รายชื่อคณะและสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะเภสัชศาสตร์และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย เป็นหน้ารวบรวมรายชื่อคณะและสำนักวิชาในระดับอุดมศึกษาที่ทำารสอนในวิชาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย ปัจจุบัน สภาเภสัชกรรมให้การรับรองหลักสูตรทั้งสิ้น 19 สถาบัน[1] ดังนี้

รายชื่อ จังหวัด ปีที่ก่อตั้ง หมายเหตุ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2456 สภาเภสัชกรรมรับรองถาวร เข้าร่วมสหพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2509 สภาเภสัชกรรมรับรองถาวร เข้าร่วมสหพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2511 สภาเภสัชกรรมรับรองถาวร เข้าร่วมสหพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2521 สภาเภสัชกรรมรับรองถาวร เข้าร่วมสหพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2523 สภาเภสัชกรรมรับรองถาวร เข้าร่วมสหพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2528 สภาเภสัชกรรมรับรองถาวร เข้าร่วมสหพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2530 สภาเภสัชกรรมรับรองถาวร เข้าร่วมสหพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2536 สภาเภสัชกรรมรับรองถาวร เข้าร่วมสหพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2537 สภาเภสัชกรรมรับรองถาวร เข้าร่วมสหพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2537 สภาเภสัชกรรมรับรองถาวร เข้าร่วมสหพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2539 สภาเภสัชกรรมรับรองถาวร เข้าร่วมสหพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2542 สภาเภสัชกรรมรับรองถาวร เข้าร่วมสหพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2546 สภาเภสัชกรรมรับรองถาวร เข้าร่วมสหพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2549 สภาเภสัชกรรมรับรองแบบมีเงื่อนไข ** เข้าร่วมสหพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 สภาเภสัชกรรมรับรองถาวร เข้าร่วมสหพันธ์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2550 สภาเภสัชกรรมรับรองแบบมีเงื่อนไข ** เข้าร่วมสหพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2551 สภาเภสัชกรรมรับรองแบบมีเงื่อนไข ** เข้าร่วมสหพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2552 สภาเภสัชกรรมรับรองแบบมีเงื่อนไข ** เข้าร่วมสหพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2555 สภาเภสัชกรรมรับรองแบบมีเงื่อนไข ** เข้าร่วมสหพันธ์

หมายเหตุ ** สภาเภสัชกรรมรับรองแบบมีเงื่อนไข เป็นการรับรองแบบรายปีเป็นครั้งๆไปจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่ทางสภาเภสัชกรรมกำหนด จึงจะรับรองถาวร

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]