กรมทรัพยากรธรณี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมทรัพยากรธรณี
Department of Mineral Resources
ที่ทำการ
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 มกราคม พ.ศ. 2434
สืบทอดจาก กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา
งบประมาณ 655.4386 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร ดร.ทศพร นุชอนงค์[2], อธิบดี
นายสมหมาย เตชวาล, รองอธิบดี
นายนิวัติ มณีขัติย์, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์
http://www.dmr.go.th/main.php?filename=index

กรมทรัพยากรธรณี เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติ[แก้]

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศตั้ง กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา ขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม ร.ศ. 110 (พ.ศ. 2434) และต่อมาได้ย้ายสังกัดไปขึ้นกับกระทรวงต่าง ๆ ตามยุคสมัย 6 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตราธิราช กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ โดย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมทรัพยากรธรณี เมื่อครั้งสังกัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ภายหลังจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 กรมทรัพยากรธรณี ได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อำนาจและหน้าที่[แก้]

ก่อนการปฏิรูประบบราชการ[แก้]

กรมทรัพยากรธรณี ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจหลัก 4 ด้าน

  1. สำรวจข้อมูลธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
  2. ขุดเจาะน้ำบาดาล อนุญาต และกำกับดูแลกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
  3. อนุญาตอาชาญาบัตรสำรวจแร่ ประทานบัตรทำเหมืองแร่ และกำกับดูแลด้านกิจการเหมืองแร่ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไข รวมถึงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
  4. ให้สัมปทาน และกำกับดูแลด้านกิจการปิโตรเลียม ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

หลังการปฏิรูประบบราชการ[แก้]

กรมทรัพยากรธรณี ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มภารกิจตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 เป็น 4 กรม คือ

  1. กรมทรัพยากรธรณี สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  4. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สังกัดกระทรวงพลังงาน

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/052/9.PDF
จาก เสกสรรค์ แจ้งธรรมมา

ผมรู้ว่าแร่ธาตุทรัพยากรณ์ธรรมชาติคตหอยหินและหินที่ละลายไฟได้สามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันดิบได้จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและองค์กรอนามัยโลกแห่งประเทศสิงค์โปรผมนายเสกสรรค์แจ้งธรรมมาตัวแทนทดสอบสังคมด้านHIVแห่งประเทศไทยผมอยากให้นักธรณีวิทยาช่วยหาชาวต่างชาติมาขุดเจาะบ่อน้ำมันแห่งใหมที่ อ.พบพระ จ.ตากเพื่อถวายความดีกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เพื่อเฉลิมฉลองสิริราชสมบัตืรัชกาลที่10ผมจึงอยากให้นักธรณีวิทยาหาคนขุดเจาะแร่ทองคำแห่งใหม่ด้วยเพื่อเอามาช่วยเหลือสังคมด้านคนที่ไม่มีที่ทำมาหาเงินทุกสังคมด้วยคับคตหอยหินกับหินละลายไฟได้มีเป็นภูเขาเพื่อเอามาช่วยเหลือโดยไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนติดต่อผมได้ตลอด24ชั่วโมง เสกสรรค์ แจ้งธรรมมา 67/2ม.5ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร แต่แร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติอยู่ที่ อ.พบพระ จ.ตาก ชาวม้งเขาข่วยเหลือกับคนที่ไม่มีที่ทำมาหากินและโดนสาบแช่งทับทมจากสังคมด้านHIVด้วยถ้านักธรณีวิทยาพร้อมเมื่อไรติดต่อผมมาได้ตลอดมีบ่อน้ำมันดิบอีกที่สกัดมาจากหินละลายไฟได้แต่องค์กรณ์นี้จะต้องช่วยเหลือสังคมไม่แสวงหาผลกำไรกันสังคมจะได้เท่าเทียมกันสิ่งที่ผมกล่าวมาถ้าไม่เป็นความจริงขอให้ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้คับบ่อน้ำมันแห่งใหม่นี่ลักษณะคล้ายเคียงกันกับบ่อน้ำมันที่ อ.ลานกระบือ

จ.กำแพงเพชร มนุษย์กล้วยไข่คับ