รายชื่อธงในประเทศโรมาเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายการเบื้องล่างต่อไปนี้แสถงถึงธงต่างๆ ซึ่งปรากฏการใช้อยู่ในประเทศโรมาเนีย

ธงชาติ[แก้]

Flag of Romania.svg Flag and coat of arms of Romania (1992–2016).svg
ธงชาติโรมาเนีย ธงกองทัพ และ ธงนาวี

ธงในราชการ[แก้]

Flag of the President of Romania.svg Flag of the Prime Minister of Romania.svg Flag of Ministers of Romania (early 1990s).svg Flag of Romanian Pilot.svg
ธงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโรมาเนีย ธงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐโรมาเนีย ธงรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐโรมาเนีย ธงนำร่อง

ธงทหาร (ค.ศ. 1992 - ปัจจุบัน)[แก้]

ธงหมายยศกองทัพโรมาเนีย[แก้]

Flag of Romanian Minister of National Defence.svg Flag of Romanian Chief of the General Staff.svg
ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงเสนาธิการกองทัพโรมาเนีย

ธงชัยของกองทัพโรมาเนีย[แก้]

Battle flag of Romania (General Staff model).png Battle flag of Romania (Land Forces model).png Battle flag of Romania (Air Forces model).png Battle flag of Romania (Naval Forces model).png Battle flag of Romania (Gendarmerie model).png
เหล่าเสนาธิการทหาร กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ เหล่าสารวัตรทหาร

ธงประจำคณะเสนาธิการทหาร[แก้]

1 1 SMG steag.jpg 1 2 SMFT steag.jpg 1 3 SMFA steag.jpg 1 4 SMFN steag.jpg
เสนาธิการทหารกองทัพ เสนาธิการทหารกองทัพบก เสนาธิการทหารกองทัพอากาศ เสนาธิการทหารกองทัพเรือ

ธงของกองทัพเรือ[แก้]

Masthead pennant of Romania.svg Naval Jack of Romania.svg Naval Jack of Romania (1995-1998).svg
ธงผู้บังคับการเรือ ธงฉาน (ตั้งแต่ ค.ศ. 1990) ธงฉาน (ค.ศ. 1995-1998)
Flag of Romanian Chief of Naval Staff.svg Flag of Romanian Deputy Chief of Naval Staff.svg Flag of Romanian Fleet or Flotilla Commander.svg Flag of Romanian Major Naval Unit Commander.svg Flag of Romanian Naval Unit Commander.svg
ธงเสนาธิการทหารเรือ ธงผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ธงผู้บังคับการกองเรือรบ ธงผู้บังคับการหมวดเรือรบ ธงผู้บังคับการหมู่เรือรบ

ธงในอดีต[แก้]

สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย (ค.ศ. 1948-1989)[แก้]

