รายชื่อคณะประมงในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในประเทศไทยมีพัฒนาที่สำคัญเกิดจากการจัดการศึกษาและการวิจัยในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ 2 ก.พ. พ.ศ. 2486 โดยมีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาด้านนี้[1]

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาประมง[แก้]

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ[แก้]

สาขาวิชาทางประมงศาสตร์[แก้]

  • กลุ่มสาขาวิชา การทำการประมง กล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาด้านประมงศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการจับปลาและอุปกรณ์ เช่น การเดินเรือเรือประมง การใช้อวนล้อม

การต้นหน พบได้ใน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล

  • กลุ่มสาขาวิชา การผลิตสัตว์น้ำ เช่น เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • กลุ่มสาขาวิชา อุตสาหกรรมประมง เช่น ผลิตภัณฑ์ประมง
  • กลุ่มสาขาวิชา นิเวศวิทยาประมงและธรรมชาติวิทยาประมง เช่น ชีววิทยาประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • กลุ่มสาขาวิชา บริหารทรัพยากรประมง เช่น การจัดการประมง

สำหรับสาขาทางประมงนั้น ได้ถูกแสดงในรายการข้างล่างนี้

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ราชกิจจานุเบกษา เล่ม60 ตอนที่7". ประกาศสภาผู้แทนราษฎร.