คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่ออังกฤษFaculty of Education and Educational Innovation, Kalasin University
ที่อยู่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
วันก่อตั้งคณะครุศาสตร์
14 กันยายน พ.ศ. 2555 (9 ปี)
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
6 กันยายน พ.ศ. 2561 (3 ปี)
คณบดีผศ.ดร.อมร มะลาศรี
วารสารวารสารคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
สีประจําคณะ     สีฟ้า
เว็บไซต์ed.ksu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อังกฤษ: Faculty of Education and Educational Innovation, Kalasin University) เดิมชื่อคณะครุศาสตร์ เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประวัติคณะ[แก้]

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เดิมชื่อคณะครุศาสตร์เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

ในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ได้ควาบรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงทำให้คณะครุศาสตร์ต้องย้ายมาสังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์[1]

ในปี พ.ศ. 2561 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขึ้นใหม่จึงมีผลให้คณะครุศาสตร์ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาตั้งแต่นั้นมา [2]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (เอกคู่/เอกเดี่ยว)

•ประกอบด้วย 9 วิชาเอก

-คณิตศาสตร์

-ภาษาไทย

-วิทยาศาสตร์

-การศึกษาปฐมวัย

-ภาษาอังกฤษ

-วิทยาศาสตร์ทั่วไป

-เกษตรศาสตร์

-การประถมศึกษา

-สังคมศึกษา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประวัติคณะครุศาสตร์". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2018-07-04. สืบค้นเมื่อ 2018-10-06.
  2. ราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์