Flag of Romania (January-March 1948).svg Flag of Romania (1948–1952).svg Flag of Romania (1952–1965).svg Flag of Romania (1965–1989).svg Flag of Romania (1989 revolution).svg
ธงชาติ ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม ค.ศ. 1948 ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1948-1952 ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1952-1965 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย ค.ศ. 1965-1989 ธงชาติโดยพฤตินัยระหว่างการปฏิวัติใน ค.ศ. 1989
(ไม่ปรากฏการใช้)
Flag of Chairman of Councils of State and of Ministers of Romania.svg Standard of the Minister of Defense of Romania (1965-1989).svg Standard of a Minister of Romania (1965-1989).svg
ธงประธานาธิบดี ค.ศ. 1974-1989 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ค.ศ. 1965-1989 ธงรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย ค.ศ. 1965-1989
Standard of the Chairman of the Presidium of Romania (1952-1965).svg Standard of the Presidium of Romania (1952-1965).svg Standard of the Minister of Defense of Romania (1952-1965).svg Standard of a Minister of Romania (1952-1965).svg
ธงประธานาธิบดี ค.ศ. 1952-1965 ธงประธานรัฐสภา ค.ศ. 1952-1965 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ค.ศ. 1952-1965 ธงรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1952-1965
Standard of the Chairman of the Presidium of Romania (1948-1952).svg Standard of the Presidium of Romania (1948-1952).svg Standard of the Minister of Defense of Romania (1948-1952).svg Standard of a Minister of Romania (1948-1952).svg
ธงประธานาธิบดี ค.ศ. 1948-1952 ธงประธานรัฐสภา ค.ศ. 1948-1952 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ค.ศ. 1948-1952 ธงรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1948-1952
Battle flag of Romania (1950-1952, obverse).svg Battle flag of Romania (1952-1965, obverse).svg Battle flag of Romania (1966-1989, obverse).svg Flag of Patriotic Guards of Romania (1977-1989, obverse).svg
Battle flag of Romania (1950-1965, reverse).svg Battle flag of Romania (1950-1965, reverse).svg Battle flag of Romania (1966-1989, reverse).svg Flag of Patriotic Guards of Romania (1977-1989, reverse).svg
ธงชัยของกองทัพประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1950-1952 ธงชัยของกองทัพประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1952-1965 ธงชัยของกองทัพประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1966-1989 Military colors of Patriotic Guards of Romania, 1977-1989
Flag of Air Force of Romania (1950-1952, obverse).svg Flag of Air Force of Romania (1952-1965, obverse).svg Flag of Naval Force of Romania (1950-1951, obverse).svg Flag of terrestrial units of the Naval Force of Romania (1952-1965, obverse).svg
Flag of Air Force of Romania (1950-1965, reverse).svg Flag of Air Force of Romania (1950-1965, reverse).svg Flag of Naval Force of Romania (1950-1965, reverse).svg Flag of Naval Force of Romania (1950-1965, reverse).svg
ธงชัยของกองทัพอากาศประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1950-1952 ธงชัยของกองทัพอากาศประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1952-1965 ธงชัยของกองทัพเรือประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1950-1951 ธงชัยของกองทัพเรือประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1952-1965
Flag of ships of the Naval Force of Romania (1952-1965).svg Flag of auxiliary ships of the Naval Force of Romania (1954-1965).svg Flag of Coast Guard of Romania (1952-1965).svg Flag of Coast Guard of Romania (1966-1989).svg
ธงรัฐนาวี ค.ศ. 1952-1965 ธงรัฐนาวีเรือช่วยรบ ค.ศ. 1954-1965 ธงเรือยามฝั่ง และ หน่วยพิทักษ์ชายแดน ค.ศ. 1952-1965 ธงเรือยามฝั่ง และ หน่วยพิทักษ์ชายแดน ค.ศ. 1966-1989
Masthead pennant of battle ships of Romania (1954-1965).svg Masthead pennant of auxiliary ships of Romania (1954-1965).svg Masthead pennant of Coast Guard of Romania (1954-1965).svg Masthead pennant of Romania (1966-1989).svg
ธงผู้บังคับการเรือ ค.ศ.1954-1965 ธงผู้บังคับการเรือช่วยรบ ค.ศ. 1954-1965 ธงผู้บังคับการเรือยามฝั่ง และ หน่วยพิทักษ์ชายแดน ค.ศ.1954-1965 ธงผู้บังคับการเรือ ค.ศ.1966-1989
Naval jack of Romania (1948-1952).svg Naval jack of Romania (1954-1965).svg Naval jack of Romania (1966-1989).svg
ธงฉาน ค.ศ. 1948-1952 ธงฉาน ค.ศ. 1954-1965 ธงฉาน ค.ศ. 1966-1989

ราชอาณาจักรโรมาเนีย (ค.ศ. 1918-1947)[แก้]

