รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ครุศาสตร์)

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาด้าน ศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ (ยกเว้นวิชาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูรายละเอียดที่ รายชื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในประเทศไทย

กลุ่มสถาบันเทางามสัมพันธ์[แก้]

การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ จะเป็นปริญญาบัตรที่สืบเนื่องมาด้วยประวัติความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เคยเป็น วิทยาลัยวิชาการศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ในทุกภูมิภาค ที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึง ความเป็นเลือดของนิสิตศึกษาศาสตร์ที่ล้วนมีของสถาบันซึ่งเป็นสีเทาร่วมกัน ซึ่งมีด้วยกัน 5 มหาวิทยาลัยด้วยกัน ดั้งนี้

กลุ่มสถาบันไม้เรียวเกมส์[แก้]

กลุ่มสถาบันกระดานดำสัมพันธ์[แก้]

  • มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรม ในครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2556)

ดูเพิ่ม[แก้]