ตลาดมหาชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตลาดมหาชัย

ตลาดมหาชัย เป็นตลาดสดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนและก็ตั้งอยู่ใกล้กับป้อมวิเชียรโชฎกศาลหลักเมืองและศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร มีหอนาฬิกาท่าเรือเป็นจุดบอกสถานที่ มีท่าเรือข้ามฝากมหาชัย-ท่าฉลอมที่สามารถข้ามฝั่งไปยังตำบลท่าฉลอมได้ มีสถานีรถไฟที่ใช้เดินทางเข้ากรุงเทพ คือรถไฟสายแม่กลอง ช่วงวงเวียนใหญ่-มหาชัย มีท่าเรือ มีท่ารถตู้อยู่ถนนด้านข้างศาลากลางจังหวัด ตลาดสดแห่งนี้เป็นแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลนานาชนิด มีจุดพักผ่อนชมวิวคือท่าเรือและเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ในช่วงราวเดือนตุลาคม น้ำทะเลจะหนุนระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนให้สูงขึ้นจนกระทั่งเข้าท่วมในตลาดตั้งแต่ริมแม่น้ำไปจนถึงถนนหลักในระดับประมาณหัวเข่า

พระเจ้าเสือทรงให้ขุดคลองลัดจากธนบุรี ไปออกปากแม่น้ำเมืองสาครบุรี (สมุทรสาคร) เรียกชื่อว่า "คลองสนามไชย" ต่อมาเปลี่ยนเป็น "คลองมหาชัย" และเกิดชุมชนขนาดใหญ่บริเวณปากคลอง เรียกว่า เมืองมหาชัยหรือตลาดมหาชัยในปัจจุบัน[1]

ส่วน " มหาชัยเมืองใหม่ " เป็นเพียงชื่อหมู่บ้านที่ติดถนนพระราม 2 ตั้งอยู่บน ตำบลคอกกระบือ มิใช่ตำบลมหาชัย ซึ่งบางคนเข้าใจผิดคิดว่ามหาชัยเมืองใหม่คือตลาดมหาชัย

อ้างอิง[แก้]

  1. "ความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสาคร". สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร.