รายชื่อธงในประเทศโปรตุเกส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางเบื้องล่างนี้แสดงภาพธงต่างๆ ที่ใช้ในประเทศโปรตุเกส

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1911 ธงชาติโปรตุเกส ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งแถบด้านคันธงเป็นสีเขียว ด้านปลายธงเป็นสีแดง ระหว่างรอยต่อของทั้งสองแถบ มีภาพตราแผ่นดินของโปรตุเกสอย่างย่อ

ธงเขตปกครองตนเอง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ ค.ศ. 1978 ธงเขตปกครองตนเองมาเดรา ธงแสามแถบแนวตั้งพื้นสีฟ้า-เหลือง-ฟ้า ที่ตรงกลางธงมีตราครอสออฟไครสต์ ซึ่งมาจากตราอิสริยาภรณ์ออเดอร์ออฟไครสต์ของประเทศโปรตุเกส
ตั้งแต่ ค.ศ. 1979 ธงเขตปกครองตนเองอาโซเรส ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งพื้นแนวตั้งเป็น 2 ส่วน โดยแถบขนาดเล็กตอนใกล้คันธงเป็นสีน้ำเงิน ที่มุมธงบนด้านคันธงมีตราโล่แห่งโปรตุเกส (ตามที่ปรากฏในตราแผ่นดิน) ส่วนที่เหลือเป็นพื้นสีขาว ระหว่างพื้นทั้งสองสีมีภาพเหยี่ยวโกชอว์ก (Goshawk; ในภาษาโปรตุเกสเรียกว่า "อาซอร์"หรือ Açor) ภายใต้แถวโค้งดาวห้าแฉกรวม 9 ดวง

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ ค.ศ. 1911 ธงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีภาพตราแผ่นดินอย่างย่อดังปรากฏในธงชาติ
ตั้งแต่ ค.ศ. 2006 ธงรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ธงพื้นสีขาวขอบสีเขียว กลางธงมีภาพตราแผ่นดินอย่างย่อดังปรากฏในธงชาติ
ค.ศ. 1952-1972 ธงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส
ตั้งแต่ ค.ศ. 1972 ธงพื้นขาวมีกากบาททแยงสีเขียว กลางธงมีภาพตราแผ่นดินอย่างย่อดังปรากฏในธงชาติ ขอบธงเป็นสีแดงและมีใบลอเรลสีเขียววางเรียงตามแนวขอบสีแดงนั้น
ตั้งแต่ ค.ศ. 1911 ธงรัฐมนตรี ลักษณะอย่างธงนายกรัฐมนตรี แต่ไม่มีขอบสีแดง
ค.ศ. 1911-2011 ธงพื้นขาวมีแถบสีเขียวพาดกลาง กลางธงมีภาพตราแผ่นดินอย่างย่อดังปรากฏในธงชาติ

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1833-1910 ธงชัยประจำกองทหารของกองทัพโปรตุเกส ธงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลักษณะอย่างธงชาติ (สีฟ้า-ขาว) แต่ทั้งสองแถบกว้างเท่ากัน ที่มุมทั้งสี่ มีพระปรมาภิไธยย่อ กลางธงแสดงภาพตราแผ่นดินรองรับด้วยช่อรอเรล มีแพรแถบสีขาวจารึกชื่อหน่วยทหาร อยู่เบื้องล่าง
ตั้งแต่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1911 ธงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลักษณะอย่างธงชาติ แต่ทั้งสองแถบกว้างเท่ากัน กลางธงแสดงภาพตราแผ่นดินอย่างเต็ม มีแพรแถบสีขาวข้อความ "Esta é a ditosa pátria minha amada" ("นี่คือมาตุภูมิที่ข้ารักยิ่ง") อยู่เบื้องล่าง
ธงนาวี
ค.ศ. 1828-1833 ธงฉาน ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นขาวขอบแดง กลางธงมีภาพตราแผ่นดินของโปรตุเกส
ค.ศ. 1833-1910 ลักษณะคล้ายธงเดิม แต่เปลี่ยนขอบธงเป็นสีฟ้า
ตั้งแต่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1911 ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีแดง ขอบสีเขียว กลางธงมีภาพตราแผ่นดินของโปรตุเกสอย่างย่อ
ธงผู้บังคับการเรือ (Flâmulas)
ค.ศ. 1640-1750 ใช้สำหรับเรือรบที่มีผู้บังคับการเรือในสังกัดกองทัพเรือประจำการอยู่ ความยาวของธงนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการประจำการของเรือลำนั้นๆ ธงสามเหลี่ยมเรียวปลายแหลมคล้ายหางจระเข้ ตอนต้นกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร ยาว 30 เท่าของความกว้างตอนต้น 1 ใน 2 ของส่วนยาวเป็นพื้นสีเขียว อีก 1 ใน 2 ของส่วนยาวที่เหลือเป็นพื้นสีขาว
ค.ศ. 1750-1833 ธงรูปสามเหลี่ยมเรียวปลายแหลมหางจระเข้สีขาว
ค.ศ. 1833-1910 ลักษณะคล้ายธงเดิม แต่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าตอนต้นธง
ตั้งแต่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1911 ธงรูปสามเหลี่ยมเรียวปลายแหลมหางจระเข้ ลักษณะอย่างธงชาติ

ธงหมายยศทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ ค.ศ. 1952 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กองทัพบกโปรตุเกส
ค.ศ. 1911-1974 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารบก ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งครึ่งตามแนวตั้ง ครึ่งด้านคันธงเป็นสีเขียว อีกด้านเป็นสีแดง กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า ปัจจุบันธงนี้เลิกใช้แล้ว เนื่องจากได้มีการยุบกระทรวงทหารบกในปี พ.ศ. 2517
ธงหมายยศพลเอกแห่งกองทัพ
ธงหมายยศพลเอก
ธงหมายยศพลโท
ธงหมายยศพลตรี
กองทัพเรือโปรตุเกส
ค.ศ. 1911-1974 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารเรือ ธงพื้นสีขาวมีกางเขนสีเขียว ที่กลางธงมีภาพตราแผ่นดินอย่างย่อ ปัจจุบันธงนี้เลิกใช้แล้ว เนื่องจากได้มีการยุบกระทรวงทหารเรือในปี พ.ศ. 2517
ธงหมายยศจอมพลเรือ (ผู้บัญชาการ และ เสนาธิการ)
ธงหมายยศพลเรือเอก
ธงหมายยศพลเรือโท
ธงหมายยศพลเรือตรี
ธงหมายยศพลเรือตรี (นอกการบังคับบัญชา)
ธงหมายยศพลเรือจัตวา
ธงหมายยศนาวาเอก
ธงหมายยศนาวาโท
ผู้บัญชาการกองเรือ ธงพื้นสีขาวมีกางเขนสีเขียว มุมบนคันธงมีรูปกางเขนพระคริสต์
กองทัพอากาศโปรตุเกส
ธงหมายยศผู้บัญชาการทหารอากาศ
ธงหมายยศเสนาธิการกองทัพอากาศ
ธงหมายยศรองเสนาธิการกองทัพอากาศ
ธงหมายยศผู้อำนาวยสำนักงานผู้

ธงในอดีต[แก้]

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1095–1143 ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีขาวกลางธงเป็นรูปกางเขนสีฟ้า
ค.ศ. 1143–1185 ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีขาวกางธงเป็นรูปกางเขนสีฟ้า ที่ใจกลางกางเขนและกลางแต่ละกิ่งของกางเขนนั้นมีรูปจุดสีขาว 11 จุดเรียงเป็นรูปโล่ ปลายแหลมของแถวจุดรูปโล่หันเข้าหาตรงกลางของกางเขน
ค.ศ. 1185–1248 ธงพื้นขาว มีรูปโล่สีน้ำเงิน 5 โล่เรียงเป็นรูปกากบาท ปลายแหลมของโล่ 4 ด้านรอบนอกหันเข้าหาโล่ตรงกลาง ในโล่แต่ละโล่นั้นมีจุดสีกลมขาว 11 จุด
ค.ศ. 1248–1385 ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นในเป็นอย่างธงชาติในปี พ.ศ. 1728 แต่ที่ขอบนอกนั้นเป็นพื้นสีแดงมีรูปปราสาทสีเหลือง รูปดังกล่าวนี้ไม่จำกัดจำนวนไว้ตายตัว
ค.ศ. 1385–1485 ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นในเป็นอย่างธงชาติในปี พ.ศ. 1728 แต่ที่ขอบนอกนั้นเป็นพื้นสีแดงมีรูปปราสาทสีเหลือง และรูปกางเขนสีเขียวซึ่งนำมาจากตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออเดอร์ออฟเอวิส (Order of Avis)
ค.ศ. 1485–1495 ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีขาว ภายในมีโล่สีฟ้า 5 โล่ เรียงเป็นรูปกากบาท ปลายของโล่ทุกโล่ชี้ลงด้านล่าง ภายในโล่สีฟ้าแต่ละโล่มีจุดกลมสีขาว 5 จุด เรียงเป็นกากบาททแยง ขอบนอกเป็นพื้นสีแดง มีรูปปราสาทสีเหลือง 7 รูป
ค.ศ. 1495–1521
ค.ศ. 1521–1578
ค.ศ. 1578–1640
ค.ศ. 1616–1640
ค.ศ. 1640–1667
ค.ศ. 1706–1750
ค.ศ. 1826–1834
ค.ศ. 1750–1816
ค.ศ. 1816–1826 ธงชาติสหราชอาณาจักรโปรตุเกส บราซิล และแอลการ์ฟ
ค.ศ. 1830–1910 ธงชาติสำหรับใช้บนบก ธงสองสีแบ่งครึ่งตามแนวตั้ง ด้านติดคันธงเป็นพื้นสีฟ้า ด้านปลายธงสีขาว
ธงชาติประจำเรือ (ธงชาติสำหรับใช้ในเรือเดินทะเล) ธงสองสีแบ่งพื้นตามแนวตั้ง ด้านติดคันธงเป็นพื้นสีฟ้า กว้าง 1 ใน 3 ของความยาวธง ด้านปลายธงสีขาว กว้าง 2 ใน 3 ของความยาวธง

ธงทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ศตวรรษที่ 13 ธงนักบุญจอร์จ
ศตวรรษที่ 14 ธงกางเขนนักบุญเอวิซ

ค.ศ. 1500 (ศตวรรษที่ 16) ธงกางเขนพระคริสต์ ธงนาวีของโปรตุเกสในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17
ธงเรือค้าขาย สำหรับกองเรือพาณิชยนาวีในน่านน้ำทางใต้ของบราซิล
ค.ศ. 1500-1521 บราซิลสมัยอาณานิคม
ค.ศ. 1500-1670 ธงนาวีสำหรับ"เรือเนา" (เรือแกลเลียน)
ค.ศ. 1600 (ศตวรรษที่ 17) ธงเรือค้าขาย สำหรับกองเรือพาณิชยนาวี ในน่านน้ำอินเดีย
ธงราชนาวี () ธงพื้นสีขาว มีรูปตราอาร์มกางเขนสีขาวบนพื้นโล่สีแดง ภายใต้มงกุฎ ตราอาร์มดังกล่าวเยื้องมาทางด้านคันธง
ธงราชนาวีปฐมภูมิ
ค.ศ. 1640 ธงการฟื้นฟูโปรตุเกส
ค.ศ. 1645-1815

ธงกองเรือพาณิชยนาวี[แก้]

ศตวรรษที่ 15
ศตวรรษที่ 16
ศตวรรษที่ 17-19

อึชตาดูโนวู (สาธารณรัฐที่ 2)[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1930-1970 ธงประจำพรรคสหภาพแห่งชาติ
ค.ศ. 1936-1974 ธงประจำกองทหารต่างด้าวโปรตุเกส
ธงประจำมอคซิเดด ปูร์ตูเกซา (ยุวชนโปรตุเกส)
ธงประจำมอคซิเดด ปูร์ตูเกซา เฟมินินา (ยุวสตรีโปรตุเกส)
ค.ศ. 1940 ธงประจำงานนิทรรศการโปรตุเกสโลก

ธงอาณานิคมโพ้นทะเล[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
กาบูเวร์ดีของโปรตุเกส (แอฟริกาตะวันตกของโปรตุเกส)
ธงอาณานิคมกาบูเวร์ดี โดยนิตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนกาบูเวร์ดีในอาณัติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ
กินีของโปรตุเกส (แอฟริกาตะวันตกของโปรตุเกส)
ธงอาณานิคมกินี โดยนิตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนกินีในอาณัติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ
เซาตูแมอีปริงซีปของโปรตุเกส
ธงอาณานิคมเซาตูแมอีปริงซีป โดยนิตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนเซาตูแมอีปริงซีปในอาณัติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ
แองโกลาของโปรตุเกส (แอฟริกาตะวันตกของโปรตุเกส)
ธงอาณานิคมแองโกลา โดยนิตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนแองโกลาในอาณัติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ
โมซัมบิกของโปรตุเกส (แอฟริกาตะวันออกของโปรตุเกส)
ธงอาณานิคมโมซัมบิก โดยนิตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนโมซัมบิกในอาณัติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ
อินเดียของโปรตุเกส
ธงอาณานิคมอินเดีย โดยนิตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนอินเดียในอาณัติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ
ติมอร์ของโปรตุเกส
ธงอาณานิคมติมอร์ โดยนิตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนติมอร์ในอาณัติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ
มาเก๊าของโปรตุเกส
ธงอาณานิคม โดยนิตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนมาเก๊าในอาณัติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ
ธงอาณานิคม โดยพฤตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนมาเก๊าในอาณัติโปรตุเกสในเวทีระหว่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการ และได้มีการใช้ในพิธีส่งมอบดินแดนมาเก๊าคืนประเทศจีน ใน พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2518 - 2542 ธงเขตเทศบาลนครมาเก๊า (Municipality of Macau) ในความปกครองของโปรตุเกส ธงพื้นสีฟ้า กลางมีตราประจำอาณานิคมมาเก๊า

ดูเพิ่ม[แก้]