คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Emblem of Thammasat University.svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Learning Sciences and Education, Thammasat University
ที่อยู่99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
วันก่อตั้ง29 กันยายน พ.ศ. 2557 (7 ปี)
คณบดีรศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี
สีประจําคณะ███ สีฟ้าอมเขียว - ███ สีส้ม
สถานปฏิบัติโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บไซต์lsed.tu.ac.th

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Learning Sciences and Education, Thammasat University) ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาลำดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557[1] รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนรู้และการศึกษาที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและนานาชาติ เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์ด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของการเรียนรู้และการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา คณะวิทยาการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่มีการสอนรายวิชา วิชาการเรียนรู้ ขึ้น อีกทั้งยังเป็นคณะแรกที่มีการผสมผสานหลักสูตรเชิงสหวิทยาการและ Active Learning เข้าด้วยกัน[2]

ประวัติ[แก้]

ในปี 2557 เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นว่า การศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา มีการใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาโดยเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งในสี่ของงบประมาณแผ่นดิน แต่การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติกลับบ่งชี้ว่าคุณภาพการศึกษาของไทยกำลังตกต่ำลงโดยลำดับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีมติให้จัดตั้งคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2557 [1]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

  • สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

  • อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข 1 มกราคม พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 Archived 2020-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2560 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่สมเหตุสมผล มีนิยามชื่อ "มติย่อ92557" หลายครั้งด้วยเนื้อหาต่างกัน
  2. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กว่าจะมาเป็นเรา, สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2560

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]