รายชื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ในประเทศไทย ได้แก่

รายชื่อ จังหวัด ปีที่ก่อตั้ง การรับรองหลักสูตรทันตแพทยสภา[1]
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2483 รับรองหลักสูตร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. หลักสูตรปกติ
2. หลักสูตรนานาชาติ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2511
1. รับรองหลักสูตร
2. รับรองหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2515 รับรองหลักสูตร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2522 รับรองหลักสูตร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2526 รับรองหลักสูตร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2537 รับรองหลักสูตร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2539 รับรองหลักสูตร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2540 รับรองหลักสูตร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2547 รับรองหลักสูตร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี รับรองหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รับรองหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2555 รับรองหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2558 รับรองหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2559

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]