รายชื่อสถาบันทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาทันตแพทยศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่ประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ความผิดปกติ หรือภาวะในช่องปาก บริเวณใบหน้าขากรรไกร และ/หรือบริเวณใกล้เคียงและโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ ปัจจุบัน ทันตแพทยสภาให้การรับรองหลักสูตรทั้งสิ้น 18 หลักสูตร[1] ดังนี้

รายชื่อคณะ วิทยาลัย และสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย[แก้]

คณะ มหาวิทยาลัย หมายเหตุ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น -
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร -
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับรองแบบมีเงื่อนไข
คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) มหาวิทยาลัยมหิดล -
คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล -
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต -
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น -
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับรองแบบมีเงื่อนไข
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับรองแบบมีเงื่อนไข
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับรองแบบมีเงื่อนไข
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น รับรองแบบมีเงื่อนไข
คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับรองแบบมีเงื่อนไข
  • หมายเหตุ จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]