รายชื่อคณะกายภาพบำบัดในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เป็นวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปรกติที่เกิดขึ้นจากสภาพและภาวะของโรคที่เกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิต และต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภากายภาพบำบัด ถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพกายบำบัด โดยสถาบันที่เปิดสอนปริญญากายภาพบำบัดมีรายชื่อดังต่อไปนี้[1]

รายชื่อคณะกายภาพบำบัดในประเทศไทย[แก้]

คณะ มหาวิทยาลัย
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • หมายเหตุ จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]