ธงชาติอัฟกานิสถาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ธงชาติอัฟกานิสถาน
Flag of Afghanistan.svg
การใช้ 111000
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 (13 ปี)
ลักษณะ ธงสามสีแบ่งตามแนวตั้ง พื้นสีดำ-แดง-เขียว กลางมีตราแผ่นดินสีขาว

ธงชาติสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน แบบปัจจุบันนี้ ประกาศใช้ในสมัยรัฐบาลชุดถ่ายโอนอำนาจของรัฐอิสลามของอัฟกานิสถาน (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547) ลักษณะเป็นธงสามสี รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งตามแนวตั้ง เป็นสีดำ-แดง-เขียว กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน กลางธงมีรูปตราแผ่นดินของอัฟกานิสถาน ในลักษณะภาพลายเส้นสีขาว ลักษณะของธงชาติยุคนี้ คล้ายคลึงกับธงชาติในสมัยราชอาณาจักรอัฟกานิสถาน ช่วง พ.ศ. 2473 - พ.ศ. 2516 โดยมีความแตกต่างสำคัญที่มีการบรรจุภาพอักษรที่เรียกว่า ชะฮาดะฮ์ เป็นข้อความซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า "ข้าพเจ้านับถือว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอหฺ และศาสดามุฮัมมัดคือ​ศาสนทูตแห่งอัลลอหฺ" ที่ตอนบนของภาพตรา วันที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการคือวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547

ในยุดก่อนสมัยการปกครองของกลุ่มตอลิบานและแนวร่วมอิสลามเพื่อการปลดปล่อยอัฟกานิสถาน ธงชาติในยุคนี้มีการใช้ภาพตราแผ่นดินแบบเดียวกับกับธงยุคปัจจุบัน แต่แถบสีนั้นเป็นแถบสีดำ-ขาว-เขียว เรืยงแถบสีธงตามแนวนอน

ประเทศอัฟกานิสถาน ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธงชาติในสมัยต่างๆ ตลอดช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 มากครั้งที่สุด มากกว่าชาติอื่นใดในโลกนี้ [1]

ประวัติ[แก้]

อัฟกานิสถานมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธงชาติหลายครั้ง ตามการปกครองในแต่ละยุคสมัย เบื้องล่างต่อไปนี้เป็นธงชาติอัฟกานิสถาน นับตั้งแต่ พ.ศ. 2423 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ช่วงเวลาที่ใช้ธง ภาพธง สัดส่วนธง ชื่อประเทศ คำอธิบาย
พ.ศ. 2423 - 2444 Flag of Afghanistan (1880–1901).svg 2:3 เอมิเรตอัฟกานิสถาน ธงพื้นสีดำเกลี้ยง ใช้ในสมัยการปกครองของ อับดุร์ เราะห์มาน ข่าน (Abdur Rahman Khan)
พ.ศ. 2444 - 2462 Flag of Afghanistan (1901–1919).svg 3:5 เอมิเรตอัฟกานิสถาน ธงพื้นสีดำ มีรูปตราสัญลักษณ์ ซึ่งได้ใช้เป็นตราแผ่นดินของอัฟกานิสถานในปัจจุบัน ใช้ในสมัยการปกครองของฮาบิบุลเลาะห์ ข่าน (Habibullah Khan)
พ.ศ. 2462 - 2471 Flag of Afghanistan (1919–1921).svg 2:3 เอมิเรตอัฟกานิสถาน / ราชอาณาจักรอัฟกานิสถาน ลักษณะอย่างธงในสมัยก่อนหน้า แต่เพิ่มรัศมี 8 ทิศ ล้อมรอบรูปตราสัญลักษณ์ เริ่มใช้ในสมัยการปกครองของอมานุลเลาะห์ (Amanullah Khan) (ต่อมาสถาปนาตนเองเป็นพระเจ้าชาห์ (Shah) เมื่อเปลี่ยนรูปแบบประเทศเป็นราชอาณาจักร ใน พ.ศ. 2469)
