รายชื่อธงในประเทศโปรตุเกส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางเบื้องล่างนี้แสดงภาพธงต่างๆ ที่ใช้ในประเทศโปรตุเกส

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of Portugal.svg ตั้งแต่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1911 ธงชาติโปรตุเกส ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งแถบด้านคันธงเป็นสีเขียว ด้านปลายธงเป็นสีแดง ระหว่างรอยต่อของทั้งสองแถบ มีภาพตราแผ่นดินของโปรตุเกสอย่างย่อ

ธงเขตปกครองตนเอง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of Madeira.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1978 ธงเขตปกครองตนเองมาเดรา ธงแสามแถบแนวตั้งพื้นสีฟ้า-เหลือง-ฟ้า ที่ตรงกลางธงมีตราครอสออฟไครสต์ ซึ่งมาจากตราอิสริยาภรณ์ออเดอร์ออฟไครสต์ของประเทศโปรตุเกส
Flag of the Azores.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1979 ธงเขตปกครองตนเองอาโซเรส ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งพื้นแนวตั้งเป็น 2 ส่วน โดยแถบขนาดเล็กตอนใกล้คันธงเป็นสีน้ำเงิน ที่มุมธงบนด้านคันธงมีตราโล่แห่งโปรตุเกส (ตามที่ปรากฏในตราแผ่นดิน) ส่วนที่เหลือเป็นพื้นสีขาว ระหว่างพื้นทั้งสองสีมีภาพเหยี่ยวโกชอว์ก (Goshawk; ในภาษาโปรตุเกสเรียกว่า "อาซอร์"หรือ Açor) ภายใต้แถวโค้งดาวห้าแฉกรวม 9 ดวง

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of the President of Portugal.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1911 ธงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีภาพตราแผ่นดินอย่างย่อดังปรากฏในธงชาติ
Flag of the Portuguese Assembly of the Republic.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 2006 ธงรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ธงพื้นสีขาวขอบสีเขียว กลางธงมีภาพตราแผ่นดินอย่างย่อดังปรากฏในธงชาติ
Flag of the Prime Minister of Portugal (1952–1972).svg ค.ศ. 1952-1972 ธงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส
Flag of the Prime Minister of Portugal.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1972 ธงพื้นขาวมีกากบาททแยงสีเขียว กลางธงมีภาพตราแผ่นดินอย่างย่อดังปรากฏในธงชาติ ขอบธงเป็นสีแดงและมีใบลอเรลสีเขียววางเรียงตามแนวขอบสีแดงนั้น
Flag of Portuguese Minister.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1911 ธงรัฐมนตรี ลักษณะอย่างธงนายกรัฐมนตรี แต่ไม่มีขอบสีแดง
Flag of Portuguese District Governor.svg ค.ศ. 1911-2011 ธงพื้นขาวมีแถบสีเขียวพาดกลาง กลางธงมีภาพตราแผ่นดินอย่างย่อดังปรากฏในธงชาติ

