รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวททบ.5 เอชดี

[แก้]

 • ชลรัศมี งาทวีสุข
  • เช้านี้ประเทศไทย - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • โชติรส สมบุญ
  • ช่อง 5 ข่าวเด่นเช้านี้ - (ข่าวหลัก) (อา.)
 • เชิงชาย หว่างอุ่น
  • 5 อาสา เพื่อประชาชน - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)

[แก้]

 • ณัฏฐ์ศรุต ถาม์พรทองสุทธิ์
  • เช้านี้ประเทศไทย - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • 5 เช้าเล่าเรื่อง - (ข่าวหลัก) (จ.-อ.)

[แก้]

 • ภาณุพงศ์ กรรณาธิกรณ์
  • ช่อง 5 ข่าวเด่นเช้านี้ - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • ช่อง 5 เที่ยงวันทันข่าว - (ข่าวหลัก)
  • ช่อง 5 ข่าวเด่นทันสถานการณ์ - (ข่าวหลัก)

[แก้]

 • ตรีภพ หวังวรรณะกิจ
  • วงจรกีฬา - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)

[แก้]

 • ธนัญญา พิพิธวณิชการ
  • เมืองไทยใหญ่อุดม - (ข่าวหลัก)
  • ช่อง 5 เที่ยงวันทันข่าว - (ข่าวหลัก)
  • วีอาร์โซเยอร์ - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • ประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)

[แก้]

 • นภาพร ช่างกล
  • ช่อง 5 ข่าวเด่นเช้านี้ - (ข่าวหลัก) (ส.)

[แก้]

 • ทพ.พิชัย ปิตุวงศ์
  • เปิดเกมส์ - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)

[แก้]

 • พ.อ.ทพ.ฤทธิกร การะเวก
  • เปิดเกมส์ - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)

[แก้]

[แก้]

 • รัฐรุจน์ สกุลวัชรอนันต์
  • เมืองไทยใหญ่อุดม - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • ช่อง 5 ทันโลกเศรษฐกิจ - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)

[แก้]

 • วรวุฒิ พงษ์ธีระพล
  • วงจรกีฬา - (ข่าวหลัก) (จ.ศ.)

[แก้]

 • ศลิลนา ภู่เอี่ยม
  • ช่อง 5 ข่าวเด่นทันสถานการณ์ - (ข่าวหลัก)

[แก้]

 • อภิญญา ขาวสบาย
  • เมืองไทยใหญ่อุดม - (ข่าวหลัก)
  • ช่อง 5 เที่ยงวันทันข่าว - (ข่าวหลัก)
  • ช่อง 5 ข่าวเด่นทันสถานการณ์ - (ข่าวหลัก)
 • อัษฎาพร เขียวอ่อน
  • ช่อง 5 ข่าวเด่นเช้านี้ - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • 5 เช้าเล่าเรื่อง - (ข่าวหลัก) (จ.-อ.)
  • ข่าวในพระราชสำนัก - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
 • อัมภิกา ชวนปรีชา
  • ช่อง 5 ข่าวเด่นเช้านี้ - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)