Royal standard of Romania (King, 1922 model).svg Royal standard of Romania (Queen, 1922 model).svg Royal standard of Romania (Queen Mother, 1941 model).svg Royal standard of Romania (Crown Prince, 1922 model).svg Royal Standard of the Crown Princess of Romania.svg Royal standard of Romania (Prince, 1922 model).svg
ธงสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ ธงสำหรับพระราชินี ธงสำหรับพระราชชนนี ธงสำหรับมกุฎราชกุมาร ธงสำหรับมกุฎราชกุมารี ธงสำหรับเจ้าพระองค์อื่นๆ ในราชวงศ์
Standard of Marshal Ion Antonescu.svg Standard of the Regent of Romania (1927-1930).svg Flag of Romanian War minister (1939).svg
ธงประจำตัวของเอียน เอนโตเนสคู ธงผู้สำเร็จราชการ ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Romanian Army Flag - 1921 used model.svg Romanian Army Flag - 1930 used model.svg Romanian Army flag (WWII, Carol II model).png Romanian Army Flag - 1940 used model.svg Romanian Army flag (WWII, Mihai I model).png
ธงชัยของกองทัพ (พระเจ้าเฟอร์ดินันด์ที่ 1) ธงชัยของกองทัพ (พระเจ้าคาโรลที่ 2) ธงชัยของกองทัพ (สงครามโลกครั้งที่ 2) ธงชัยของกองทัพ (พระเจ้ามิฮาลที่ 1 ) ธงชัยของกองทัพ (สงครามโลกครั้งที่ 2)
Flag of Romanian Air Transport and Marine Minister (WWII).svg Flag of Romanian Under Secretary State Minister of the Navy (WWII).svg Flag of Romanian Commander of the Navy as Vice Admiral (WWII).svg Flag of Romanian Commander of the Navy as Rear Admiral (WWII).svg Flag of Romanian Rear Admiral (WWII).svg
ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขนส่งทางอากาศ และ พาณิชยนาวี ธงเลขาธิการกระทรวงขนส่งทางอากาศ และ พาณิชยนาวี ธงหมายยศผู้บังคับบัญชาพลเรือโท ธงหมายยศผู้บังคับบัญชาพลเรือตรี ธงหมายยศพลเรือตรี
Flag of Romanian Commodore as chief of flotilla-division (WWII).svg Flag of Romanian Commodore as Commander of a small unit (WWII).svg Flag of Romanian Seniority Pennant (WWII).svg Flag of Romanian High State Officials (WWII).svg Flag of Romanian Masthead Pennant (WWII).svg
ธงผู้บังคับการกองเรือรบ และ หมวดเรือรบ ธงผู้บังคับการหมู่เรือรบ ธงหมายยศนาวาเอก ธงผู้ใหญ่ ธงผู้บังคับการเรือ
Navy Jack of Romania (1921).svg Flag of Romanian Pilot.svg Flag of a Romanian naval officer as the captain of a merchant ship (1939).svg Flag of Romanian River police (1939).svg Postal Flag of the Romanian Maritime Service (1939).svg
ธงฉานกองทัพเรือ (ค.ศ.1921) ธงนำร่อง ธงเรือช่วยรบและธงพาณิชยนาวีซึ่งควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือ ธงเรือตำรวจน้ำ ธงเรือไปรษณีย์
Flag of Romania.svg Romanian Army Flag - 1921 official model.svg
ธงชาติ ธงกองทัพ และ ธงราชนาวี

สหราชรัฐโรมาเนีย (ค.ศ. 1867-1918)[แก้]

Romanian Army Flag - 1867 official model.svg Romanian Army Flag - 1872 official model.svg Royal standard of Romania (King, 1881 model).svg Royal standard of Romania (Crown prince, 1881 model).svg
ธงกองทัพ, ธงนาวี และ ธงประจำตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครรัฐ ค.ศ. 1867 - 1872/3 ธงกองทัพ, ธงนาวี และ ธงประจำตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครรัฐ ค.ศ. 1872 - 1921 ธงสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ ค.ศ. 1881 ธงสำหรับมกุฎราชกุมาร ค.ศ. 1881
Romanian Army Flag - 1866 used model.svg Drapelul Garzii civice Focsani.png Romanian Army Flag - 1877 used model.svg
ธงชัยของกองทัพสหราชรัฐโรมาเนีย ค.ศ. 1866 ธงกองกำลังพลเรือนป้องกันเมืองโฟกชานี ค.ศ. 1867 ธงชัยกองทัพ ค.ศ. 1874 (พระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย) ธงชัยกองทัพ ค.ศ. 1877 (พระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย)
Flag of the Romanian Army, 1882 model.png Romanian Army Flag - 1897 used model.svg Romanian Army Flag - 1902 used model.svg Romanian Army Flag - 1914 used model.svg
ธงชัยกองทัพ ค.ศ. 1882 (พระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย) ธงชัยกองทัพ ค.ศ. 1897 (พระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย) ธงชัยกองทัพ ค.ศ. 1902 (พระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย) ธงชัยกองทัพ ค.ศ. 1914 (พระเจ้าเฟอร์ดินันด์ที่ 1)
Flag of Romanian Coastguard (pre-1922).svg Flag of Romania.svg
ธงเรือยามฝั่ง ธงชาติโรมาเนีย
Flag of Romanian War minister (1939).svg Flag of Romanian Other Ministers (1939).svg Flag of Romanian Vice admiral as chief of navy (1939).svg
ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงรัฐมนตรี ธงหมายยศพลเรือเอก ธงผู้บัญชาการทหารเรือ ยศพลเรือโท
Flag of Romanian Vice admiral (1939).svg Flag of Romanian Rear admiral (1939).svg Flag of Romanian Captain or Commander (1939).svg Flag of Romanian Lieutenant Commander (1939).svg
ธงหมายยศพลเรือโท ธงหมายยศพลเรือตรี ธงหมายยศพลเรือจัตวา ธงหมายยศนาวาเอก

ราชรัฐโรมาเนีย (ค.ศ. 1859-1866)[แก้]

