สถานีโทรทัศน์เอแอลทีวี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เอแอลทีวี
ALTV Logo.png
ประเทศไทย
พื้นที่แพร่ภาพไทย
เครือข่ายสถานีโทรทัศน์
ช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล
ประเภทบริการสาธารณะ

(ทดลองออกอากาศชั่วคราว)
คำขวัญช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
สำนักงานใหญ่เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
แบบรายการ
ระบบภาพ576i (16:9 คมชัดปกติ)
ความเป็นเจ้าของ
เจ้าขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ช่องรองสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ประวัติ
เริ่มออกอากาศ1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ลิงก์
เว็บไซต์www.altv.tv
ออกอากาศ
ภาคพื้นดิน
ดิจิทัลช่อง 4 (มักซ์#4 : ส.ส.ท.)
เคเบิลทีวี
ทรูวิชันส์
เจริญเคเบิลทีวี
ช่อง 4
ทีวีดาวเทียม
ไทยคม 6 C-Band4009 H 15000
พีเอสไอ
จีเอ็มเอ็ม แซท
ช่อง 4
ลีโอเทคช่อง 4
สื่อสตรีมมิง
ALTV4https://www.altv.tv/live

เอแอลทีวี (อังกฤษ: ALTV - Active Learning Television) เป็นช่องโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ ดำเนินการโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างบ้านและสถานศึกษา โดยมีสถานะเป็นหนึ่งในช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ประเภทบริการสาธารณะ เริ่มทดลองออกอากาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และดำเนินการออกอากาศจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ต่อเพิ่มอีก 6 เดือน รวมเป็น 12 เดือน

เอแอลทีวีออกอากาศทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00-21.00 น. โดยแบ่งเวลาการออกอากาศรายการให้เหมาะสมตั้งแต่เด็ก เยาวชน ครู และครอบครัว ตามลำดับ

ประวัติ[แก้]

หลังการระบาดทั่วของไวรัสโคโรนาในประเทศไทย พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการเรียนให้กับเยาวชน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงได้อนุมัติให้มีการจัดช่องโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทดลองออกอากาศช่อง ไทยพีบีเอส คิดส์ ในระบบทีวีดิจิทัล ผ่านช่องหมายเลข 4 บนคลื่นความถี่ของตัวเองเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน[1] ซึ่งหลังจากการอนุมัติดังกล่าว ไทยพีบีเอส ได้เปิดตัวช่องอย่างไม่เป็นทางการในชื่อ ไทยพีบีเอส เอแอลทีวี หรือ ไทยพีบีเอส แอคทีฟ เลิร์นนิง ทีวี ก่อนลดชื่อเหลือ เอแอลทีวี ก่อนออกอากาศ

เอแอลทีวีได้เริ่มต้นทดสอบการออกอากาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และมีการแถลงข่าวเปิดตัวในวันเดียวกัน ก่อนเริ่มออกอากาศเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยไทยพีบีเอสได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในแวดวงการศึกษา อาทิ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เครือข่ายพ่อแม่ และเครือข่ายผู้ผลิตรายการเด็ก มาสนับสนุนและร่วมสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ใหม่ เพื่อเป็นพื้นที่วิถีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21[2] ในระยะแรกเอแอลทีวี ใช้วิธีการออกอากาศรายการเฉพาะตามช่วงเวลาออกอากาศ พ่วงกับการออกอากาศเนื้อหาและรายการที่เหมาะสมจากไทยพีบีเอสซ้ำอีกครั้ง โดยมีระยะเวลาออกอากาศในแต่ละวันตั้งแต่ 6.00-21.00 น.

ภายหลังองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้ยื่นขอใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อเริ่มออกอากาศเอแอลทีวีอย่างเป็นทางการ แต่คำขอกลับไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจาก สำนักงาน กสทช. ยังไม่มีแนวทางสำหรับการให้ใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรทัศน์ของรัฐฯ เพื่อใช้ในด้านการส่งเสริมความรู้และการศึกษา สำนักงาน กสทช. จึงขยายระยะเวลาทดลองออกอากาศของสถานีโทรทัศน์เอแอลทีวีออกไปอีก 6 เดือน นั่นคือให้สิ้นสุดระยะเวลาทดลองออกอากาศในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พร้อมกับให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการพิจารณาเงื่อนไขการออกอากาศเพื่ออนุมัติใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ให้กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยต่อไป[3]

รูปแบบรายการ[แก้]

สำหรับรูปแบบรายการของเอแอลทีวี จะแบ่งรูปแบบรายการเพื่อการเรียนรู้เป็น 6 ประเภท ดังนี้

  • Active Learning News: ข่าวสารการเรียนรู้ นำเสนอข่าวสารและสถานการณ์ประจำวันที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ไปด้วยกัน
  • Homeroom Home Run: แนะแนวชีวิตและการศึกษา รายการที่เน้นชี้แนะแนวทางด้านการศึกษาและการสะท้อนชีวิตของแต่ละบุคคล
  • Smart Classroom: ห้องเรียนอัจฉริยะ นำเสนอรายการเพื่อเสริมทักษะใหม่ หรือ ทักษะเฉพาะทาง เน้นการสื่อสารแบบ อินเตอร์แอคทีฟ เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถเข้าถึงทักษะการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
  • Farm รู้: เรียนรู้โลกกว้างผ่านกิจกรรม นำเสนอการเรียนรู้ผ่านการไปทำกิจกรรมภายนอกสถานที่ เน้นการบูรณาการระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน
  • Tutor Hub: นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ เป็นพื้นที่ทดลองการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มผู้เรียนทุกกลุ่ม เพื่อปูวิชาพื้นฐานและทบทวนความรู้เดิม รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
  • Knowledge Pool: คลังแห่งความรู้และประสบการณ์ชีวิต นำเสนอความรู้ในแขนงต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เสมือนคลังความรู้ขนาดใหญ่ ที่นำมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และนำเสนอและส่งต่อกันได้

อ้างอิง[แก้]

  1. สรุปมติที่ประชุม กสทช. 8/2563
  2. "ไทยพีบีเอส พร้อมเปิด "ALTV" ช่องโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้". ข่าวไทยพีบีเอส. 25 มิถุนายน 2563. สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  3. กสทช. ตัดสินใจต่อใบอนุญาตชั่วคราวให้ ALTV อีก 6 เดือน – จบ 30 มิถุนายน 2564

ดูเพิ่ม[แก้]