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1833-1910 ธงชัยประจำกองทหารของกองทัพโปรตุเกส ธงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลักษณะอย่างธงชาติ (สีฟ้า-ขาว) แต่ทั้งสองแถบกว้างเท่ากัน ที่มุมทั้งสี่ มีพระปรมาภิไธยย่อ กลางธงแสดงภาพตราแผ่นดินรองรับด้วยช่อรอเรล มีแพรแถบสีขาวจารึกชื่อหน่วยทหาร อยู่เบื้องล่าง
Military flag of Portugal.svg ตั้งแต่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1911 ธงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลักษณะอย่างธงชาติ แต่ทั้งสองแถบกว้างเท่ากัน กลางธงแสดงภาพตราแผ่นดินอย่างเต็ม มีแพรแถบสีขาวข้อความ "Esta é a ditosa pátria minha amada" ("นี่คือมาตุภูมิที่ข้ารักยิ่ง") อยู่เบื้องล่าง
ธงนาวี
Portuguese Naval Jack 1828.svg ค.ศ. 1828-1833 ธงฉาน ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นขาวขอบแดง กลางธงมีภาพตราแผ่นดินของโปรตุเกส
Portuguese Naval Jack 1833.svg ค.ศ. 1833-1910 ลักษณะคล้ายธงเดิม แต่เปลี่ยนขอบธงเป็นสีฟ้า
Naval Jack of Portugal.svg ตั้งแต่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1911 ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีแดง ขอบสีเขียว กลางธงมีภาพตราแผ่นดินของโปรตุเกสอย่างย่อ
ธงผู้บังคับการเรือ (Flâmulas)
Portuguese pennant 1640.svg ค.ศ. 1640-1750 ใช้สำหรับเรือรบที่มีผู้บังคับการเรือในสังกัดกองทัพเรือประจำการอยู่ ความยาวของธงนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการประจำการของเรือลำนั้นๆ ธงสามเหลี่ยมเรียวปลายแหลมคล้ายหางจระเข้ ตอนต้นกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร ยาว 30 เท่าของความกว้างตอนต้น 1 ใน 2 ของส่วนยาวเป็นพื้นสีเขียว อีก 1 ใน 2 ของส่วนยาวที่เหลือเป็นพื้นสีขาว
Portuguese pennant 1750.svg ค.ศ. 1750-1833 ธงรูปสามเหลี่ยมเรียวปลายแหลมหางจระเข้สีขาว
Portuguese pennant 1833.svg ค.ศ. 1833-1910 ลักษณะคล้ายธงเดิม แต่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าตอนต้นธง
Portuguese pennant.svg ตั้งแต่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1911 ธงรูปสามเหลี่ยมเรียวปลายแหลมหางจระเข้ ลักษณะอย่างธงชาติ

ธงหมายยศทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Flag of the Minister of National Defence of Portugal.svg ตั้งแต่ ค.ศ. 1952 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กองทัพบกโปรตุเกส
PT-War minister.GIF ค.ศ. 1911-1974 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารบก ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งครึ่งตามแนวตั้ง ครึ่งด้านคันธงเป็นสีเขียว อีกด้านเป็นสีแดง กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า ปัจจุบันธงนี้เลิกใช้แล้ว เนื่องจากได้มีการยุบกระทรวงทหารบกในปี พ.ศ. 2517
Marshal Flag Portuguese Army.svg ธงหมายยศพลเอกแห่งกองทัพ
General Flag Portuguese Army.svg ธงหมายยศพลเอก
Lieutenant General Flag Portuguese Army.svg ธงหมายยศพลโท
Major General Flag Portuguese Army.svg ธงหมายยศพลตรี
กองทัพเรือโปรตุเกส
Marinha de Portugal (1911-1974, Ministro).svg ค.ศ. 1911-1974 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารเรือ ธงพื้นสีขาวมีกางเขนสีเขียว ที่กลางธงมีภาพตราแผ่นดินอย่างย่อ ปัจจุบันธงนี้เลิกใช้แล้ว เนื่องจากได้มีการยุบกระทรวงทหารเรือในปี พ.ศ. 2517
PT-Admiral of the Fleet.svg ธงหมายยศจอมพลเรือ (ผู้บัญชาการ และ เสนาธิการ)
PT-Admiral.svg ธงหมายยศพลเรือเอก
PT-Vice Admiral.svg ธงหมายยศพลเรือโท
PT-Rear Admiral.svg ธงหมายยศพลเรือตรี
ธงหมายยศพลเรือตรี (นอกการบังคับบัญชา)
ธงหมายยศพลเรือจัตวา
ธงหมายยศนาวาเอก
ธงหมายยศนาวาโท
Marinha de Portugal (Command).svg ผู้บัญชาการกองเรือ ธงพื้นสีขาวมีกางเขนสีเขียว มุมบนคันธงมีรูปกางเขนพระคริสต์
กองทัพอากาศโปรตุเกส
ธงหมายยศผู้บัญชาการทหารอากาศ
ธงหมายยศเสนาธิการกองทัพอากาศ
ธงหมายยศรองเสนาธิการกองทัพอากาศ
ธงหมายยศผู้อำนาวยสำนักงานผู้

ธงในอดีต[แก้]

