ธงชาติเบลารุส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ธงชาติเบลารุส
Flag of Belarus.svg
การใช้ 111000
สัดส่วนธง 1:2
ประกาศใช้ (แบบเดิม)7 มิถุนายน พ.ศ. 2538

(ปัจจุบัน)10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ลักษณะ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน แบ่งตามแนวนอนสองสีเป็นสีแดง-เขียว สัดส่วนเฉพาะด้านกว้าง 2:1 มีลวดลายแนวตั้งสีแดงบนพื้นขาวประดับที่ด้านติดคันธง

ธงชาติเบลารุส แบบที่ใช้อยู่ปัจจุบันนั้น เริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2538 หลังจากการลงประชามติเพื่อเลือกแบบธงชาติเบลารุสในเดือนประชาชนในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน ธงที่ใช้อยู่นี้ใช้แทนธงชาติเดิมในปี พ.ศ. 2461 สมัยที่ใช้ชื่อประเทศว่าสาธารณรัฐประชาชนเบลารุส ก่อนที่ประเทศเบลารุสจะมีฐานะเป็นสาธารณรัฐโซเวียต ขึ้นตรงต่อสหภาพโซเวียต ต่อมาเมื่อประเทศได้รับเอกราชก็ได้ใช้ธงในยุคดังกล่าวอีกครั้ง ธงแบบปัจจุบันนี้เป็นการดัดแปลงจากธงชาติสมัยสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซียเพียงเล็กน้อย โดยยกเอารูปค้อนเคียวและดาวแดงออก ซึ่งธงขององค์กรและหน่วยงานราชการต่างๆ ในเบลารุสหลายแห่งล้วนดัดแปลงจากรูปแบบของธงชาติด้วย[ต้องการอ้างอิง]

อย่างไรก็ตาม ยังมีคนบางกลุ่มที่ใช้ธงสีพื้นขาวและแดงเป็นเครื่องหมายในการต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโค แม้ว่าธงดังกล่าวนี้ถือเป็นธงต้องห้ามในประเทศเบลารุสก็ตาม

แบบธง[แก้]

ลักษณะของธงขาติเบลารุส บรรยายไว้ในกฎหมายว่าด้วยธงชาติ ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ไว้ดังนี้

ธงชาติเบลารุสในปัจจุบันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับธงชาติสมัยยังใช้ชื่อประเทศว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย แต่ต่างกันเพียงไม่มีรูปค้อนเคียวกับดาวแดง และลวดลายที่ด้านคันธงนั้นมีการวางตำแหน่งที่กลับด้านกัน รูปแบบมาตรฐานของธงชาติเบลารุสนั้น มีรายละเอียดดังที่กำหนดไว้ในเอกสารชื่อ РСТ Беларуси 911-91.[1]

สีแดงในธงชาติ หมายถึงประวัติศาสตร์ในอดีตของเบลารุส เพราะสีดังกล่าวเป็นสีของธงประจำกองทหารเบลารุสในยุทธการกรุนวอลด์ (Battle of Grunwald) และเป็นสีของกองทัพแดงแห่งสหภาพโซเวียต ที่สู้รบกับกองทัพนาซีเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่สอง สีเขียวหมายถึงอนาคตที่สว่างสดใสของเบลารุส และยังแทนสีของป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในประเทศนี้ ค่าของสีธงในระบบต่างๆ นั้น ในกฎหมายธงของเบลารุสมิได้กำหนดไว้ชัดเจน แต่ในหนังสือ Album des pavillons nationaux et des marques distinctives ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าสีในธงชาติเบลารุสโดยประมาณในระบบแพนโทน ดังนี้

แบบการสร้างธงชาติเบลารุส
ระบบสี ค่าสีแดง ค่าสีเขียว ค่าสีขาว ที่มา
แพนโทน 1795c 370c Safe [2]

ลวดลายประดับที่ด้านคันธง[แก้]

ลวดลายที่ประดับในธงชาติเบลารุส

ยอดธง[แก้]

