ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อธงในประเทศฝรั่งเศส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายการต่อไปนี้เป็นรายการเกี่ยวกับธงต่างๆที่มีการใช้หรือเคยใช้โดยประเทศฝรั่งเศส

ธงชาติ[แก้]

Flag Date Use Description
15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1794
ตั้งแต่ ค.ศ. 2020
ธงชาติฝรั่งเศส ธงสามสีแถบแนวตั้งสามแถบ สีน้ำเงิน-ขาว-แดง สัดส่วน 2:3
ค.ศ. 1794 - 2020
ค.ศ. 1794 - 1814
ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1853
ธงชาติประจำเรือ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่สัดส่วนความกว้างแต่ละแถบเป็น 30:33:37
15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1794
ตั้งแต่ ค.ศ. 2020
ธงชาติ และ ธงตกแต่ง (แบบสำหรับแขวนตามแนวตั้ง)
ค.ศ. 1794 - 2020

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

Flag Date Use Description
ตั้งแต่ ค.ศ. 1880 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี, นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ลักษณะเดียวกับธงชาติ แต่เป็นธงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ค.ศ. 1880 - 1958 ธงประจำตำแหน่งผู้ว่าการดินแดนโพ้นทะเล และ จังหวัดโพ้นทะเล ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีน้ำเงิน มุมบนคันธงเป็นธงชาติ
ตั้งแต่ ค.ศ. 1976 ธงประจำตำแหน่งผู้ว่าการอาณานิคม ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีน้ำเงิน ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซว มุมบนคันธงเป็นธงชาติ

ธงหมายยศทหาร[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
กระทรวงกลาโหม
ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีตราประจำกระทรวงกลาโหม รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง(ทอง).
10 สิงหาคม ค.ศ. 1939 ธงหมายยศเสนาธิการกระทรวงกลาโหม ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกเหนือดาบไขว้ รูปเหล่านี้เป็นสีน้ำเงิน.
กองทัพบกฝรั่งเศส และ กองทัพอากาศฝรั่งเศส
10 สิงหาคม ค.ศ. 1939 ธงหมายยศเสนาธิการทหารบก ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีขาว มุมบนธงมีธงชาติ ปลายธงรูปดาบไขว้สีนำเงิน
ธงหมายยศเสนาธิการทหารอากาศ ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีขาว มุมบนธงมีธงชาติ ปลายธงรูปปีกทหารอากาศสีน้ำเงิน
ตั้งแต่ ค.ศ. 1916 ธงหมายยศจอมพล (ทหารบกและทหารอากาศ) ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีขาว มุมบนธงมีธงชาติ ปลายธงรูปคทาจอมพลไขว้สีนำเงิน
ธงหมายยศพลเอก, พลอากาศเอก
ธงหมายยศพลโท, พลอากาศโท
ธงหมายยศพลตรี, พลอากาศตรี
ธงหมายยศพลจัตวา, พลอากาศจัตวา
กองทัพเรือฝรั่งเศส
10 สิงหาคม ค.ศ. 1939 ธงหมายยศเสนาธิการทหารเรือ ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีรูปสมอไขว้สีน้ำเงิน
ธงหมายยศจอมพลเรือแห่งฝรั่งเศส ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีรูปคทาจอมพลไขว้สีน้ำเงิน
ธงหมายยศพลเรือเอก ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีนำเงิน จำนวน 5 ดวง
10 สิงหาคม ค.ศ. 1939 ธงหมายยศพลเรือโท ผู้บัญชาการกองเรือ ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีนำเงิน จำนวน 4 ดวง.
ธงหมายยศพลเรือโท ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมบนธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาว จำนวน 3 ดวง.
ธงหมายยศพลเรือตรี ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพิ่มแถบตามยาวสีขาวพาดบนธง มุมบนธงมีรูปดาว5แฉกสีขาว จำนวน2ดวง.
ธงหมายยศนาวาเอก (ธงผู้บังคับการหมวดเรือ) ลักษณะเดียวกับธงชาติ ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซวสองแฉก มุมบนธงมีรูปดาว5แฉกสีขาว จำนวน1ดวง
ธงหมายยศนาวาเอก (ผู้บังคับการหมู่เรือ และ ผู้บังคับการท่าเรือ) ลักษณะเดียวกับธงชาติ ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซวสองแฉก
ธงหมายยศกองเรือพาณิชยนาวี ธงสามเหลี่ยมแถบตามขวางสีน้ำเงิน-ขาว
ธงผู้บังคับการเรือ ใช้สำหรับเรือรบที่มีผู้บังคับการเรือ ความยาวของธงนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการประจำการของเรือลำนั้นๆ