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
PortugueseFlag1095.svg ค.ศ. 1095–1143 ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีขาวกลางธงเป็นรูปกางเขนสีฟ้า
PortugueseFlag1143.svg ค.ศ. 1143–1185 ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีขาวกางธงเป็นรูปกางเขนสีฟ้า ที่ใจกลางกางเขนและกลางแต่ละกิ่งของกางเขนนั้นมีรูปจุดสีขาว 11 จุดเรียงเป็นรูปโล่ ปลายแหลมของแถวจุดรูปโล่หันเข้าหาตรงกลางของกางเขน
PortugueseFlag1185.svg ค.ศ. 1185–1248 ธงพื้นขาว มีรูปโล่สีน้ำเงิน 5 โล่เรียงเป็นรูปกากบาท ปลายแหลมของโล่ 4 ด้านรอบนอกหันเข้าหาโล่ตรงกลาง ในโล่แต่ละโล่นั้นมีจุดสีกลมขาว 11 จุด
PortugueseFlag1248.svg ค.ศ. 1248–1385 ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นในเป็นอย่างธงชาติในปี พ.ศ. 1728 แต่ที่ขอบนอกนั้นเป็นพื้นสีแดงมีรูปปราสาทสีเหลือง รูปดังกล่าวนี้ไม่จำกัดจำนวนไว้ตายตัว
PortugueseFlag1385.svg ค.ศ. 1385–1485 ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นในเป็นอย่างธงชาติในปี พ.ศ. 1728 แต่ที่ขอบนอกนั้นเป็นพื้นสีแดงมีรูปปราสาทสีเหลือง และรูปกางเขนสีเขียวซึ่งนำมาจากตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออเดอร์ออฟเอวิส (Order of Avis)
PortugueseFlag1485.svg ค.ศ. 1485–1495 ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีขาว ภายในมีโล่สีฟ้า 5 โล่ เรียงเป็นรูปกากบาท ปลายของโล่ทุกโล่ชี้ลงด้านล่าง ภายในโล่สีฟ้าแต่ละโล่มีจุดกลมสีขาว 5 จุด เรียงเป็นกากบาททแยง ขอบนอกเป็นพื้นสีแดง มีรูปปราสาทสีเหลือง 7 รูป
Flag of Portugal (1495).svg ค.ศ. 1495–1521
Flag of Portugal (1578).svg ค.ศ. 1521–1578
Flag of Portugal (1616).svg ค.ศ. 1578–1640
Flag of Portugal (1640).svg ค.ศ. 1616–1640
Flag of Portugal (1667).svg ค.ศ. 1640–1667
Flag of Portugal (1707).svg ค.ศ. 1706–1750
ค.ศ. 1826–1834
Flag of Portugal (1750).svg ค.ศ. 1750–1816
Flag of the United Kingdom of Portugal, Brazil, and the Algarves.svg ค.ศ. 1816–1826 ธงชาติสหราชอาณาจักรโปรตุเกส บราซิล และแอลการ์ฟ
Flag of Portugal (1830–1910).svg ค.ศ. 1830–1910 ธงชาติสำหรับใช้บนบก ธงสองสีแบ่งครึ่งตามแนวตั้ง ด้านติดคันธงเป็นพื้นสีฟ้า ด้านปลายธงสีขาว
Flag of Portugal sea (1830).svg ธงเรือประจำชาติ (ธงชาติสำหรับใช้ในเรือเดินทะเล) ธงสองสีแบ่งพื้นตามแนวตั้ง ด้านติดคันธงเป็นพื้นสีฟ้า กว้าง 1 ใน 3 ของความยาวธง ด้านปลายธงสีขาว กว้าง 2 ใน 3 ของความยาวธง

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
Bandeira de S. Jorge.svg ศตวรรษที่ 13 ธงนักบุญจอร์จ
Flag of Order of Aviz.svg ศตวรรษที่ 14 ธงกางเขนนักบุญเอวิซ
Portuguese Discoveries and Empire Flag.svg
Flag Order of Christ.svg
ค.ศ. 1500 (ศตวรรษที่ 16) ธงกางเขนพระคริสต์ ธงนาวีของโปรตุเกสในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17
Bandeira para converter a América.png ธงเรือค้าขาย สำหรับกองเรือพาณิชยนาวีในน่านน้ำทางใต้ของบราซิล
Flag of Portugal sea (1500).svg ค.ศ. 1500-1521 บราซิลสมัยอาณานิคม
Bandeira nos Galeões da Índia.png ค.ศ. 1500-1670 ธงนาวีสำหรับ"เรือเนา" (เรือแกลเลียน)
Bandeira Comércio da Índia.png ค.ศ. 1600 (ศตวรรษที่ 17) ธงเรือค้าขาย สำหรับกองเรือพาณิชยนาวี ในน่านน้ำอินเดีย
ธงราชนาวี () ธงพื้นสีขาว มีรูปตราอาร์มกางเขนสีขาวบนพื้นโล่สีแดง ภายใต้มงกุฎ ตราอาร์มดังกล่าวเยื้องมาทางด้านคันธง
Bandeira ordinária do Reino de Portugal.svg ธงราชนาวีปฐมภูมิ
BandeiraRestauração.svg ค.ศ. 1640 ธงการฟื้นฟูโปรตุเกส
Flag of the Princes of Brazil.svg ค.ศ. 1645-1815

