ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อถนนในจังหวัดภูเก็ต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือ รายชื่อถนนในจังหวัดภูเก็ต

ถนนถลาง[แก้]

ถนนเทพกระษัตรี (402)[แก้]

ถนนเทพกระษัตรี หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 เป็นทางหลวงสายหลักที่เชื่อมจังหวัดภูเก็ตเข้ากับแผ่นดินใหญ่ โดยสะพานสารสินมีความยาวประมาณ 51 กิโลเมตร อยู่ในจังหวัดพังงาประมาณ 9 กิโลเมตร และอยู่ในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 42 กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางภูเก็ตตลอดสาย เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สิ้นสุดที่วงเวียนหอนาฬิกา

ถนนแม่หลวน[แก้]

ถนนแม่หลวนเป็นถนนสายหลักเข้าสู่สถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต เช่นหาดป่าตอง เทศบาลนครภูเก็ต เมืองเก่า อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ต เริ่มต้นจากถนนเทพกระษัตรี ไปสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข (4020)[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 หรือ ถนนวิชิตสงคราม เป็นทางหลวงสายหลักเข้าสู่สถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต เช่นหาดป่าตอง ความยาวประมาณ 15 กิโลเมตรเป็นถนน 4 เลนช่องจราจร แต่ละทิศทางไม่มีเกาะกลางกั้น ยกเว้น บริเวณสี่แยกดาราสมุทร-สี่แยกทางเข้าบิ๊กซีมีเกาะกลางกั้นอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางภูเก็ตประมาณ 2 กิโลเมตร เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ไปสิ้นสุดที่ถนนของเทศบาลเมืองกะทู้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข (4021)[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4021 หรือ ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก เป็นทางหลวงสายหลักเข้าสู่สถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต เช่น วัดฉลอง หาดราไวย์ ความยาวประมาณ 10 กิโลเมตรเป็นถนน 4 เลน แบ่งเป็น 2 ช่องจราจร แต่ละทิศทางโดยไม่มีมีเกาะกลางกั้น เป็นถนน 2 ช่องจราจร เริ่มต้นต่อจากถนนเจ้าฟ้า (กิโลเมตร 0+000) ไปสิ้นสุดที่ห้าแยกฉลอง (กิโลเมตร ุ6+473)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4022[แก้]

เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024(แยกโรงเรียนวิชิตสงคราม)ไปสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020(แยกสุระกุล)ปัจจุบันเป็นทางหลวงสายสั้นๆ ช่วงแยกโรงเรียนวิชิตสงคราม-แยกตีนเขาปัจจุบันเป็นทางหลวงหมายเลข 4024 [1]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข (4023)[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4023 หรือ ถนนศักดิเดช เป็นทางหลวงสายหลักเข้าสู่ท่าเทียบเรือน้ำลึก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต คลังน้ำมัน ปตท. มีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตรเป็นถนน 2 จราจรช่องจราจร แต่ละทิศทาง ยกเว้น บริเวณกิโลเมตร 0+000 - กิโลเมตร 1+000 เป็นถนน 4 ช่องจราจร ไม่มีเกาะกลางกั้น มีจุดเริ่มต้นหน้าสุสานกวางตุ้งต่อจากถนนศักดิเดชตอนเทศบาลนครภูเก็ตควบคุม สิ้นสุดที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ตกิโลเมตร 8+770

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4025[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4025 เริ่มต้นโดยแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (แยกท่าเรือ) สิ้นสุด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 (หาดสุรินทร์) ระยะทางทั้งหมดประมาณ 13 กิโลเมตร แบ่งเป็น 1 ช่องจราจรในแต่ละทิศทาง อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางภูเก็ต

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4026[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4026 เริ่มต้นโดยแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 ไปสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4031 เป็นเส้นทางหลักของจังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มจากแยกทางเข้าสนามบินสายใหม่(เมืองใหม่)ซึ่งทางสายนี้เป็นเส้นทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตระยะทางทั้งหมดประมาณ 5 กิโลเมตร แบ่งเป็น 1 ช่องจราจรในแต่ละทิศทาง เป็นเส้นทางใหม่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4027[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4027 เริ่มต้นโดยแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (แยกเมืองใหม่) ไปสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (แยกท่าเรือ) ซึ่งทางสายนี้เป็นเส้นทางไปยังท่าเรือบางโรงระยะทางทั้งหมดประมาณ 19 กิโลเมตร แบ่งเป็น 1 ช่องจราจรในแต่ละทิศทาง เป็นเส้นทางเก่า

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028 (สายห้าแยกฉลอง - กะรน) หรือถนนปฏัก เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างตำบลฉลอง อำเภอเมือง กับตำบลกะรน อำเภอเมือง แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ที่ห้าแยกฉลอง มุ่งหน้าทิศตะวันตก ข้ามภูเขาไปยังชุมชนหาดกะตะ จากนั้นเส้นทางจะมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ ขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 ทางทิศตะวันออก สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 บริเวณวงเวียนหาดกะรน เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ยกเว้นช่วงหัวถนนบริเวณทางแยกฉลอง ระยะทางประมาณ 500 เมตร และช่วงท้ายถนน บริเวณหัวหาดกะรน ระยะทางประมาณ 850 เมตร มีขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทางรวมทั้งหมด 8.608 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 (สายกะทู้ - ป่าตอง) หรือถนนพระบารมี เป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมระหว่างตำบลป่าตองและตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ (รวมถึงเชื่อมต่อกับตัวเมืองภูเก็ตอีกด้วย) แยกออกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 ที่วงเวียนโลมา ริมหาดป่าตอง มุ่งหน้าทางทิศตะวันออก เมื่อพ้นวัดสุวรรณคีรีวงก์ เส้นทางจะเปลี่ยนเป็นทางคดเคี้ยวบนภูเขา ข้ามายังตำบลกะทู้ สิ้นสุดที่แยกสี่กอ โดยมีถนนพระภูเก็ตแก้วเป็นแนวต่อเนื่อง เชื่อมต่อกับถนนเยาวราชในเขตเทศบาลนครภูเก็ต อยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงภูเก็ตตั้งแต่วงเวียนโลมาถึงกิโลเมตรที่ 3+236 จากนั้นอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองกะทู้ ระยะทางรวมทั้งหมดประมาณ 4.9 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4031[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4031 เริ่มต้นโดยแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (แยกศาลาแดง) สิ้นสุด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (แยกหมากปรก) โดยเริ่มจากแยกทางเข้าสนามบินสายเก่า (ศาลาแดง) ซึ่งทางสายนี้เป็นเส้นทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตระยะทางทั้งหมดประมาณ 5 กิโลเมตร แบ่งเป็น 1 ช่องจราจรในแต่ละทิศทาง เป็นเส้นทางเก่า

อ้างอิง[แก้]