ยอดธงของคันธงชาติเบลารุส

ยอดธงคือวัตถุที่ใช้ประดับส่วนบนสุดของคันธง ในกฎหมายธงของเบลารุสได้ระบุว่า หากธงชาตินั้นมีการใช้โดยองค์กรของทางราชการในบางโอกาส เช่นในพิธีการสำคัญ ธงชาติเบลารุสนั้นจะต้องมีการประดับยอดธงไว้ด้วย ลักษณะของยอดธงนั้น มีรูปทรงอย่างสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ภายในส่วนฐานของยอดธงเป็นรูปดาวสีทอง รูปดาวนั้นมีห้าแฉก และมีลักษณะอย่างเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในภาพตราแผ่นดินของเบลารุส[1] ยอดธงดังที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสีทอง มีปลอกสีทองสำหรับสวมเข้ากับด้ามคันธง หากธงดังกล่าวนี้ใช้โดยองค์กรทางทหาร แพรแถบหูกระต่ายสีธงชาตินั้นจะต้องผูกไว้ที่ปลอกนี้

การใช้ ชัก หรือแสดงธงชาติ[แก้]

ธงชาติเบลารุส ต้องชักประจำอาคารสำนักงานของทางราชการไว้ทุกวันตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย สถานที่ดังกล่าวได้แก่

 • อาคารรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐเบลารุส
 • สำนักงานสภาคณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส
 • ที่ตั้งของศาลยุติธรรม และหน่วยงานของทางราชการฝ่ายบริหาร
 • อาคารที่กำลังมีการประชุมของสภาท้องถิ่นในเบลารุส
 • ฐานทัพหรือในเรือที่อยู่ในสังกัดของรัฐบาล
 • อาคารสำนักงานทางการทูตของสาธารณรัฐเบลารุส

ส่วนการชักธงชาติตามสถานที่อื่นๆ ที่ทางราชการกำหนด มีดังนี้

 • อาคารสำนักงานของราชการส่วนท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
 • สถานที่ที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือลงประชามติ
 • สนามกีฬาที่กำลังมีการแข่งขันใดๆ (สำหรับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนั้น จะมีข้อบังคับในการแสดงธงเป็นของตนเองโดยเฉพาะ)

ตามกฎหมายดังกล่าว ยังได้อนุญาตให้สามารถใช้ธงชาติเบลารุสได้ในโอกาสพิเศษ เช่น พิธีการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สำคัญ และประชาชนกลุ่มต่างๆ ล้วนสามารถใช้ธงได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นองค์กรสาธารณะ บริษัท หรือองค์กรภาคเอกชน กฎหมายดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้พร้อมกันกับกฎหมายที่กำหนดแบบของธงชาติ รัฐบาลเบลารุสได้กำหนดให้วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นวันตราแผ่นดินและธงชาติเบลารุส (День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь).[3]

รูปของธงชาตินั้นยังปรากฏการใช้อยู่ในสัญลักษณ์ต่างๆ ของหน่วยพิทักษ์ชาติในกองทัพเบลารุสด้วย[4]

ประวัติ[แก้]

ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย[แก้]

ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซียเป็นธงของเบลารุส ซึ่งประกาศใช้ตามประกาศว่าด้วยแบบธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย ลงวันที่ 25 ธันวาคมพ.ศ. 2494[5]

ธงนี้มีสัดส่วนกว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน เช่นเดียวกับธงชาติสหภาพโซเวียตและธงของสาธารณรัฐโซเวียตอื่นๆ อีก 14 แห่ง พื้นธงส่วนใหญ่เป็นสีแดง หมายถึง เหตุการณ์การปฏิวัติเดือนตุลาคม พ.ศ. 2460 ของสหภาพโซเวียต ส่วนที่เหลือเป็นสีเขียว หมายถึง ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ของเบลารุส ที่ด้านคันธงนั้นมีลวดลายสีขาวพื้นแดงตามธรรมเนียมท้องถิ่นของเบลารุส ซึ่งนิยมใช้ในเครื่องแต่งกายพื้นเมืองโดยทั่วไป ในพื้นสีแดงส่วนมุมธงบนด้านค้านธงนั้น มีรูปค้อนเคียวสีทองและดาวแดงขอบทองประดับไว้ ค้อนนั้นหมายถึงกรรมกรหรือชนชั้นกรรมาชีพ เคียวได้แก่ชาวนาและเกษตรกร ถ้ากล่าวตามอุดมคติของสหภาพโซเวียตแล้ว สัญลักษณ์ทั้งสองอย่างนี้มีความหมายถึงความร่วมมือระหว่างทั้งสองชนชั้นข้างต้น ส่วนรูปดาวแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์ต่างๆ นิยมใช้โดยทั่วไป มักมีความหมายถึงกลุ่มสังคมในลัทธิคอมมิวนิสต์ 5 กลุ่ม ได้แก่ กรรมกร ยุวชน ชาวนา ทหาร และนักปราชญ์ หรือหมายถึงทวีปทั้งห้าแห่งในโลก หรือหมายถึงนิ้วมือทั้งห้าของชนชั้นกรรมกร รูปดังกล่าวนี้บางครั้งอาจไม่ปรากฏในด้านหลังของธง

