ข้ามไปเนื้อหา

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Thailand Industrial Standards Institute
ตราสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง1 มกราคม 2512 [1]
สำนักงานใหญ่75/42 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
งบประมาณต่อปี530.055 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • วันชัย พนมชัย[3], เลขาธิการ
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม
เอกสารหลัก
  • พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดของ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มีอำนาจหน้าที่ในการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ พัฒนาและรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน หรือที่รูัจักในชื่อ "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" (มอก.)[4]

ประวัติ[แก้]

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2512 ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 โดยมีอำนาจหน้าที่ในการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ พัฒนาและรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน หรือ มอก. ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด[5]

ตราสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]