ธงกีฬา[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ธงคณะกรรมการโอลิมปิกฝรั่งเศส
ธงคณะกรรมการพาราลิมปิกฝรั่งเศส

สมาคมธัชวิทยา[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ ค.ศ. 2016 ธงประจำสมาคมธัชวิทยาฝรั่งเศส
ตั้งแต่ ค.ศ. 1996 ธงประจำสมาคมธัชวิทยาเบรตัน

ธงในอดีต[แก้]

ราชวงศ์บูร์บง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ธงเรือราษฎร์ ("Pavillon de la marine marchande")
ศตวรรษที่ 17 ธงพลเรือน ธงค้าขาย ธงพื้นสีน้ำเงินกางเขนขาว
ก่อน ค.ศ. 1790 ธงพื้นสีน้ำเงินกางเขนขาว กลางธงมีตราอาร์มสีนํ้าเงิน ภายในมีดอกเฟลอร์เดอลีส์ 3 ดอก ประกอบสายสร้อยเครื่องอิสริยาภรณ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ภายใต้มงกุฎ
ธงพื้นสีแดงลายเฟลอร์เดอลีส์สีเหลืองไม่จำกัดจำนวนดอก กลางธงมีรูปตราอาร์มสีนํ้าเงิน ภายในมีดอกเฟลอร์เดอลีส์ 3 ดอก ภายใต้มงกุฎ
ธงนาวี ("Pavillon des troupes navales française")
ศตวรรษที่ 16 ธงราชนาวี ธงพื้นสีแดงกางเขนขาว
ค.ศ. 1638 - 1790
ค.ศ. 1814 - 1830
ธงพื้นสีขาวเกลี้ยง
ก่อน ค.ศ. 1790 ธงราชนาวีสำหรับ"เรือเนา" (เรือแกลเลียน) ลักษณะเดียวกับธงค้าขาย โดยเพิ่มสายสร้อยเครื่องอิสริยาภรณ์พระวิญญาณบริสุทธิ์
ราชวงศ์บูร์บงฟื้นฟู
ค.ศ. 1814 - 1830 ธงกองทัพ ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่กลางธงมีรูปดอกเฟลอร์เดอลีส์ 3 ดอกภายในวงกลมสีนํ้าเงิน ประกอบสายสร้อยเครื่องอิสริยาภรณ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ภายใต้มงกุฎ
ค.ศ. 1825 ธงพื้นสีขาวเกลี้ยง มีรูปดอกเฟลอร์เดอลีส์สีทองที่มุมธงทั้งสี่ กลางธงมีดอกเฟลอร์เดอลีส์ 3 ดอกภายในวงกลมขาว (สีนํ้าเงิน) ภายใต้มงกุฎ
ธงพื้นสีขาวเกลี้ยง มีรูปดอกเฟลอร์เดอลีส์สีทองที่มุมธงทั้งสี่

จักรวรรดินโปเลียน[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1804 - 1815
ค.ศ. 1873 - 1879
ธงพลเรือน ธงเรือราษฎร์ ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่กลางธงมีรูปนกอินทรีแห่งนโปเลียน
ค.ศ. 1804 - 1812 ธงชัยประจำกองทัพใหญ่ ("Grande Armée")
ค.ศ. 1812 - 1815
ค.ศ. 1815

