รายชื่อธงในประเทศฝรั่งเศส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับธงอื่นที่มีชื่อสามารถแปลได้ว่า "ธงไตรรงค์" ดูที่ ธงไตรรงค์ (แก้ความกำกวม)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการเกี่ยวกับธงต่างๆที่มีการใช้หรือเคยใช้โดยประเทศฝรั่งเศส

ธงชาติ[แก้]

Flag Date Use Description
Flag of France.svg 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2337 ธงชาติฝรั่งเศส ธงไตรรงค์แถบแนวตั้งสามแถบ สีน้ำเงิน-ขาว-แดง สัดส่วน 2:3.
Ensign of France.svg 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2396 ธงเรือประจำชาติ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่สัดส่วนความกว้างแต่ละแถบเป็น 30:33:37.

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

Flag Date Use Description
Marque1ministre.svg 4 กันยายน พ.ศ. 2413 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี, นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ลักษณะเดียวกับธงชาติ แต่เป็นธงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
Ministre-DOMTOM.svg ธงประจำตำแหน่งผู้ว่าการดินแดนโพ้นทะเล และ จังหวัดโพ้นทะเล ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีน้ำเงิน มุมบนคันธงเป็นธงชาติ
Flag of French Governor in French Colony.svg ธงประจำตำแหน่งผู้ว่าการอาณานิคม ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีน้ำเงิน ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซว มุมบนคันธงเป็นธงชาติ

ธงหมายยศทหาร[แก้]

Flag Date Use Description
Marque mindef.svg ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีตราประจำกระทรวงกลาโหม รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง(ทอง).
Marque CEMA.svg ธงหมายยศเสนาธิการกระทรวงกลาโหม ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกเหนือดาบไขว้ รูปเหล่านี้เป็นสีน้ำเงิน.
Marque CEMAT.svg ธงหมายยศเสนาธิการทหารบก ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีขาว มุมบนธงมีธงชาติ ปลายธงรูปดาบไขว้สีนำเงิน
Marque CEMAA.svg ธงหมายยศเสนาธิการทหารอากาศ ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีขาว มุมบนธงมีธงชาติ ปลายธงรูปปีกทหารอากาศสีน้ำเงิน
Marque CEMM.svg ธงหมายยศเสนาธิการทหารเรือ ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีรูปสมอไขว้สีน้ำเงิน
ธงหมายยศจอมพลแห่งฝรั่งเศส (ทหารบกและทหารอากาศ) ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีขาว มุมบนธงมีธงชาติ ปลายธงรูปคทาจอมพลไขว้สีนำเงิน
ธงหมายยศจอมพลเรือแห่งฝรั่งเศส ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีรูปคทาจอมพลไขว้สีน้ำเงิน
ธงหมายยศจอมพล (ทหารบกและทหารอากาศ)
Marque amiral.svg ธงหมายยศจอมพลเรือ ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีรูปดาว5แฉกสีนำเงิน จำนวน5ดวง
ธงหมายยศพลเอก (ทหารบกและทหารอากาศ) .
Marque VAE.svg ธงหมายยศพลเรือเอก ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีรูปดาว5แฉกสีนำเงิน จำนวน4ดวง.
ธงหมายยศพลโท (ทหารบกและทหารอากาศ)
Marque VA.svg ธงหมายยศพลเรือโท ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมบนธงมีรูปดาว5แฉกสีขาว จำนวน3ดวง.
ธงหมายยศพลตรี (ทหารบกและทหารอากาศ)
Contre-Amiral.svg ธงหมายยศพลเรือตรี ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพิ่มแถบตามยาวสีขาวพาดบนธง มุมบนธงมีรูปดาว5แฉกสีขาว จำนวน2ดวง.
Marque-capitaine-de-vaisseau-chef-division.svg ธงหมายยศพลจัตวา ลักษณะเดียวกับธงชาติ ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซวสองแฉก มุมบนธงมีรูปดาว5แฉกสีขาว จำนวน1ดวง
Marque-capitaine-de-vaisseau.svg ธงหมายยศนาวาเอก (ธงผู้บังคับการท่าเรือ) ลักษณะเดียวกับธงชาติ ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซวสองแฉก
Marque-capitaine-marine-marchande-senior.svg ธงหมายยศกองเรือพาณิชยนาวี ธงสามเหลี่ยมแถบตามขวางสีน้ำเงิน-ขาว
Masthead pennant of France.svg ธงผู้บังคับการเรือ ใช้สำหรับเรือรบที่มีผู้บังคับการเรือ ความยาวของธงนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการประจำการของเรือลำนั้นๆ

ธงในอดีต[แก้]

ราชวงศ์บูร์บง[แก้]

ราชอาณาจักรฝรั่งเศส[แก้]

Flag Date Use Description
Pavillon de la France (16è siècle).svg ศตวรรษที่ 16 ธงชาติ ธงพื้นสีแดงกางเขนขาว
Pavillon de la France (17è siècle).svg ศตวรรษที่ 17 ธงกองทัพ และ ธงราชนาวี ธงพื้นสีน้ำเงินกางเขนขาว
Naval Flag of the Kingdom of France (Civil Ensign).svg ก่อน พ.ศ. 2333 ธงพาณิชย์ ธงพื้นสีน้ำเงินกางเขนขาว กลางธงมีตราอาร์มแผ่นดิน
Flag of the Kingdom of France (1814-1830).svg ก่อน พ.ศ. 2333
พ.ศ. 2357 - 2373
ธงราชนาวี ธงพื้นสีขาวเกลี้ยง.

ราชวงศ์บูร์บงฟื้นฟู[แก้]

Flag Date Use Description
Flag of the Kingdom of France (1814-1830).svg พ.ศ. 2357 - 2373 ธงชาติ และ ธงพาณิชย์ ธงขาวเกลี้ยง
Royal flag of France during the Bourbon Restoration.svg พ.ศ. 2357-2373 ธงชาติ และ ธงราชการ ธงชาติขาวเกลี้ยง กลางธงมีตราสีนํ้าเงิน ภายในมีดอกเฟลอร์เดอลีส์ 3 ดอก ภายใต้มงกุฎ.

สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1[แก้]

Flag Date Use Description
Flag of France (1790–1794).svg พ.ศ. 2333 - 2337 ธงชาติ ธงไตรรงค์แถบแนวตั้งสามแถบ สีแดง-ขาว-น้ำเงิน สัดส่วน 2:3.
Frankreich nationalflagge 1790-1794.png พ.ศ. 2333 – 2337 ธงฉาน ธงชาติฝรั่งเศส(แดง-ขาว-น้ำเงิน)ขอบสีขาว ซ้อนบนธงประจำกรุงปารีส (ธงแถบแนวตั้งสองแถบสีน้ำเงินและแดง) สัดส่วน 2:3.
Flag of French-Navy-Revolution.svg พ.ศ. 2333 – 2337 ธงรัฐนาวี ธงพื้นสีขาว มุมบนคันธงมีธงฉานวาง สัดส่วน 2:3.

ฝรั่งเศสยุคสงครามโลกครั้งที่สอง[แก้]

Flag Date Use Description
Flag of Philippe Pétain, Chief of State of Vichy France.svg พ.ศ. 2483 - 2487 ธงชาติฝรั่งเศสเขตวีชี ลักษณะเดียวกับธงชาติที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน ที่กลางธงมีรูปขวาน และ ดาวสีทอง7ดวง
Flag of Free France (1940-1944).svg พ.ศ. 2483 - 2487 ธงชาติแนวร่วมปลดปล่อยฝรั่งเศส ลักษณะเดียวกับธงชาติที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน ที่กลางธงมีรูปกางเขนรอลีนส์สีแดง.
Naval Jack of Free France.svg พ.ศ. 2483 - 2487 ธงนาวีแนวร่วมปลดปล่อยฝรั่งเศส

ธงพระราชอิสริยยศ[แก้]

ราชอาณาจักรฝรั่งเศส[แก้]

Flag Date Use Description
Flag of France (XII-XIII).svg ศตวรรษที่ 12 - 13 ธงของกษัตริย์ฝรั่งเศสยุคโบราณ ธงพื้นสีน้ำเงินลายเฟลอร์เดอลีส์สีเหลืองไม่จำกัดจำนวนดอก
Flag of France (XIV-XVI).svg ศตวรรษที่ 14 - 16 ธงของกษัตริย์ฝรั่งเศสยุคกลาง ธงพื้นสีน้ำเงินลายเฟลอร์เดอลีส์สีเหลืองจำนวน3ดอก สัดส่วน 1:1.
Royal Flag of France.svg ศตวรรษที่ 17 - พ.ศ. 2242 ธงของกษัตริย์ฝรั่งเศส ธงพื้นสีน้ำเงินลายเฟลอร์เดอลีส์สีเหลืองจำนวน3ดอก สัดส่วน 2:3.
Pavillon royal de France.svg [[พ.ศ. 2243 - 2332 ธงมหาราช ธงพื้นสีขาวลายเฟลอร์เดอลีส์สีเหลืองไม่จำกัดจำนวนดอก สัดส่วน 2:3.

จักรวรรดิฝรั่งเศส[แก้]

Flag Date Use Description
Imperial Standard of Napoléon Eugène Bonaparte.svg พ.ศ. 2347 - 2358 ธงของนโปเลียน โบนาปาร์ต
Imperial Standard of Napoléon I.svg พ.ศ. 2358 ธงของจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ธงสี่เหลี่ยมจุรัสพื้นสีขาวขอบสีแดง-นำเงิน กลางธงมีรูปภาพนกอินทรีแห่งนโปเลียน
Imperial Standard of Napoléon III.svg พ.ศ. 2395 - 2413 ธงของจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 .

ดูเพิ่ม[แก้]