เทศบาลตำบลนาดี (จังหวัดสมุทรสาคร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เทศบาลตำบลนาดี เป็นรูปแบบการปกครองครอบคลุมทั้งตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยยกฐานะจากสภาตำบล เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ได้มีการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาดีในปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

ตำบลนาดี เดิมชื่อ ตำบลบางปิ้งเมื่อ ครั้งเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2485 ทำให้ไร่นาเสียหายมาก นายสิงห์ ภาสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสมุทรสาครขณะนั้น ได้ดำเนินการขุดคลองผ่านตำบลบางปิ้ง ตำบลคอกกระบือ และตำบลบ้านเกาะ มีขนาด กว้าง 4 วา ยาว 11 กิโลเมตรเศษ ตั้งชื่อว่า คลองสี่วาพาสวัสดิ์ และได้เปลี่ยนชื่อจาก ตำบลบางปิ้ง เป็น ตำบลนาดี เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ในการประกอบอาชีพทำนาข้าว

ภูมิศาสตร์[แก้]

ตำบลนาดี มีพื้นที่ประมาณ 14,886 ไร่ 23.817 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองไหลผ่าน ซึ่งมีคลองสี่วาพาสวัสดิ์เป็นคลองสายหลัก พื้นที่ส่วนใหญ่ในอดีตทำการเกษตร ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งฐานการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งโครงการบ้านจัดสรร ทำให้สภาพดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแก่การเพราะปลูกและทำการเกษตร กลับกลายเป็นพื่นที่สร้างโรงงานอุตสาหกรรม มีการสร้างเขื่อนลุกล้ำเขตคลอง ทำให้คลองที่เดิมทีมีขนาดที่ กว้าง มีขนาดที่แคบลง อีกทั้งยังมีน้ำเน่าเสีย ที่ปล่อยจากอุตสาหกรรม ปลาที่เคยมี ในคลองก็เรียกได้ว่า แทบไม่มีเลยก็ว่า ได้ ต่างจากก่อนหน้านี้ ที่เคยมียอยกปลา ไม่ต่ำกว่า 6 ยอ ตลอดคลองสี่วา

การปกครอง[แก้]

ตำบลนาดี แบ่งการปกครองแบบหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกตานุช หมู่ที่ 2 บ้านบางปิ้ง หมู่ที่ 3 บ้านหุบสังกะสี หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลองครุ หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาแอ๊ว หมู่ที่ 6 บ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองทะเล หมู่ที่ 8 บ้านตาฟัก และหมู่ที่ 9 บ้านราษฎร์สามัคคี

สถานศึกษา[แก้]

อนุบาล 1 แห่ง

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาดี

ประถมศึกษา 3 แห่ง

 • โรงเรียนวัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) หมู่ที่ 2 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • โรงเรียนบ้านบางปิ้ง หมู่ที่ 1
 • โรงเรียนวัดเทพนรรัตน์ หมู่ที่ 4
 • โรงเรียนเทศบาลนาดี หมู่ที่2 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

มัธยมศึกษา 1 แห่ง

 • กศน.ตำบลนาดี หมู่ที่ 2 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

การคมนาคม[แก้]

* ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) ผ่านตำบลนาดี ระหว่างกิโลเมตรที่ 23-27 รอยต่อระหว่าง ต.มหาชัย และ ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นถนนสายหลักที่มุ่งสู่ภาคใต้ เริ่มต้นจากเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่ ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ระยะทาง 84 กิโลเมตร ผ่านสถานที่สำคัญของตำบลนาดีได้แก่ เคหะชุมชนมหาชัย หมู่ที่ 4

* ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) ผ่านตำบลนาดี รอยต่อระหว่าง ต.มหาชัย และ ต.คอกกระบือ และยังขนานกับเขตตำบลโคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างเทศบาลนครสมุทรสาคร (ตัวเมืองมหาชัย) กับเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

* ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) ผ่านตำบลนาดี ระหว่างกิโลเมตรที่ 13-16 รอยต่อระหว่าง ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร กับ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน เป็นเส้นทางหลักที่พาดผ่านที่ทำการเทศบาลตำบลนาดี เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองมหาชัย จ.สมุทรสาคร ถนนพระรามที่ 2 กับถนนเพชรเกษม และมีถนนพุทธสาครแยกออกจากทางแยกต่างระดับกระทุ่มแบน ไปยังถนนพุทธมณฑลสาย 4 และ อ.ศาลายา จ.นครปฐม ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร

* ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ เป็นถนนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เชื่อมต่อระหว่างถนนเศรษฐกิจ กับถนนเอกชัย ต.คอกกระบือ ขนานไปกับคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ระยะทาง 5 กิโลเมตร

