รายชื่อธงในเยอรมนี (ค.ศ. 1933–1935)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้คือรายชื่อธงต่างๆ ที่ใช้อยู่ใน นาซีเยอรมนี (ค.ศ. 1933–1935).

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1933–1935 ธงชาติ ธงแบ่งเป็นแถบแนวนอนสี 3 แถบ ดำ-ขาว-แดง อัตราส่วน 3:5.
ธงพื้นสีแดง วงกลมสีขาว พร้อมตราสวัสดิกะสีดำตรงกลาง ใช้เป็นธงประจำพรรคนาซีตั้งแต่ ค.ศ. 1920 [1][2]

ธงเรือ[แก้]

ธงค้าขาย[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1919–1933 ธงค้าขาย ลักษณะเดียวกับธงของจักรวรรดิเยอรมัน ประกอบธงดำ-แดง-ทองภายในแถบสีดำขอบขาวที่มุมบนคันธง. อัตราส่วน: 2:3.
ค.ศ. 1933–1935 บังคับใช้ในฐานะธงเดินเรือ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1933 ถึง ค.ศ. 1935
ค.ศ. 1933–(1945) บังคับใช้ในฐานะธงเดินเรือ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1933 ลักษณะเดียวกับธงชาติ รูปสวัสดิกะในธงค่อนมาทางคันธง 1%.
ค.ศ. 1921–1933 ธงเรือช่วยรบและธงเรือพลเรือนในบังคับทหาร ธงค้าขายแบบเพิ่มเติมมีรูปกางเขนเหล็ก
ค.ศ. 1933–1935

ธงเดินเรือ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1933–1935 ธงนำร่อง บังคับใช้ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1933 ถึง 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1935 ธงค้าขายมีขอบสีขาวความกว้าง 1/5 ของธง.
ค.ศ. 1935–(1936) ธงกีฬาทางนำ บังคับใช้ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1935 ถึง 31 มกราคม ค.ศ. 1936. สมอสีขาวที่มุมบนคันธงของธงค้าขาย.

ธงราชการ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1933 ธงกองทัพ (แวร์มัคท์) บังคับใช้ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 22 เมษายน ค.ศ. 1933
ค.ศ. 1933–1935 ธงราชการ บังคับใช้ในฐานะธงเรือราชการ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1933 และ บังคับใช้ในฐานะธงราชการ 22 เมษายน ในปีเดียวกัน ถึง 31 ตุลาคม ค.ศ. 1935

ธงไปรษณีย์[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1933–1935 ธงเจ้าพนักงานการไปรษณีย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1933 ถึง 19 กันยายน ค.ศ.1935

ธงนาวี[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1933 ธงแสดงสัญชาติสงคราม บังคับใช้จนถึงวีนที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1933
ค.ศ. 1933–1935 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1933 และ ใช้เป็นธงฉานชักขึ้นเสาที่หัวเรือรบ.

ธงตำแหน่งราชการ[แก้]

ประมุขแห่งรัฐ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1933–1935 (โดยพฤตินัย ค.ศ. 1934) ธงประธานาธิบดี บังคับใช้ระหว่างวันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 1933 บังคับใช้จริงเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1934 ถึง 11 เมษายน ค.ศ. 1935
ค.ศ. 1935–(1945) ธงประจำตัวฟือเรอร์อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่11 เมษายน ค.ศ. 1935

กระทรวงไรชส์แวร์[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1933–1935 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไรชส์แวร์ บังคับใช้ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1933 ถึง 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1935
ค.ศ. 1935 บังคับใช้ในสถานะรัฐมนตรีจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1933 ยกสถานะใหม่ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 5 ตุลาคม ค.ศ. 1935

กระทรวงเดินอากาศไรช์[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1933–1935 ธงบัญชาการกองทัพอากาศ บังคับใช้ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1933 ถึง เดือนเมษายน ค.ศ. 1935
ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเดินอากาศ บังคับใช้ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1933 ถึง เดือนเมษายน ค.ศ. 1935

ธงรัฐบาลประจำแต่ละรัฐ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1933–1935 ธงเรือรัฐบาลนครรัฐเมคเลินบวร์ค บังคับใช้ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1933
ธงเรือรัฐบาลนครรัฐเบรเมิน บังคับใช้วันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 1933
ธงเรือรัฐบาลเสรีรัฐปรัสเซีย บังคับใช้วันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1933
ธงเรือรัฐบาลนครรัฐอ็อลเดินบวร์ค บังคับใช้วันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1933
ค.ศ. 1934–1935 ธงเรือรัฐบาลนครรัฐลือเบ็ค บังคับใช้ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1934.
ธงเรือรัฐบาลนครรัฐฮัมบวร์ค

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Andreas Herzfeld: Einige unbekannte Flaggenänderungen 1933–1945, in: Der Flaggenkurier Nr. 13/2001, Deutsche Gesellschaft für Flaggenkunde, S. 17 ff.
  2. Siehe dazu auch Diskussionen auf Flags of the world (engl.): Centred vs. Offset Disc and Swastika.

เชิงอรรถ[แก้]

  • Dreyhaupt: Deutsche Nationalflaggen Teil VIII: Das Dritte Reich, in: Der Flaggenkurier Nr. 16/2002, Deutsche Gesellschaft für Flaggenkunde

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:SORTIERUNG:Deutschland 1933