โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
Tessaban Omnoi School
ที่ตั้ง
89/9 หมู่ 13 ซอยเพขรเกษม 91 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
ข้อมูล
ชื่ออื่นท.อน. / T.ON.
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
คำขวัญ'
สถาปนาวันที่ 16 พฤษภาคม 2547
ผู้ก่อตั้งสมศักดิ์ ขวัญเมือง
หน่วยงานกำกับรัฐบาล สังกัด เทศบาลนครอ้อมน้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ผู้อำนวยการคุณปภา งามบุญรัตน์
สีสีชมพู
เว็บไซต์http://www.omnoischool.com/


โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เป็นโรงเรียนแห่งแรกของเทศบาลนครอ้อมน้อย ก่อตั้งโดยนายกเทศมนตรีเมืองอ้อมน้อย นายสมศักดิ์ ขวัญเมือง และคณะผู้บริหารของเทศบาลอ้อมน้อย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙/๙ หมู่ที่ ๑๓ ซอยวัดใหม่หนองพระอง (เพชรเกษม ๙๑) ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย[แก้]

ที่ นามผู้บริหาร ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายระวี ปราถน์วิทยา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2549-2551
2 นายสมเจตน์ อยู่พะเนียด ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551-2553
3 นายจรัญ จิตสาคร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2553-2555
4 นางคุณปภา งามบุญรัตน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2555-2561
ที่ นามผู้บริหาร ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
5 นายวิโรจน์ สุรสาคร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561-ปัจจบัน

จำนวนห้องเรียน ครู และนักเรียน[แก้]

มี 48 ห้องเรียน คุณครุ 42 คน นักเรียน 1000 คน (โดยประมาณ) ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน

อาคาร-สถานที่ในโรงเรียน[แก้]

 • อาคาร 1 เป็นอาคาร 4 ชั้น แบบ สน.ศท. 4/12 มีการใช้อาคารนี้ดังนี้
  • ชั้นล่าง ห้องผู้อำนวยการ
  • ชั้น 2 ห้องวิชาการ , ห้องพักครูช่วงชั้นที่ 3 , ไม่ทราบว่า 2 ห้อง ใช้ประโยชน์อะไร
  • ชั้น 3 ห้อง E-learning ,ห้องเรียน จำนวน 3 ห้อง
  • ชั้น 4 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ , ห้องเรียนจำนวน 1 ห้อง
 • อาคาร 2 เป็นอาคาร 4 ชั้น แบบ สน.ศท. 4/12 มีการใช้อาคารนี้ดังนี้
  • ชั้นล่าง ห้องสมุดของโรงเรียน , ห้องประกันคุณภาพ
  • ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) , ห้องดนตรีไทย , ห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง
  • ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ , ห้องเรียนจำนวน 3 ห้อง
  • ชั้น 4 ห้องดนตรีสากล , ห้องเรียนจำนวน 3 ห้อง
 • อาคาร 3 เป็นอาคาร 4 ชั้น แบบ สน.ศท. 4/12 มีการใช้อาคารนี้ดังนี้
  • ชั้นล่าง ห้องเด็กอนุบาล
  • ชั้น2 ห้องพักครู , ห้องเรียนจำนวน2
  • ชั้น3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา , ห้องเรียนป.5จำนวน3ห้อง
  • ชั้น4 ห้องห้องนาฏศิลป์ , ห้องเรียนป.6 จำนวน3ห้อง
  • ชั้น 3
  • ชั้น 4
 • อาคาร 4 เป็นอาคาร 4 ชั้น แบบ สน.ศท. 4/12 มีการใช้อาคารนี้ดังนี้
  • ชั้นล่าง ห้องประชุม
  • ชั้น 2 ห้องเรียนป.1
  • ชั้น3 ห้องเรียนป.2 , ห้องวิทยาศาสตร์
  • ชั้น4 ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องเรียนป.3
  • ชั้น 3
  • ชั้น 4
 • อาคารเอนกประสงค์ จะอยู่ใกล้ๆกับ อาคาร 3 โดยมีการใช้อาคารดังนี้

ผลงานที่สร้างชื่อเสียง[แก้]

จากงานกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ...[แก้]