Flag of the United Principalities of Wallachia and Moldavia (1859 - 1862).svg Flag of the United Principalities of Romania (1862–1866).svg
ธงพลเรือนของสหราชรัฐมอลดาเวียและวัลลาเซีย ค.ศ. 1859 - 1862[ต้องการอ้างอิง] ธงพลเรือนของสหราชรัฐโรมาเนีย ค.ศ. 1862 - 1866
Princial flag of United Principalities of Romania (Ruginoasa model).svg Princial flag of United Principalities of Romania.jpg Princial flag of United Principalities of Romania (reconstituted).png
Princial standard from Ruginoasa Palace Princial standard of the Prince (1859-1861) Princial standard of the Prince (1862-1866) Princial standard of the Prince - reconstituted (1862-1866)
Romanian Army Flag - 1863 official model.svg Romanian Army Flag - 1866 used model.svg
ธงกองทัพสหราชรัฐวัลลาเชียและโรมาเนีย และ กองทัพราชรัฐโรมาเนีย (ค.ศ. 1863 - 1866) ธงชัยของกองทัพราชรัฐโรมาเนีย (ค.ศ. 1866 - 1874)

สหราชรัฐวัลลาเซียและมอลดาเวีย[แก้]

Flagge von Walachischen 1858.svg Album des pavillons guidons flammes - Valachie.png Flagge von Moldawien 1858.svg Civil ensign of the Principality of Moldavia (1858).png
ธงเรือพลเรือนวัลลาเซีย ค.ศ. 1834-1861 (initial model) ธงเรือพลเรือนวัลลาเซีย ค.ศ. 1834-1861 (later model) ธงเรือพลเรือนมอลดาเวีย ค.ศ. 1834-1861 ธงเรือพลเรือนมอลดาเวีย ค.ศ. 1858
Flag of Wallachian Revolution of 1848, horizontal stripes.svg Flag of Wallachian Revolution of 1848, vertical stripes.svg Flag of Moldavia.svg Steagul domnitorului Moldovei Ieremia Movilă 1601.jpg
ธงสำหรับการปฏิวัติวัลลาเซีย ค.ศ. 1848 (initial model) ธงสำหรับการปฏิวัติวัลลาเซีย ค.ศ. 1848 (later model) ธงชาติมอลดาเวีย 1533 ธงเชาติมอลดาเวีย 1601
Flag of Wallachia.svg Moldavian flag in the Battle of Baia - reconstruction.svg Battle Flag of Moldavia (1531).svg
Flag of Wallachia (XVIth - XVIIth century) ธงกองทัพมอลดาเวีย (ค.ศ. 1467) ธงกองทัพมอลดาเวีย (ค.ศ. 1531)
Naval Ensign of Wallachia.svg Naval ensign of Moldavia 1.svg Naval ensign of Moldavia 2.svg
ธงนาวีวัลลาเซีย ธงนาวีมอลดาเวีย ธงนาวีมอลดาเวีย (version)
War flag of the Principality of Wallachia, 1834.png War flag of the Principality of Wallachia, 1840.png Standard of the Infantry Battalion of the Principality of Moldova, model 1834, avers.png Steagul Armatei Moldovenesti (1834-1849).png
ธงกองทัพวัลลาเซีย ค.ศ. 1834 ธงกองทัพวัลลาเซีย ค.ศ. 1840 ธงกองทัพ และ ธงนาวีมอลดาเวีย ค.ศ. 1834-1848 ...both sides (one slight error: the obverse misses the laurel wreath)
Flag of Slatina guard in 1848, horizontal stripes.svg Military colors of Dorobanti regiment in Arges county, Wallachia (1852).png Banner of the second battalion of the Moldavia of 1849.png War flag and naval ensign of the Principality of Moldavia (1856-1859).png
Military colors of Slatina guard during the Revoution, 1848 Military colors of Dorobanti regiment in Arges county, Wallachia (1852) ธงกองทัพ และ ธงนาวีมอลดาเวีย ค.ศ. 1848-1856 ธงกองทัพ และ ธงนาวีมอลดาเวีย ค.ศ. 1856-1859.png
Flag of Tudor Vladimirescu's Revolution (1821).png Steag Serban Cantacuzino.jpg Steagul de lupta al lui Stefan cel Mare.jpg
Flag of Tudor Vladimirescu's Revolution, 1821 Flag of Şerban Cantacuzino, 1683 ธงกองทัพ และ ธงนาวีมอลดาเวีย ค.ศ. 1500 ธงกองทัพ และ ธงนาวีมอลดาเวีย ค.ศ. 1500
SteagMihneaIII.jpg
Flag of Mihnea III, 1659

ธงหน่วยการปกครองย่อย[แก้]