ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อสถาบันทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาทันตแพทยศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่ประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ความผิดปกติ หรือภาวะในช่องปาก บริเวณใบหน้าขากรรไกร และ/หรือบริเวณใกล้เคียงและโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ ปัจจุบัน ทันตแพทยสภาให้การรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตทั้งสิ้น 20 หลักสูตร[1] จาก 18 สถาบัน ดังนี้

รายชื่อคณะ วิทยาลัย และสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย[แก้]

ชื่อ สังกัด ปีที่ก่อตั้ง หมายเหตุ
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2483 -
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.1 หลักสูตรปกติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2511 -
2.2 หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 -
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2515 -
4. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2522 -
5. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526 -
6. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2537 -
7. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.1 หลักสูตรปกติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539 -
7.2 หลักสูตรทวิภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558 -
8. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2540 -
9. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต 2547 -
10. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2552 รับรองแบบมีเงื่อนไข
11. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2555 -
12. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2558 -
13. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 2555 -
14. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2559 รับรองแบบมีเงื่อนไข
15. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2562 รับรองแบบมีเงื่อนไข
16. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น 2562 รับรองแบบมีเงื่อนไข
17. คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2564 รับรองแบบมีเงื่อนไข
18. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม 2566 รับรองแบบมีเงื่อนไข
  • หมายเหตุ จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]