พ.ศ. 2471 Flag of Afghanistan (1926–1928).svg 2:3 ราชอาณาจักรอัฟกานิสถาน ลักษณะอย่างธงเมื่อ พ.ศ. 2462 แต่ยกเอารัศมีล้อมภาพออก และปรับแบบตรา โดยขยายตราให้ใหญ่ขึ้น และมีช่อชัยพฤกษ์รองรับที่ด้านล่างของตรา
พ.ศ. 2471 - 2472 Flag of Afghanistan (1928–1929).svg 2:3 ราชอาณาจักรอัฟกานิสถาน ธงสามสีแบ่งตามแนวตั้ง พื้นสีดำ-แดง-เขียว หมายถึงเลือดที่หลั่งออกมาเพื่อเอกราช ในสงครามอังกฤษ-อัฟกัน ครั้งที่ 3 และความหวังต่ออนาคตเบื้องหน้า กลางธงมีตราแผ่นดินแบบใหม่ เป็นภาพยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะ เบื้องหลังเป็นพระอาทิตย์อุทัย หมายถึง การเริ่มต้นของราชอาณาจักรใหม่ซึ่งมีเอกราชของตนเอง แบบธงนี้เป็นไปได้ว่า พระเจ้าอมานูเลาะห์ชาห์จะทรงได้รับอิทธิพล จากแบบธงชาติในทวีปยุโรป เมื่อพระองค์เสด็จประพาสยุโรปในปี พ.ศ. 2470
พ.ศ. 2472 Flag of Afghanistan (1929).svg 2:3 ราชอาณาจักรอัฟกานิสถาน ธงชาติในรัชสมัยพระเจ้าฮาบิบุลเลาะห์คาลาคานี (หรือฮาบิบุลเลาะห์ข่าน (Habibullah Khan) พระนามอย่างเป็นทางการคือ บาชา-อี-ซาเกา หรือ Bacha-i-Saqao) ลักษณะธงสามสี แดง-ดำ-ขาวนี้ เป็นธงของอัฟกานิสถาน อย่างที่เคยใช้ในสมัยการยึดครองโดยจักรวรรดิมองโกล ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 โดยประมาณ
พ.ศ. 2472 - 2473 Flag of Afghanistan (1929–1931).svg 2:3 ราชอาณาจักรอัฟกานิสถาน ธงนี้เป็นธงชาติในรัชสมัยพระเจ้ามูฮัมหมัด นาดีร์ ชาห์สมัยแรก ในยุคนี้ธงสามสี ดำ-แดง-เขียว ถูกนำมาใช้อีกครั้งหนึ่ง ส่วนภาพตราแผ่นดินกลางธงนั้น ใช้ตราอย่างธงชาติในสมัย พ.ศ. 2462
พ.ศ. 2473 - 2516 Flag of Afghanistan (1931–1973).svg 2:3 ราชอาณาจักรอัฟกานิสถาน ธงชาติสมัยพระเจ้ามูฮัมหมัด นาดีร์ ชาห์สมัยหลัง และพระเจ้ามูฮัมหมัด ซาฮีร์ ชาห์ ธงนี้ปรับปรุงจากธงในสมัย พ.ศ. 2472 โดยยกเอารัศมีแปดทิศออก และขยายตราให้ใหญ่ขึ้น ที่ระหว่างรูปสุเหร่าและช่อรวงข้าวที่ล้อมตราสัญลักษณ์นั้น มีเลขฮิจเราะห์ศักราชที่ 1348 เขียนด้วยอักษรอาหรับ (١٣٤٨) ซึ่งเป็นปีที่พระเจ้ามูฮัมหมัด นาดีร์ ชาห์ เสวยราชสมบัติ (ตรงกับ ค.ศ. 1929 ตามปฏิทินเกรกอเรียน หรือ พ.ศ. 2472 โดยประมาณ)
พ.ศ. 2516 - 2517 Flag of Afghanistan (1973–1974).svg 2:3 สาธารณรัฐอัฟกานิสถาน ธงชาติแบบแรกของสาธารณรัฐอัฟกานิสถาน เป็นการเอาธงในสมัยก่อนหน้ามาใช้เป็นการชั่วคราว โดยลบเลข ฮ.ศ. 1348 ออกเสีย
