สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค เป็นหนึ่งในกลุ่มสถานีโทรทัศน์แห่งเดียวในประเทศไทย ดำเนินการแบบหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย ที่ออกอากาศภาคพื้นดินในส่วนภูมิภาคเท่านั้น ดำเนินการโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกลุ่มดำเนินการในรูปแบบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติของประเทศไทย ที่ทำการแพร่ภาพออกอากาศในต่างจังหวัด ซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา

ประวัติ[แก้]

สทท.ในส่วนภูมิภาค มีการกำเนิดก่อตั้งขึ้นในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ว่าต้องการที่จะพัฒนากิจการโทรทัศน์เข้าสู่ส่วนภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนในแต่ละภาครับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และการดำเนินงานต่างๆของประเทศให้รวดเร็วและทั่วถึงทุกภูมิภาค ดังนั้นรัฐบาลจึงอนุมัติเงินลงทุนจำนวน 25 ล้านบาท และมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินกิจการโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคครั้งแรกภาคละ 1 สถานี จำนวน 3 ภาค ซึ่งอยู่ช่วงที่พลเอกสุจริต จารุเศรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในขณะนั้น ต่อจากนั้นก็ได้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่จังหวัดลำปาง ขอนแก่น และสงขลา

ในช่วงยุค พ.ศ. 2510 และในช่วง พ.ศ. 2520 สทท.ในส่วนภูมิภาค ก็ได้มีการเพิ่มขยายในส่วนแต่ละแห่ง โดยขยายส่วนที่จังหวัดขอนแก่น คือให้จัดตั้งสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนจังหวัดลำปาง ขยายไปจัดตั้งสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ ส่วนที่จังหวัดสงขลา จัดตั้งสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต เป็นลำดับ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 สทท.ในส่วนภูมิภาค ยุติออกอากาศโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ทั้งนี้ สทท.ในส่วนภูมิภาค ยังสามารถมารับชมผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบจานดาวเทียมไทยคม 5 ระบบซีแบนด์ระยหนึ่ง และกลับมาออกอากาศ สทท.ในส่วนภูมิภาค ผ่านช่องทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ในแต่ละภูมิภาค ทางช่องหมายเลข11 เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ออกอากาศวันละ 15 ชั่วโมง ตั้งแต่ 06:00-21:00 น.

รายนามสถานีส่วนภูมิภาคแต่ละแห่ง[แก้]

สถานีส่วนภูมิภาคในปัจจุบันยุคทีวีดิจิทัล[แก้]

รายละเอียดทั้งหมดนี้ เป็นรายละเอียดสถานีส่วนภูมิภาค ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ช่องหมายเลข11 โดยแบ่งตามช่องภูมิภาคในประเทศไทยดังต่อไปนี้ (สำหรับรายละเอียดสถานีคลื่นความถี่ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล(ใช้โครงข่าย MUX1 ของกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับช่องNBT2HD)นั้น โปรดติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอล ของสำนักงาน กสทช. แทน [1])

สถานีส่วนภูมิภาค วันเปิดตัว ผลิตโดย ที่ตั้งสตูดิโอห้องส่งและออกอากาศ พื้นที่ครอบคลุมออกอากาศ
NBT North 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดเชียงใหม่ (ห้องส่งหลัก)

จังหวัดพิษณุโลก

ภาคเหนือ
NBT Northeast 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดขอนแก่น (ห้องส่งหลัก)

จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
NBT South 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จังหวัดสงขลา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ห้องส่งหลัก)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดสงขลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดตรัง

ภาคใต้
NBT Central 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จังหวัดจันทบุรี

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดจันทบุรี (ห้องส่งหลัก)

จังหวัดกาญจนบุรี

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

และ ปริมณฑล

สถานีส่วนภูมิภาคในอดีตยุคทีวีแอนะล็อก[แก้]

รายละเอียดทั้งหมดนี้ เป็นรายละเอียดสถานีส่วนภูมิภาคที่เคยออกอากาศภาคพื้นดินระบบอนาล็อกทั้งสิ้น แต่ปัจจุบันได้ยุติการออกอากาศในระบบดังกล่าวไปแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา

สถานีส่วนภูมิภาค ก่อตั้ง

(สถานีหลัก)

ที่ตั้ง (จังหวัด) สถานีย่อย
ภาคเหนือ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่[1] 2514 เชียงใหม่ 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก 2513 พิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น 2505 ขอนแก่น
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี 2511 อุบลราชธานี
ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จังหวัดจันทบุรี 2540 จันทบุรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี 2540 กาญจนบุรี
ภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2498[2] สุราษฎร์ธานี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จังหวัดสงขลา 2505 สงขลา

สถานีโทรทัศน์ในอดีต[แก้]

ภาคเหนือ[แก้]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

 • จังหวัดขอนแก่น ออกอากาศภาพขาวดำ ระบบวีเอชเอฟ ช่อง 5 ในปี พ.ศ. 2505และออกอากาศภาพสี ด้วยระบบวีเอชเอฟ ช่อง 4 ในช่วงยุค พ.ศ. 2518 ปัจจุบันออกอากาศด้วยระบบยูเอชเอฟ ช่อง 26 เมื่อประมาณ พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • จังหวัดอุบลราชธานี เดิมเป็นแค่เฉพาะสถานีส่ง ออกอากาศภาพขาวดำ ระบบวีเอชเอฟ ช่อง 3 ในปี พ.ศ. 2511และออกอากาศภาพสี ระบบวีเอชเอฟ ช่อง 4 ในปี พ.ศ. 2521 ปัจจุบันออกอากาศระบบยูเอชเอฟ ช่อง 33 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

