องค์การ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก องค์กร)

องค์การหมายถึง การนำเอาส่วนต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันมารวมกันอย่างมีระเบียบ หรือเป็นการรวมกลุ่มกันอย่างมีเหตุผลของบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการให้การดำเนินงานลุล่วงไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการใช้อำนาจการบริหารที่ชัดเจนมีการแบ่งงานและหน้าที่ มีลำดับขั้นของการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบ

อ้างอิง[แก้]

{{หนังสือ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน(อนันท์ งามสะอาด)}