ปูนซีเมนต์นครหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)
ประเภท วัสดุก่อสร้าง
รูปแบบ บริษัทมหาชน (SET:SCCC)
ก่อตั้ง พ.ศ. 2512
ที่อยู่ อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 7-12, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. [1]
อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง [1]
ทุน 230,000,000 หุ้น [1]
เว็บไซต์ http://www.siamcitycement.com

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) (อังกฤษ: SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:SCCC) [2] หรือบางครั้งอาจเรียกว่า "ปูนกลาง" [3] คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์ รายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2520 และจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดมหาชนตั้งแต่ปี 2536 โดยผลิตปูนซีเมนต์ภายใต้ชื่อ "อินทรี"

ปัจจุบัน ปูนซีเมนต์นครหลวง (บปน.) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ประกอบธุรกิจหลักคือการผลิตปูนซีเมนต์ จัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยตระกูลรัตนรักษ์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2512 และได้เริ่มดำเนินการผลิตปูนซีเมนต์ตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมา

ในปี 2520 หลังจากประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ปูนซีเมนต์นครหลวงได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2524 บริษัทได้มีการพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตปูนซีเมนต์ในโรงงาน ที่จังหวัดสระบุรี จากน้ำมันเตาซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มาเป็นถ่านหินลิกไนต์จากแหล่งภายในประเทศ และในปี 2532 ปูนซีเมนต์นครหลวงยังเป็นผู้นำและบริษัทแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำระบบผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือใช้ (waste heat recovery system) ในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งทำให้ลดการบริโภคน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลัก ในการผลิตปูนซีเมนต์โดยการดักเก็บความร้อนจากเตาเผาปูนซีเมนต์แล้วนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ต่อมาปี 2536 บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็นทางการ “บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)” (Siam City Cement Public Company Limited) แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2556 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด 80,065,840 34.81%
2 บริษัท ไทย ร็อค-เซม จำกัด 77,628,433 33.75%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,350,613 3.20%
4 HOLDERFIN B.V. 7,051,100 3.07%
5 NORTRUST NOMINEES LTD. 6,780,241 2.95%

ผลิตภัณฑ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]