โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
ตราประจำโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
ภูมิทัศน์ดี มีวิชา พัฒนาชุมชน ฝึกฝนกีฬา ใฝ่หาคุณธรรม
ที่ตั้ง
75 ถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐ
คำขวัญวินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน
ผู้ก่อตั้งนายเกษม สุทธางกูร
เว็บไซต์[http://www.mpm.ac.th]

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (อังกฤษ:Muang Phuket Municipal School) ให้การศึกษาในระดับชั้นอนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

ประวัติ[แก้]

 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เป็นโรงเรียนเทศบาลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต บนพื้นที่ 13 ไร่เศษ โดยคุณเกษม สุทธางกูร นายกเทศมนตรี ได้ทำสัญญาที่ดินดังกล่าว
เริ่มก่อตั้งสร้างอาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2519 โดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 5,018,000 บาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ยาว 91.40 เมตร กว้าง 13.50 เมตร 

ออกแบบก่อสร้างโดยนายพิทยา นาถกรณกุล สถาปนิกชาวภูเก็ต แต่เงินอุดหนุนที่ได้รับ ไม่อาจก่อสร้างได้เต็มรูปแบบที่กำหนดไว้

ปี พ.ศ. 2521 เทศบาลเมืองภูเก็ตได้ของบเพิ่มเติมอีก 500,000 บาท และได้ตั้งงบประมาณสมทบจำนวน 450,000 บาท การก่อสร้างจึงสำเร็จลง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2521 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 5,968,000 บาท

เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2521 มีนักเรียนทั้งสิ้น 269 คน ครู 17 คน ภารโรง 3 คน โดยมีนายสุนันท์ หลิมจานนท์ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ของโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียน นำบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นตามลำดับ จนห้องเรียนมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน เทศบาลเมืองภูเก็ต โดยคุณ อติ ธารสิริโรจน์ นายกเทศมนตรี ได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก 1 หลัง โดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 2,800,000 บาท เทศบาลเมืองภูเก็ต ตั้งงบประมาณสมทบ 40,00 บาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2536 เทศบาลเมืองภูเก็ตโดย ร้อยโทภูมิศักดิ์ หงษ์หยก นายกเทศมนตรี ได้ของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก 1หลัง โดยสร้างต่อจากอาคาร 1 จำนวน 8 ห้องเรียน ชั้นล่างใช้เป็นห้องประชุม โดยใช้เงินงบประมาณเทศบาล จำนวน 4,000,000 บาท

ปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 1 หลัง จำนวน 10,700,000 บาท เป็นอาคารเรียน สำหรับนักเรียนอนุบาลชั้น ป.1 และชั้น ป.2 จำนวน 18 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวน 35 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,682 คน ครู 46 คน ลูกจ้างชั่วคราว 29 คน และภารโรง 6 คน

ปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้อง มีนักเรียนจำนวน 116 คน ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนทั้งหมด 1,782 คน ครู 74 คน พนักงานครูจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ-แม่ครัว) จำนวน 10 คน และได้พัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ การเรียนการสอน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมหลังเลิกเรียน จนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน และสังคมเป็นอย่างดี

ปี พ.ศ. 2549 มีพนักงานครู จำนวน 77 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 16 คน พนักงานจ้างทั่วไปซึ่งเป็นนักการและแม่ครัว นักการ จำนวน 5 คน แม่ครัว 6 คน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1,915 คน

ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 2008 คน พนักงานครูมีทั้งหมด 77 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 17 คน ซึ่งมีทั้งเป็นคุณครูผู้สอน และครูสนับสนุนการสอน มีนักการภารโรงจำนวน 4 คน แม่ครัว เจ้าหน้าที่ขายคูปอง จำนวน 8 คน

ปี พ.ศ. 2553 มีนักเรียน 2,067 คน พนักงานครูมีทั้งหมด 79 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 19 คน มีนักการภารโรงจำนวน 4 คน แม่ครัว เจ้าหน้าที่ขายคูปอง จำนวน 8 คน

สัญลักษณ์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เป็นรูปดอกบัว รายรอบด้วยรัศมี ด้านบนมีข้อความว่า โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ด้านล่างมีข้อความ จังหวัดภูเก็ต

สีประจำโรงเรียน[แก้]

  • สีเทา หมายถึง ผู้มีระเบียบวินัยอันดีงาม
  • สีแดง หมายถึง ผู้มีความกระตือรือร้น

คำขวัญประจำโรงเรียน[แก้]

ภูมิทัศน์ดี มีวิชา พัฒนาชุมชน ฝึกฝนกีฬา ใฝ่หาคุณธรรม

เครื่องแบบ[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 7°52′46″N 98°23′09″E / 7.87944°N 98.385916°E / 7.87944; 98.385916