รายชื่อธงในประเทศลิทัวเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางเบื้องล่างนี้ แสดงภาพและข้อมูลธงต่างๆ ที่ปรากฏการใช้ในประเทศลิทัวเนียอย่างสังเขป

ธงชาติ[แก้]

ดูบทความหลักที่: ธงชาติลิทัวเนีย
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Lithuania (1918–1940).svg ค.ศ. 1918 - 1940 ธงพลเรือน, ธงเรือราษฎร์ ธงชาติราชอาณาจักรลิทัวเนีย สัดส่วนธง 2:3
Flag of Lithuania (1988–2004).svg ค.ศ. 1988 - 2004 สัดส่วนธง 1:2
Flag of Lithuania.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 สัดส่วนธง 3:5

ธงราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of the Republic of Lithuania 1920s.svg ค.ศ. 1918 - 1940 ธงราชการ (สถานที่ทำการของรัฐบาล) ธงพื้นแดง ตรงกลางมีรูปอัศวินขี่ม้าขาวถือโล่สีฟ้าตามภาพตราแผ่นดิน สัดส่วนธง 2:3
Flag of the Republic of Lithuania 1930s.svg สัดส่วนธง 1:2
Lietuvos Respublikos Valst. veliava iki 1940.svg สัดส่วนธง 3:4
Banner of the Gediminas Family.svg ธงราชการ (ด้านหลัง) ธงราชวงศ์มินดูกาส์ ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตราสามง่ามสีขาว สัดส่วนธง 2:3
Flag of Lithuania (state).svg ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 สัดส่วนธง 3:5

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of the President of Lithuania (1922-1940).svg ค.ศ. 1922 - 1940 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ตราแผ่นดินบนธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีแดง สัดส่วนธง 1:1
Flag of the President of Lithuania.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1993 ตราแผ่นดินบนพื้นสีแดงเลือดหมู สัดส่วนธง 1:1.2
Lithuanian Minister of Defence's flag.svg ?–Present ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงพื้นขาว ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ ปลายธงมีตราแผ่นดินสีเหลืองในวงกลมสีแดง สัดส่วนธง 1:2
?–Present ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ธงพื้นขาว ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ ปลายธงมีตราราชการกระทรวงคมนาคม รูปคังกล่าวมีสีแดง สัดส่วนธง 2:3

ธงเรือ[แก้]

ธงเรือราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1922 - 1940 ธงเรือราชการ (เรือในสังกัดของรัฐบาล) ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่มุมบนคันธงมีรูปอัศวินขี่ม้าขาวถือโล่สีดำตามภาพตราแผ่นดิน ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดง สัดส่วนธง 2:3
Flag of Lithuania STATE (Fictional).png ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 ลักษณะเดียวกับธงชาติ ตรงกลางธงมีรูปอัศวินขี่ม้าขาวถือโล่สีฟ้าตามภาพตราแผ่นดิน สัดส่วนธง 3:5
Pilot Flag of Lithuania.svg ค.ศ. 1918 - 1940
ตั้งแต่ ค.ศ. 1992
ธงนำร่อง ธงชาติลิทัวเนียมีขอบสีขาว สัดส่วนธง 2:3

ธงเรือยอชต์[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Lithuania yacht clubs (until 1940).svg ค.ศ. 1921 - 1940 ชมรมเรือยอชต์ลิทัวเนีย ลักษณะเดียวกับธงรัฐนาวี สัดส่วนธง 2:3
Flag of Klaipėda Yacht Club.svg ค.ศ. 1929 - 1940
ตั้งแต่ ค.ศ. 1992
ชมรมเรือยอชต์ไคลเปดาล ลักษณะเดียวกับธงชาติ ตรงกลางธงมีรูปตราสามง่าม อยู่ภายในพังงาเรือ บนพื้นวงกลมสีขาว
Flag of Lithuanian Sailing Union.svg ค.ศ. 1935 - 1940
ตั้งแต่ ค.ศ. 1992
สหภาพเรือใบลิทัวเนีย ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่มุมบนคันธงมีรูปสมอเรือสีแดงไขว้ประกอบรูปตราสามง่าม ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาว

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of the Lithuanian Armed Forces (obverse).png ?–Present ธงกองบัญชาการทหารสูงสุด
กองทัพบก
Flag of the Lithuanian Army.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1992 ธงแสดงสัญชาติกองทัพบก ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตราสามง่ามสีเหลือง สัดส่วนธง 1:2
Flag of Land Forces Command (Lithuania).jpg
กองทัพอากาศ
Air Force Ensign of Lithuania.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1992 ธงสัญชาติกองทัพอากาศ ธงพื้นขาว ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ ปลายธงมีตรากองทัพอากาศ สัดส่วนธง 1:2
กองทัพเรือ
Naval Ensign of Lithuania (1927–1940).svg ค.ศ. 1927 - 1940 ธงรัฐนาวี ลักษณะอย่างธงชาติ กลางธงมีตรากางเขนแห่งลอร์ลีนสีขาวอยู่ในโล่สีแดง สัดส่วนธง 1:2
Naval Ensign of Lithuania.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1992 ธงพื้นขาว กลางธงมีกากบาทสมมาตรสีน้ำเงิน ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ สัดส่วนธง 1:2
Naval Jack of Lithuania (1927–1940).svg ค.ศ. 1927 - 1940 ธงฉาน ธงพื้นสีแดงขอบเขียว มีตรากางเขนแห่งลอร์ลีนสีเหลืองค่อนมาทางคันธง สัดส่วนธง 2:3
Naval Jack of Lithuania (1992–2004).svg ค.ศ. 1992 - 2004 ธงพื้นขาว กลางธงมีตรากองทัพเรือ สัดส่วนธง 1:2

ธงหมายยศทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Lithuania Naval commander 3 stars.svg ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงตำแหน่งผู้บัญญชาการทหารสูงสุด ธงพื้นขาว ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ ปลายธงมีดาวหกแฉกสีแดงขอบขาวขลิบแดง 3 ดวงเรียงเฉียงจากซ้ายไปขวา สัดส่วนธง 1:2
Flag of Lithuania Naval commander 2 stars.svg ธงตำแหน่งเสนาธิการทหาร ลักษณะเดียวกับธงที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่มีดาวหกแฉก 2 ดวง.
Flag of Lithuania Naval commander 1 star.svg ธงผู้บัญชาการกองทัพเรือ ลักษณะเดียวกับที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่มีดาวหกแฉกดวงเดียว.
Lithuanian Navy Brigade Commander's pennant.svg ?–Present ธงผู้บัญชาการกองเรือ ธงหางแซงแซว 2 แฉก ที่ต้นธงมีธงชาติ, ชายธงเป็นหางสีขาวประกอบกับดาวหกแฉก 2 ดวง. สัดส่วนธง: 1:5
Lithuanian Navy Division Commander's pennant.svg ?–Present ธงผู้บัญชาการหมวดเรือ ลักษณะเดียวกับที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่มีดาวหกแฉกดวงเดียว.. สัดส่วนธง: 1:5
Lithuanian Navy Group Commander's pennant.svg ?–Present ธงผู้บัญชาการหมู่เรือ ลักษณะเดียวกับที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ไม่มีดาวหกแฉก. สัดส่วนธง: 1:5
Lithuanian Naval pennant.svg ?–Present ธงผู้บังคับการเรือ ธงหางจระเข้สีน้ำเงิน, ที่ต้นธงมีธงชาติความยาว (1:4). ความยาวทั้งหมด: 1:20

ธงลูกเสือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ลูกเสือ
Flag of Lithuanian Scout.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1988 ธงคณะลูกเสือลิทัวเนีย ธงพื้นสีขาว เบื้องล่างของธงเป็นแถบสีเขียว ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ ขนาดความกว้าง 1 ใน 4 ของธง ตรงกลางธงมีตราคณะลูกเสือลิทัวเนีย ประกอบคำขวัญ
ลูกเสือสมุทร
ค.ศ. 1922 - 1940 ธงแสดงสัญชาติลูกเสือสมุทร ลักษณะเดียวกับธงรัฐนาวี ด้านปลายธงมีตราคณะลูกเสือสมุทรลิทัวเนีย สัดส่วนธง 2:3
Ensign of Lithuanian Sea Scout.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1988 ธงพื้นสีขาว กลางธงมีกากบาทสมมาตรสีน้ำเงิน ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ ขนาดความกว้าง 1 ใน 4 ของธง ตรงกลางธงมีตราคณะลูกเสือสมุทร อยู่ภายในวงกลมสีขาวขอบสีดำ สัดส่วนธง 3:5

ธงในอดีต[แก้]

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of the Grand Duchy of Lithuania (1403–1410).svg ศตวรรษที่ 15 ธงประจำพระองค์แห่งแกรนด์ดัชชีลิทัวเนีย
Chorągiew królewska króla Zygmunta III Wazy.svg ศตวรรษที่ 17 ธงประจำพระองค์แห่งเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนีย
จักรวรรดิรัสเซีย
Flag of the Russian Empire (black-yellow-white).svg ค.ศ. 1858 - 1896 ธงราชการแบบแรกสุด กำหนดให้มีขึ้นโดย จักรพรรดิอะเลคซันดร์ที่ 2 ธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็นแถบสีดำ-เหลือง-ขาว ตามแนวนอน แต่ละแถบความกว้างเท่ากัน
Flag of Russia.svg ค.ศ. 1896 - 1917 ธงชาติรัสเซีย ธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็นแถบสีขาว-น้ำเงิน-แดง ตามแนวนอน แต่ละแถบความกว้างเท่ากัน
Flag of Lithuania during the Vilnius Conference.png ค.ศ. 1917 Flag used during the Vilnius Conference ธงแถบสีเขียว-แดง ตามแนวนอนสองสี
Flag of Germany (1935–1945).svg ค.ศ. 1941 - 1944 ธงของลิทัวเนียภายใต้การยึดครองของนาซีเยอรมนี การยึดครองรัฐลิทัวเนียของนาซีเยอรมนี ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย
Flag of the Lithuanian Soviet Socialist Republic (1940–1953).svg ค.ศ. 1940 - 1941
ค.ศ. 1944 - 1953
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย ธงแดงมีอักษรโรมันสีทองเหนือรูปค้อนเคียว ความว่า "LTSR" แบบไม่มีเชิง
Flag of the Lithuanian Soviet Socialist Republic (1953–1988).svg ค.ศ. 1953 - 1988 ธงแดงอย่างธงชาติสหภาพโซเวียต มีแถบเล็กสีขาวและแถบใหญ่สีเขียวพาดตามแนวยาวที่ตอนล่างธง ที่มุมบนด้านคันธงมีรูปค้อนเคียวและดาวแดงดูเพิ่ม[แก้]