พ.ศ. 2517 - 2521 Flag of Afghanistan (1974–1978).svg 2:3 สาธารณรัฐอัฟกานิสถาน ธงชาติสาธารณรัฐอัฟกานิสถานแบบที่ 2 ใช้สีอย่างธงชาติเดิม แต่เรียงแถบสีใหม่ตามแนวนอน เป็นสีดำ-แดง-เขียว ตามลำดับ แถบสีเขียวนั้นกว้างเป็นสองเท่าของแถบสีดำและแดง ที่มุมธงบนด้านคันธงใช้ภาพตราสัญลักษณ์ใหม่ เป็นตรานกอินทรีสยายปีกมีรัศมีเปล่งที่ศีรษะ (หมายถึงสาธารณรัฐที่เกิดใหม่) มีรูปที่นั่งแสดงธรรมที่อกนก (หมายถึงสุเหร่า ศาสนาสถานในศาสนาอิสลาม) ล้อมรอบด้วยช่อรวงข้าว รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง สีธงชาติในสมัยนี้มีการนิยามไว้ว่า สีดำหมายถึงประวัติศาสตร์แห่งความมืดมนและทุกข์ยากของชาติ สีแดงหมายถึงเลือดที่หลั่งรินเพื่อเอกราช และสีเขียวหมายถึงความมั่งคั่งจากการทำเกษตรกรรม
พ.ศ. 2521 Flag of Afghanistan (1978).svg 2:3 สาธารณรัฐประชาธิปไตยอัฟกานิสถาน เมื่อผู้นำของสาธารณรัฐ ถูกสังหารในการรัฐประหารโดยพรรคคอมมิวนิสต์ รัฐบาลระบอบใหม่ของพรรคดังกล่าว จึงได้ยกเอาสัญลักษณ์ในธงชาติของสาธารณรัฐเดิมออกเสีย
พ.ศ. 2521 - 2522 Flag of Afghanistan (1978-1980).svg 1:2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยอัฟกานิสถาน ธงในยุคนี้ใช้ธงแดงมีรูปสัญลักษณ์ประกอบที่มุมธงบนด้านคันธง ตามความนิยมของประเทศที่ปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์โดยทั่วไป รูปสัญลักษณ์นั้น มีลักษณะเป็นรูปช่อรวงข้าวมีแพรแถบข้อความที่ตอนล่าง เหนือดวงตรามีรูปดาวสีเหลือง (หมายถึงชนชาติหลัก 5 ชนชาติของประเทศ) ภายในช่อรวงข้าวมีอักษรอาหรับ เป็นข้อความว่า "คาลก์" ("Khalq") แปลว่า ประชาชน ธงนี้เป็นธงเดียวกับธงของกลุ่มคาลก์ ของพรรคประชาธิปไตยประชาชนอัฟกานิสถาน ภายใต้การนำของประธานาธิบดี นูร์ มูฮัมหมัด ตะรากี จนกระทั่งเขาถูกลอบสังหารเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2522 Flag of the People's Democratic Party of Afghanistan.svg 1:2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยอัฟกานิสถาน ธงนี้ใช้อยู่ในระยะเวลาอันสั้น ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2522 ในสมัยที่ประเทศอยู่ภายใต้การนำของฮะฟีซอลลาห์ อะมีน ลักษณะเป็นธงแดง ภายในมีตรารูปฟันเฟืองกับรวงข้าวซ้อนทับกัน (หมายถึงการเกษตร) ซึ่งธงนี้เดิมก็ได้ใช้เป็นธงประจำพรรคประชาธิปไตยประชาชนอัฟกานิสถานด้วย การเข้ายึดครองอัฟกานิสถานโดยสหภาพโซเวียต ในเดือนธันวาคมของปีนั้น ทำให้รัฐบาลของนายฮะฟีซอลลาห์ อะมีน สิ้นสภาพลง
พ.ศ. 2522 - 2530 Flag of Afghanistan (1980-1987).svg 1:2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยอัฟกานิสถาน หลังจากการโค่นล้มรัฐบาลกลุ่มคาล์กของนายฮะฟีซอลลาห์ อะมีน โดยกลุ่มปาร์ชาม ภายใต้การนำของนายบาบรัค คาร์มาล ด้วยความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียต รัฐบาลใหม่ได้นำธงสามสี ดำ-แดง-เขียว กลับมาใช้อีกครั้ง มีความหมายถึงประวัติศาสตร์ของชาติ การเสียสละเพื่อเอกราช และศาสนาอิสลาม ตามลำดับ ที่มุมธงบนด้านคันธง มีรูปตราสัญลักษณ์ใหม่ แสดงภาพพระอาทิตย์อุทัย (ตามนามเดิมของประเทศ ซึ่งมีชื่อว่า โคระส่าน (Khorasan) แปลว่า แดนแห่งพระอาทิตย์อุทัย) ภาพแท่นแสดงธรรมและคัมภีร์อัลกุรอาน (หมายถึง ศาสนาอิสลาม) ฟันเฟืองอันเป็นสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรม ดาวแดงแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์ ทั้งหมดล้อมด้วยรูปช่อรวงข้าว พันด้วยแพรแถบสีธงชาติ
