คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Faculty of Education Ramkhamhaeng University.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Education Ramkhamhaeng University
วันก่อตั้ง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
คณบดี รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ
(รักษาการในตำแหน่ง)
สีประจำคณะ ชมพู
เว็บไซต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/RU.educ/

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Faculty of Education Ramkhamhaeng University) เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

ประวัติ[แก้]

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 โดยใช้อาคารทรงกลมที่จัดแสดงงานสินค้านานาชาติเป็นสถานทำการชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้ทำการย้ายสถานทำการชั่วคราวมายังอาคารศรีชุม ก่อนที่จะย้ายที่ทำการถาวรมาอยู่ที่อาคารคณะศึกษาศาสตร์ห้าชั้น ในปีพ.ศ. 2518

และในปีพ.ศ. 2514 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเริ่มเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา โดยเป็นสถานศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และในปีพ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนดังกล่าวเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง[1]

พ.ศ. 2532 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการอนุมัติให้เปิดการสอนหลักสูตรปริญญาโท ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์เป็นครั้งแรก และในปีพ.ศ. 2543 ได้รับการอนุมัติให้เปิดการสอนหลักสูตรปริญญาเอก ในหลักสูตรศึกษาศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต[2]

พ.ศ. 2537 ได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถมเพื่อลดปัญหาผู้ปกครองที่ไม่สามารถนำบุตรหลาน ไปฝากเรียนในโรงเรียนอนุบาล หรือสถานรับเลี้ยงเด็กในบริเวณใกล้เคียงที่พักได้ และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้เปิดรับนักเรียนในชั้นบริบาล 2 ห้อง อนุบาล 1 ห้อง

รายนามคณบดีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน[แก้]

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ. นคร (2514-2524)
 • อาจารย์ธำรง มานะกิจ (2524-2528)
 • รองศาสตราจารย์เอนก เพียรอนุกูลบุตร (2528-2532)
 • รองศาสตราจารย์จรินทร์ ธานีรัตน์ (2532-2536)
 • รองศาสตราจารย์ร่วมศักดิ์ แก้วปลั่ง (2536-2538)
 • รองศาสตราจารย์พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ (2538-2542)
 • รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2543-ส.ค.2551)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ (2552-2556)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศรี (2556-2560)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร (2560 - 26 พฤษภาคม 2561) (รักษาการในตำแหน่ง)
 • รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ (27 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน) (รักษาการในตำแหน่ง)[3]

หน่วยงานภายใน[แก้]

 • ภาควิชาภูมิศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จนมาในปี พ.ศ. 2532 ภาควิชาภูมิศาสตร์เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี[แก้]

- สาขาวิชาการประถมศึกษา

 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 • สาขาจิตวิทยา
 • สาขาภูมิศาสตร์
 • สาขาคอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา
 • สาขาภาษาไทย
 • สาขาคณิตศาสตร์
 • สาขาภาษาอังกฤษ
 • สาขาสังคมศึกษา
 • สาขาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต[แก้]

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ปริญญาโท[แก้]

 • หลักสูตรศิลปศาสรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก[แก้]

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัยากรมนุษย์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]