รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เรียงชื่อตามลำดับอักษร

เนื้อหา: บนสุด -

[แก้]

 • กรชฤณ โตบุญมี
  • ผู้สื่อข่าว
 • กฤณธน กษพลเดช
  • ข่าวภาคค่ำ - (ลมฟ้าพยากรณ์)
  • ข่าวเด่นภาคดึก - (ข่าวหลัก)
 • กฤษ เดชไกรศักดิ์
  • เช้านี้มีแต่เรื่อง - (ข่าวหลัก)
 • กิริยา เวชพานิช
  • ผู้สื่อข่าว
 • กันตชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
  • ข่าวในพระราชสำนัก
 • กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล
  • ข่าวเด่นภาคดึก - (ข่าวหลัก)
  • ทันข่าว - (ข่าวหลัก)

[แก้]

 • คฑา ชินบัญชร
  • คุยข่าว 10 โมง - (เช็คดวง)
 • คณิศร โสภณณสิริ
  • ผู้สื่อข่าว
 • คุปต์ มะรินทร์
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวหลัก)
  • เวทีข่าวสุดสัปดาห์ - (ข่าวหลัก)

[แก้]

 • จิตรจรรยา เพิ่มภัทร
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

[แก้]

 • ชลธร ขาวสบาย
  • เช้านี้มีแต่เรื่อง - (ข่าวหลัก)
 • ชลรัศมี งาทวีสุข
  • เช้านี้ประเทศไทย - (ข่าวหลัก)
  • คุยยกบ้าน - (พิธีกรหลัก)
 • โชติรส สมบุญ
  • ทันข่าว - (ข่าวหลัก)
  • ข่าวเด่นภาคดึก - (ข่าวหลัก)
  • คุยข่าวเช้าวันหยุด - (ข่าวหลัก)

[แก้]

[แก้]

 • ณฐมน ใบบัว
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • ณัชปภา จันทรโรจน์
 • (ชื่อเดิม วันรวี)
  • ช่อง 5 ข่าวเที่ยง - (เปิดสนาม)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวกีฬา)
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • ณัชร นันทโพธิ์เดช
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • ณัฏฐกาญจน์ ทรัพย์สุนทร
  • ผู้สื่อข่าว
 • ณัฏฐ์ศรุต ถาม์พรทองสุทธิ
  • ทันข่าว - (ข่าวหลัก)

[แก้]

 • เตือนใจ เลี่ยมทอง
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

 • ธนาวุฒิ นุชตเวชวงศ์
  • ช่อง 5 ข่าวเที่ยง - (เปิดสนาม)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวกีฬา)
 • ธนัญญา พิพิธวณิชการ
  • ทันข่าว - (ข่าวหลัก)
  • ฮาร์ดคอร์ข่าว - (ข่าวหลัก)
  • ข่าวเด่นภาคดึก - (ข่าวหลัก)
  • คุยข่าวเช้าวันหยุด - (ข่าวหลัก)
 • ธารทิพย์ ยิ่งวิริยะ
  • ช่อง 5 ข่าวเที่ยง - (เปิดสนาม)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวกีฬา)
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

[แก้]

 • นภาพร ช่างกล
  • ข่าวภาคค่ำ - (ลมฟ้าพยากรณ์)
  • ข่าวเด่นภาคดึก - (ข่าวหลัก)
  • คุยข่าวเช้าวันหยุด - (ข่าวหลัก)
  • ผู้สื่อข่าว
 • นราวัลย์ จันทร์เจริญ
  • คุยข่าว 10 โมง - (พิธีกรหลัก)
 • นุสรา วรภัทราทร
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

 • บุญทริกา เอี่ยมคงศรี
  • ข่าวในพระราชสำนัก

[แก้]

 • ปาริชาติ ไวกวี กมลอาสน์
  • ข่าวในพระราชสำนัก
 • ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช
  • คุยข่าว 10 โมง - (คุยคดีตีข่าว)
 • ปริยา เนตรวิเชียร
  • ช่อง 5 ข่าวเที่ยง - (ข่าวหลัก)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวหลัก)(เวิลด์นิวส์@5)
 • ปาจรีย์ สวนศิลป์พงศ์
  • 5 เช้าเมาท์ใหญ่ - (ข่าวหลัก)
  • ช่อง 5 ข่าวเที่ยง - (ข่าวหลัก)
  • ข่าวในพระราชสำนัก
 • ปารดา ธนาศรีชัย
  • คุยข่าว 10 โมง - (ข่าวหลัก)
  • ข่าวเด่นภาคดึก - (ข่าวหลัก)