ภาคตะวันออก[แก้]

 • จังหวัดระยอง ออกอากาศด้วยระบบวีเอชเอฟ ช่อง 12 พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน แต่ได้โอนไปเป็นสิทธิและหน้าที่ความเป็นแม่ข่ายที่สถานีส่งจังหวัดจันทบุรี ออกอากาศด้วยระบบยูเอชเอฟ ช่อง 38 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547

ภาคใต้[แก้]

 • จังหวัดสงขลา ออกอากาศด้วยภาพขาวดำ ระบบวีเอชเอฟ ช่อง 12 ในปี พ.ศ. 2505 และเปลี่ยนเป็นภาพสี ในยุค พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา โดยออกอากาศด้วยระบบวีเอชเอฟ ช่อง 10 (ก่อนหน้านั้นเป็นภาพขาวดำมาก่อน)
 • จังหวัดภูเก็ต ออกอากาศด้วยระบบวีเอชเอฟ ช่อง 9 ในช่วงยุค พ.ศ. 2515 และออกอากาศด้วยระบบวีเอชเอฟ ช่อง 5 ในช่วงยุค พ.ศ. 2530
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกอากาศด้วยระบบวีเอชเอฟ ช่อง 12 ในช่วงยุค พ.ศ. 2520 โดยประมาณ และออกอากาศด้วยระบบวีเอชเอฟ ช่อง 5 ในปัจจุบัน

การออกอากาศ[แก้]

 • การออกอากาศในรายการข่าวของสถานีแต่ละแห่ง จะเสนอข่าวท้องถิ่น แต่ละภาค โดยออกอากาศในเวลา 08.00-09.00 น. และ 15.30-17.00 น. พ.ศ. 2555 ซึ่งจะส่งสัญญาณจากสถานีหลักในภูมิภาคแต่ละแห่งกันไป
 • สำหรับการออกอากาศที่สถานี สทท.กรุงเทพฯ ในข่าวท้องถิ่น คือ เมโทรนิวส์ (จนถึงวันที่31 มีนาคม พ.ศ. 2551)
 • การเสนอข่าวภาคเช้า เที่ยง และค่ำ ในอดีตทาง สทท.ส่วนภูมิภาค คือจะรับสัญญาณจาก สถานีโทรทัศน์องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (หมายถึงสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.) จนถึงปี พ.ศ. 2530 หลังจาก สทท.ส่วนกลาง ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2528 3 ปีให้หลัง สทท.ส่วนภูมิภาค ก็สามารถรับสัญญาณการเสนอข่าวจาก ส่วนกลาง ได้เป็นต้นมา
 • การออกอากาศเปิดปิดสถานี มีกำหนดบางแห่ง แต่เมื่อมีที่ส่วนกลาง ก็ต้องใช้เวลาเปิดปิดตรงกันกับที่กำหนดดังกล่าว
 • ในอดีต จะออกอากาศทั้งวัน ตั้งแต่ช่วงเปิดจนปิดสถานี มีการเสนอรายการจากสถานีของตนเอง ไม่ว่าจะออกอากาศภาพขาวดำหรือสี ในระบบวีเอชเอฟ แต่ปัจจุบัน เหลือแค่ออกอากาศในเวลา 08:30 น. ถึง 18:00 น. และถ่ายทอดสดส่งไปที่อื่นด้วย
 • สทท.ส่วนภูมิภาค ออกอากาศในระบบวีเอชเอฟ และยูเอชเอฟภาคพื้นดิน ในแต่ละแห่ง ดังนั้น ผู้ที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด สามารถรับชมการแพร่ภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในแต่ละแห่งตามได้

ตราสัญลักษณ์[แก้]

 • บางสถานีจะใช้ตรากรอบจอโทรทัศน์หรือแบบอื่น พร้อมกับใช้ชื่อย่อว่า สทท. และบางตราก็ใช้สัญลักษณ์แบบกรอบจอโทรทัศน์ และสีแดง เขียว และน้ำเงิน พร้อมกับตัวเลขส่งระบบวีเอชเอฟ เสียตรงที่ว่า ไม่ได้ใช้ตัวย่อว่า สทท.กำกับ ทั้งๆที่เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ
 • ใช้ตราสัญลักษณ์จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนกลาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา
 • บางโอกาสได้ใช้ตราราชการของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นตราประจำสถานีฯ แต่ไม่ค่อยได้เห็นมากเท่าไรนัก

สถานที่ที่ตั้งสถานี[แก้]

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค แต่ละแห่ง ในส่วนสถานีโทรทัศน์ หรือ สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบวีเอชเอฟ และระบบยูเอชเอฟ จะมีที่ตั้ง ใกล้กับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค พร้อมทั้ง สำนักประชาสัมพันธ์เขต หรือ สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดแต่ละแห่ง

อ้างอิง[แก้]