รายชื่อคณะสังคมศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์