[แก้]

 • พิพัช ปิตุวงศ์
  • วงจรกีฬา - (ข่าวหลัก)
 • พิมพ์วิสาข์ ปาณิกวงษ์
  • ข่าวเด่นภาคดึก - (ข่าวหลัก)
  • คุยข่าวเช้าวันหยุด - (ข่าวหลัก)
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

 • ภัทรี ภัทรโสภสกุล
  • เช้านี้มีแต่เรื่อง - (ข่าวหลัก)
 • ภาณุพงศ์ กรรณาธิกรณ์
  • สนามเป้าเล่าข่าว - (ข่าวหลัก)
  • คุยข่าว 10 โมง - (ข่าวหลัก)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวหลัก)(เวิลด์นิวส์@5)

[แก้]

 • ร่มฉัตร แก้วเขียว
  • ผู้สื่อข่าว
 • รัฐรุจน์ สกุลวัชรอนันต์
  • ทันข่าว - (ข่าวหลัก)
 • รัฐวิชญ์ พีระศราโรจน์
  • คุยข่าว 10 โมง - (พิธีกรหลัก)

[แก้]

 • ฤทธิกร การะเวก
  • วงจรกีฬา - (ข่าวหลัก)

[แก้]

 • วรวุฒิ พงษ์ธีระพล
  • วงจรกีฬา - (ข่าวหลัก)
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • วิทย์ สิทธิเวคิน
  • เช้านี้ประเทศไทย - (ข่าวหลัก)

[แก้]

 • ศักดิ์ชัย ชัชวงษ์
  • ทันข่าว - (พิธีกรหลัก)
  • ข่าวเด่นภาคดึก - (พิธีกรหลัก)
 • ศิริลักษณ์ มิ่งโมฬี
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวกีฬา)
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • ศิริยา ออรุ่งโรจน์ (นามสกุลเดิม เขื่องศิริกุล)

[แก้]

 • สรัช ตะเภาพงษ์
  • เช้านี้มีแต่เรื่อง - (ข่าวหลัก)
 • สุชาดา นิ่มนวล
  • จับประเด็นข่าวร้อน - (ข่าวหลัก)
 • สุรีย์ฉาย แก้วเศษ
  • เช้านี้มีแต่เรื่อง - (ข่าวหลัก)
 • สุนิดา สวัสดิพรพัลลภ
  • สนามเป้าเล่าข่าว - (ข่าวหลัก)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ลมฟ้าพยากรณ์)
  • ทันข่าว - (ข่าวหลัก)
 • สุหัชชา สวัสดิพรพัลลภ
  • ช่อง 5 ข่าวเที่ยง - (เวิลด์นิวส์@5)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ลมฟ้าพยากรณ์)
  • ทันข่าว - (ข่าวหลัก)

[แก้]

 • องค์กช วรรณภักตร์
  • ทันข่าว - (ข่าวหลัก)
  • ข่าวเด่นภาคดึก - (ข่าวหลัก)
 • อภิจารี เที่ยงธรรม
  • ผู้สื่อข่าว
 • อภิญญา บุญยะประณัย
  • เช้านี้มีแต่เรื่อง - (ข่าวหลัก)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวหลัก)(เวิลด์นิวส์@5)
 • อภินันท์ อภิบาลศรี
  • ข่าวภาคค่ำ (ข่าวกีฬา)
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • อัมภิกา ชวนปรีชา
  • เวทีข่าวสุดสัปดาห์ - (ข่าวหลัก)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวหลัก)
 • อัษฎาพร เขียวอ่อน
  • สนามเป้าเล่าข่าว - (ข่าวหลัก)
  • ทันข่าว - (ข่าวหลัก)
  • ข่าวเด่นภาคดึก - (ข่าวหลัก)