* ทางหลวงชนบท สค.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3091 (กม.ที่ 16.000) - บ้านวัดเกาะ(ถนนเศรษฐกิจ-บ้านเกาะ) เป็นถนนที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบท แยกถนนเศรษฐกิจที่หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร มุ่งหน้าไปยังเขตเทศบาลตำบลบางปลา ต.บ้านเกาะ ข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีน ไปสิ้นสุดที่วัดเกาะ ระยะทางถึงวัดเกาะประมาณ 7 กิโลเมตร และยังมีเส้นทางเล็กๆ เชื่อมต่อไปยังถนนสายพระราม 2-วัดสวนส้ม ต.บ้านเกาะ ระยะทาง 9.290 กิโลเมตร

* ทางหลวงชนบท สค.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3091(กม.ที่ 15.000) - บ้านท่าเสา (ถนนเศรษฐกิจ-พันธุวงศ์) เป็นถนนที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบท แยกถนนเศรษฐกิจที่หน้าถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ขนานไปกับคลองสี่วาพาสวัสดิ์ สิ้นสุดที่วัดพันธุวงศ์ ต.บ้านเกาะ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และยังมีเส้นทางต่อเนื่องขนานไปตามแม่น้ำท่าจีน มุ่งหน้าสู่ ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน ระยะทาง 9.050 กิโลเมตร ในอดีตเป็นถนนที่เชื่อมกับถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ได้ ภายหลังกรมทางหลวงได้ก่อสร้างถนนเศรษฐกิจ ขยายเป็น 4 ช่องจราจร และมีเกาะกลางถนนกั้นอยู่

* ถนนบ้านคลองครุใหม่-บ้านปลายคลองครุ เป็นถนนที่อยู่ในความดูแลของ รพช. ก่อนที่จะโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างถนนพระรามที่ 2 กับถนนเศรษฐกิจ ต.นาดี และเป็นเส้นทางลัดสำหรับผู้ที่มาจาก อ.กระทุ่มแบน มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนพระรามที่ 2 โดยไม่ต้องเข้าเมือง ปัจจุบันเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร

รถโดยสารประจำทาง[แก้]

จากตัวเมืองสมุทรสาคร มีรถโดยสารประจำทางวิ่งระหว่างตลาดมหาชัย ถึงวัดบางปิ้ง ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของตำบลนาดี ทั้งรถประจำทาง บขส. ที่วิ่งระหว่างจังหวัด และรถสองแถว ที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างเวลา 5.00-20.00 น. ทุกวัน

ถนนเศรษฐกิจ

 • รถประจำทาง บขส. สาย 972 กรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม
 • รถประจำทาง บขส. สาย 402 นครปฐม-สมุทรสาคร
 • รถสองแถว สายตลาดมหาชัย - บางปิ้ง ไปตามถนนเศรษฐกิจ ก่อนจะกลับรถแล้วหมดระยะที่หน้าวัดบางปิ้ง
 • รถสองแถว สายตลาดมหาชัย - บ้านบางปิ้ง ไปตามถนนเศรษฐกิจ ผ่านหน้าวัดบางปิ้ง ก่อนจะกลับรถ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ผ่านทางแยกเข้าโรงเรียนบ้านบางปิ้ง สิ้นสุดที่ตลาดโพธิ์ทอง ต.คอกกระบือ
 • รถสองแถว สายตลาดมหาชัย - บ้านดอนไก่ดี ไปตามถนนเศรษฐกิจ ผ่านหน้าวัดบางปิ้ง สิ้นสุดที่วัดดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
 • รถสองแถว สายตลาดมหาชัย - บางปลา ไปตามถนนเศรษฐกิจ โดยผ่านบางส่วนของตำบลนาดี ก่อนจะเลี้ยวซ้ายที่หน้าสามแยกไฟแดง สถานีไฟฟ้าย่อยสมุทรสาคร สิ้นสุดที่วัดบางปลา ต.บ้านเกาะ
 • รถสองแถว สายตลาดมหาชัย - แคราย ไปตามถนนเศรษฐกิจ ผ่านหน้าวัดบางปิ้ง ต.คลองมะเดื่อ สิ้นสุดที่วัดแคราย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน
 • รถสองแถว สายตลาดมหาชัย - กระทุ่มแบน ไปตามถนนเศรษฐกิจ ผ่านหน้าวัดบางปิ้ง ต.คลองมะเดื่อ สิ้นสุดที่ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
 • รถสองแถว สายตลาดมหาชัย - พุทธมณฑลสาย 4 ไปตามถนนเศรษฐกิจ ผ่านหน้าวัดบางปิ้ง ต.คลองมะเดื่อ มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนพุทธสาคร สิ้นสุดที่แยกสาครเกษม ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน