ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ถนนชยางกูร)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212
ถนนชยางกูร
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
  • (อาจสามารถ-นครพนม)
  • (มุกดาหาร - บางทรายใหญ่)
  • (มุกดาหาร–เลิงนกทา)
ความยาว584.700 กิโลเมตร (363.316 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ ถ.มิตรภาพ ใน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
 
ปลายทางทิศใต้ ถ.สรรพสิทธิ์ ใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 สายหนองคาย–อุบลราชธานี หรือ ถนนชยางกูร เริ่มจากแยกถนนมิตรภาพสายเก่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 ใน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปทางทิศตะวันออกทอดยาวไปตามแม่น้ำโขง ผ่านเข้าจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และไปสิ้นสุดที่ตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางประมาณ 584.700 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ยกเว้นช่วงอำเภอปากคาดถึงอำเภอบ้านแพง มีขนาด 2 ช่องจราจร และ 4 ช่องจราจรในบางช่วง (ช่วงอำเภอปากคาดถึงอำเภอเมืองบึงกาฬ บางส่วน และอำเภอบ้านแพงถึงตำบลหนองแวง อยู่ระหว่างการขยายเป็น 4 ช่องจราจร)

ประวัติ[แก้]

เดิมมีชื่อเรียกว่า ทางหลวงแผ่นดินสายอุบลราชธานี-มุกดาหาร-นครพนม ได้รับการตั้งขนานนามว่า ถนนชยางกูร เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางอำนาจเจริญ[1]

รายละเอียดเส้นทาง[แก้]

ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
จังหวัดหนองคาย 54.346 87.462
จังหวัดบึงกาฬ 78.293 126
จังหวัดนครพนม 109.333 175.954
จังหวัดมุกดาหาร 41.157 66.235
จังหวัดยโสธร 15.912 25.608
จังหวัดอำนาจเจริญ 30.618 49.275
จังหวัดอุบลราชธานี 33.657 54.166
รวม 363.316 584.700

เริ่มต้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 อำเภอเมืองหนองคาย แล้วผ่าน อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี เข้าเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่อำเภอปากคาด ผ่าน อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง เข้าเขตจังหวัดนครพนม ที่อำเภอบ้านแพง เข้าสู่เขตอำเภอท่าอุเทน ที่บ้านพะทาย ตำบลพะทาย ประมาน 3 กิโลเมตร เข้าเขตอำเภอศรีสงคราม ที่บ้านเสียวสงคราม ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงครามก่อนจะเข้าเขตอำเภอท่าอุเทนอีกครั้ง ที่ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน อำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม เข้าเขตจังหวัดมุกดาหาร ที่อำเภอดงหลวง แล้วผ่าน อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอนิคมคำสร้อย เข้าเขตจังหวัดยโสธร ที่อำเภอเลิงนกทา เข้าเขตจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อำเภอเสนางคนิคม ผ่านอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอลืออำนาจ แล้วเข้าเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่อำเภอม่วงสามสิบ แล้วสิ้นสุดที่ถนนสรรพสิทธิ์[2] อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ช่วงอาจสามารถ-นครพนม ได้รับการกำหนดเป็นทางหลวงเอเชียสาย 15 มีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ช่วงมุกดาหาร-บางทรายใหญ่ ได้รับการกำหนดเป็นทางหลวงเอเชีย 16 มีระยะทางประมาณ 7.182 กิโลเมตร และ ช่วงมุกดาหาร–เลิงนกทา ได้รับการกำหนดเป็นทางหลวงเอเชียสาย 121 มีระยะทางประมาณ 47.805 กิโลเมตร

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ทิศทาง: หนองคาย−อุบลราชธานี[3] [4]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
หนองคาย−นครพนม
หนองคาย เมืองหนองคาย 0.000 แยกหนองคาย เชื่อมต่อจาก: ทล.243 จาก สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์)
นค.ถ 3-0009 ถนนเจนจบทิศ ไป เข้าเมืองหนองคาย ถนนมิตรภาพ ไป อุดรธานี
0.800 แยกเวียดนามอนุสรณ์ ซอยเวียดนามอนุสรณ์ ไป เข้าเมืองหนองคาย ถนนหน้าวัดอรุณนังษี ไป วัดอรุณรังษี
0.900 แยกวัดทุ่งสว่าง ถนนศิลปาคม ไป เข้าเมืองหนองคาย ถนนศิลปาคม ไป บ้านดอนเมน
1.200 แยกหลังตลาดโพธิ์ชัย ซอยหลังตลาดโพธิ์ชัย ไป ตลาดสดโพธิ์ชัย ไม่มี
2.000 นค.3040 ทางหลวงชนบท นค.3040 ไป อ.โพนพิสัย ไม่มี
2.100 แยกบ้านนาคลอง ไม่มี ถนนบ้านนาคลอง ไป บ้านนาคลอง
10.252 ไม่มี ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออก ไป อุดรธานี
โพนพิสัย 44.885 แยกทุ่งธาตุ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ ไป เข้าเมืองโพนพิสัย นค.3009 ทางหลวงชนบท นค.3009 ไป อ.บ้านดุง
45.487 แยกโพนพิสัย ถนนภิรมยาราม ไป เข้าเมืองโพนพิสัย ทล.2267 ไป อ.โซ่พิสัย
บึงกาฬ ปากคาด 86.400 แยกปากคาด ไม่มี ทล.2095 ไป อ.โซ่พิสัย
เมืองบึงกาฬ 118.100 ไม่มี ทางหลวงท้องถิ่น ไปบ้านโนนสว่าง
134.100 แยกบึงกาฬ ทล.222 ไป เข้าเมืองบึงกาฬ ทล.222 ไป อ.พังโคน
บึงโขงหลง 209.032 แยกดงบัง ทล.2026 ไป บ.ดงบังใต้ ทล.2026 ไป อ.บึงโขงหลง อ.เซกา
นครพนม บ้านแพง 242.700 ไม่มี ทล.2390 ไป อ.ศรีสงคราม
ท่าอุเทน 274.450 ไม่มี ทล.2032 ไป อ.ศรีสงคราม
284.450 ทล.2027 ไป อ.ท่าอุเทน ไม่มี
287.000 ทล.2027 ไป อ.ท่าอุเทน ไม่มี
288.650 ไม่มี ทล.2028 ไป อ.โพนสวรรค์
เมืองนครพนม 304.850 แยกสะพานมิตรภาพ 3 ไม่มี ทล.295 ไป สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 3 (นครพนม–คำม่วน)
310.000 แยกบ้านท่าควาย ไม่มี ทล.240 ไป มุกดาหาร
311.700 แยก นรข. เข้าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง นพ.3073 ทางหลวงชนบท นพ.3073 บรรจบ ทล.22
312.324 ถนนดิษฐวงศ์วิถี ไม่มี
ตรงไป: ถนนอภิบาลบัญชา
ถนนสุนทรวิจิตร เทศบาลเมืองนครพนม
นครพนม เมืองนครพนม 316.850 แยกบ้านน้อยหนองเค็ม ไม่มี ทล.22 ไป สกลนคร
นครพนม-อุบลราชธานี
นครพนม เมืองนครพนม 317.324 เชื่อมต่อจาก: ถนนสุนทรวิจิตร
ไม่มี ถนนพินิจรังสรรค์
319.000 แยกบ้านน้อยใต้ ไม่มี ทล.240 ไป หนองคาย
ธาตุพนม 360.500 แยกบ้านธาตุน้อย ไม่มี ทล.2031 ไป อ.เรณูนคร
367.462 ไม่มี ทล.2030 ไป มุกดาหาร
369.739 ไม่มี ทล.2030 ไป นครพนม
374.700 แยกบ้านต้อง ไม่มี ทล.223 ไป สกลนคร
386.280 ไม่มี ทล.2104 ไป อ.ดงหลวง
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 413.573 แยกบ้านโคกสูง มห.3019 ทางหลวงชนบท มห.3019 ไป บ้านบางทรายใหญ่ มห.3019 ทางหลวงชนบท มห.3019 (เดิม) ไป ต.โพนทราย
414.262 แยกสะพานมิตรภาพ 2 ทล.239 ไป สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) มห.3019 ทางหลวงชนบท มห.3019 (ใหม่) ไป ต.โพนทราย
417.263 แยกโคกสุวรรณ ไม่มี ทล.238 ไป อำนาจเจริญ
420.000 แยก ธ.ก.ส มห.4040 ทางหลวงชนบท มห.4040 (ถนนวิวิธสุรการ) ไป เทศบาลเมืองมุกดาหาร มห.4040 ทางหลวงชนบท มห.4040 ไป ต.นาสีนวน และ กาฬสินธุ์
420.900 ไม่มี ทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร
421.444 แยกเมืองใหม่ ถนนพิทักษ์พนมเขต ไป อ.ดอนตาล ทล.12 ไป อ.คำชะอี และ กาฬสินธุ์
422.200 มห.4040 ทางหลวงชนบท มห.4040 ไป อ.ดอนตาล มห.4040 ทางหลวงชนบท มห.4040 ไป กาฬสินธุ์
424.200 แยกชลประทาน ทล.238 ไป อ.ดอนตาล ทล.238 ไป นครพนม
นิคมคำสร้อย 447.712 แยกนิคมคำสร้อย ไม่มี ทล.2370 ไป อ.หนองสูง
ยโสธร เลิงนกทา 462.330 แยกกุดแห่ ไม่มี ทล.2047 ไป อ.กุดชุม
468.600 ซอยชยางกูร 6 ซอยชยางกูร 11 ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา
468.834 ทล.2116 ไป อ.ดอนตาล ไม่มี
468.930 แยกเลิงนกทาใหม่ ไม่มี ทล.2116 ไป ยโสธร
อำนาจเจริญ เสนางคนิคม 492.140 แยกนาไร่ใหญ่ ทล.2377 ไป อ.เสนางคนิคม ไม่มี
เมืองอำนาจเจริญ 508.528 แยกศรีมงคล อจ.3022 ทางหลวงชนบท อจ.3022 ไป อ.เขมราฐ ซอยซุมรัตน์
509.142 ซอยกินาวงศ์ ถนนอำนาจอนุสรณ์ ไป สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
510.300 แยกมิ่งมงคล ทล.202 ไป อ.เขมราฐ ทล.202 ไป ยโสธร
511.020 ถนนเอนกอำนาจ ถนนเอนกอำนาจ
511.560 แยกสุระวงศ์ อจ.3022 ทางหลวงชนบท อจ.3022 ไป อ.เขมราฐ ไม่มี
ลืออำนาจ 529.600 แยกลือชัย ทล.2134 ไป อ.พนา ซอยอภิชาติ 34
อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 532.700 แยกหลักชัย อบ.ถ 1-0107 ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 1-0107 ไป อบต.เหล่าบก ทล.2210 ไป อ.หัวตะพาน
550.460 แยกม่วง-พนา ทล.2049 ไป อ.พนา ถนนเทศบาล 8
551.440 แยกม่วง-เขื่องใน ไม่มี ทล.2383 ไป อ.เขื่องใน
563.400 ทล.2415 ไป อ.พนา ทล.2415 ไป อ.เขื่องใน
เมืองอุบลราชธานี 579.750 แยกดอนกลาง ไม่มี อบ.2060 ถนนคลังอาวุธ ไป ยโสธร
580.360 แยกวนารมณ์ ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ไป อ.ตระการพืชผล ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ไป ยโสธร
ถนนชยางกูร แยกวนารมย์-แยกกิโลศูนย์(เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี)
อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 581.570 แยกหนองบัว ไม่มี ถนนธรรมวิถี ไปวัดพระธาตุหนองบัว
582.250 แยกสุนีย์ทาวเวอร์ ซอยชยางกูร 16 ไป โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ซอยชยางกูร 13
583.575 แยกเนวาด้า ไม่มี ถนนราชธานี ไป ยโสธร
584.200 แยกโตโยต้า ถนนอุปลีสาน ไป ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ถนนอุปลีสาน ไป สำนักงานชลประทานที่ 7
584.450 แยกเอสโซ่ ถนนสุริยาตร์ ถนนสุริยาตร์
584.700 แยกกิโลศูนย์ ถนนสรรพสิทธิ์ ไป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ ไป ศรีสะเกษ
ตรงไป: ถนนอุปราช ไป อ.วารินชำราบ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เขตควบคุม[แก้]

ถนนชยางกูร แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 17 ตอน ได้แก่

หมายเหตุ: ช่วงเขตการควบคุมของแขวงทางหลวงนครพนม ช่วงที่ 8 และ 9 ตอน ท่าควาย - กลางน้อย จะใช้เลขตอนที่ 0303 เป็นเลขเดียวกันทั้ง 2 ช่วง และช่วงที่ 10 และ 11 ตอน กลางน้อย - ย้อมพัฒนา จะใช้เลขตอนที่ 0304 เป็นเลขเดียวกันทั้ง 2 ช่วง เนื่องจากอยู่ช่วงระหว่างเขตเทศบาลเมืองนครพนม และ เทศบาลตำบลธาตุพนม

ถนนชยางกูร
ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0101 หนองคาย - ปากสวย 0+000 - 32+600 32.600 หมวดทางหลวงหนองคาย หนองคาย หนองคาย
2 0102 ปากสวย - น้ำเป 32+600 - 61+485 28.885 หมวดทางหลวงโพนพิสัย
3 0103 น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง 61+485 - 96+885 35.400 หมวดทางหลวงรัตนวาปี
4 0201 ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง 96+885 - 209+032 112.147 หมวดทางหลวงบึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ
5 0202 ดงบัง - นาพระชัย 209+032 - 242+550 33.518 หมวดทางหลวงเซกา นครพนม
6 0301 นาพระชัย - ท่าอุเทน 242+550 - 287+132 44.582 หมวดทางหลวงท่าอุเทน นครพนม
7 0302 ท่าอุเทน - ท่าควาย 287+132 - 309+624 22.492
8 0303 ท่าควาย - กลางน้อย 309+624 - 312+324 2.700 หมวดทางหลวงนครพนม
เข้าเขตเทศบาลเมืองนครพนม
ออกเขตเทศบาลเมืองนครพนม
9 0303 ท่าควาย - กลางน้อย 317+324 - 346+654 29.330 หมวดทางหลวงนครพนม นครพนม นครพนม
10 0304 กลางน้อย - ย้อมพัฒนา 346+654 - 367+462 20.808 หมวดทางหลวงนาแก
เข้าเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม
ออกเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม
11 0304 กลางน้อย - ย้อมพัฒนา 369+739 - 389+416 19.677 หมวดทางหลวงนาแก นครพนม นครพนม
12 0401 ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 389+416 - 455+651 66.235 หมวดทางหลวงมุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร
13 0402 นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก 455+651 - 481+733 26.082 หมวดทางหลวงเลิงนกทา ยโสธร
14 0501 ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ 481+733 - 512+000 30.267 หมวดทางหลวงอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
15 0502 อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ 512+000 - 532+733 20.733 หมวดทางหลวงลืออำนาจ
16 0601 ลืออำนาจ - หนองยอ 532+733 - 563+148 30.415 หมวดทางหลวงม่วงสามสิบ อุบลราชธานีที่ 1 อุบลราชธานี
17 0602 หนองยอ - อุบลราชธานี 563+148 - 580+375 17.227 หมวดทางหลวงหัวเรือ
รวม 17 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 573.098 กม.

ทางหลวงที่เกี่ยวข้อง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2027[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2027
ที่ตั้งอ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ความยาว2.542 กิโลเมตร (1.580 ไมล์)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2027 สายทางเข้าท่าอุเทน เป็นถนนในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นเส้นทางที่แยกออกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 มีระยะทางรวม 2.542 กิโลเมตร

เขตควบคุม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2027 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 1 ตอน ได้แก่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2027 สายทางเข้าท่าอุเทน
ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0100 ทางเข้าท่าอุเทน 0+000 - 2+542 2.542 หมวดทางหลวงท่าอุเทน นครพนม นครพนม
รวม 1 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 2.542 กม.

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 240[แก้]

ทางเลี่ยงเมืองนครพนม
ที่ตั้งอ.เมือง จ.นครพนม
ความยาว9.089 กิโลเมตร (5.648 ไมล์)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 240 หรือ ถนนเลี่ยงเมืองนครพนม เป็นทางหลวงแผ่นดินที่มีลักษณะเป็นถนนเลี่ยงเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรในเขตตัวจังหวัดนครพนม เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 มีระยะทางรวม 9.089 กิโลเมตร

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 240 (ถนนเลี่ยงเมืองนครพนม) ทิศทาง:
(ด้านซ้าย: ออกจากเมือง, ด้านขวา: เข้าเมือง)
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ถนนเลี่ยงเมืองนครพนม
นครพนม เมืองนครพนม 0+000 แยกบ้านน้อยใต้ ถนนชยางกูร ไป มุกดาหาร ถนนชยางกูร เข้าเมืองนครพนม
3+450 แยกบ้านน้อยหนองเค็ม ถนนนิตโย ไป สกลนคร ถนนนิตโย เข้าเมืองนครพนม
9+089 แยกบ้านท่าควาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ไป บึงกาฬ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 เข้าเมืองนครพนม
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เขตควบคุม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 240 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 1 ตอน ได้แก่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเข 240 สายทางเลี่ยงเมืองนครพนม
ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0100 ทางเลี่ยงเมืองนครพนม 0+000 - 9+089 9.089 หมวดทางหลวงนครพนม นครพนม นครพนม
รวม 1 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 9.089 กม.

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2030[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2030
ที่ตั้งอ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ความยาว2.155 กิโลเมตร (1.339 ไมล์)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2030 หรือ ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ หรือ ถนนเลี่ยงเมืองธาตุพนม เป็นทางหลวงแผ่นดินที่มีลักษณะเป็นถนนเลี่ยงเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรในเขตตัว อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 มีระยะทางรวม 2.155 กิโลเมตร

เขตควบคุม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2030 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 1 ตอน ได้แก่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเข 2030 สายทางเลี่ยงองค์พระธาตุ
ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0100 ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ 0+000 - 2+155 2.155 หมวดทางหลวงนาแก นครพนม นครพนม
รวม 1 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 2.155 กม.

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 238[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งชื่อทางหลวงแผ่นดินและสะพานขนาดใหญ่ - ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 67 ตอน 67 ง, 12 ธันวาคม พ.ศ. 2493
  2. "ประวัติชื่อถนนสายสำคัญของเมืองอุบล". ไกด์อุบล.
  3. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/41-highways-agency-3 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร
  4. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/24-map-distance-control/47-highways-agency-9 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]