธงพื้นสีแดงมีแถบเล็กสีขาวและแถบใหญ่สีเขียวพาดตามแนวยาวที่ตอนล่างธง ที่มุมบนด้านคันธงมีรูปค้อนเคียวและดาวแดง
Flag of Lithuanian SSR (1940-1953).svg พ.ศ. 2487 - 2496 ธงของลิทัวเนียภายใต้การยึดครองของสหภาพโซเวียต (สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย) ลักษณะอย่างธงชาติสหภาพโซเวียต แต่ที่เหนือรูปค้อนเคียว มีข้อความอักษรโรมัน "LTSR" แบบไม่มีเชิง
Flag of Germany 1933.svg พ.ศ. 2484- 2487 ธงของลิทัวเนียภายใต้การยึดครองของนาซีเยอรมนี
Flag of Lithuania 1918-1940.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2461-พ.ศ. 2483
ธงชาติราชอาณาจักรลิทัวเนีย สัดส่วนธง 2:3

ธงราชการทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Banner of the Gediminas Family.svg ธงราชวงศ์มินดูกาส์ ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตราสามง่ามสีขาว สัดส่วนธง 2:3
Naval Ensign of Lithuania (1927–1940).svg พ.ศ. 2470-2483 ธงรัฐนาวี ลักษณะอย่างธงชาติ กลางธงมีตรากางเขนแห่งลอร์ลีนสีขาวอยู่ในโล่สีแดง สัดส่วนธง 1:2
Naval Jack of Lithuania (1927–1940).svg พ.ศ. 2470-2483 ธงฉาน ธงพื้นสีแดงขอบเขียว มีตรากางเขนแห่งลอร์ลีนสีเหลืองค่อนมาทางคันธง สัดส่วนธง 2:3


ดูเพิ่ม[แก้]