ธงชาติก่อนสมัยสาธารณรัฐโซเวียต[แก้]

ก่อนปี พ.ศ. 2494, มีความแตกต่างของรูปแบบธงชาติเบลารุสที่ใช้ในช่วงระหว่างการปฏิวัติ. จะใช้พื้นธงเป็นสีแดงล้วน, และประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2462 ระหว่างนั้นในช่วงที่ ลิทัวเนีย-เบลารุสโซเวียต. หลังจากที่ได้ทำการแยกตัวเป็นโซเวียตเบียโลรัสเซีย, มีอักษรย่อเขียนด้วยอักษรซีริลลิกว่า ССРБ (SSRB) ด้วยตัวอักษรสีทอง. หลังจากนั้นเมื่อ พ.ศ. 2480, มีการเพิ่มรูปค้อนเคียวสีเหลืองและดาวแดงขอบเหลืองเหนือตัวอักษร; ตัวอักษรใช้ต่างกันกับธงชาติผืนแรก, ซึ่งมีการแก้ไขชื่อตัวอักษรใหม่แค่บางคำว่า БССР (BSSR). ระหว่างปีพ.ศ. 2483, ได้ยกเลิกรูปค้อนเคียวสีเหลืองและดาวแดงขอบเหลืองที่มุมธง, โดยมีกรอบขอบสี่เหลี่ยมสีเหลืองล้อมรอบตัวอักษร และใช้มาจนถึงพ.ศ. 2494.

ธงขาว-แดง-ขาว[แก้]

FIAV 111000.svg ธงชาติเบลารุส พ.ศ. 2461, พ.ศ. 2485 - 2487 (ภายใต้การยึดครองของนาซีเยอรมนี) และ พ.ศ. 2534 - 2538

ภาพธงที่แสดงไว้นี้เดิมคือธงชาติสาธารณรัฐประชาชนเบลารุสในปี พ.ศ. 2461 (ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงธันวาคม) และถือเป็นธงชาติของเบลารุสในช่วง พ.ศ. 2534 - 2538 สีของธงนี้มีที่มาจากตราแผ่นดินของเบลารุสในยุคนั้น ซึ่งเป็นรูปคนขี่มาขาวบนพื้นแดง (มีชื่อเฉพาะว่า "ปาโฮเนีย" - Pahonia) อันมีนัยความหมายถึงชื่อประเทศซึ่งแปลว่ารัสเซียขาว (White Ruthenia) ชื่อของธงนี้ในภาษาเบลารุสเรียกว่า Бел-чырвона-белы сьцяг (bieł-čyrvona-bieły ściah) แปลว่า ธงขาว-แดง-ขาว

ประวัติความเป็นมาของธงนี้ไม่ปรากฏชัดเจนนัก แต่มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ 2 แนวคิด แนวคิดหนึ่งเชื่อว่าธงนี้คิดขึ้นเพื่อใช้ในกองทัพชาวรัสเซียขาว เพื่อแยกความแตกต่างให้ชัดเจนจากธงของกองทัพเจ้าชายแห่งเคียฟและกองทัพราชรัฐมอสโคว (Grand Duchy of Moscow) โดยการเพิ่มพื้นสีแดง ซึ่งเป็นสีที่ชาวรัสเชียขาวนิยมทั่วไป ลงบนธงสีขาว อีกแนวคิดหนึ่งเป็นการตีความตามขนบธรรมเนียมโบราณว่า ในปี พ.ศ. 1953 กองทัพชาวโปแลนด์และราชรัฐลิทัวเนีย (Grand Duchy of Lithuania) ได้พิชิตกองทัพเยอรมันสังกัดภาคีแห่งติวเตอนิค (Teutonic Order) สำเร็จในยุทธการกรุนวอลด์ (Battle of Grunwald) ในสงครามครั้งนั้น อัศวินชาวรัสเชียขาวจะฉีกผ้าพันแผลเปื้อนเลือดของตนออก และใช้ผ้าดังกล่าวนั้นทำเป็นธงชัยประจำกองทัพตนเอง

