รายชื่อธงในสหรัฐอเมริกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เนื้อหาในหน้านี้ว่าด้วยธงต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งใช้อยู่ในสหรัฐอเมริกา

ธงชาติ[แก้]

พัฒนาการของธงชาติ[แก้]

จำนวนดาวในธงชาตินั้นเป็นไปตามจำนวนรัฐของประเทศ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความธงชาติสหรัฐอเมริกา

ธงแบบอื่นในประวัติศาสตร์[แก้]

ธงแบบที่จะใช้ในอนาคต[แก้]

ธงเรือราชการ[แก้]

ธงสหพันธ์[แก้]

ธงประธานาธิบดี[แก้]

ธงรองประธานาธิบดี[แก้]

ธงทหาร[แก้]

ธงหน่วยราชการ[แก้]

ธงประจำเขตการปกครอง[แก้]

ธงประจำรัฐ[แก้]

ภาพธงในที่นี้ยกตัวอย่างมาเพียงบางส่วนเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จากบทความธงประจำรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา

ธงประจำเมือง[แก้]

ธงประจำดินแดนและเครือรัฐ[แก้]

ธงเดินเรือ[แก้]

ธงเรือประจำชาติ[แก้]

ธงเรือประจำชาติของสหรัฐอเมริกาใช้ธงชาติสหรัฐอเมริกาในแต่ละช่วงเวลา

ธงเรือประจำรัฐ[แก้]

ธงฉาน[แก้]

ธงชนเผ่าพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกา[แก้]

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ธงชนเผ่าพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกาในวิกิมีเดียคอมมอนส์

ธงในประวัติศาสตร์[แก้]

การปฏิวัติอเมริกา[แก้]

สมาพันธรัฐอเมริกา[แก้]

สมาพันธรัฐอเมริกา (Confederate States of America) เป็นชื่อประเทศของกลุ่มรัฐฝ่ายใต้ของสหรัฐอเมริกาในสงครามกลางเมืองอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2404 - 2408

รัฐอื่นๆ[แก้]

ธงอื่นที่มีต้นกำเนิดในสหรัฐอเมริกา[แก้]

ธงลักษณะใกล้เคียง[แก้]

ธงแถบขาวสลับแดง[แก้]

ธงอื่นๆ[แก้]