สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Thailand Industrial Standards Institute
ตราสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.png
ตราสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง1 มกราคม 2512 [1]
สำนักงานใหญ่75/42 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
งบประมาณประจำปี530.055 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • บรรจง สุกรีฑา, เลขาธิการ
  • เอกนิติ รมยานนท์, รองเลขาธิการ
  • วิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์, รองเลขาธิการ
ต้นสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เอกสารหลัก
  • พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หน่วยงานของรัฐในสังกัดของ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มีอำนาจหน้าที่ในการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ พัฒนาและรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

ประวัติ[แก้]

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2512 ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 โดยมีอำนาจหน้าที่ในการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ พัฒนาและรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เล่ม 85 ตอน 121 ก หน้า 1023 31 ธันวาคม 2511
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]