พ.ศ. 2530 - 2535 Flag of Afghanistan (1987–1992).svg 1:2 สาธารณรัฐอัฟกานิสถาน ลักษณะอย่างธงยุคก่อนหน้า แต่รายละเอียดในตราสัญลักษณ์มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ โดยรูปดาวแดงและคัมภีร์อัลกุรอานถูกยกออกไป ย้ายรูปฟันเฟืองมาไว้ตอนล่าง และพื้นสีเขียวในตรานั้นเป็นรูปโค้งแสดงขอบฟ้า
พ.ศ. 2535 Flag of Afghanistan (1992).svg 1:2 สาธารณรัฐอัฟกานิสถาน ธงของรัฐบาลชั่วคราว หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ลักษณะเป็นธงสามสีแถบสีดำ-ขาว-เขียว แบ่งตามแนวนอน บนแถบสีดำมีข้อความภาษาอาหรับว่า "อัลลอหฺ อัคบาร์" (อัลลอหฺทรงยิ่งใหญ่ที่สุด) แถบกลางมีรูปอักษรที่เรียกว่า ชะฮาดะฮ์ ซึ่งเป็นข้อความภาษาอาหรับ แปลความได้ว่า "ข้าพเจ้านับถือว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอหฺ และศาสดามุฮัมมัดคือ​ศาสนทูตแห่งอัลลอหฺ"
พ.ศ. 2535 - 2539 Flag of Afghanistan 1992 free.png 1:2 รัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ธงสามสีแถบสีดำ-ขาว-เขียว จากธงเดิม กลางธงมีรูปตราแผ่นดินแบบลายเส้นสีทอง
พ.ศ. 2539 - 2540 Flag of Taliban (original).svg ไม่ทราบ เอมิเรตอิสลามอัฟกานิสถาน กลุ่มตอลิบานใช้ธงพื้นขาวเกลี้ยง เป็นธงชาติอัฟกานิสถานภายใต้การปกครองของตนเอง
พ.ศ. 2540 - 2544 Flag of Taliban.svg 2:3 เอมิเรตอิสลามอัฟกานิสถาน รูปอักษรชะฮาดะฮ์ได้มีการเพิ่มลงบนธงพื้นสีขาวในสมัยนี้
พ.ศ. 2544 - 2547 Flag of Afghanistan (2002–2004, variant with golden arms).svg 1:2 รัฐบาลแห่งรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ชุดถ่ายโอนอำนาจ ลักษณะคล้ายกับธงในสมัยราชอาณาจักรยุค พ.ศ. 2472 เป็นพื้นสีดำ-แดง-เขียว แบ่งตามแนวตั้ง กลางธงมีตราแผ่นดินแบบลายเส้นสีทอง ธงนี้แตกต่างจากธงเดิม ตรงที่มีการเพิ่มรูปอักษรชะฮาดะฮ์ที่ตอนบนของตรา และเลขบนปีฮิจเราะห์ศักราชเป็นปี ฮ.ศ. 1298 (١۲۹٨) ตรงกับปี ค.ศ. 1919 หรือ พ.ศ. 2472 ตามปฏิทินเกรกอเรียน ซึ่งเป็นปีที่ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 Flag of Afghanistan.svg 2:3 สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ลักษณะคล้ายธงก่อนหน้า แต่เปลี่ยนสีตราเป็นแบบลายเส้นสีขาว และปรับขนาดสัดส่วนธงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มรูปอักษร "ชาฮาดาห์" ลงในตอนบนของตราด้วย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]