สาธารณรัฐฝรั่งเศส[แก้]

width="110"ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1
ค.ศ. 1790-1794 ธงชาติ ธงไตรรงค์แถบแนวตั้งสามแถบ สีแดง-ขาว-น้ำเงิน สัดส่วน 2:3.
ธงฉาน ธงชาติฝรั่งเศส(แดง-ขาว-น้ำเงิน)ขอบสีขาว ซ้อนบนธงประจำกรุงปารีส (ธงแถบแนวตั้งสองแถบสีน้ำเงินและแดง) สัดส่วน 2:3.
ธงนาวี ธงพื้นสีขาว มุมบนคันธงมีธงฉานวาง สัดส่วน 2:3.
ฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่สอง
ค.ศ. 1940 - 1944 ธงชาติฝรั่งเศสเขตวีชี ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่กลางธงมีรูปขวาน และ ดาวสีทอง7ดวง
ธงชาติแนวร่วมปลดปล่อยฝรั่งเศส ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่กลางธงมีรูปกางเขนรอลีนส์สีแดง.
ธงนาวีแนวร่วมปลดปล่อยฝรั่งเศส

ธงพระราชอิสริยยศ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ราชอาณาจักรฝรั่งเศส
ศตวรรษที่ 12 - ศตวรรษที่ 13 ธงของกษัตริย์ฝรั่งเศสยุคโบราณ ธงพื้นสีน้ำเงินลายเฟลอร์เดอลีส์สีเหลืองไม่จำกัดจำนวนดอก
ศตวรรษที่ 14 - ศตวรรษที่ 16 ธงของกษัตริย์ฝรั่งเศสยุคกลาง ธงพื้นสีน้ำเงินลายเฟลอร์เดอลีส์สีเหลืองจำนวน3ดอก สัดส่วน 1:1.
ศตวรรษที่ 17 - ค.ศ. 1699 ธงของกษัตริย์ฝรั่งเศส ธงพื้นสีน้ำเงินลายเฟลอร์เดอลีส์สีเหลืองจำนวน3ดอก สัดส่วน 2:3.
ค.ศ. 1700 - 1789
ค.ศ. 1814 - 1830
ธงประจำราชวงศ์บูร์บง ธงพื้นสีขาวลายเฟลอร์เดอลีส์สีเหลืองไม่จำกัดจำนวนดอก สัดส่วน 2:3.
ค.ศ. 1643 - 1715 ธงประจำพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ธงพื้นสีขาวเกลี้ยง กลางธงมีตราแผ่นดิน
ค.ศ. 1715 - 1889 ธงประจำพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 และ พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ธงพื้นสีขาวเกลี้ยง ลายเฟลอร์เดอลีส์สีเหลืองไม่จำกัดจำนวนดอก กลางธงมีตราแผ่นดิน
ค.ศ. 1814 - 1830 ธงประจำพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 18 และ พระเจ้าชาร์ลที่ 10 ธงพื้นสีขาวเกลี้ยง กลางธงมีตราแผ่นดิน.
ค.ศ. 1830 ธงประจำพระองค์พระเจ้าอ็องรีที่ 5 แห่งฝรั่งเศส (อ็องรี ดาร์ตัว) ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่กลางธงมีรูปตราตราอาร์มสีนํ้าเงิน ภายในมีดอกเฟลอร์เดอลีส์ 3 ดอก ภายใต้มงกุฎ
ค.ศ. 1830 - 1848 ธงประจำพระองค์พระเจ้าหลุยส์-ฟีลิปที่ 1 ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่กลางธงมีรูปตราประจำพระองค์ของพระเจ้าหลุยส์-ฟีลิปที่ 1
จักรวรรดิฝรั่งเศส
ค.ศ. 1804 - 1815 ธงของจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 (นโปเลียน โบนาปาร์ต) ลักษณะเดียวกับธงชาติ ลายผึ้งสีเหลืองไม่จำกัดจำนวน
ค.ศ. 1815 ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีขาวขอบสีแดง-นำเงิน กลางธงมีรูปภาพนกอินทรีแห่งนโปเลียน
ค.ศ. 1873 - 1879 ธงของจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ลักษณะเดียวกับธงชาติ ลายผึ้งสีเหลืองไม่จำกัดจำนวน ที่กลางธงมีรูปตราแผ่นดิน
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรตาฮีตี
ค.ศ. 1827 - 1877 ธงประจำพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถโปมาเรที่ 4

ดูเพิ่ม[แก้]