ธงกองเรือพาณิชยนาวี[แก้]

ศตวรรษที่ 15
ศตวรรษที่ 16
ศตวรรษที่ 17-19

อึชตาดูโนวู (สาธารณรัฐที่ 2)[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
União Nacional Flag.svg ค.ศ. 1930-1970 ธงประจำพรรคสหภาพแห่งชาติ
Legiao Portuguesa.svg ค.ศ. 1936-1974 ธงประจำกองทหารต่างด้าวโปรตุเกส
Mocidade Portuguesa.svg ธงประจำมอคซิเดด ปูร์ตูเกซา (ยุวชนโปรตุเกส)
Mocidade Portuguesa Feminina.svg ธงประจำมอคซิเดด ปูร์ตูเกซา เฟมินินา (ยุวสตรีโปรตุเกส)
Bandeira exposição mundo português.svg ค.ศ. 1940 ธงประจำงานนิทรรศการโปรตุเกสโลก

ธงอาณานิคมโพ้นทะเล[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
กาบูเวร์ดีของโปรตุเกส (แอฟริกาตะวันตกของโปรตุเกส)
Flag of Cape Verde (1965 proposal).svg ธงอาณานิคมกาบูเวร์ดี โดยนิตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนกาบูเวร์ดีในอาณัติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ
กินีของโปรตุเกส (แอฟริกาตะวันตกของโปรตุเกส)
Flag of Angola (1965 proposal).svg ธงอาณานิคมกินี โดยนิตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนกินีในอาณัติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ
เซาตูแมอีปริงซีปของโปรตุเกส
Flag of Angola (1965 proposal).svg ธงอาณานิคมเซาตูแมอีปริงซีป โดยนิตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนเซาตูแมอีปริงซีปในอาณัติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ
แองโกลาของโปรตุเกส (แอฟริกาตะวันตกของโปรตุเกส)
Flag of Angola (1965 proposal).svg ธงอาณานิคมแองโกลา โดยนิตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนแองโกลาในอาณัติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ
โมซัมบิกของโปรตุเกส (แอฟริกาตะวันออกของโปรตุเกส)
Flag of Mozambique (1965 proposal).svg ธงอาณานิคมโมซัมบิก โดยนิตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนโมซัมบิกในอาณัติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ
อินเดียของโปรตุเกส
Flag of Portuguese India (1965 proposal).svg ธงอาณานิคมอินเดีย โดยนิตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนอินเดียในอาณัติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ
ติมอร์ของโปรตุเกส
Flag of Portuguese Timor (1965 proposal).svg ธงอาณานิคมติมอร์ โดยนิตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนติมอร์ในอาณัติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ
มาเก๊าของโปรตุเกส
Flag of Macau (1965 proposal).svg ธงอาณานิคม โดยนิตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนมาเก๊าในอาณัติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ
Bandeira do Leal Senado.svg ธงอาณานิคม โดยพฤตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนมาเก๊าในอาณัติโปรตุเกสในเวทีระหว่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการ และได้มีการใช้ในพิธีส่งมอบดินแดนมาเก๊าคืนประเทศจีน ใน พ.ศ. 2542
Flag of the Government of Portuguese Macau (1976–1999).svg พ.ศ. 2518 - 2542 ธงเขตเทศบาลนครมาเก๊า (Municipality of Macau) ในความปกครองของโปรตุเกส ธงพื้นสีฟ้า กลางมีตราประจำอาณานิคมมาเก๊า

ดูเพิ่ม[แก้]