รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข เช่น สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค เป็นต้น

รายชื่อ[แก้]

อักษรย่อ
คณะ จังหวัด ปีที่ก่อตั้ง หลักสูตร การรับรองหลักสูตร
MT PT RT ND SS CVT OP HP BMS EH OHS ATM HS HB PH AP
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534         MTC[1], PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2551     PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2539       MTC[1]PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2539           MTC[1]PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2543     PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2552             MTC[1]PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2553     MTC[1]PTC[2]
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2541         MTC[1]PTC[2]
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555              |
คณะพยาบาลศาสตร์และสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พ.ศ. 2559  

อ้างอิง[แก้]