ธงดังกล่าวนี้ได้มีการดัดแปลงใช้อยู่หลายแบบในสมัยสาธารณรัฐประชาชนเบลารุส ต่อมาจึงได้มีการเพิ่มแถบสีดำขนาบแถบสีแดงลงในธง ใช้เป็นธงชาติสาธารณรัฐประชาชนเบลารุสพลัดถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462 - 2468

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เบลารุสอยู่ภายใต้การยึดครองของนาซีเยอรมนี ธงนี้ปรากฏการใช้คู่กับธงชาตินาซีเยอรมนี และใช้เป็นป้ายผ้าสีธงในเครื่องแบบทหารอาสาสมัครชาวเบลารุส ในกองทัพเยอรมนีและกองกำลังติดอาวุธของหน่วย SS (Waffen SS)

ธงชาติช่วง พ.ศ. 2535 - 2538[แก้]


การลงประชามติเรื่องธงชาติ พ.ศ. 2538[แก้]

แบบธงชาติเบลารุสซึ่งไม่ชนะการลงประชามติ ออกแบบโดย ประธานาธิบดีอเลกซานเดอร์ ลูกาเชนโก
ธงชาติเบลารุส พ.ศ. 2538 - 2555

ธงอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง[แก้]

ธงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส

นับตั้งแต่การบังคับใช้ธงชาติแบบปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา ธงอย่างอื่นที่ใช้โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการของเบลารุสนั้น ได้ใช้ธงชาติเป็นหลักในการดัดแปลงและออกแบบ

ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดีของเบลารุสซึ่งเป็นธงที่ใช้สำหรับประธานาธิบดีโดยเฉพาะ ได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ตามกฎหมายว่าด้วยธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส ("Concerning the Standard of the President of Republic of Belarus") ซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดีอเลกซานเดอร์ ลูกาเชนโก ลักษณะของธงนั้นถือได้ว่าลอกแบบมาจากธงชาติ โดยเพิ่มรูปตราแผ่นดินสีแดงลายเส้นสีทองไว้ตรงกลางธง ขนาดของธงนั้นกว้าง 5 ส่วน ยาว 6 ส่วน ซึ่งเกือบจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำให้เห็นความแตกต่างจากธงชาติได้ชัดเจน ธงนี้ใช้ชักบนอาคารที่พักหรือยานพาหนะที่ประธานาธิบดีโดยสารอยู่

ในปี พ.ศ. 2544 ประธานาธิบดีลูกาเชนโกได้ลงนามในกฎหมายว่าด้วยธงประจำกองทัพเบลารุส ลักษณะของธงนั้นมีสัดส่วนกว้าง 1 ส่วน ยาว 1.7 ส่วน พื้นธงเป็นสีแดง มีลวดลายตามแบบที่ปรากฏในธงชาติประดับที่ด้านคันธง ด้านหน้าธงนั้นมีรูปตราแผ่นดินของเบลารุส เบื้องบนมีแถบอักษรโค้งความ "УЗБРОЕНЫЯ СІЛЫ" (แปลว่า "กองทัพ (เบลารุส)")เบื้องล่างเป็นอักษรข้อความ "РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ" (แปลว่า "สาธารณรัฐเบลารุส") ตัวอักษรในข้อความดังกล่าวนั้นเป็นสีทอง ที่ด้านหลังธงนั้นเป็นรูปตราประจำกองทัพเบลารุส ลักษณะเป็นรูปดาวแดงล้อมด้วยช่อกิ่งโอ๊กและใบลอเรล เหนือรูปดังกล่าวมีข้อความ "ЗА НАШУ РАДЗІМУ" (แปลว่า "เพื่อมาตุภูมิของเรา") เบื้องล่างของรูปนั้นจารึกชื่อเต็มของหน่วยทหาร[6]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "National Symbols" page on the official website of the President of Belarus
 2. "Album des pavillons nationaux et des marques distinctives" by Armand du Payrat, pub. Service Hydrographique et Océanographique de la Marine, France, 2000 [8th edition] (ฝรั่งเศส)
 3. BelTA's page about the national flag day (รัสเซีย)
 4. Badges of the Armed Forces of Belarus Archived 2019-12-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน หมายเหตุ: สามารถแสดงผลในเว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer เท่านั้น (รัสเซีย)
 5. Flags of the World page "Belarus in the Soviet Union"
 6. Flags of the World page "Belarus - Military Flags", and (รัสเซีย) Vexillographia page "Флаги армии Беларуси"

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]