ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อคณะสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ เป็นการนำเอาองค์ความรู้ทั้งด้านฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา มาใช้ในการทำความเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม [1] โดยหลักสูตรอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะกำหนดคุณวุฒิเป็น สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม [2]

รายชื่อคณะสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย[แก้]

คณะ มหาวิทยาลัย หมายเหตุ อ้างอิง
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการ ณ วิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรระดับป.ตรี ป.โท และ ป.เอก) และวิทยาเขตกำแพงแสน (หลักสูตรระดับ ป.ตรี) [3]
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [4]
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [5]

รายชื่อคณะวิชาในประเทศไทย ที่จัดการเรียน การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในระดับภาควิชา/สาขาวิชา[แก้]

ภาควิชา/สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย หมายเหตุ อ้างอิง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) หลักสูตรระดับ ป.โท [6][7]
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) หลักสูตรระดับ ป.ตรี [8]
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [9]
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง [10]
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรระดับปริญญาโท [11]
 • หมายเหตุ จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ

อ้างอิง[แก้]

 1. ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว, แนวความคิดในการศึกษาสิ่งแวดล้อม เก็บถาวร 2010-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เรียกดูเมื่อ 23-07-2019
 2. การรับรองคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 28-04-2022
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม เรียกดูเมื่อ 23-07-2019
 4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 23-07-2019
 5. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เก็บถาวร 2017-06-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูเมื่อ 23-07-2019
 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรียกดูเมื่อ 28-04-2022
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เรียกดูเมื่อ 28-04-2022
 8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เก็บถาวร 2022-05-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูเมื่อ 28-04-2022
 9. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกดูเมื่อ 03-05-2022
 10. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรียกดูเมื่อ 03-05-2022
 11. "วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม". science.buu.ac.th.

ดูเพิ่ม[แก้]